Vapen 101-200

SV-101 Anders Kyhle, Lund
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:4)

Sköld: I rött fem av vågskuror bildade höjda störtade spetsar av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Sju svarta lansar besatta med lansfanor, röda på ena sidan och av silver på den andra.

SV-102 Evert Svensson, Torslanda
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:7)

Sköld: I blått en genomgående fyruddig stjärna av guld från vars mitt utgår i första vinkeln ett ankh-kors av guld, i andra vinkeln tre strålar av guld, i tredje vinkeln tre av vågskuror bildade strålar av silver och i fjärde vinkeln en treudd av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en av guld, en blå och en av silver.

SV-103 Alexej Sjöberg, Helsingfors
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:9)

Sköld: Kluven i blått, vari ett svävande spetsigt treberg av silver nedtill avgränsat av en vågskura, och silver, vari en vinranka med två blad och en druvklase, allt grönt.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två örnvingar av silver, dexter belagd med en av vågskuror bildad blå balk och sinister med en av vågskuror bildad blå ginbalk.

SV-104 Konrad Bergström, Stockholm
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:10)

Sköld: Genom ett av en vågskura bildat bågsnitt delad i guld, vari en blå kråka med röd beväring, och blått, vari ett avslitet vildsvinshuvud av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå lyra med strängar och stall av guld.

SV-105 Christer Sylvén, Söderköping
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:12)

Sköld: I blått en ask av guld åtföljd av två avhuggna händer av guld, på sinister sida en vänsterhand hållande ett bjälkvis bakom askens stam ställt svärd av guld med rött fäste med klingan vilande mellan tummen och övriga fingrar i en högerhand på dexter sida.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå vingar.

SV-106 Pål Langöe, Malmö
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:13)

Sköld: I blått en fyrbåk av silver med lågor av guld stående på en ö av silver, nedan åtföljd av två av vågskuror bildade sänkta smala bjälkar av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En eldslåga av guld mellan två röda oxhorn.

SV-107 Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (Habo socken)
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:14)

Sköld: I rött ett utåtseende vädurshuvud av silver omgivet av en bård av silver belagd med röda rundlar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-108 Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (Gustav Adolfs socken)
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:15)

Sköld: I svart en sinistervänd stråle åtföljd ovan av en krona, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-109 Mats Franzén, Linköping
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:16)

Sköld: Delad i svart, vari två korslagda bärok av guld, och i guld, vari en svart störtad plogbill.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande bevingat lejon av guld med röd beväring hållande en svart störtad plogbill.

SV-110 Andrée Alvsommar, Stockholm
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:17)

Sköld: I rött en balk av silver belagd med sju sexuddiga röda stjärnor, ordnade en, två, två och två, åtföljd ovan av ett avslitet hästhuvud och nedan av en smal bjälke, ovan bildad av en tinnskura, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver omslingrade av gröna rankor av murgöna.

SV-111 Ronnie Boenke, Örebro
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:19)

Sköld: I guld en upprest svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko mellan frambenen.

Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko.

SV-112 Mattmars Hembygdsförening (Mattmars socken)
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:20)

Sköld: I silver en svart brinnande vårdkase med röda lågor stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en av en tandskura bildad blå ginstam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-113 Castro Khatib, Stockholm
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:21)

Sköld: I rött ett upprest lejon och en upprest enhörning, båda av guld och motvända.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon med enhörningshorn, allt av guld.

SV-114 Lennart Berlin, Floda
Registrerat 2010-08-07
(Ansökan 2009:22)

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i svart, vari två stjärnor av silver, och guld, vari en svart björn med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stjärna av silver mellan två med naturfärgade påfågelsfjädrar besatta vesselhorn, dexter delat i guld och svart, sinister delat i svart och guld.

SV-115 Egon Mohlén, Angered
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2007:25)

Sköld: Ginstyckad i svart, vari ett årder av guld, och guld, vari en svart kragstövel.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En stegrande häst av silver.

SV-116 Gunnar Bendix, Höör
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2007:74)

Sköld: Delad i rött, vari en fjällripa av silver, och silver, vari en grön av skyskuror bildad höjd smal bjälke över två korslagda röda åror.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön ek med röda ekollon.

