Vapen 1-100

Vapen som finns registrerade

Nedan presenteras registrerade vapen från vapen nummer 1 till vapen nummer 100.

 

SV-1 Svenska Heraldiska Föreningen
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:41. Bild: 

Sköld: I guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav

SHF

SV-2 Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:47. Bild:

Sköld: I blått ett gaffelkors åtföljt av tre öppna kronor, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SNGH

SV-3 Heraldiska Samfundet
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:48. Bild:

Sköld: I guld ett blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver, ställda två över en.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver, ställda två över en.

HS

SV-4 Borås Heraldiska Förening
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:43. Bild:

Sköld: I blått tre störtade ullsaxar av guld, ställda två över en.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

BHF

SV-5 Henric Åsklund, Södra Sandby
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:1. Bild:

Sköld: I blått ett blixtrande moln av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå hjorthorn, vartdera besatt med tre eklöv av guld.

Asklund

SV-6 Alexander Ulltjärn, Linköping
Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:2. Bild:

Sköld: I rött en tvärsnittsskiva av en ekstam med fyra i kors ställda utväxande löv och med fyra i andreaskors ställda utskjutande pilspetsar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd räv med beväring av guld, hållande i höger tass en ekkvist och i vänster tass en pil, uppstigande ur en krans av fyra uppåtställda eklöv och fyra uppåtvända pilar, varav tre eklöv och två pilar synliga framifrån, allt av guld.

Ulltjarn


 

SV-7 Åke Pilblad, Tibro

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:3. Bild:

Sköld: I rött en pilspets av guld åtföljd ovan av två treblad av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt andreaskors.

 

SV-8 Carl Fredrik Rehbander, Västra Frölunda

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:4. Bild:

Sköld: I guld två korslagda blå svärd och däröver en blå ginstam belagd med en juvelprydd öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå rundel omgiven av en strålkrans av guld och belagd med en fransk lilja av guld.

 

SV-9 Yens Wahlgren, Linköping

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:5. Bild:

Sköld: I rött en val av guld sprutande vatten av silver och hållande en gren av silver i munnen.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd grip med beväring och krona av guld hållande en hammare och en murslev, båda av silver med röda skaft.

 

SV-10 Jesper Wasling, Borås

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:6. Bild:

Sköld: I svart en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av guld.

 

SV-11 Thomas Bragesjö, Eskilstuna

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:7. Bild:

Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari två kalkar av guld, och guld, vari en röd öppen krona.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kärve av guld stående på en kälke av silver.

 

SV-12 Johan Boo, Enköping

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:8. Bild:

Sköld: Kvadrerad i guld och blått, i andra fältet en ros, i tredje fältet en störtad plogbill, båda av guld, kvadreringen överlagd med en blå balk vari ett svärd av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tillbakaseende lejon av guld med röd beväring, hållande i tassarna ett blått stockankare med ankartross och beslag av guld.

 

SV-13 Johan Riddergard, Hong Kong

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:9. Bild:

Sköld: Två gånger delad i rött, guld och blått; i det övre fältet tre liljor av silver, i de två undre fälten ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring i höger tass hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två standar, dexter av guld, sinister blått, vartdera belagt med en femuddig stjärna av motsatta tinkturer.

 

SV-14 Finn Stavnsbo, Strängnäs

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:12. Bild:

Sköld: I rött en sänkt sparre schackrutad i två rader i svart och silver åtföljd ovan av två motvända avslitna vildsvinshuvuden och nedan av en båt, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En stålhandske av silver hållande en grön krans, allt mellan två horn, dexter delat i rött och silver, sinister delat i silver och rött.

 

SV-15 Glenn Makenzius, Östersund

Registrerat 2008-01-08. Ansökan 2007:13. Bild:

Sköld: Delad medelst en tinnskura i silver, vari en genomgående röd gärdesgård, och rött, vari ett cederträd av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest järv av silver med röd beväring.

 

SV-16 Per Henrik Ronquist, Visby

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:15)

 

Sköld: I rött en av vågskuror bildad smal stolpe av silver, på vardera sidan åtföljd av två granatäpplen med stjälkar och blad, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett uppväxande granatäpple med stjälk och blad, allt av guld, mellan två röda vingar, vardera belagd med en av vågskuror bildad smal bjälke av silver.

