SV-1 Svenska Heraldiska Föreningen
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:41.

Sköld: I guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav.

Shield: Or, three escutcheons azure, two and one, each charged with a open crown or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi-lion rampant or, holding a herald’s baton azure.

SHF

SV-2 Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:47.

Sköld: I blått ett gaffelkors åtföljt av tre öppna kronor, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Azure, a pall or, between three open crowns or.

Mantling: –

Crest: –

SNGH

SV-3 Heraldiska Samfundet 
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:48.

Sköld: I guld ett blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver, ställda två över en.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver, ställda två över en.

Shield: Or, a lion rampant azure, holding an escutcheon gules charged with three escutcheons argent, two and one.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A demi-lion rampant azure, holding an escutcheon gules charged with three escutcheons argent, two and one.

HS

SV-4 Borås Heraldiska Förening
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:43.

Sköld: I blått tre störtade ullsaxar av guld, ställda två över en.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Azure, three sheep shears points in base or, two and one.

Mantling: –

Crest: –

BHF

SV-5 Henric Åsklund, Södra Sandby
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:1.

Sköld: I blått ett blixtrande moln av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå hjorthorn, vartdera besatt med tre eklöv av guld.

Shield: Azure, a lightning cloud or.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A pair of antlers azure, each set with three oak leaves or.

Asklund

SV-6 Alexander Ulltjärn, Linköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:2.

Sköld: I rött en tvärsnittsskiva av en ekstam med fyra i kors ställda utväxande löv och med fyra i andreaskors ställda utskjutande pilspetsar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd räv med beväring av guld, hållande i höger tass en ekkvist och i vänster tass en pil, uppstigande ur en krans av fyra uppåtställda eklöv och fyra uppåtvända pilar, varav tre eklöv och två pilar synliga framifrån, allt av guld.

Shield: Gules, a cross section of an oaktrunk ensigned with four oak leaves per cross and four arrow heads per saltire or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi fox rampant gules armed and langued or holding in its right paw an oak twig and in its sinister paw an arrow or, coming out of a wreath of four oak leaves and four arrows per pale all or, of which three oak leaves and two arrows are visible from front.

Ulltjarn

SV-7 Åke Pilblad, Tibro
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:3.

Sköld: I rött en pilspets av guld åtföljd ovan av två treblad av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt andreaskors.

Shield: Gules, an arrowhead or and in chief two threefoils, argent.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A saltire couped, vert.

Pilblad

SV-8 Carl Fredrik Rehbander, Västra Frölunda
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:4.

Sköld: I guld två korslagda blå svärd och däröver en blå ginstam belagd med en juvelprydd öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå rundel omgiven av en strålkrans av guld och belagd med en fransk lilja av guld.

Shield: Or, two crossed swords azure, on a chief azure a jeweled open crown.or.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A bezant azure with rays or, charged with a fleur-de-lys or.

Rehbander

SV-9 Yens Wahlgren, Linköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:5.

Sköld: I rött en val av guld sprutande vatten av silver och hållande en gren av silver i munnen.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd grip med beväring och krona av guld hållande en hammare och en murslev, båda av silver med röda skaft.

Shield: Gules, a whale Or, spurting water and holding in its beak a twig, Argent.

Mantling: Gules doubled Or.

Crest: A demi griffin gules armed and crowned or, holding a hammer and a trowel, both argent handled gules.

Wahlgren

SV-10 Jesper Wasling, Borås
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:6.

Sköld: I svart en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av guld.

Shield: Sable, a wheatsheaf (garb) couped with two ears of wheat left uncut and drooping, or.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A pair of wings sable, penned or.

Wasling

SV-11 Thomas Bragesjö, Eskilstuna
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:7.

Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari två kalkar av guld, och guld, vari en röd öppen krona.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kärve av guld stående på en kälke av silver.

Shield: Per fess wavy gules two cups or, and or a open crown gules.

Mantling: Gules, doubled Or.

Crest: On a sleigh azure, a garb or.

Bragesjo

SV-12 Johan Boo, Enköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:8.