SV-117 Tomas Risbecker, Stockholm
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2008:22)

Sköld: I blått en stolpvis ställd ospänd knappharka av guld och däröver en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med fyra bjälkvis ordnade röda rosor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En merkuristav av guld med röda ormar mellan två blå vingar med vingpennor av guld.

SV-118 Jörgen Ekholm, Linköping
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2008:26)

Sköld: I blått två motvända gripar av guld med drakvingar, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande två korsade svärd av silver, åtföljda nedan av en från en kulle uppväxande ek, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ek av guld mellan två blå oxhorn.

SV-119 Stefan Rundström, Södertälje
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2008:37)

Sköld: I purpur ett liljekors åtföljt nedan av tre sexuddiga sporrklingor, ordnade två och en, allt av guld.

Hjälmtäcke: Purpur fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En dubbellejonörn av guld med röd beväring, hållande i dexter fot en värja och i sinister fot en lagerkrans, allt av silver.

SV-120 Jerker Westdahl, Sibbhult
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:3)

Sköld: I svart tre bjälkvis ordnade rundlar av guld, åtföljda ovan av tre bjälkvis ordnade plogbillar och nedan av en störtad pilspets, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn nedtill förenade med ett läderband av purpur kantade av ringar av silver.

SV-121 Robert Winton, Jät
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:8)

Sköld: I grönt ett svävande gaffelkors av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-122 Enar Nordvik, Skellefteå
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:11)

Sköld: I svart tre kopplade dubbelsparrar, den övre störtad och tre gånger kluven i rött och silver, den mellersta tre gånger kluven i silver och rött, den nedre störtad och tre gånger kluven i rött och silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd störtad stubbe.

SV-123 Murray Eiland, Stockholm
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:23)

Sköld: Tio gånger styckad i blått, silver, rött och silver, däröver en ginstam av silver belagd med en röd leopard med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Framför en uppstigande röd sol, ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, i höger tass hållande en sabel av silver med fäste av guld.

SV-124 Patrik Blomberg, Helsingborg
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:24)

Sköld: I fält, schackrutat i svart och silver, en röd sparre.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två oxhorn, dexter delat i svart och silver och sinister delat i silver och svart.

SV-125 Peter Wase, Skövde
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:26)

Sköld: Av en balk av silver, belagd med en blå kavle, delad i rött, vari en vase av silver, och grönt, vari tre balkvis ordnade femuddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en röd, en av silver och en blå.

SV-126 Hans Sjögrip, Norrtälje
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:27)

Sköld: I blått en sjögrip av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En sjögrip av silver med röd beväring hållande i höger fot en treudd och i vänster fot en kula, allt av silver.

SV-127 Christoffer Haufe, Växjö
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:29)

Sköld: I grönt sex eklöv av silver, ordnade tre, två och ett.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön gående sköldpadda i höger framfot hållande en liljestav av silver.

SV-128 Magdalena Desén, Nyland
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:30)

Sköld: I grönt ett grankvistkors med i vardera korsvinkeln ett utväxande kornax, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra på vardera sidan besatt med två kornax, allt av guld.

SV-129 Robert Inglis, Uppsala
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:31)

Sköld: I blått ett upprest lejon av silver med röd beväring, däröver en ginstam av guld, vari en röd stolpe, belagd med en bägare av guld, mellan två blå femuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande grön grip med röd beväring hållande en uppgående måne av guld.

SV-130 Kent-Ove Andersson, Trollhättan
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:33)

Sköld: Delad i guld, vari ett grönt kvarnhjul, och svart, vari en störtad plogbill av guld.

Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött flammande hjärta mellan två vesselhorn, dexter horn delat i guld och grönt, sinister horn delat i svart och guld.

SV-131 Rikard Jerndahl, Saltsjö-Boo
Registrerat 2011-02-13
(Ansökan: 2009:35)

Sköld: I blått en balkvis ställd kavel av silver, belagd med sju svarta balkvis ställda malteserkors, mellan två balkvis ställda strängar av guld, allt åtföljt ovan av en lilja av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-132 Fredrik Högbom, Östersund
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2007:37)

Sköld: I blått en akantusstjälk med knopp mellan två akantusblad, allt av guld och nedtill sammanhållet av en ring av guld mellan två snedrutor av guld, båda belagda med ett blått nyckelhål.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ankare av guld framför två blå vingar.

