Pågående granskning

Preliminärt godkännande av vapen till Svenskt Vapenregister

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.
Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2015:

 

 

Stenkarssläkten (Släktförening)
Ansökan: 2013:30 Bild: MB

Sköld: I rött en snedruta av silver belagd med en röd dopfunt, i vart av sköldens hörn åtföljd av ett klöverbladskors av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur en ring av uppresta stenblock av silver uppspringande svart oxe med röd beväring och med ett rep av silver runt bringa och nacke.

Stenkar