Sköld: Kvadrerad i guld och blått, i andra fältet en ros, i tredje fältet en störtad plogbill, båda av guld, kvadreringen överlagd med en blå balk vari ett svärd av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tillbakaseende lejon av guld med röd beväring, hållande i tassarna ett blått stockankare med ankartross och beslag av guld.

Shield: Quarterly or and azure, in the second quarter a rose, in the third quarter a ploughshare, both or, over all a bend azure charged with a sword or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi lion reguardant or armed and langued gules grasping a stock anchor azure ring and fittings or.

Boo

SV-13 Johan Riddergard, Hong Kong
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:9

Sköld: Två gånger delad i rött, guld och blått; i det övre fältet tre liljor av silver, i de två undre fälten ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring i höger tass hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två standar, dexter av guld, sinister blått, vartdera belagt med en femuddig stjärna av motsatta tinkturer.

Shield: Tierced per fess gules, or and azure, in chief three fleurs-de-lys argent, below the chief a lion rampant counterchanged armed and langued gules.

Mantling: Azure and gules doubled or and argent. Crest: Between two standards, dexter or sinister azure, both with a five pointes star counterchanged a demi lion azure armed and langued gules grasping in the right paw a sword argent, hilted and pommeled or.

Riddergard

SV-14 Finn Stavnsbo, Strängnäs
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:12.

Sköld: I rött en sänkt sparre schackrutad i två rader i svart och silver åtföljd ovan av två motvända avslitna vildsvinshuvuden och nedan av en båt, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En stålhandske av silver hållande en grön krans, allt mellan två horn, dexter delat i rött och silver, sinister delat i silver och rött.

Shield: Gules a chevron chequy sable and argent between in chief two boars’ heads couped respectant and in base a boat, all argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Between a pair of bulls’ horns per fess, dexter gules and argent, sinister argent and gules, a dexter hand argent grasping a chaplet of laurel leaves vert.

Stavnsbo

SV-15 Glenn Makenzius, Östersund
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:13

Sköld: Delad medelst en tinnskura i silver, vari en genomgående röd gärdesgård, och rött, vari ett cederträd av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest järv av silver med röd beväring.

Shield: Per fess embattled throughout gules, and gules a cedar argent.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi wolverine argent armed and langued gules.

Makenzius

SV-16 Per Henrik Ronquist, Visby
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:15.

Sköld: I rött en av vågskuror bildad smal stolpe av silver, på vardera sidan åtföljd av två granatäpplen med stjälkar och blad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppväxande granatäpple med stjälk och blad, allt av guld, mellan två röda vingar, vardera belagd med en av vågskuror bildad smal bjälke av silver.

Shield: Gules a pallet wavy argent, on each side a pomegranate, leaved and slipped all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A pomegranate leaved and slipped or between two wings gules each charged with a bar wavy argent.

Ronquist

SV-17 Pontus Hedberg, Uppsala
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:17
Registrerat även för: Gösta Hedberg (2011-05-18), Ulf Hedberg (2011-05-18)

Sköld: I grönt en naturlig sjöhäst inom en bård, allt av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två oxhorn av silver.

Shield: Vert, a natural seahorse whitin a bordure all argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A torch vert with fire or between to horns argent.

Hedberg

SV-18 Rolf Selldin, Norrköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:18.

Sköld: I rött en häst i språng mellan två ginbalksvis ställda blixtar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre röda blixtar.

Shield: Gules, a horse courant or between two bolts of lightning per bend sinister, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Three bolts of lightning gules.

Selldin

SV-19 Christer Lindée, Australien
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:21

Sköld: I blått fält bestrött med snöflingor av silver, ett balkvis ställt lindlöv av guld belagt med en svart uppflygande svan med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett genombrutet malteserkors av guld mellan två blå lindkvistar med vartannat blad blått och vartannat av silver.

Shield: Azure semé of snowflakes argent on a linden leaf slipped bendwise or a swan rising wings elevated and displayed sable beaked and membered gules.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A maltese cross voided or between two linden branches azure leaves alternating azure and argent.

Lindee

SV-20 Micael Stehr, Bromma
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:22

Sköld: Delad i blått, vari en med snittet förenad uppstigande övre hälft av en gyllene tolvuddig stjärna, och guld, vari ett städ, på vardera sidan åtföljt av ett hasselblad, allt blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett blått hasselblad och en fjäderpenna av guld utgående från samma punkt.

