SV-301 Carl Otto Janse, Stockholm
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:27. Bild: MB.

Sköld: I grönt en fjäderpenna och däröver en av en granskura bildad ginstam, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med korphuvud och med beväring av guld hållande en fjäderpenna av guld i framtassarna.

Shield: Vert a quill pen and a chief fir-tree-topped or.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: A demi-wolf with a raven’s head sable armed and beaked or holding a quill pen or.

SV-301 Janse

SV-302 Jan-Eric Olsson, Eksjö
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:35. Bild: MB.

Sköld: I silver tre blå kollekthåvar, ordnade två över en, med vardera två röda skaft.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två blå kollekthåvar med korslagda röda skaft.

Shield: Argent three offertory bags azure two and one, each with two
handles gules.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: Two offertory bags azure with handles in saltire gules.

SV-303 Mattias Andersson, Lomma
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:36. Bild: MB.

Sköld: I rött ett på en stam byggt grekiskt tempel med sju pelare, däröver en fläkt örn, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En kärve av guld mellan två oxhorn, delade i rött och silver, vartdera besatt med tre röda vinblad.

Shield: Gules upon a base a Greek temple of seven pillars, in chief an eagle displayed, all argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A garb or between a pair of ox horns per fess gules and argent, each set with three wine leaves gules. 

SV-303 Andersson

SV-304 Johan Linders, Lund
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:41. Bild: RA.

Sköld: Två gånger kluven och två gånger delad; hörnfälten gröna och belagda med vartdera ett lindblad av silver, mittfältet blått och belagt med en femuddig stjärna av silver samt de övriga fälten av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå grip med drakvingar och med röd beväring, hållande med höger framben en grön palmkvist.

Shield: Chequy of three by three, corner quarters vert a linden leaf argent, center quarter azure a mullet of five argent, the other quarters argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A griffin with dragon’s wings azure armed beaked and langued gules, holding a palm branch vert.

SV-305 Jael Maria Ahlin, Lidingö
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:42. Bild: RA.

Sköld: Två gånger kluven och två gånger delad i svart och silver, i mittfältet ett liljekors av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Chequy of three by three sable and argent, in center quarter a cross fleury or.

Mantling: –

Crest: –

SV-306 Kaj Lindohf, Motala
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:46. Bild: RA.

Sköld: I fält, medelst en vågskura delat i guld och blått, ett lejon av motsatta tinkturer och med röd krona och beväring, hållande en uppryckt lind, över vågskuran röd och därunder av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En skorsten av guld varur en uppkommande skorstensfejare med ansikte och händer av silver och med svarta kläder och kurpis, hållande i höger hand en lina med krejs, stånka och lod och i vänster hand en raffel, allt svart.

Shield: Per fess wavy or and azure, a lion counterchanged armed and crowned gules, holding a linden tree erased, above the partition line gules and below or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: Issuing from a chimney or, a demi-chimney sweep, face and hands argent, cap and clothes sable, holding in his right hand a rope with a small and a large brush and an iron ball and in his left hand a soot scraper, all sable.

SV-306 Lindohf

SV-307 Antje Jackelén, Uppsala
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:47. Bild: RA.

Sköld: I guld tre gröna ekblad förenade i trepass och däremellan tre röda mantuanska stickkors ordnade radiellt.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Or three oak leaves vert conjoined in pall, between three crosses formy fitchy gules arranged in pall reversed.

Mantling: –

Crest: –

SV-307 Jackelén

SV-308 Sebastian Karlsson, Kungsäter
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2013:27. Bild: KDH.

Sköld: I guld en trana, hållande i höger fot ett ormbunksblad, allt grönt, och stående på en grön stam, belagd med en lax av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stående grön trana hållande i höger fot ett grönt ormbunksblad och i näbben en lax av guld.

Shield: Or a crane holding in its right claw a fern leaf vert, standing on a base vert charged with a salmon or.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: A crane holding in its right claw a fern leaf vert and in its beak a salmon or.