 

SV-17 Pontus Hedberg, Uppsala

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:17)

 

Sköld: I grönt en naturlig sjöhäst inom en bård, allt av silver.

 

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En grön fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två oxhorn av silver.

 

SV-18 Rolf Selldin, Norrköping

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:18)

 

Sköld: I rött en häst i språng mellan två ginbalksvis ställda blixtar, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Tre röda blixtar.

 

SV-19 Christer Lindée, Australien

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:21)

 

Sköld: I blått fält bestrött med snöflingor av silver, ett balkvis ställt lindlöv av guld belagt med en svart uppflygande svan med röd beväring.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Ett genombrutet malteserkors av guld mellan två lindkvistar med vartannat blad blått och vartannat av silver.

 

SV-20 Micael Stehr, Bromma

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:22)

 

Sköld: Delad i blått, vari en med snittet förenad uppstigande övre hälft av en gyllene tolvuddig stjärna, och guld, vari ett städ, på vardera sidan åtföljt av ett hasselblad, allt blått.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett blått hasselblad och en fjäderpenna av guld utgående från samma punkt.

 

SV-21 Bo Chronier, Halmstad

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:23)

 

Sköld:I silver en blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.

 

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.

 

SV-22 Mats Persson, Stockholm

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:24)

 

Sköld: I fält av guld, bestrött med röda rosor, en ginbalksvis uppifrån inkommande svart örnfot.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En röd ros mellan två svarta örnvingar.

 

SV-23 Håkan Hammarsten, Västerås

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:26)

 

Sköld: I svart två korslagda stridshammare med spetsarna inåtvända, allt av guld, åtföljda nedan av en rundel av silver.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En eldslåga mellan två oxhorn, allt av guld.

 

SV-24 Per Thomsen, Malmö

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:27)

 

Sköld: Av vågskuror två gånger delad i blått, vari en åttauddig stjärna av guld, guld, vari två av vågskuror bildade smala bjälkar, den övre blå, den nedre röd, och rött, vari en åttauddig stjärna av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två uppskjutande bepansrade armar av silver gemensamt hållande en åttauddig stjärna av guld.

 

SV-25 Mikael Posth, Töreboda

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:28)

 

Sköld: Ginstyckad i blått, vari en lilja av guld, och silver, vari en röd ros.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två oxhorn, dexter delat i guld och blått, sinister delat i blått och guld.

 

SV-26 Stefan Arnborg, Vällingby

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:29)

 

Sköld: I blått en örn av silver med röd beväring och med vardera vingen belagd med ett rött hjärta, uppstigande ur en borg av guld med röd port och röda fönstergluggar, och därunder en av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande örn, av en tinnskura delad i silver och blått samt med röd beväring.

 

SV-27 Pete Brumberg, Charlotte, North Carolina, USA

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:31)

 

Sköld: I fält, kluvet i guld och rött, en björn kluven i blått och guld med framtill röd och baktill blå beväring gående på en av en tandskura bildad stam kluven i blått och guld.

 

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två uppskjutande björnramar, dexter blå med röda klor och sinister röd med klor av guld, gemensamt hållande en bjälkvis ställd stav av guld med en från staven mellan ramarna hängande nyckel av guld.

 

SV-28 Johan Valentin Eldh, London, Storbritannien

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:32)

 

Sköld: I fält av hermelin en svart grip med drakvingar, draksvans och röd beväring hållande en svart fackla med röd eldsflamma.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En ur röd eld uppskjutande svart treudd.

 

SV-29 Gunnar Årvik, Knivsta

Registrerat 2008-01-08.

(Ansökan 2007:33)

 

Sköld: I blått fyra genomgående och i flätverk korslagda åror av guld med årbladen uppåt, två balkvis och två ginbalksvis ställda.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande en stolpvis ställd blå åra med årbladet uppåt.

 

SV-30 Göran Sparrlöf, Vadstena

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan: 2007:11)

 

Sköld: I silver en blå sparre belagd med ett tandat blad av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En grön lagerkrans mellan två oxhorn, dexter delat i silver och blått, sinister delat i blått och silver.

