Vapen 1-100

SV-1 Svenska Heraldiska Föreningen
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:41.

Sköld: I guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav.

Shield: Or, three escutcheons azure, two and one, each charged with a open crown or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi-lion rampant or, holding a herald’s baton azure.

SHF

SV-2 Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:47.

Sköld: I blått ett gaffelkors åtföljt av tre öppna kronor, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Azure, a pall or, between three open crowns or.

Mantling: –

Crest: –

SNGH

SV-3 Heraldiska Samfundet 
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:48.

Sköld: I guld ett blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver, ställda två över en.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver, ställda två över en.

Shield: Or, a lion rampant azure, holding an escutcheon gules charged with three escutcheons argent, two and one.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A demi-lion rampant azure, holding an escutcheon gules charged with three escutcheons argent, two and one.

HS

SV-4 Borås Heraldiska Förening
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:43.

Sköld: I blått tre störtade ullsaxar av guld, ställda två över en.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Azure, three sheep shears points in base or, two and one.

Mantling: –

Crest: –

BHF

SV-5 Henric Åsklund, Södra Sandby
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:1.

Sköld: I blått ett blixtrande moln av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå hjorthorn, vartdera besatt med tre eklöv av guld.

Shield: Azure, a lightning cloud or.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A pair of antlers azure, each set with three oak leaves or.

Asklund

SV-6 Alexander Ulltjärn, Linköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:2.

Sköld: I rött en tvärsnittsskiva av en ekstam med fyra i kors ställda utväxande löv och med fyra i andreaskors ställda utskjutande pilspetsar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd räv med beväring av guld, hållande i höger tass en ekkvist och i vänster tass en pil, uppstigande ur en krans av fyra uppåtställda eklöv och fyra uppåtvända pilar, varav tre eklöv och två pilar synliga framifrån, allt av guld.

Shield: Gules, a cross section of an oaktrunk ensigned with four oak leaves per cross and four arrow heads per saltire or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi fox rampant gules armed and langued or holding in its right paw an oak twig and in its sinister paw an arrow or, coming out of a wreath of four oak leaves and four arrows per pale all or, of which three oak leaves and two arrows are visible from front.

Ulltjarn

SV-7 Åke Pilblad, Tibro
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:3.

Sköld: I rött en pilspets av guld åtföljd ovan av två treblad av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt andreaskors.

Shield: Gules, an arrowhead or and in chief two threefoils, argent.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A saltire couped, vert.

Pilblad

SV-8 Carl Fredrik Rehbander, Västra Frölunda
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:4.

Sköld: I guld två korslagda blå svärd och däröver en blå ginstam belagd med en juvelprydd öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå rundel omgiven av en strålkrans av guld och belagd med en fransk lilja av guld.

Shield: Or, two crossed swords azure, on a chief azure a jeweled open crown.or.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A bezant azure with rays or, charged with a fleur-de-lys or.

Rehbander

SV-9 Yens Wahlgren, Linköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:5.

Sköld: I rött en val av guld sprutande vatten av silver och hållande en gren av silver i munnen.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd grip med beväring och krona av guld hållande en hammare och en murslev, båda av silver med röda skaft.

Shield: Gules, a whale Or, spurting water and holding in its beak a twig, Argent.

Mantling: Gules doubled Or.

Crest: A demi griffin gules armed and crowned or, holding a hammer and a trowel, both argent handled gules.

Wahlgren

SV-10 Jesper Wasling, Borås
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:6.

Sköld: I svart en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av guld.

Shield: Sable, a wheatsheaf (garb) couped with two ears of wheat left uncut and drooping, or.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A pair of wings sable, penned or.

Wasling

SV-11 Thomas Bragesjö, Eskilstuna
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:7.

Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari två kalkar av guld, och guld, vari en röd öppen krona.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kärve av guld stående på en kälke av silver.

Shield: Per fess wavy gules two cups or, and or a open crown gules.

Mantling: Gules, doubled Or.

Crest: On a sleigh azure, a garb or.

Bragesjo

SV-12 Johan Boo, Enköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:8.

Sköld: Kvadrerad i guld och blått, i andra fältet en ros, i tredje fältet en störtad plogbill, båda av guld, kvadreringen överlagd med en blå balk vari ett svärd av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tillbakaseende lejon av guld med röd beväring, hållande i tassarna ett blått stockankare med ankartross och beslag av guld.

Shield: Quarterly or and azure, in the second quarter a rose, in the third quarter a ploughshare, both or, over all a bend azure charged with a sword or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi lion reguardant or armed and langued gules grasping a stock anchor azure ring and fittings or.