SV-133 Andreas Tingvall, Lengede, Tyskland
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2007:82)

Sköld: I fält, kluvet i blått och guld, en balansvåg över en medelst ett störtat trappgavelsnitt bildad stam , allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett med kätting försett ankare av guld.

SV-134 Patrik Kjellström, Eskilstuna
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2008:11)

Sköld: I blått en ring av silver, vars mittdel fyra gånger av vågskuror kluven i blått och silver och med de två strömmarna av silver fortsättande till fältets nedre kant, allt mellan två svärd av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Två armar av silver med blå bepansring hållande en skål av guld med droppar av silver fallande från dess brädd.

SV-135 Maria Nestvall, Örebro
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2009:18)

Sköld: I guld fem röda rosor med gröna foderblad, ordnade tre över två, och däröver en av en vågskura bildad röd ginstam belagd med en hyvel av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande elefant av guld med röd beväring.

SV-136 Anders Friedländer, Skövde
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2009:25)

Sköld: Delad i silver, vari en bård av en rad av gråverk med den bredare delen av de blå partierna mötande silverfältet, och blått, vari ett gående lejon av guld med röd beväring hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring i höger tass hållande en röd ros med blombotten, foderblad och stjälk med blad av guld och i vänster de båda delarna av ett avbrutet svärd av silver med fäste av guld.

SV-137 Anders Jäger, Fränsta
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2009:28)

Sköld: I silver ett uppskjutande rött armborst med blå båge och sträng, därunder en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett mantuanskt kors mellan en balkvis och en ginbalksvis ställd gåspenna, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur en blå borg uppstigande stegrande röd häst med blå man och med en på hästens högra framben stående, mot hästen vänd, falk av silver med röd hätta.

SV-138 Peder Claésson, Brämhult
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2009:32)

Sköld: I grönt en gående gårdfarihandlare med fässing över vänster axel, allt av guld, hållande en röd balansvåg i höger hand och en röd alnstav i vänster hand, samt ovan sinister åtföljd av en öppen ullsax av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande grönklädd böjd arm med naturfärgad hand hållande en röd stiftpenna.

SV-139 Robert Thelin, Uddevalla
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2009:36)

Sköld: I guld en röd krabbtaska med svart beväring, däröver en av en vågskura bildad blå ginstam belagd med undre hälften av ett kvarnhjul, sammansatt med övre hälften av en lilja, mellan två latinska kors med de tre övre armarna korsade, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Undre hälften av ett kvarnhjul sammansatt med övre hälften av en lilja, allt av guld, mellan två blå oxhorn.

SV-140 Jens Rånäs, Skellefteå
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:2)

Sköld: Medelst en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med en av vågskuror bildad blå kavel, delad i ett svart fält, vari en uppkommande hand i en stridshandske av silver hållande blixtar av guld, och ett blått fält bestrött med fyruddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En liggande månskära av silver med mellan spetsarna en stjärna av guld belagd med ett svart öga.

SV-141 Lars Kenneth Dahlqvist, Täby
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:3)

Sköld: Delad i guld, vari en störtad blå spets, och rött, vari en uppväxande ekkvist av guld med ett ollon mellan två blad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande dubbelsvansat rött lejon i ramarna hållande en trumpet av guld med nedåtvänt klockstycke.

SV-142 Societas Heraldica Lundensis, Lund
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:4)

Sköld: I rött fem i kors ordnade halster av guld med nedåtvända ringskaft.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, hållande en häroldsstav besatt med ett halster med nedåtvänt ringskaft, allt av guld.

SV-143 Frank Sjöstrand, Hallsberg
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:5)

Sköld: I svart en naturlig sjöhäst av silver, därunder en av en vågskura bildad stam av silver belagd med ett rött hjärta.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart naturlig sjöhäst.

SV-144 Brittmarie Mannbro f. Petrow, Svanesund
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:8)

Sköld: I rött en stolpvis ställd nyckel av silver, åtföljd ovan sinister av en tilltagande månskära av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar; den i mitten delad i silver och rött, de yttre i rött och silver.