 

SV-31 Stefan Åman, Skärblacka

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan: 2007:16)

 

Sköld: I guld tre av vågskuror bildade röda ginbalkar och däröver en röd ginstam belagd med en ros av silver mellan två motvända avslitna lejonhuvuden av guld med blå beväring.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta röd och belagd med en ros av silver, och de båda yttre av guld.

 

SV-32 Gustav Lundström, Stockholm

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan: 2007:20)

 

Sköld: Delad i silver, vari i posten tre gröna kopplade trekanter ställda två över en, och grönt, vari i ginposten tre kopplade trekanter av silver ställda två över en, av en av vågskuror bildad bjälke av silver ovan avgränsad med en grön vågskuresträng.

 

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Tre från samma punkt uppväxande grankvistar av silver överlagda med tre gröna kopplade trekanter ställda två över en.

 

SV-33 Uno Nyh, Bålsta

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan: 2007:38)

 

Sköld: I blått en nymåne av guld över en stam av guld belagd med en blå pokal.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande en uppåtvänd tjuga av silver med blått skaft.

 

SV-34 Marko Arosilta, Göteborg

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan: 2007:40)

 

Sköld: I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, överlagd med ett fristående krenelerat brospann av motsatta tinkturer.

 

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande svan av silver med lyftade vingar och med röd beväring.

 

SV-35 Daniel Hedqvist, Kåge

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan 2007:44)

 

Sköld: I blått fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld en upprest varg av silver med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av silver.

 

SV-36 Scharp släktförening

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2007:45)

 

Sköld: I silver två ur en framvällande blå molnsky framkommande röda armar spännande en svart pilbåge med svart pil samt spets och styrfjädrar av guld över en grön mark.

 

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Tre röda rosor med blombotten och foderblad av guld och med gröna bladförsedda stjälkar.

 

SV-37 Rolf D. Swedenhammar, Åkersberga

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan 2007:49)

 

Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå hammare, och blått.

 

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en svart pil med spets av guld mellan två oxhorn av guld.

 

SV-38 Maude Gullberg, Lekeryd

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan 2007:51)

 

Sköld: I silver ett störtat smalt blått gaffelkors åtföljt av en röd harpa, en röd eldsflamma och ett blått städ.

 

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Två korslagda blå hammare med röda skaft.

 

SV-39 Nykvarns byförening

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan 2007:58)

 

Sköld: I svart fyra framkommande högerunderarmar, vardera med handen greppande moturs om handleden framför sig och därmed tillsammans bildande en snedruta, allt av silver.

 

Hjälmtäcke: –

 

Hjälmprydnad: –

 

SV-40 Lars Olle Westergård, Spånga

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan 2007:59)

 

Sköld: I silver en blå balk belagd med en kavle av guld och åtföljd ovan av ett rött ankarkors.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

 

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av guld med svarta fläckar och med röd beväring, i höger tass svingande ett svärd av silver med blått fäste.

 

SV-41 Carl Johan Lundgren, Limhamn

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan 2007:61)

 

Sköld: I fält, kluvet i guld och svart, en lilja åtföljd ovan av två liljekors, allt av motsatta tinkturer.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn, vartdera besatt med två eklöv av guld.

 

SV-42 Vladimir Iserell

Registrerat 2008-08-27.

(Ansökan: 2007:62)

 

Sköld: I blått en på en stam av guld gående utåtseende varg åtföljd ovan av en åttauddig stjärna, allt av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

 

Hjälmprydnad: En lyra av guld krönt av en åttauddig stjärna av silver.

 

SV-43 Lars Blanksvärd, Länna

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:30)

 

Sköld: Styckad i rött, vari ett balkvis ställt svärd av silver, och silver, vari ett blått lejon.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En vildman av silver med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande framför sig en en blå yxa och en blå spade lagda i andreaskors.

 

SV-44 Mikael Virdelo, Växjö

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:52)

 

Sköld: I rött ett lodjur av guld med svarta fläckar och beväring av silver på ett treberg av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett rött armborst, upp till bågsträngen omslingrat av två lindkvistar av guld.

 

SV-45 Mikael Lostedt, Glumslöv

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:55)

 

Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld med röda fläckar och röd beväring.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två vesselhorn delade i guld och blått.

 

SV-46 Richard Hammarström, Järfälla

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:56)

 

Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd dexter av tre röda liljor och sinister av en svart hammare med rött skaft.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En plym av naturfärgade påfågelfjädrar.