Boo

SV-13 Johan Riddergard, Hong Kong
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:9

Sköld: Två gånger delad i rött, guld och blått; i det övre fältet tre liljor av silver, i de två undre fälten ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring i höger tass hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två standar, dexter av guld, sinister blått, vartdera belagt med en femuddig stjärna av motsatta tinkturer.

Shield: Tierced per fess gules, or and azure, in chief three fleurs-de-lys argent, below the chief a lion rampant counterchanged armed and langued gules.

Mantling: Azure and gules doubled or and argent. Crest: Between two standards, dexter or sinister azure, both with a five pointes star counterchanged a demi lion azure armed and langued gules grasping in the right paw a sword argent, hilted and pommeled or.

Riddergard

SV-14 Finn Stavnsbo, Strängnäs
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:12.

Sköld: I rött en sänkt sparre schackrutad i två rader i svart och silver åtföljd ovan av två motvända avslitna vildsvinshuvuden och nedan av en båt, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En stålhandske av silver hållande en grön krans, allt mellan två horn, dexter delat i rött och silver, sinister delat i silver och rött.

Shield: Gules a chevron chequy sable and argent between in chief two boars’ heads couped respectant and in base a boat, all argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Between a pair of bulls’ horns per fess, dexter gules and argent, sinister argent and gules, a dexter hand argent grasping a chaplet of laurel leaves vert.

Stavnsbo

SV-15 Glenn Makenzius, Östersund
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:13

Sköld: Delad medelst en tinnskura i silver, vari en genomgående röd gärdesgård, och rött, vari ett cederträd av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest järv av silver med röd beväring.

Shield: Per fess embattled throughout gules, and gules a cedar argent.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi wolverine argent armed and langued gules.

Makenzius

SV-16 Per Henrik Ronquist, Visby
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:15.

Sköld: I rött en av vågskuror bildad smal stolpe av silver, på vardera sidan åtföljd av två granatäpplen med stjälkar och blad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppväxande granatäpple med stjälk och blad, allt av guld, mellan två röda vingar, vardera belagd med en av vågskuror bildad smal bjälke av silver.

Shield: Gules a pallet wavy argent, on each side a pomegranate, leaved and slipped all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A pomegranate leaved and slipped or between two wings gules each charged with a bar wavy argent.

Ronquist

SV-17 Pontus Hedberg, Uppsala
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:17
Registrerat även för: Gösta Hedberg (2011-05-18), Ulf Hedberg (2011-05-18)

Sköld: I grönt en naturlig sjöhäst inom en bård, allt av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två oxhorn av silver.

Shield: Vert, a natural seahorse whitin a bordure all argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A torch vert with fire or between to horns argent.

Hedberg

SV-18 Rolf Selldin, Norrköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:18.

Sköld: I rött en häst i språng mellan två ginbalksvis ställda blixtar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre röda blixtar.

Shield: Gules, a horse courant or between two bolts of lightning per bend sinister, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Three bolts of lightning gules.

Selldin

SV-19 Christer Lindée, Australien
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:21

Sköld: I blått fält bestrött med snöflingor av silver, ett balkvis ställt lindlöv av guld belagt med en svart uppflygande svan med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett genombrutet malteserkors av guld mellan två blå lindkvistar med vartannat blad blått och vartannat av silver.

Shield: Azure semé of snowflakes argent on a linden leaf slipped bendwise or a swan rising wings elevated and displayed sable beaked and membered gules.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A maltese cross voided or between two linden branches azure leaves alternating azure and argent.

Lindee

SV-20 Micael Stehr, Bromma
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:22

Sköld: Delad i blått, vari en med snittet förenad uppstigande övre hälft av en gyllene tolvuddig stjärna, och guld, vari ett städ, på vardera sidan åtföljt av ett hasselblad, allt blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett blått hasselblad och en fjäderpenna av guld utgående från samma punkt.

Shield: Per fess azure, a risning demi star of twelve points conjoined with the partition line or, and or an anvil between two hazel leaves, all azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A hazel leaf azure and a pen or conjoined in base.

Stehr

SV-21 Bo Chronier, Halmstad
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:23. Bild: TF

Sköld:I silver en blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.

Shield: Argent, issuant from a mural crown without oriels gules an arm in armour embowed gauntleted azure holding a key fesswise gules.

Mantling: Per pale azure and gules doubled argent.

Crest: A cubit arm in armour azure, issuant from a mural crown without oriels gules and holding a key fesswise gules.

Chronier

SV-22 Mats Persson, Stockholm
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:24.