SV-308 Karlsson

SV-309 Jens Falkljung, Grästorp
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:14. Bild: KDH.

Sköld: I silver en fläkt svart falk, därunder en av en strålskura bildad stam av purpur.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blixt av purpur.

Shield: Argent a falcon displayed sable and a base rayonny purpure.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A demi-lion or holding a lightning bolt purpure.

SV-309 Falkljung

SV-310 Lars Lönnsjö, Falkenberg
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:16 Bild: KDH.
Registrerat även för: Mikael Lönnsjö (2016-10-25).

Sköld: Medelst en vågskura delad i silver, vari ett grönt lönnlöv, och blått, vari en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart råka med beväring av silver hållande ett grönt lönnlöv i näbben.

Shield: Per fess wavy argent a maple leaf vert, and azure
a mullet of five or.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A rook sable armed and beaked argent holding in its beak a maple leaf vert.

SV-310 Lönnsjö

SV-311 Jakob Norstedt, Bonässund
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:21. Bild: KDH.

Sköld: Delad i silver, vari övre hälften av en röd oval belagd med två korslagda släggor av guld, och blått, vari en av ett bågsnitt bildad stam av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd bergsman, hållande i höger hand en bergsmansyxa av guld och i vänster hand ett brev av guld belagt med ett rött svinhuvud.

Shield: Per fess argent the upper half of an oval gules charged with two mining axes in saltire or, and azure a base enarched argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A demi-miner gules holding in his dexter hand a mining axe or and in his sinister hand a letter or charged with a boar’s head gules.

SV-311 Norstedt-Moberg

SV-312 Jonas Kefi, Stockholm
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:22. Bild: KDH.

Sköld: Delad medelst en av vågskuror bildad smal bjälke av guld i rött, vari en på bjälken flytande tremastad segelbåt av silver, och blått, vari två korslagda störtade svärd av guld ovan åtföljda av en fläkt örn av silver och nedan av en krona av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld med blå vingpennor.

Shield: Through a bar wavy or parted per fess gules a sailboat of three masts argent floating upon the bar, and azure two swords in saltire inverted or between in chief an eagle argent and in base a crown or.

Mantling: Gules and azure doubled argent and or.

Crest: A pair of wings or with flight feathers azure.

SV-312 Kefi

SV-313 Jesper Armsofcarter, Nynäshamn
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:29. Bild: CAB.

Sköld: I silver två motvända lejon hållande ett vagnshjul mellan sig, allt svart.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent two lions combatant holding a cart wheel, all sable.

Mantling: –

Crest: –

SV-313 Armsofcarter

SV-314 Kanthee Prathan, Västerås
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:31. Bild: CAB.

Sköld: Styckad i svart, vari fyra bin av guld ordnade ett, två och ett, och guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart uggla med utspärrande vingar och med beväring av guld, stående på ett liggande knippe veteax av guld.

Shield: Per bend sable four bees or one two and one, and or.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: Standing upon a garb of wheat fesswise or an owl displayed sable armed and beaked or.

SV-314 Prathan

SV-315 Magnus Anderberg, Ystad
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:32. Bild: CAB.

Sköld: I rött en ginbalk av guld, belagd med två röda uppåt öppna hästskor, åtföljd ovan av två korslagda värjor av guld och nedan av en balkvis ställd fläkt uggla av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda ugglevingar, dexter överlagd med nedre delen av en ginbalk av guld belagd med en röd uppåt öppen hästsko, sinister överlagd med övre delen av en ginbalk av guld belagd med en röd uppåt öppen hästsko.

Shield: Gules, on a bend sinister between two rapiers in saltire and an owl displayed bendsinisterwise or, two horseshoes opening to chief gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A pair of wings gules, each charged with a bend sinister or in turn charged with a horseshoe opening to chief gules, the dexter bend sinister abased and the sinister enhanced.