 

SV-47 Jonas Per Andersson, Vårby

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:63)

 

Sköld: Tre gånger ginstyckad i guld, vari ett svart avslitet griphuvud, rött, silver, och blått, vari en hermin av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En gående naturfärgad hermelin med rött halsband.

 

SV-48 Bengt Wilhelm Mannbro, Svanesund

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:64)

 

Sköld: I blått en medelst tinnskura ovan och bågskura nedan bildad bjälke av guld, åtföljd ovan av fyra spetsrutor av silver och nedan av en framifrån sedd båt av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett roder av guld med svarta beslag och röda spikhuvuden.

 

SV-49 Jan Axel Nordlander, Solna

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:65)

 

Sköld: Delad i silver, vari en svart häst i språng, och blått, vari sju sexuddiga stjärnor av silver ordnade som stjärnbilden Karlavagnen.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En hand av silver hållande ett horn av guld.

 

SV-50 Artur Burup, Stockholm

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:66)

 

Sköld: Kluven i rött, vari en pilbåge av guld med sträng av silver, och guld, vari en svart ruta.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld mellan två röda oxhorn med toppar av guld.

 

SV-51 Lars-Gunnar Gårdö, Nyköping

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:67)

 

Sköld: Delad i två fält, det övre i sin tur tre gånger delat i blått, silver, rött, vari fyra rutor av silver, och silver; det nedre blått, vari en åttauddig stjärna av guld belagd med en fyruddig röd stjärna.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande röd tjurkalv med beväring av guld hållande nedre hälften av en avbränd blå åra.

 

SV-52 Lars Mannerheden, Karlstad

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:75)

 

Sköld: Av en blå balk styckad i silver, vari en på vänster ben stående röd tupp, och guld, vari en blå lilja.

 

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av silver, och blå; den mittersta omlindad av ett band av guld bildande ett andreaskors.

 

SV-53 Harald Paulsson, Täby

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:77)

 

Sköld: I fält, kluvet i blått och silver, en låga kluven i guld och rött, genomborrad av ett bjälkvis ställt svärd av guld med rött fäste och uppskjutande från ett treberg av motsatta tinkturer.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande blå hund med röd beväring och halsband av guld hållande ett stolpvis ställt svärd av guld med rött fäste med vänster tass om fästet och med höger om klingan.

 

SV-54 Göran Heckler, Malmö

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2007:79)

 

Sköld: I rött en spets av guld belagd med en röd stridshandske och ovan åtföljd av två avslitna griphuvuden av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En grip av guld med röd beväring.

 

SV-55 Mathias Rosholm, Malmö

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2008:1)

 

Sköld: I guld fem i kors ställda röda rosor över en av ett bågsnitt bildad röd stam.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En till ett kors spaljerad grön rosenbuske med fem röda rosor på en grön kulle.

 

SV-56 Rasmus Jonlund, Stockholm

Registrerat 2009-02-17.

(Ansökan 2008:2)

 

Sköld: I rött fyra liljor, ställda en, en och två, mellan två stolpvis ställda fjäderpennor med fanet vänt inåt, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett uppskjutande rött örnhuvud med beväring av guld, i näbben hållande en stång av guld med en röd vimpel belagd med fyra bjälkvis ordnade liljor av guld.

 

SV-57 Jonas Lidén, Askim

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2007:54)

 

Sköld: I svart en stråle av silver och tre ginbalksvis ordnade spikkors av motsatta tinkturer.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Framför en flamma av guld en sittande svart grip med röd beväring.

 

SV-58 Tommy Lindström, Sundsvall

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2007:71)

 

Sköld: I blått två korslagda hillebarder av guld, från vars skärningspunkt utgår stolpvis två lindblad av silver med sammanväxta stjälkar slingrande sig vid skärningspunkten om hillebarderna samt bjälkvis två från skärningspunkten framkommande flammor av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

 

Hjälmprydnad: En fyr av silver med vingar av guld och krönt av en sol av guld.

 

SV-59 Olof Sunnqvist, Ljungby

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2007:72)

 

Sköld: I blått en bjälke av silver åtföljd ovan av en stolpvis genomgående ekstam med två blad och nedan av fem balkar, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

 

Hjälmprydnad: Inom en blå hägnad en ek av guld med ekollon av silver.