Sköld: I fält av guld, bestrött med röda rosor, en ginbalksvis uppifrån inkommande svart örnfot.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd ros mellan två svarta örnvingar.

Shield: Or, semé of roses gules, an eagle claw sable bendwise sinister expanded from sinister chief.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A rose gules between a pair of wings sable.

Persson

SV-23 Håkan Hammarsten, Västerås
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:26

Sköld: I svart två korslagda stridshammare med spetsarna inåtvända, allt av guld, åtföljda nedan av en rundel av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En eldslåga mellan två oxhorn, allt av guld.

Shield: Sable, two warhammers in saltire points inwards above a roundel argent.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A flame between two bull’s horns, all or.

Hammarsten

SV-24 Per Thomsen, Malmö
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:27.

Sköld: Av vågskuror två gånger delad i blått, vari en åttauddig stjärna av guld, guld, vari två av vågskuror bildade smala bjälkar, den övre blå, den nedre röd, och rött, vari en åttauddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppskjutande bepansrade armar av silver gemensamt hållande en åttauddig stjärna av guld.

Shield: Tierced per fess wavy, azure a star of eight points or, or two bars wavy azure and gules, and gules a star or.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: Two arms in armour and gauntleted argent, holding a star of eight points or.

Thomsen

SV-25 Mikael Posth, Töreboda
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:28.

Sköld: Ginstyckad i blått, vari en lilja av guld, och silver, vari en röd ros.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två oxhorn, dexter delat i guld och blått, sinister delat i blått och guld.

Shield: Sable, two warhammers in saltire points inwards above a roundel argent.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A flame between two bull’s horns, all or.

Posth

SV-26 Stefan Arnborg, Vällingby
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:29.

Sköld: I blått en örn av silver med röd beväring och med vardera vingen belagd med ett rött hjärta, uppstigande ur en borg av guld med röd port och röda fönstergluggar, och därunder en av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande örn, av en tinnskura delad i silver och blått samt med röd beväring.

Shield: Azure an eagle displayed argent armed and langued gules, each wing charged with a heart gules, issuing from a castle or port and windows gules, in base a fess wavy argent.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: A demi eagle per fess embattled argent and azure, armed gules.

Arnborg

SV-27 Pete Brumberg, Charlotte, North Carolina, USA
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:31.

Sköld: I fält, kluvet i guld och rött, en björn kluven i blått och guld med framtill röd och baktill blå beväring gående på en av en tandskura bildad stam kluven i blått och guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppskjutande björnramar, dexter blå med röda klor och sinister röd med klor av guld, gemensamt hållande en bjälkvis ställd stav av guld med en från staven mellan ramarna hängande nyckel av guld.

Shield: Per pale or and gules, a bear statant per pale azure and or armed to the dexter gules and to the sinister or walking on a base dancetty per pale azure and or.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: Two demi bear claws, dexter azure claws gules, sinister gules claws or, holding a rod from which a key or is hanging in its bow.

Brumberg

SV-28 Johan Valentin Eldh, London, Storbritannien
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:32.

Sköld: I fält av hermelin en svart grip med drakvingar, draksvans och röd beväring hållande en svart fackla med röd eldsflamma.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur röd eld uppskjutande svart treudd.

Shield: Ermine, a griffin with dragon tale and dragon wings sable charged gules, grasping in the paws a torch sable with flame gules.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: Issuant from a flame gules a trident sable.

Eldh

SV-29 Gunnar Årvik, Knivsta
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:33.

Sköld: I blått fyra genomgående och i flätverk korslagda åror av guld med årbladen uppåt, två balkvis och två ginbalksvis ställda.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande en stolpvis ställd blå åra med årbladet uppåt.

Shield: Argent on a chevron azure a leaf argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A chaplet of laurel leaves vert between two ox horns per fess dexter argent and azure, sinister azure and argent.

Arvik

SV-30 Göran Sparrlöf, Vadstena
Registrerat 2008-08-27. Ansökan: 2007:11.

Sköld: I silver en blå sparre belagd med ett tandat blad av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön lagerkrans mellan två oxhorn, dexter delat i silver och blått, sinister delat i blått och silver.

Shield: Or, three bendlets sinister wavy gules, on a chief gules a rose argent between two lion’s heads erased respectant all or armed and langued azure.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Three ostrich feathers, the one in the middle gules charged with a rose argent, the two others or.

Sparrlof

SV-31 Stefan Åman, Skärblacka
Registrerat 2009-07-18. Ansökan: 2007:16.