SV-315 Anderberg

SV-316 Jean Eriksson, Boden
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:38. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett tryckt sparrsnitt delad i ett fält, som medelst en genomgående spetsskura är fördelat i blått och guld, och ett blått fält, vari en snöflinga av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svärd av guld uppkommande ur en krans av snöflingor av silver.

Shield: Per chevron a field per fess indented throughout azure and or, and azure a snowflake argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A sword or issuant from a wreath of snowflakes argent.

SV-316 Eriksson

SV-317 Thomas Tovedal, Uppsala
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:39. Bild: MB.

Sköld: I blått en upprest grip omgiven av en uppåt öppen lagerkrans, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra av silver med svarta strängar och stall.

Shield: Azure a griffin segreant within a laurel wreath or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A lyre argent stringed and bridged sable.

SV-317 Tovedal

SV-318 Joakim Oldmark, Uppsala
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2014:40. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i grönt, vari en merkuriestav och en eskulapstav, båda av silver, och i silver, vari en blå roslagsskuta.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett liljekors av silver.

Shield: Argent chapé ployé vert a caduceus and a rod of Asclepius argent, and argent a Roslagen ship azure.

Mantling: Azure and vert doubled argent.

Crest: A cross fleury argent.

SV-318 Oldmark

SV-319 Olof Svederberg, Lidköping
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:2. Bild: MB.

Sköld: I blått ett uppskjutande patriarkalkors åtföljt till dexter av en sexuddig stjärna och till sinister av en tilltagande måne, allt av guld, därunder en tvåradig av rött och silver schackrutad stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå vingar belagda med vardera en bjälke schackrutad av rött och silver.

Shield: Azure a patriarchal cross between dexter a mullet of six points and sinister an increscent or, issuant from a base chequy of two rows gules and argent.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A pair of wings azure, each charged with a fess chequy gules and argent.

SV-319 Svederberg

SV-320 Gianfranco Alongi, Sollentuna
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:4. Bild: MB.

Sköld: I rött ett lejon av guld med sluten hjälm av silver försedd med tre strutsplymer av guld samt hållande en fackla av silver med låga av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av guld.

Shield: Gules a lion wearing a close helmet argent set with three
ostrich feathers or, holding a torch argent with flame or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Three ostrich feathers or.

SV-320 Alongi

SV-321 Peter Elvcrona, Vadstena
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:5. Bild: MB.

Sköld: I rött en av vågskuror bildad stolpe av guld förskjuten till dexter, åtföljd på sinister sida av en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En rundel av guld mellan två röda vingar.

Shield: Gules, a pale wavy towards the dexter, sinister a coronet, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A roundel or between a pair of wings gules. 

SV-321 Elvcrona

SV-322 Anders Alexandersson, Stockholm
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:6. Bild: KDH.

Sköld: Delad av en mansardskura i ett fält delat av en grantoppsskura i blått och guld, och ett blått fält vari ett vagnshjul av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uggla av guld.

Shield: Per fess mansardy, a field per fess fir-tree-topped azure and or, and azure a wagon wheel or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: An owl or. 

SV-322 Alexandersson

SV-323 Ola Axman, Solna
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:7. Bild: RA.

Sköld: I guld en röd spets, från vilken utskjuter två röda ax åt varje sida, belagd med en sol av guld och därunder en borg av guld uppskjutande från en av en vågskura bildad röd stam belagd med en av en vågskura bildad bjälke av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande grip av guld.

Shield: Or, on a pile inverted throughout from which issues four ears of grain gules, a sun above a castle or issuant from a base wavy gules charged with a bar wavy or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi-griffin or.

SV-323 Axman

SV-324 Victor Zetterman, Lund
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:8. Bild: KDH.

Sköld: I blått en balk, åtföljd ovan av ett lejon och nedan av en stolpvis ställd nyckel, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två hjorthorn av silver.