SV-145 Torbjörn Wihlén, Ösmo
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:9)

Sköld: I blått en rundel av silver belagd med ett svart björnspår.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart björnhuvud med röd beväring.

SV-146 Åke W. Liliefelt, Uppsala
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:10)

Sköld: Delad i rött, vari tre stolpar av guld, och guld, vari en röd lilja.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett hjorthuvud av guld.

SV-147 Per-Göran Olsson, Karlstad
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:11)

Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt pennstift av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart örn, i höger fot hållande en gåspenna av guld.

SV-148 Johan Lammer, Borås
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:12)

Sköld: Medelst vågskura kluven i rött, vari ett utåtseende, uppkommande och från skuran framkommande halvt vädurshuvud av guld, och blått, vari två av vågskuror bildade stolpar av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vädurshorn av guld.

SV-149 Alexander Krook, Vejbystrand
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:13)

Sköld: I rött en av vågskuror bildad ginbalk av guld, åtföljd ovan av två i hjärtform motvända störtade metkrokar och nedan av ett gallerverk, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå strutsplym.

SV-150 Pontus Ragnö, Solna
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:16)

Sköld: I grönt en balk av silver belagd med en svart spindel, åtföljd ovan av ett upprest lejon av guld med beväring av silver och nedan av en ros av guld belagd med en röd ros.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt ekblad med stjälk av guld mellan två utåtvända svarta korpar med beväring av silver.

SV-151 Anders Bodin, Södertälje
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:18)

Sköld: I blått ett av kavlar bildat andreaskors, åtföljt av tre kugghjul och nedan av ett vinglas, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kotpelare av guld, omslingrad av en blå orm med framåtvänt huvud och röd beväring.

SV-152 Daniel Andersson, Landskrona
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:19)

Sköld: Fyrstyckad i guld och rött; i första och fjärde fältet övre respektive nedre delen av ett rött kugghjul och i andra och tredje fältet ett brinnande hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppskjutande rödklädda armar av guld med händerna hållande ett brinnande hjärta av guld.

SV-153 Jan-Erik Witting, Vasa, Finland
Registrerat 2011-10-04
(Ansökan: 2010:20)

Sköld: I fält, ginstyckat i silver och rött, ett klöverbladskors ginstyckat i rött och guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd örn med beväring av guld, bärande runt halsen en halskedja med ett från denna hängande klöverbladskors, båda av guld.

SV-154 Marion Englaborn, Göteborg
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2009:34)
Registrerat även för:
Malin Englaborn (2013-04-04)

Sköld: I purpur en ängel av silver med utsträckta vingar.

Hjälmtäcke: Purpur fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd drake hållande ett pentagram inskrivet i en ring, allt av guld.

SV-155 Mats Jonsson, Iggesund
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:1)

Sköld: I svart ett trebandigt gaffelkors av guld utgående från gapen på två i övre dexter och sinister hörn framkommande lejonhuvuden av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm av guld med handen hållande ett svart timglas med svarta vingar och vingpennor av guld.

SV-156 Jens Gynnerstedt, Lund
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:6)

Sköld: I svart en fågel Fenix av silver uppstigande ur en uppkommande eld av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två vesselhorn två gånger delade i silver, blått och guld.

SV-157 Michael Conrad Swanson, Franklin, USA
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:7)

Sköld: I blått en simmande svan av silver, åtföljd ovan av en ginstam av guld vari fem blå, med det nedre fältet förenade, uppskjutande, sinistervända och genomgående ulvtänder.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn hållande en kärve av guld.

SV-158 Laurentiistiftelsen, Lund
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:14)

Sköld: I guld ett balkvis ställt svart halster med nedåtvänt ringskaft, åtföljt ovan av en röd bok med svarta beslag och nedan av en röd penningpung.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-159 Societas Sancti Laurentii, Lund
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:15)

Sköld: I rött ett svävande kors av silver belagt med ett svart kristusmonogram, allt åtföljt ovan av en ginstam av guld belagd med en röd penningpung, ett svart halster med ringskaft och en röd bok.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-160 Magnus Kald, Stockholm
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:21)

Sköld: Medelst mantelsnitt delad i rött, silver och blått, vari två hjärtan av silver, det nedre störtat och i spetsen mötande det övre hjärtats spets.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett malteserkors av silver i korsmitten överlagt med en blå åttauddig stjärna.