Sköld: I guld tre av vågskuror bildade röda ginbalkar och däröver en röd ginstam belagd med en ros av silver mellan två motvända avslitna lejonhuvuden av guld med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta röd och belagd med en ros av silver, och de båda yttre av guld.

Shield: Or, three bendlets sinister wavy gules, on a chief gules a rose argent
between two lion’s heads erased respectant all or armed and langued azure.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Three ostrich feathers, the one in the middle gules charged with a rose argent, the two others or.

Aman

SV-32 Gustav Lundström, Stockholm
Registrerat 2008-08-27. Ansökan: 2007:20.

Sköld: Delad i silver, vari i posten tre gröna kopplade trekanter ställda två över en, och grönt, vari i ginposten tre kopplade trekanter av silver ställda två över en, av en av vågskuror bildad bjälke av silver ovan avgränsad med en grön vågskuresträng.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre från samma punkt uppväxande grankvistar av silver överlagda med tre gröna kopplade trekanter ställda två över en.

Shield: Per fess wavy argent, fimbriated in top vert, argent, dexter a trefoil of triangles vert, and vert in base sinister a trefoil argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: On three twigs of spruce conjoined in base argent a trefoil of triangles vert.

Lundstrom

SV-33 Uno Nyh, Bålsta
Registrerat 2009-07-18. Ansökan: 2007:38.

Sköld: I blått en nymåne av guld över en stam av guld belagd med en blå pokal.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande en uppåtvänd tjuga av silver med blått skaft.

Shield: Azure an increasing crescent or, and on a base or a cup azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: Two arms armoured argent, holding a pitchfork argent with handle azure.

Nyh2

SV-34 Marko Arosilta, Göteborg
Registrerat 2008-08-27. Ansökan: 2007:40.

Sköld: I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, överlagd med ett fristående krenelerat brospann av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svan av silver med lyftade vingar och med röd beväring.

Shield: Vert, a bend wavy sinster argent, over all a bridge embattled counterchanged.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A demi swan, wings elevated argent langued gules.

Arosilta

SV-35 Daniel Hedqvist, Kåge
Registrerat 2008-08-27. Ansökan 2007:44.

Sköld: I blått fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld en upprest varg av silver med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av silver.

Shield: Azure semy of mullets of six points or, a wolf rampant argent armed and langued gules holding in its forepaws an axe palewise argent.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi wolf argent langued gules holding in its forepaws an axe palewise argent.

Hedqvist

SV-36 Scharp släktförening
Registrerat 2009-07-18. Ansökan 2007:45.

Sköld: I silver två ur en framvällande blå molnsky framkommande röda armar spännande en svart pilbåge med svart pil samt spets och styrfjädrar av guld över en grön mark.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre röda rosor med blombotten och foderblad av guld och med gröna bladförsedda stjälkar.

Shield: Argent, a cloud azure issuing from sinister chief, two arms gules issuing from the cloud holding a charged bow with arrow sable the arrowhead and fletching or above a base crested vert.

Mantling: Gules and vert, doubled argent.

Crest: Three roses gules barbed and seeded or stalked and slipped vert.

Scharp

SV-37 Rolf D. Swedenhammar, Åkersberga
Registrerat 2008-08-27. Ansökan 2007:49.

Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå hammare, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en svart pil med spets av guld mellan två oxhorn av guld.

Shield: Tierced per bend sinister gules, or three hammers palewise azure, and azure.

Mantling: To dexter azure doubled or and to sinister gules doubled or.

Crest: A crossbow palewise gules with bow, string and arrow sable the arrow head or between two ox horns or.

Swedenhammar

SV-38 Maude Gullberg, Lekeryd
Registrerat 2008-08-27. Ansökan 2007:51.

Sköld: I silver ett störtat smalt blått gaffelkors åtföljt av en röd harpa, en röd eldsflamma och ett blått städ.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda blå hammare med röda skaft.

Shield: Argent a pall reversed azure between a harp gules, a lowe of fire gules, and an anvil azure.

Mantling: Azure and gules, doubled argent.

Crest: Two hammers in saltire azure hafted gules.

Gullberg

SV-39 Nykvarns byförening
Registrerat 2008-08-27. Ansökan 2007:58.

Sköld: I svart fyra framkommande högerunderarmar, vardera med handen greppande moturs om handleden framför sig och därmed tillsammans bildande en snedruta, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Sable four cubit arms argent issuing from each of the four corners each grasping the arm counter clockwise to it.

Mantling: –

Crest: –

Nykvarn

SV-40 Lars Olle Westergård, Spånga
Registrerat 2008-08-27. Ansökan 2007:59.