Shield: Azure a bend between a lion rampant and a key palewise, all or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A pair of deer’s antlers argent.

SV-324 Zetterman

SV-325 Fredrik Önnerfors, Lund
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:11. Bild: RA.

Sköld: I silver ett av vågskuror bildat blått gaffelkors, belagt i nedre delen med två avstötta sparrar av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd flodkräfta, hållande i sinister klo ett rött avhugget trollhuvud med utsträckt tunga av guld.

Shield: Argent a pall wavy azure, the lower arm charged with two chevronels disjoint argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A demi-crayfish gules, holding in its sinister claw a troll’s head gules langued or.

SV-325 Önnerfors

SV-326 Henri Paasovaara, Örebro
Registrerat 2016-01-06. Ansökan: 2015:12. Bild: KDH.

Sköld: I silver sex gröna granar ordnade tre, två och en, däröver en av ett tryckt sparrsnitt bildad blå ginstam belagd med en avtagande måne och sju stjärnor bildande stjärnbilden Karlavagnen, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart björnhuvud med röd beväring mellan två renhorn av silver.

Shield: Argent three spruces ordered three, two and one, on a chief chevroned azure a decrescent moon and seven mullets forming the Big Dipper or.

Mantling: Vert and azure doubled argent.

Crest: A bear’s face sable armed and langued gules between a pair of reindeer’s antlers argent.

SV-326 Paasovaara

SV-327 Patrik Bergström, Boden
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2014:24. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett berg av silver genomskuret av två av vågskuror bildade blå strängar löpande parallellt med en av en vågskura bildad grön vänster snedstam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett liggande lejon av guld hållande en Kung Karls spira med grön stjälk och gröna blad och med blommor av guld.

Shield: Azure a mountain argent charged with two ribbons wavy azure running parallel with a base slanted sinister wavy vert.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A lion couchant or holding a King Charles’ scepter lousewort slipped and leaved vert with flowers or.

SV-327 Bergström

SV-328 Mikaela Janolsgården, Grängesberg
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2014:33. Bild: KDH.

Sköld: Kluven medelst en som en tinnskura formad sträng av guld i rött, vari en stegrande häst, och blått, vari en stegrande sinistervänd get, båda av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: By a pallet shaped as a line embattled parted per pale gules, a horse forcené or, and azure, a goat rampant contourné or.

Mantling: –

Crest: – 

SV-328 Janolsgården

SV-329 Jonas Wiik, Stenstorp
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:1. Bild: KDH.

Sköld: I blått en liljehaspel vars mitt är överlagd med en flygande and, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ängel hållande ett Möbius band, allt av silver.

Shield: Azure an escarbuncle overall a duck volant argent.

Mantling: Azure and gules doubled argent.

Crest: An angel holding a Moebius strip argent. 

SV-329 Andersson

SV-330 Aki Vaattovaara, Handen
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:3. Bild: KDH.

Sköld: I svart en lindorm, åtföljd ovan av två stjärnor, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta uppstigande och motvända lindormar.

Shield: Sable a wyvern rampant, in chief two mullets argent.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: Two demi-wyverns combatant sable. 

SV-330 Vaattovaara

SV-331 Mikael Lakatos, Bollebygd
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:10. Bild: KDH.

Sköld: I guld en svart ros med blombotten av guld, däröver en av en liljeskura bildad svart ginstam.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande hjorthuvud av guld.

Shield: Or a rose sable seeded or and a chief fleury-counter-fleury sable.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A deer’s head issuant or.

SV-331 Lakatos

SV-332 Bernt Alm, Göteborg
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:13. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett balkvis ställt almlöv av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En med röd låga brinnande blå granat mellan två vingar av silver.

Shield: Azure an elm leaf bendwise argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A grenade azure enflamed gules between a pair of wings argent. 

SV-332 Alm

SV-333 Peter Estelius, Lindome
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:16. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett liggande lejon av guld, däröver en fackla av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött griphuvud.