Shield: Per fess azure, a risning demi star of twelve points conjoined with the partition line or, and or an anvil between two hazel leaves, all azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A hazel leaf azure and a pen or conjoined in base.

Stehr

SV-21 Bo Chronier, Halmstad
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:23. Bild: TF

Sköld:I silver en blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.

Shield: Argent, issuant from a mural crown without oriels gules an arm in armour embowed gauntleted azure holding a key fesswise gules.

Mantling: Per pale azure and gules doubled argent.

Crest: A cubit arm in armour azure, issuant from a mural crown without oriels gules and holding a key fesswise gules.

Chronier

SV-22 Mats Persson, Stockholm
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:24.

Sköld: I fält av guld, bestrött med röda rosor, en ginbalksvis uppifrån inkommande svart örnfot.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd ros mellan två svarta örnvingar.

Shield: Or, semé of roses gules, an eagle claw sable bendwise sinister expanded from sinister chief.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A rose gules between a pair of wings sable.

Persson

SV-23 Håkan Hammarsten, Västerås
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:26

Sköld: I svart två korslagda stridshammare med spetsarna inåtvända, allt av guld, åtföljda nedan av en rundel av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En eldslåga mellan två oxhorn, allt av guld.

Shield: Sable, two warhammers in saltire points inwards above a roundel argent.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A flame between two bull’s horns, all or.

Hammarsten

SV-24 Per Thomsen, Malmö
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:27.

Sköld: Av vågskuror två gånger delad i blått, vari en åttauddig stjärna av guld, guld, vari två av vågskuror bildade smala bjälkar, den övre blå, den nedre röd, och rött, vari en åttauddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppskjutande bepansrade armar av silver gemensamt hållande en åttauddig stjärna av guld.

Shield: Tierced per fess wavy, azure a star of eight points or, or two bars wavy azure and gules, and gules a star or.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: Two arms in armour and gauntleted argent, holding a star of eight points or.

Thomsen

SV-25 Mikael Posth, Töreboda
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:28.

Sköld: Ginstyckad i blått, vari en lilja av guld, och silver, vari en röd ros.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två oxhorn, dexter delat i guld och blått, sinister delat i blått och guld.

Shield: Per bend sinister azure a fleur-de-lys or and argent a rose gules.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A fleur-de-lys or between two ox horns per fess dexter or and azure, sinister azure and or.

Posth

SV-26 Stefan Arnborg, Vällingby
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:29.

Sköld: I blått en örn av silver med röd beväring och med vardera vingen belagd med ett rött hjärta, uppstigande ur en borg av guld med röd port och röda fönstergluggar, och därunder en av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande örn, av en tinnskura delad i silver och blått samt med röd beväring.

Shield: Azure an eagle displayed argent armed and langued gules, each wing charged with a heart gules, issuing from a castle or port and windows gules, in base a fess wavy argent.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: A demi eagle per fess embattled argent and azure, armed gules.

Arnborg

SV-27 Pete Brumberg, Charlotte, North Carolina, USA
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:31.

Sköld: I fält, kluvet i guld och rött, en björn kluven i blått och guld med framtill röd och baktill blå beväring gående på en av en tandskura bildad stam kluven i blått och guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppskjutande björnramar, dexter blå med röda klor och sinister röd med klor av guld, gemensamt hållande en bjälkvis ställd stav av guld med en från staven mellan ramarna hängande nyckel av guld.

Shield: Per pale or and gules, a bear statant per pale azure and or armed to the dexter gules and to the sinister or walking on a base dancetty per pale azure and or.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: Two demi bear claws, dexter azure claws gules, sinister gules claws or, holding a rod from which a key or is hanging in its bow.

Brumberg

SV-28 Johan Valentin Eldh, London, Storbritannien
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:32.

Sköld: I fält av hermelin en svart grip med drakvingar, draksvans och röd beväring hållande en svart fackla med röd eldsflamma.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur röd eld uppskjutande svart treudd.

Shield: Ermine, a griffin with dragon tale and dragon wings sable charged gules, grasping in the paws a torch sable with flame gules.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: Issuant from a flame gules a trident sable.

Eldh