Sköld: I silver en blå balk belagd med en kavle av guld och åtföljd ovan av ett rött ankarkors.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av guld med svarta fläckar och med röd beväring, i höger tass svingande ett svärd av silver med blått fäste.

Shield: Argent a bend azure charged with a bendlet or, in sinister chief a cross moline gules.

Mantling: Azure doubled argent and or.

Crest: A rampant demi lynx or spotted sable armed and langued gules grasping in the dexter forepaw a sword argent hilted and pommeled azure.

Westergard

SV-41 Carl Johan Lundgren, Limhamn
Registrerat 2008-08-27. Ansökan 2007:61.

Sköld: I fält, kluvet i guld och svart, en lilja åtföljd ovan av två liljekors, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn, vartdera besatt med två eklöv av guld.

Shield: Per pale or and sable a fleur-de-lys and in chief two crosses flory all counterchanged.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: Two ox horns sable each sprouting outwards two oak leaves or.

Lundgren

SV-42 Vladimir Iserell
Registrerat 2008-08-27. Ansökan: 2007:62.

Sköld: I blått en på en stam av guld gående utåtseende varg åtföljd ovan av en åttauddig stjärna, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En lyra av guld krönt av en åttauddig stjärna av silver.

Shield: Azure a fox passant guardant argent walking on a base or in chief a mullet of eight points of argent.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: A lyre or ensigned with a mullet of eight points argent.

Iserell

SV-43 Lars Blanksvärd, Länna
Registrerat 2009-02-17. Ansökan 2007:30

Sköld: Styckad i rött, vari ett balkvis ställt svärd av silver, och silver, vari ett blått lejon.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En vildman av silver med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande framför sig en en blå yxa och en blå spade lagda i andreaskors.

Shield: Per bend gules a sword bendwise argent, and argent a lion rampant azure.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A wildman argent wreathed about the temple and loins with birch leaves vert holding an ax and a shovel in saltire both azure.

Blanksvard

SV-44 Mikael Virdelo, Växjö
Registrerat 2009-02-17. Ansökan 2007:52.

Sköld: I rött ett lodjur av guld med svarta fläckar och beväring av silver på ett treberg av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött armborst, upp till bågsträngen omslingrat av två lindkvistar av guld.

Shield: Gules a lynx rampant or spotted sable armed and langued argent standing on a trimount.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A crossbow gules, up to the string entwined by two linden twigs or.

Virdelo

SV-45 Mikael Lostedt, Glumslöv
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:55)

Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld med röda fläckar och röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vesselhorn delade i guld och blått.

SV-46 Richard Hammarström, Järfälla
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:56)

Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd dexter av tre röda liljor och sinister av en svart hammare med rött skaft.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En plym av naturfärgade påfågelfjädrar.

SV-47 Jonas Per Andersson, Vårby
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:63)

Sköld: Tre gånger ginstyckad i guld, vari ett svart avslitet griphuvud, rött, silver, och blått, vari en hermin av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En gående naturfärgad hermelin med rött halsband.

SV-48 Bengt Wilhelm Mannbro, Svanesund
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:64)

Sköld: I blått en medelst tinnskura ovan och bågskura nedan bildad bjälke av guld, åtföljd ovan av fyra spetsrutor av silver och nedan av en framifrån sedd båt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett roder av guld med svarta beslag och röda spikhuvuden.

SV-49 Jan Axel Nordlander, Solna
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:65)

Sköld: Delad i silver, vari en svart häst i språng, och blått, vari sju sexuddiga stjärnor av silver ordnade som stjärnbilden Karlavagnen.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En hand av silver hållande ett horn av guld.

SV-50 Artur Burup, Stockholm
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:66)

Sköld: Kluven i rött, vari en pilbåge av guld med sträng av silver, och guld, vari en svart ruta.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld mellan två röda oxhorn med toppar av guld.

SV-51 Lars-Gunnar Gårdö, Nyköping
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:67)

Sköld: Delad i två fält, det övre i sin tur tre gånger delat i blått, silver, rött, vari fyra rutor av silver, och silver; det nedre blått, vari en åttauddig stjärna av guld belagd med en fyruddig röd stjärna.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd tjurkalv med beväring av guld hållande nedre hälften av en avbränd blå åra.

SV-52 Lars Mannerheden, Karlstad
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:75)

Sköld: Av en blå balk styckad i silver, vari en på vänster ben stående röd tupp, och guld, vari en blå lilja.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av silver, och blå; den mittersta omlindad av ett band av guld bildande ett andreaskors.