Shield: Gules a torch above a lion couchant or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A griffin’s head gules.

SV-333 Estelius

SV-334 Hannes Wiechel, Malmö
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:17. Bild: KDH.

Sköld: I fält kluvet i blått och guld, en fläkt dubbelgrip av motsatta tinkturer och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett blått ankare med en tamp av guld mellan två kondorvingar av guld.

Shield: Per pale azure and or, a double-headed griffin displayed
counterchanged armed beaked and langued gules.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: An anchor azure with cable or between two condor’s wings or.

SV-334 Wiechel

SV-335 Tennerth Holmström, Båstad
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:18. Bild: KDH.

Sköld: I svart tre hasselblad förenade i trepass med ett blad riktat uppåt och två blad riktade nedåt åtföljda av tre hasselnötter i mitten, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Sable three hazel leaves conjoined in pall reversed, in center three hazelnuts, all or.

Mantling: –

Crest: –

SV-335 Holmström

SV-336 Andreas Roslund, Laholm
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:20. Bild: KDH.

Sköld: I silver en röd ros med blombotten och foderblad av silver, däröver en röd ginstam belagd med tre uppväxande fembladiga lindträd av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett fembladigt lindträd av silver mellan två tjurhorn, vartdera delat i rött och silver och på utsidan försett med en kam av silver med tre uddar; på varje udd en röd ros med blombotten av silver.

Shield: Argent a rose gules barbed and seeded argent, on a chief gules three linden trees issuant argent, each with five leaves.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A linden tree with five leaves argent between a pair of bull’s horns per fess gules and argent, each set on the outside with a comb of three points argent, each point set with a rose gules seeded argent.

SV-337 Rune Carlsson, Jönköping
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:21. Bild: KDH.

Sköld: I rött en lågande granat av guld och däröver en ginstam av silver belagd med två blå liljor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett rött georgskors uppskjutande ur en pyramid av sex kulor av guld.

Shield: Gules a grenade enflamed or, on a chief argent two fleurs-de-lis
azure.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: Issuant from a pyramid of six balls or a cross formy gules.

SV-337 Carlsson

SV-338 Linda Grönlund, Ullared
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:24. Bild: KDH.

Sköld: Kluven i ett fält, medelst vågskuror sju gånger delat i blått och silver, och ett blått fält, vari ett framkommande hästhuvud av silver, däröver en ginstam av silver belagd med tre uppväxande fembladiga lindar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två oxhorn kluvna i blått och silver respektive silver och blått, vartdera på utsidan försett med en kam av silver med fem uddar; på varje udd ett lindblad av silver.

Shield: Per pale barry wavy of eight azure and argent, and azure a horse’s head issuant, overall on a chief argent three linden trees issuant azure, each with five leaves.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A pair of ox’s horns, dexter per pale azure and argent and sinister per pale argent and azure, each set on the outside with a comb of five points argent, each point set with a linden leaf argent.

SV-338 Grönlund

SV-339 Kristoffer Sixten, Glommen
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:25. Bild: KDH.

Sköld: I blått en strålande fyr av guld, däröver en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med tre runda sköldar av silver, vardera med en blå bård förenad med ett blått genomgående kors och i mitten en blå rundel, belagd med en mindre rundel av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En Justitiafigur med en balansvåg i ena handen och ett svärd i den andra, allt av guld.

Shield: Azure a lighthouse beaming or, on a chief wavy or three round shields argent, each charged with a border conjoined with a cross throughout and in center a roundel azure, the roundel charged with a smaller roundel or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: Justitia holding a balance in one hand and a sword in the other, all or.

SV-339 Sixten

SV-340 Johan Raukola, Täby
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:27. Bild: KDH.

Sköld: Medelst vågskuror två gånger delad i hermelin, blått, vari en åttauddig stjärna omgiven av femton mindre sexuddiga stjärnor, allt av guld, och silver, vari ett blått fotavtryck av hermelin.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Fem strutsplymer, de båda yttre och den mittersta blå, och de övriga av guld respektive silver.