 

SV-60 Andreas Wannerwall, Stockholm

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2007:83)

 

Sköld: I fält kluvet i guld och blått, en dubbellejonörn kluven i svart och guld och med röd beväring.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två örnvingar, en av guld och en svart.

 

SV-61 Daniel Sörlöv, Hägersten

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:3)

 

Sköld: I blått en hillebard korslagd med ett störtat svärd, överlagda med en stolpvis ställd fjäderpenna och åtföljda på vardera sidan av en ring, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, hållande ett blått ankare.

 

SV-62 Tony Douhan, Helsingborg

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:6)

 

Sköld: I blått två frånvända tuppar ovanför fyra klöverblad, ställda ett, två och ett, allt av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En tupp hållande ett klöverblad i näbben, allt av silver.

 

SV-63 Krister Backryd, Rojales Alicante, Spanien

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:8)

 

Sköld: I silver en svart vinge med pennorna belagda med varsin droppe av guld, nedtill avslutad med en svart hand hållande en svart lyra.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En balansvåg av guld.

 

SV-64 Günther Koerffer, Ulricehamn

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:9)

 

Sköld: I blått ett lejon av guld med röd beväring hållande en korg av guld varur två uppskjutande korslagda pilar av guld, samt däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring uppstigande ur en korg av guld och i höger tass hållande två korslagda pilar av guld med röda fan.

 

SV-65 Tico Joakim Söderlindh, Gustavsberg

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:12)

 

Sköld: I guld en grön lindgren med nio blad.

 

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande tiger av guld med svarta ränder och röd beväring i höger tass svingande en värja av guld med rött fäste.

 

SV-66 Hans Qvarfordt, Torshälla

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:13)

 

Sköld: I fält kluvet i silver och blått, ett genomgående brospann, kluvet i rött och guld, åtföljt ovan av en röd fembladig blomma och en femuddig stjärna av guld samt nedan av en halv röd fembladig blomma sammansatt med en halv femuddig stjärna av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

 

Hjälmprydnad: Ett torn av silver krönt med en halv röd fembladig blomma sammansatt med en halv femuddig stjärna av guld.

 

SV-67 Johan Svantesson Sjöberg, Ulricehamn

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:14)

 

Sköld: I blått en sänkt sparre ovan åtföljd av två snedrutor och nedan av en simmande svan med lyftade vingar, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En liljehaspel av guld mellan två blå vingar med vingpennor av guld.

 

SV-68 Martin Trägen, Lund

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:17)

 

Sköld: Medelst vågskuror kvadrerad i blått och silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta av silver och de yttre blå.

 

SV-69 Thomas Falk, Borås

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:19)

 

Sköld: I svart en fläkt falk, ovan åtföljd av en och nedan av tre femuddiga stjärnor, ordnade två och en, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En femuddig stjärna mellan två vingar, allt av guld.

 

SV-70 Olof Gunnar Christian Hägerlund, Ludvika

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:20)

 

Sköld: I fält, delat i blått och guld, en häger av silver med röd beväring stående på ett grönt treberg och hållande en svart sten i vänster fot.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En häger av silver med röd beväring hållande en svart sten i vänster fot.

 

SV-71 Kristoffer Nilsson, Huskvarna

Registrerat 2009-07-18.

(Ansökan 2008:23)

 

Sköld: I rött tre i knippa korslagda fjäderpennor försedda med pilspetsar, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En hammare av guld mellan två röda vingar.

 

SV-72 Sita Verma, Lund

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2007:19)

 

Sköld: I rött ett utåtseende elefanthuvud av silver med betar av guld, belagt i pannan med ett grönt hjul med 24 ekrar.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En lotusblomma av silver på grön stjälk.

 

SV-73 Claus Berntsen, Lund

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2007:34)

 

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två röda liljekors, och rött, vari ett avslitet björnhuvud av silver med blå beväring.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande röd björn med beväring av guld i ramarna hållande ett liljekors av silver.

 

SV-74 Torsten Laneryd, Svedala

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2007:57)

 

Sköld: I svart en genomgående torshammare av silver.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En störtad torshammare av guld med en från skaftet uppkommande röd stjärt av glada.