SV-53 Harald Paulsson, Täby
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:77)

Sköld: I fält, kluvet i blått och silver, en låga kluven i guld och rött, genomborrad av ett bjälkvis ställt svärd av guld med rött fäste och uppskjutande från ett treberg av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå hund med röd beväring och halsband av guld hållande ett stolpvis ställt svärd av guld med rött fäste med vänster tass om fästet och med höger om klingan.

SV-54 Göran Heckler, Malmö
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2007:79)

Sköld: I rött en spets av guld belagd med en röd stridshandske och ovan åtföljd av två avslitna griphuvuden av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grip av guld med röd beväring.

SV-55 Mathias Rosholm, Malmö
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2008:1)

Sköld: I guld fem i kors ställda röda rosor över en av ett bågsnitt bildad röd stam.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En till ett kors spaljerad grön rosenbuske med fem röda rosor på en grön kulle.

SV-56 Rasmus Jonlund, Stockholm
Registrerat 2009-02-17.
(Ansökan 2008:2)

Sköld: I rött fyra liljor, ställda en, en och två, mellan två stolpvis ställda fjäderpennor med fanet vänt inåt, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppskjutande rött örnhuvud med beväring av guld, i näbben hållande en stång av guld med en röd vimpel belagd med fyra bjälkvis ordnade liljor av guld.

SV-57 Jonas Lidén, Askim
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2007:54)

Sköld: I svart en stråle av silver och tre ginbalksvis ordnade spikkors av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Framför en flamma av guld en sittande svart grip med röd beväring.

SV-58 Tommy Lindström, Sundsvall
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2007:71)

Sköld: I blått två korslagda hillebarder av guld, från vars skärningspunkt utgår stolpvis två lindblad av silver med sammanväxta stjälkar slingrande sig vid skärningspunkten om hillebarderna samt bjälkvis två från skärningspunkten framkommande flammor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En fyr av silver med vingar av guld och krönt av en sol av guld.

SV-59 Olof Sunnqvist, Ljungby
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2007:72)

Sköld: I blått en bjälke av silver åtföljd ovan av en stolpvis genomgående ekstam med två blad och nedan av fem balkar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Inom en blå hägnad en ek av guld med ekollon av silver.

SV-60 Andreas Wannerwall, Stockholm
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2007:83)

Sköld: I fält kluvet i guld och blått, en dubbellejonörn kluven i svart och guld och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två örnvingar, en av guld och en svart.

SV-61 Daniel Sörlöv, Hägersten
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:3)

Sköld: I blått en hillebard korslagd med ett störtat svärd, överlagda med en stolpvis ställd fjäderpenna och åtföljda på vardera sidan av en ring, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, hållande ett blått ankare.

SV-62 Tony Douhan, Helsingborg
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:6)

Sköld: I blått två frånvända tuppar ovanför fyra klöverblad, ställda ett, två och ett, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tupp hållande ett klöverblad i näbben, allt av silver.

SV-63 Krister Backryd, Rojales Alicante, Spanien
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:8)

Sköld: I silver en svart vinge med pennorna belagda med varsin droppe av guld, nedtill avslutad med en svart hand hållande en svart lyra.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En balansvåg av guld.

SV-64 Günther Koerffer, Ulricehamn
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:9)

Sköld: I blått ett lejon av guld med röd beväring hållande en korg av guld varur två uppskjutande korslagda pilar av guld, samt däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring uppstigande ur en korg av guld och i höger tass hållande två korslagda pilar av guld med röda fan.

SV-65 Tico Joakim Söderlindh, Gustavsberg
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:12)

Sköld: I guld en grön lindgren med nio blad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande tiger av guld med svarta ränder och röd beväring i höger tass svingande en värja av guld med rött fäste.

SV-66 Hans Qvarfordt, Torshälla
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:13)

Sköld: I fält kluvet i silver och blått, ett genomgående brospann, kluvet i rött och guld, åtföljt ovan av en röd fembladig blomma och en femuddig stjärna av guld samt nedan av en halv röd fembladig blomma sammansatt med en halv femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Ett torn av silver krönt med en halv röd fembladig blomma sammansatt med en halv femuddig stjärna av guld.

SV-67 Johan Svantesson Sjöberg, Ulricehamn
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:14)

Sköld: I blått en sänkt sparre ovan åtföljd av två snedrutor och nedan av en simmande svan med lyftade vingar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En liljehaspel av guld mellan två blå vingar med vingpennor av guld.

SV-68 Martin Trägen, Lund
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:17)

Sköld: Medelst vågskuror kvadrerad i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta av silver och de yttre blå.

SV-69 Thomas Falk, Borås
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:19)

Sköld: I svart en fläkt falk, ovan åtföljd av en och nedan av tre femuddiga stjärnor, ordnade två och en, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En femuddig stjärna mellan två vingar, allt av guld.