Shield: Tierced per fess wavy ermine, azure a mullet of eight points between fifteen smaller mullets of six points or, and argent an ermine’s paw print azure.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: Five ostrich feathers, the second or, the fourth argent, and the others azure.

SV-340 Raukola

SV-341 Michael Erlandsson, Oskarshamn
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:29. Bild: KDH.

Sköld: I blått en upprest drake, hållande ett svärd av silver i höger fot och ett äpple av silver i vänster fot, och ett upprest lejon, hållande ett latinskt kors av silver med båda tassarna, båda motvända och av guld och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande ett latinskt kors av silver med båda tassarna.

Shield: Azure a dragon segreant holding a sword argent in dexter claw and an apple argent in sinister claw, and a lion rampant holding a Latin cross argent, the beasts combatant or armed and langued gules.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi-lion or armed and langued gules holding a Latin cross argent.

SV-341 Erlandsson

SV-342 Arreskows Släktförening
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:30. Bild: KDH.

Sköld: I guld en störtad smal svävande röd sparre åtföljd av två blå mantuanska kors, ett ovan och ett nedan.

Hjälmtäcke: Blått och rött, fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En störtad smal röd sparre, i vinkeln en sexuddig stjärna av guld.

Shield: Or a chevronel inverted couped gules between two crosses formy
azure.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: A chevronel inverted gules, in the angle a mullet of six points or.

SV-342 Arreskow

SV-343 Mikael Björk, Laholm
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:31. Bild: KDH.

Sköld: I blått en stolpe med två utväxande grenar vardera med tre björkblad åtföljda nedan av två björkhängen i par, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upptill spetsad stolpe av guld belagd med ett blått svärd mellan två blå fanor belagda med tre ginbalksvis respektive balkvis ordnade klot av guld och med fanstänger av guld.

Shield: Azure a pale from which issues two branches each with three birch leaves, beneath each branch a pair of birch fruits, all or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A pale or with a pointed top charged with a sword azure, between two flagstaffs or each set with a flag azure charged with three roundels or, the roundels arranged in bend sinister and in bend respectively.

SV-343 Björk

SV-344 Lars Karlsson, Visby
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:36. Bild: KDH.

Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med en sjuuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent on a pile azure a mullet of seven points or.

Mantling: –

Crest: –

SV-344 Karlsson

SV-345 Patrik Spånning Westerlund, Uppsala
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:37. Bild: KDH.

Sköld: Delad i rött, vari en halv genomgående uppstigande sol av guld, och grönt, vari en uppslagen bok av guld, belagd med en röd ros.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uggla av guld med röd beväring.

Shield: Per fess gules a demi-sun throughout issuant from base or, and vert an open book or charged with a rose gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: An owl or armed and beaked gules.

SV-345 Spånning Westerlund

SV-346 Kim Aronsson, Lidköping
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:40. Bild: KDH.

Sköld: I rött en på ett treberg av guld stående älg av silver med horn av guld, hållande en från sinister inkommande brandslang av guld sprutande vatten av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En fågel Fenix av silver med beväring av guld uppkommande ur en eld med lågor av guld med röd kant.

Shield: Gules, upon a trimount or an elk rampant argent armed or holding a fire hose issuant from sinister or spewing water argent.

Mantling: Gules doubled argent and or.

Crest: A phoenix argent beaked and langued or rising from a fire or fimbriated gules.

SV-346 Aronsson

SV-347 Sara Stehr, Bromma
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:41. Bild: VS.

Sköld: Delad i guld, vari en lyftande röd falk försedd med en pingla, och rött, vari ett liggande spädbarn under en från sinister inkommande och nedåt kupad hand, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött björklöv belagt med en snöstjärna av silver.