 

SV-75 Kenneth Holmborg, Ingarö

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2007:69)

 

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i rött, vari två frånvända uppkommande lejon av guld, och guld, vari en röd borg med blå port med beslag och dörrfoder av guld och stående på ett treberg av guld.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En båt av guld med blå reling och med två lagerkvistar utgående från för och akter.

 

SV-76 Krokeks hembygdsförening (Krokeks socken)

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2007:70)

 

Sköld: I rött en av vågskuror bildad bjälke åtföljd ovan av en ek och nedan av tre korsade kors ordnade två över ett, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: –

 

Hjälmprydnad: –

 

SV-77 Christer Sanderson, Kristiansborg

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:5)

 

Sköld: I grönt övre hälften av ett genomgående klöverbladskors av guld, åtföljt ovan av två frånvända avslitna griphuvuden och nedan av ett lejonansikte, alla av guld med röd beväring.

 

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett klöverbladskors av guld mellan två gröna vingar.

 

SV-78 Conny Bennibring, Borås

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:10)

 

Sköld: I blått en stolpe av silver åtföljd av två frånvända avslitna lejonhuvuden av guld och med röd beväring under två rosor av silver med röd blombotten och gröna foderblad.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två blå örnvingar gemensamt belagda med en ros av silver med röd blombotten och gröna foderblad.

 

SV-79 Bert Sandberg, Skärplinge

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:16)

 

Sköld: I guld en från svart mark uppväxande röd hasselbuske med blå nötter.

 

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Inom en svart hägnad en röd hasselbuske med blå nötter.

 

SV-80 Andreas Albihn, Urshult

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:21)

 

Sköld: I silver ett rött lejon med blå beväring mellan framtassarna hållande en röd åttauddig stjärna och med ett blått band bildande en ögla runt lejonets bål, över dess axel och mellan dess ben, med ändarna korslagda bakom dess rygg.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En åttauddig stjärna fyrstyckad i rött och silver.

 

SV-81 Thomas Söderberg, Västerås

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:24)

 

Sköld: I blått två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver över ett treberg med tre lågor, allt av guld, belagt med en röd påsklilja.

 

Hjälmtäcke: –

 

Hjälmprydnad: –

 

SV-82 Lars-Olof Mattsson, Uppsala

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:25)

 

Sköld: I silver en röd tupp med beväring av guld stående på en svart trefotsgryta och med höger fot rörande i denna med en röd slev.

 

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mellan två röda vingar.

 

SV-83 Bengt Rur, Väddö

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:27)

 

Sköld: I blått en gående hund av silver med röd beväring och försedd med rött halsband med koppelring av silver, däröver en genom en vågskura bildad ginstam av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande hund av silver med röd beväring och försedd med rött halsband med koppelring av silver, i höger framtass hållande en nedåtriktad blå spade.

 

SV-84 Wästergöthlands Handelshus AB

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:28)

 

Sköld: I av blått och silver ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger tass hållande en blixt av silver och i övre sinister och nedre dexter hörn av fältets blå del åtföljt av en grankvist av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Två grankvistar av silver mellan tre spetsar delade i blått och silver.

 

SV-85 Sten Alfvenhjelm, Göteborg

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:29)

 

Sköld: I guld en av blå kavlar avgränsad stolpe av silver, vari ett störtat blått svärd, åtföljd av två motvända uppresta blå lejon med röd beväring.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En blå oval med en bård av guld, belagd med ett likarmat kors av silver.

 

SV-86 Andreas Härdelin, Partille

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:30)

 

Sköld: I blått ett sjölejon av guld hållande en treudd av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett sjölejon av guld hållande en treudd av silver.

 

SV-87 Anette Danielsson, Älvsjö

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:31)

 

Sköld: I guld inom en röd bård en blå rundel vari en kerub av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två uppstigande händer av guld hållande en röd rundel.

 

SV-88 Jason Carlson, Denton, Texas, USA

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:32)

 

Sköld: I guld en blå spets belagd med en eldsflamma av guld och åtföljd av två blå lönnlöv samt däröver en blå ginstam belagd med en månskära i nedan mellan två eldsflammor, allt av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande blå örn med beväring av guld och med en eldsflamma av guld på hjärtats plats på bröstet.