SV-161 Patrik Strandgaard, Malmö
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:22)

Sköld: I blått en ur en pilgrimsmussla av guld uppstigande varg av silver med röd beväring i gapet hållande ett spjut av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En spjutspets av guld mellan två vargben av silver med röd beväring, allt uppkommande ur en pilgrimsmussla av guld.

SV-162 Eduardo Pazikas, Mölndal
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:23)

Sköld: I rött tre borgtorn av silver ordnade ett över två, därunder en medelst en av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver avgränsad blå stam.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med parerstång av guld och i övrigt rött fäste.

SV-163 Conny Edlund, Strängnäs
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:24)

Sköld: I svart en sänkt sparre av silver, belagd med en smal röd sparre, och däröver övre hälften av en lilja av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En edshand av silver mellan två vingar av silver.

SV-164 Henrik Thiger, Lerum
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:25)

Sköld: I blått en gående tiger av guld med svart teckning och röd beväring samt hållande en hammare av silver i höger framtass.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd ekorre med teckning av silver, i tassarna hållande en nedvänd spik av silver.

SV-165 Stefan Drakelid, Vaxholm
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:26)

Sköld: I silver en flygande eldsprutande blå drake, med röd beväring och med en krona av guld om halsen, över en av en vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande eldsprutande blått drakhuvud med röd beväring och med en krona av guld om halsen.

SV-166 Thord Swedenhammar, Åkersberga
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:27)

Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå hammare, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en pil av guld mellan två oxhorn av guld.

SV-167 Patrik Meynert, Höllviken
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:28)

Sköld: I fält, av en vågskura delat i guld och blått, en sjögrip av motsatta tinkturer och krönt med en röd krona.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon, av en vågskura delat i guld och blått och med röd beväring, hållande ett svart stockankare.

SV-168 Eva Brunne, Stockholm
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:32)

Sköld: I fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros av guld belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt med ett kors av silver.

SV-169 Heléne Johansen, Laholm
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:33)

Sköld: I silver en svart trollslända, åtföljd nedan av en tudelad röd eld med inre flammor av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart nedåtvänd torshammare.

SV-170 Gisela Tenggren, Höganäs
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:35)

Sköld: I rött ett från mark uppväxande träd, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En gren av silver mellan två röda hjorthorn.

SV-171 Helena Hannerfalk Bævre, Ski, Norge
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:36)

Sköld: Genom en av bågsnitt bildad sänkt bjälke av guld delad i blått, vari fyra femuddiga stjärnor av guld, en större över tre mindre, och grönt.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande pilgrimsfalk av silver med uppspärrade vingar och med röda vingpennor.

SV-172 Richard Bernspång, Malmö
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:38)

Sköld: Delad medelst ett nedvänt inböjt mantelsnitt, vars hälfter förenas med en smal bjälke, i guld, vari en blå björn med röd beväring, och blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn hållande en kulram av guld i höger ram och en fjäderpenna av silver i vänster ram.

SV-173 Jakob Johansson, Enhörna
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:39)

Sköld: I grönt fem i kors ordnade körsbärsblommor av silver med blombotten av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda spadar av silver.

SV-174 Ljungby församling, Ljungbyholm
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2010:42)

Sköld: I rött en svävande sparre, ovan bildad av ett trappgavelsnitt och krönt med ett grekiskt kors, åtföljd ovan av två veteax och nedan av krummen på en biskopskräkla, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-175 Arnold Peldius, Stockholm
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2011:1)
Registrerat även för: Kirsti A. Peldius (2012-06-11), Oliver A. Peldius (2012-06-11), Sebastian A. Peldius (2012-06-11)

Sköld: I rött en fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett guldkantat rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av de nedre vingpennorna på vardera vingen samt stående på en murad sockel av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett guldkantat rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av de nedre vingpennorna på vardera vingen.