Shield: Per fess or a falcon rising gules, and gules an infant lying on its back beneath a cubit arm issuant from sinister with the hand cupped downwards, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A birch leaf gules charged with a snowflake argent.

SV-347 Stehr

SV-348 De två kalkarnas ölsällskap, Stockholm
Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2014:30. Bild: KDH.

Sköld: I silver, en örn av purpur med svart beväring, i vardera foten hållande en kalk av guld och åtföljd ovan av en blå fyruddig stjärna.

Hjälmtäcke: Purpur och blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande örn av purpur med svart beväring.

Shield: Argent an eagle purpure armed beaked and langued sable holding
in each claw a chalice or, in chief a mullet of four points azure.

Mantling: Purpure and azure doubled argent.

Crest: A demi-eagle purpure beaked and langued sable. 

SV-348 De två kalkarnas ölsällskap

SV-349 Daniel Andrén, Gävle
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2014:43. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i svart, vari till dexter en sexuddig stjärna av guld, och guld, vari en svart bevingad lilja.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart andhuvud med renhorn och näbb av guld.

Shield: Chaperonné-ployé sable dexter a mullet of six points
or, and or, a winged fleur-de-lis sable.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A duck’s head issuant sable beaked or with reindeer horns or.

SV-349 Andrén

SV-350 Lena Hübbert, Bromma
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:14. Bild: KDH.

Sköld: Styckad i silver, vari en grön tall, och grönt, vari en ginbalksvis ställd hammare av silver med skaft av guld över ett städ av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön tall, framför stammen två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.

Shield: Per bend argent a pine vert, and vert a hammer
bendsinisterwise argent handled or above an anvil argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: In front of a pine vert two dalecarlian arrows or tipped argent. 

SV-350 Hübbert

SV-351 Stefan Hübbert, Bromma
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:15. Bild: KDH.

Sköld: I blått en balk schackrutad i två rader i svart och silver, åtföljd ovan av en lilja av guld och nedan av en ginbalksvis ställd hammare av silver med skaft av guld över ett städ av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest bevingad enhörning av silver med horn, beväring, man, svans och vingpennor av guld.

Shield: Azure a bend chequy of two rows sable and argent between in chief a fleur-de-lis or and in base a hammer bendsinisterwise argent handled or above an anvil argent.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A winged unicorn forcené argent, armed, langued, mane, tail, and flight feathers or.

SV-351 Hübbert

SV-352 Axel Arkstål, Linköping
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:19. Bild: KDH.

Sköld: I blått en upprest oxe av silver över en av en vågskura bildad stam, av vågskuror fem gånger delad i guld och blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest oxe av silver.

Shield: Azure an ox rampant argent above a base wavy barry wavy of six or and azure.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: An ox rampant argent.

SV-353 Christian Friström, Ängelholm
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:22. Bild: KDH.

Sköld: I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, belagd med tre flygande svarta glador, och åtföljd av två av vågskuror bildade strängar av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lägereld med svarta vedträn, varifrån två uppkommande störtade korslagda svarta dolkar, med eld av silver kantad med rött.

Shield: Vert on a bend sinister wavy cotised wavy argent three kites volant en arrière sable.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A camp fire argent fimbriated gules with timber sable, issuant from the timber two daggers inverted in saltire sable.

SV-353 Friström

SV-354 Anders Frejestam, Lund
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:23. Bild: KDH.

Sköld: I rött en nedifrån sinister inkommande hand, hållande ett hjorthorn, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett upprättstående svart spjut mellan två svarta stänger med vimplar av guld med röda fransar, vardera vimpeln belagd med en svart ropande korp med öga av guld.

Shield: Gules a cubit arm issuant from sinister base holding a deer’s antler or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A spear sable between two poles sable with pennons or fringed gules each charged with a crying raven sable eyed or.

SV-354 Frejestam

SV-355 Dan Bursell, Landskrona
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:33. Bild: KDH.