 

SV-89 Mellby-Åsaka Hembygds- och Fornminnesförening (Kållands Åsaka socken)

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:33)

 

Sköld: I grönt en kärve av guld över en blå stam avgränsad medelst en av vågskuror bildad smal bjälke av silver.

 

Hjälmtäcke: –

 

Hjälmprydnad: –

 

SV-90 Bertil Wållertz, Zuchwil, Schweiz

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2008:36)

 

Sköld: I guld en röd älghornskrona och däröver en av en tinnskura bildad blå ginstam.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En uppstigande älg med röd beväring delad medelst en tinnskura i guld och blått.

 

SV-91, N.N., Malmö

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2009:1)

 

Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i svart, vari en femuddig stjärna av guld, och guld, vari ett svävande svart treberg.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med tre, sinister med två stjärnor av guld.

 

SV-92 Hans Sverredal, Uppsala

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2009:2)

 

Sköld: I grönt en störtad spets av silver belagd med en svart korp.

 

Hjälmtäcke: –

 

Hjälmprydnad: –

 

SV-93 Mats Blom, Norrköping

Registrerat 2010-01-21.

(Ansökan 2009:5)

 

Sköld: I guld en röd fembladig blomma med gul blombotten och gröna foderblad över en av en femvågig skura bildad röd stam.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett rött svärd mellan två sädesax av guld.

 

SV-94 Elsie Hagerbonn, Vetlanda

Registrerat 2010-08-07.

(Ansökan 2007:39)

 

Sköld: I blått en ginbalk av guld vari tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd ovan av en bokgren och nedan av en storlom, båda av guld.

 

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: Ett grönt bokträd med, genom trädkronan, en nyckel korslagd med ett svärd, båda av guld.

 

SV-95 Claes Johansson, Lammhult

Registrerat 2010-08-07.

(Ansökan 2007:42)

 

Sköld: I guld en hoppande blå späckhuggare med teckning av silver åtföljd nedan av övre hälften av en röd rundel nedtill avgränsad av ett essnitt över undre hälften av en blå rundel ovantill avgränsad av ett essnitt.

 

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: På en upprest törnekrona av guld sju liljor ställda två, tre och två, där de tre ginbalksvis ordnade liljorna är röda och de fyra övriga är blå.

 

SV-96 William Wojdyga, Stockholm

Registrerat 2010-08-07.

(Ansökan 2007:46)

 

Sköld: I rött två motvända tillbakaseende örnar av silver med beväring av guld, sittande på varsin stolpvis ställd utåtvänd yxa av silver med skaft av guld och åtföljda ovan av en lilja av guld.

 

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En gående svart varg hållande i ena framtassen en lilja av guld.

 

SV-97 Sven-Gösta Jonzon, Stockholm

Registrerat 2010-08-07.

(Ansökan 2008:4)

 

Sköld: I blått en stolpe av silver utböjd vid sköldfoten och belagd med en blå avstött sparre samt åtföljd av en fyrbladig propeller och en tresidig vinkelhake, båda av silver.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: Fyra sädesax av silver.

 

SV-98 Carl Philip Bouvin Sigfridsson, Stockholm

Registrerat 2010-08-07.

(Ansökan 2008:18)

 

Sköld: Ginstyckad i blått, vari ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring, och silver, vari en blå ek, däröver en ginstam av silver belagd med fem blå femuddiga stjärnor.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

 

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två blå oxhorn.

 

SV-99 Föreningen Svenska Släktkalendern, Stockholm

Registrerat 2010-08-07.

(Ansökan 2008:34)

 

Sköld: Kluven i rött, vari en av essnitt bildad ginbalk av guld, och guld, vari en röd dextervänd spets.

 

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

 

Hjälmprydnad: En röd ekorre med beväring av guld hållande ett ekollon av guld.

 

SV-100 Malgorzata Nord, Lidköping

Registrerat 2010-08-07.

(Ansökan 2008:35)

 

Sköld: I blått tre balkvis ordnade hjärtan av silver, därunder en av en vågskura bildad stam av silver belagd med tre av vågskuror bildade röda bjälkar.

 

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

 

Hjälmprydnad: En man av silver med könet dolt av ett grönt fikonblad, allt mellan två röda dryckeshorn.