SV-70 Olof Gunnar Christian Hägerlund, Ludvika
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:20)

Sköld: I fält, delat i blått och guld, en häger av silver med röd beväring stående på ett grönt treberg och hållande en svart sten i vänster fot.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En häger av silver med röd beväring hållande en svart sten i vänster fot.

SV-71 Kristoffer Nilsson, Huskvarna
Registrerat 2009-07-18.
(Ansökan 2008:23)

Sköld: I rött tre i knippa korslagda fjäderpennor försedda med pilspetsar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En hammare av guld mellan två röda vingar.

SV-72 Sita Verma, Lund
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2007:19)

Sköld: I rött ett utåtseende elefanthuvud av silver med betar av guld, belagt i pannan med ett grönt hjul med 24 ekrar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lotusblomma av silver på grön stjälk.

SV-73 Claus Berntsen, Lund
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2007:34)

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två röda liljekors, och rött, vari ett avslitet björnhuvud av silver med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd björn med beväring av guld i ramarna hållande ett liljekors av silver.

SV-74 Torsten Laneryd, Svedala
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2007:57)

Sköld: I svart en genomgående torshammare av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En störtad torshammare av guld med en från skaftet uppkommande röd stjärt av glada.

SV-75 Kenneth Holmborg, Ingarö
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2007:69)

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i rött, vari två frånvända uppkommande lejon av guld, och guld, vari en röd borg med blå port med beslag och dörrfoder av guld och stående på ett treberg av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En båt av guld med blå reling och med två GRÖNA [rättat 2017-11-26] lagerkvistar utgående från för och akter.

SV-76 Krokeks hembygdsförening (Krokeks socken)
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2007:70)

Sköld: I rött en av vågskuror bildad bjälke åtföljd ovan av en ek och nedan av tre korsade kors ordnade två över ett, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-77 Christer Sanderson, Kristiansborg
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:5)

Sköld: I grönt övre hälften av ett genomgående klöverbladskors av guld, åtföljt ovan av två frånvända avslitna griphuvuden och nedan av ett lejonansikte, alla av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett klöverbladskors av guld mellan två gröna vingar.

SV-78 Conny Bennibring, Borås
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:10)

Sköld: I blått en stolpe av silver åtföljd av två frånvända avslitna lejonhuvuden av guld och med röd beväring under två rosor av silver med röd blombotten och gröna foderblad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå örnvingar gemensamt belagda med en ros av silver med röd blombotten och gröna foderblad.

SV-79 Bert Sandberg, Skärplinge
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:16)
Registrerat även för: Dan Sandberg (2011-12-06), Erik Sandberg (2011-12-06)

Sköld: I guld en från svart mark uppväxande röd hasselbuske med blå nötter.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Inom en svart hägnad en röd hasselbuske med blå nötter.

SV-80 Andreas Albihn, Urshult
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:21)

Sköld: I silver ett rött lejon med blå beväring mellan framtassarna hållande en röd åttauddig stjärna och med ett blått band bildande en ögla runt lejonets bål, över dess axel och mellan dess ben, med ändarna korslagda bakom dess rygg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En åttauddig stjärna fyrstyckad i rött och silver.

SV-81 Thomas Söderberg, Västerås
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:24)

Sköld: I blått två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver över ett treberg med tre lågor, allt av guld, belagt med en röd påsklilja.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-82 Lars-Olof Mattsson, Uppsala
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:25)

Sköld: I silver en röd tupp med beväring av guld stående på en svart trefotsgryta och med höger fot rörande i denna med en röd slev.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mellan två röda vingar.

SV-83 Bengt Rur, Väddö
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:27)

Sköld: I blått en gående hund av silver med röd beväring och försedd med rött halsband med koppelring av silver, däröver en genom en vågskura bildad ginstam av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande hund av silver med röd beväring och försedd med rött halsband med koppelring av silver, i höger framtass hållande en nedåtriktad blå spade.

SV-84 Wästergöthlands Handelshus AB
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:28)

Sköld: I av blått och silver ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger tass hållande en blixt av silver och i övre sinister och nedre dexter hörn av fältets blå del åtföljt av en grankvist av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två grankvistar av silver mellan tre spetsar delade i blått och silver.

SV-85 Sten Alfvenhjelm, Göteborg
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:29)
Registrerat även för: Emmy Melander (2011-01-04), Elin Melander (2011-01-04)

Sköld: I guld en av blå kavlar avgränsad stolpe av silver, vari ett störtat blått svärd, åtföljd av två motvända uppresta blå lejon med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå oval med en bård av guld, belagd med ett likarmat kors av silver.