SV-176 Bamse Ekström, Storvreta
Registrerat 2012-02-27
(Ansökan: 2011:3)

Sköld: I guld två medelst vågskuror bildade sänkta smala blå bjälkar, åtföljda ovan av en svart ek.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-177 Rosentornet AB, Gränna
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2010:17)

Sköld: I rött ett borgtorn bildat av rosor av silver med röda murfogar mellan rosorna samt med blå port och fönsterglugg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar uppkommande ur ett uppskjutande borgtorn bildat av rosor av silver med röda murfogar mellan rosorna.

SV-178 Roger Agartsson, Karlsborg
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2010:29)

Sköld: I blått en svävande smal bjälke ytterst förenad med två svävande smala stolpar och i mitten överlagd en stolpvis ställd kvist med fyra ekollon, åtföljd ovan av två öppna kronor och nedan av en sexuddig stjärna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två kvistar med ekollon, allt av guld.

SV-179 Joakim Spuller f. Berggren, Stockholm (avser släkten Berggren)
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2010:30)

Sköld: I fält, kluvet i rött och silver, två vingar vars fästen upptill övergår i två mot varandra vända griphuvuden, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett lejonhuvud av guld med röd tunga och övrig beväring av silver mellan två röda vingar beströdda med sjöblad av guld.

SV-180 Ulla Wadenhorn, Malmö
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2010:40)

Sköld: Delad i guld, vari en röd räv med teckning av silver, och blått, vari tre sädesax av guld i trepass utgående från en rundel av silver med svart mittpunkt.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En balansvåg balanserande på ett svärd, allt av guld, framför två röda oxhorn.

SV-181 Jaan Pannel, Stockholm
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:5)

Sköld: Medelst vågskuror två gånger styckad i rött, silver och svart, i första och tredje fältet ett, som en snedruta format, sinistervänt spänne av silver.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två vingar, en svart och en röd, belagda med var sitt, som en snedruta format, sinistervänt spänne av silver.

SV-182 Ilona Friis, Kalmar
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:6)

Sköld: I guld ett rött hjärta, omgivet av tre svarta ekorrar, två över en, vardera hållande ett svart ekollon.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppväxande ek med ekollon, allt av guld, med trädstammen belagd med två röda hjärtan, mellan två motvända svarta ekorrar vardera hållande ett svart ekollon.

SV-183 Ola Lejonborn, Kalmar
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:7)

Sköld: I rött ett upprest tillbakaseende lejon av guld på vars rygg ett stående barn av silver med höger hand i lejonets gap och med vänster hand gripande om lejonets svans.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två oxhorn av silver en blå rundel med åtta virvelsnittssträngar moturs av silver och belagd med en åttauddig stjärna av silver.

SV-184 Ingvar Sahlin, Göteborg
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:8)

Sköld: I silver en blå påfågelstupp med stjärtfjädrar i solfjädersform och med röda ögon och röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart sten belagd med tre på spetsen ställda sexhörniga kristaller av guld, ordnade två över en, envar belagd med ett genomgående rött gaffelkors utgående från kristallens nedre spets överlagt med ett genomgående blått nedvänt gaffelkors utgående från kristallens övre spets.

SV-185 Svensk Inredning Viking AB (Hesselby slott), Stockholm
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:9)

Sköld: Av vågskuror två gånger styckad i rött, vari en nedåtvänd hasselnötsklase av guld, guld och grönt.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett gående lejon av guld med röd beväring hållande en stång av guld med en röd vimpel belagd med tre bjälkvis ordnade hasselnötter av guld.

SV-186 Mathias Lidgren, Sjöbo
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:10)

Sköld: I rött en stolpe av guld, belagd med en röd krona mellan två röda liljor, åtföljd av två frånvända lejon av guld med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En örn av silver med beväring och krona av guld, uppstigande ur en krans av fyra liljor och fyra uppåtställda eklöv, varav tre liljor och två eklöv synliga framifrån, allt av guld.

SV-187 Klas Frid, Sorunda
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:11)

Sköld: I rött en fläkt duva, åtföljd ovan av en bjälkvis ställd smidestång hållande ett stångjärn, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart uppstigande vinthund med halsband av guld, i framtassarna hållande en svart pil.

SV-188 Hakon Möller, Ytterby
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:12)

Sköld: Två gånger delad i blått, vari två korslagda svärd av guld, guld, vari tre röda rosor med blombotten av guld, och rött, vari en tretungad kyrkfana krönt med kors, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver.

SV-189 Björn Ceder, Enköping
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:14)

Sköld: I blått ett cederträd av guld åtföljt av tre sexuddiga stjärnor av silver ordnade två över en.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två bepansrade men obehandskade armar av silver mellan sig stödjande, genom att hålla fingrarna på klingan, ett svärd av silver krönt av en sexuddig stjärna av guld.

SV-190 Mikael Kühne, Bergeforsen
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:15)

Sköld: I blått en hoppande skvader av guld åtföljd av en dexter snedstam av guld belagd med två uppväxande blå tallar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En solfjäder av guld med blå fjädrar.

SV-191 Jonas Hildebrand, Lund
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:18)

Sköld: Två gånger kluven i blått, vari en uppåtgående komet med utåtböjd svans, allt av silver, silver, vari ett blått störtat svärd, och svart, vari en nedåtgående komet med utåtböjd svans, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande grip med svart fjäderdräkt och blå bål samt med framben av silver, röd tunga och övrig beväring av guld, i framfötterna hållande ett svart armborst med blå stock och pil av silver.

SV-192 Markus Karlsson, Rävlanda
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:21)

Sköld: I fält av guld, bestrött med gröna björklöv, en fläkt svart korp.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En björk av silver belagd med en ros av silver med gröna foderblad, allt mellan två svarta korpvingar.

SV-193 Arne Andersson, Uddevalla
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:23)

Sköld: I grönt två i andreaskors lagda, från varandra vända yxor, i vardera korsvinkeln åtföljda av ett utåtvänt eklöv, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.

SV-194 Lena Sunnqvist f. Sandström, Ljungby (avser släkten Sandström)
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:25)

Sköld: I guld en röd balk och tre bjälkvis ordnade fyruddiga sporrklingor, den mittersta av guld och de två yttre gröna.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett veteax av guld mellan två fyruddiga gröna sporrklingor.

SV-195 Marcus Ekstrand, Höör
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:26)

Sköld: I svart en ek av guld uppväxande från en av ett bågsnitt bildad stam, medelst karvskuror tre gånger delad i guld och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett upprest kvarnhjul av guld över tre svarta eldar.

SV-196 Charles Bexander, Saltsjö-Boo
Registrerat 2012-09-10
(Ansökan: 2011:29)

Sköld: I silver en svart treudd och därunder en röd stam, belagd med tre kulor av silver, ordnade två över en.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart treudd mellan två vingar av silver.

SV-197 Mikael Hacksell, Vällingby
Registrerat 2013-02-19
(Ansökan: 2009:37)

Sköld: I guld två ur mark växande träd, allt grönt.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande häst av guld med röd man och beväring.

SV-198 Mikael Sundbom, Stockholm
Registrerat 2013-02-19
(Ansökan: 2010:31)

Sköld: I svart en sänkt störtad sparre av silver och däröver två korslagda pallascher av guld mellan tre treklöver, två över ett, av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En brinnande röd granat mellan två bockhorn av guld.

SV-199 Per Hammarqvist, Skärholmen
Registrerat 2013-02-19
(Ansökan: 2010:41)

Sköld: I guld en hammare, från vilken utgår två björkkvistar, allt svart och åtföljt nedan av en blå stam belagd med ett med en vinge bevingat hjul, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En hammare av guld mellan två uppväxande gröna björkkvistar med varsitt utåtvänt blad.

SV-200 Vladimir Ilic, Malmö
Registrerat 2013-02-19
(Ansökan: 2011:4)

Sköld: I fält, kluvet i rött och silver, en serbisk gusle med ett par vingar utgående från instrumentets hals och med ett vildsvin gående på dess huvud, allt av motsatta tinkturer och åtföljt ovan dexter av ett uppåtvänt ekollon av silver belagt med ett genomgående rött kors.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande framåtseende rött lejon i båda framtassarna hållande ett bjälkvis ställt delvis draget svärd av silver med röd skida med beslag av silver.

Vapenteckningar
Ronny Andersen, Carl Anders Breitholtz, Magnus Bäckmark och Thomas Falk i schabloner fastställda av SVK.