SV-86 Andreas Härdelin, Partille
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:30)

Sköld: I blått ett sjölejon av guld hållande en treudd av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett sjölejon av guld hållande en treudd av silver.

SV-87 Anette Danielsson, Älvsjö
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:31)

Sköld: I guld inom en röd bård en blå rundel vari en kerub av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppstigande händer av guld hållande en röd rundel.

SV-88 Jason Carlson, Denton, Texas, USA
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:32)

Sköld: I guld en blå spets belagd med en eldsflamma av guld och åtföljd av två blå lönnlöv samt däröver en blå ginstam belagd med en månskära i nedan mellan två eldsflammor, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå örn med beväring av guld och med en eldsflamma av guld på hjärtats plats på bröstet.

SV-89 Mellby-Åsaka Hembygds- och Fornminnesförening (Kållands Åsaka socken)
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:33)

Sköld: I grönt en kärve av guld över en blå stam avgränsad medelst en av vågskuror bildad smal bjälke av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-90 Bertil Wållertz, Zuchwil, Schweiz
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2008:36)

Sköld: I guld en röd älghornskrona och däröver en av en tinnskura bildad blå ginstam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande älg med röd beväring delad medelst en tinnskura i guld och blått.

SV-91, N.N., Malmö
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2009:1)

Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i svart, vari en femuddig stjärna av guld, och guld, vari ett svävande svart treberg.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med tre, sinister med två stjärnor av guld.

SV-92 Hans Sverredal, Uppsala
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2009:2)

Sköld: I grönt en störtad spets av silver belagd med en svart korp.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-93 Mats Blom, Norrköping
Registrerat 2010-01-21.
(Ansökan 2009:5)

Sköld: I guld en röd fembladig blomma med gul blombotten och gröna foderblad över en av en femvågig skura bildad röd stam.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött svärd mellan två sädesax av guld.

SV-94 Elsie Hagerbonn, Vetlanda
Registrerat 2010-08-07.
(Ansökan 2007:39)

Sköld: I blått en ginbalk av guld vari tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd ovan av en bokgren och nedan av en storlom, båda av guld.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt bokträd med, genom trädkronan, en nyckel korslagd med ett svärd, båda av guld.

SV-95 Claes Johansson, Lammhult
Registrerat 2010-08-07.
(Ansökan 2007:42)

Sköld: I guld en hoppande blå späckhuggare med teckning av silver åtföljd nedan av övre hälften av en röd rundel nedtill avgränsad av ett essnitt över undre hälften av en blå rundel ovantill avgränsad av ett essnitt.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På en upprest törnekrona av guld sju liljor ställda två, tre och två, där de tre ginbalksvis ordnade liljorna är röda och de fyra övriga är blå.

SV-96 William Wojdyga, Stockholm
Registrerat 2010-08-07.
(Ansökan 2007:46)

Sköld: I rött två motvända tillbakaseende örnar av silver med beväring av guld, sittande på varsin stolpvis ställd utåtvänd yxa av silver med skaft av guld och åtföljda ovan av en lilja av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En gående svart varg hållande i ena framtassen en lilja av guld.

SV-97 Sven-Gösta Jonzon, Stockholm
Registrerat 2010-08-07.
(Ansökan 2008:4)

Sköld: I blått en stolpe av silver utböjd vid sköldfoten och belagd med en blå avstött sparre samt åtföljd av en fyrbladig propeller och en tresidig vinkelhake, båda av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fyra sädesax av silver.

SV-98 Carl Philip Bouvin Sigfridsson, Stockholm
Registrerat 2010-08-07.
(Ansökan 2008:18)

Sköld: Ginstyckad i blått, vari ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring, och silver, vari en blå ek, däröver en ginstam av silver belagd med fem blå femuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två blå oxhorn.

SV-99 Föreningen Svenska Släktkalendern, Stockholm
Registrerat 2010-08-07.
(Ansökan 2008:34)

Sköld: Kluven i rött, vari en av essnitt bildad ginbalk av guld, och guld, vari en röd dextervänd spets.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd ekorre med beväring av guld hållande ett ekollon av guld.

SV-100 Malgorzata Nord, Lidköping
Registrerat 2010-08-07.
(Ansökan 2008:35)

Sköld: I blått tre balkvis ordnade hjärtan av silver, därunder en av en vågskura bildad stam av silver belagd med tre av vågskuror bildade röda bjälkar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En man av silver med könet dolt av ett grönt fikonblad, allt mellan två röda dryckeshorn.