Sköld: I rött en gallerdörr av guld, i mitten försedd med en nyckelskylt av guld med blått nyckelhål.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd uppstigande grip med vingpennor omväxlande röda och av guld och med beväring av guld, hållande med höger framben en blå nyckel.

Shield: Gules a lattice door or adorned with a lock-escutcheon or with keyhole azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi-griffin gules armed beaked and langued or with flight feathers alternately or and gules, holding with dexter claw a key azure.

SV-355 Bursell

SV-356 Camilla Arnbom, Stockholm
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:34. Bild: KDH.

Sköld: I blått en fläkt örn av silver med beväring av guld, med en kedja om halsen låst med ett hänglås och hållande i klorna två rosor med sammanvuxen bjälkvis ställd stjälk, allt av guld, åtföljd ovan av en ginstam av guld belagd med en som en kryckskura formad blå sträng.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två nycklar av guld med sinistervända ax.

Shield: Azure an eagle argent armed beaked and langued or gorged with a chain with a padlock affixed and holding in its claws two roses conjoined by their slips fesswise, all or, and on a chief or a line potenty azure.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: Two keys or, bits to sinister.

SV-356 Arnbom

SV-357 Magnus Öhnner, Lund
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:35. Bild: KDH.
.

Sköld: Delad i guld, vari en blå sexuddig stjärna, och blått, vari tre sädesax av guld uppkommande i knippe.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld uppkommande i knippe.

Shield: Per fess or a mullet of six points azure, and azure three ears of grain issuant from base point or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: Three ears of grain issuant from one point or.

SV-357 Öhnner

SV-358 Henrik Lager, Nynäshamn
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:39. Bild: KDH.

Sköld: I blått fält bestrött med rosor av guld, ett lejon av guld med röd beväring hållande en lagerkrans av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett varghuvud av silver krönt med en krona av guld.

Shield: Azure semy of roses or a lion or armed and langued gules holding a laurel wreath argent.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A wolf’s head argent ducally crowned or.  

SV-358 Nynäshamn

SV-359 Peter Holmqvist, Lyckeby
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:42. Bild: KDH.

Sköld: I fält, medelst sparrsnitt två gånger delat i grönt, guld och blått, ett träd, vars blad är till hälften av alm och till hälften av ek, i det övre och det nedre fältet av guld och i det mellersta grönt.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en oxe, allt av guld.

Shield: Tierced per chevron vert or and azure, a tree half leaved of elm and half of oak, vert in the or field and or elsewhere.

Mantling: Azure and vert doubled or.

Crest: An ox’s head with neck or.

SV-360 Ola Sassersson, Ingelstad
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:45. Bild: KDH.

Sköld: I silver en gående tillbakaseende landsköldpadda omgiven av en orm vars nos är vänd mot sköldpaddans nos, allt svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, vardera belagd med tre prästkrageblommor av silver med blombotten av guld.

Shield: Argent a tortoise passant regardant encircled by a serpent whose nose faces the tortoise’s nose, all sable.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A pair of wings sable, each charged with three oxeye daisies argent seeded or.

SV-360 Sassersson

SV-361 Martin Gullberg, Rydsgård
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:46. Bild: KDH.

Sköld: I blått en på ett treberg av guld stående fasan av guld med röd beväring, i dexter vinge hållande en stång av silver med en knopp av guld och med en fanduk av silver avslutad med två tungor med fransar av guld, belagd med en blå båt med tre master.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En hjortkrona av guld.

Shield: Azure upon a trimount or a pheasant or armed and beaked gules, holding in dexter wing a staff argent topped or affixed with a banner argent with two tongues fringed or, charged with a boat of three masts azure.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A pair of deer’s antlers or.

SV-361 Gullberg

SV-362 Hampus Berner, Stockholm
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:47. Bild: KDH.

Sköld: I svart, mellan två motstående björnar ett torn, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande björn av silver.

Shield: Sable a tower between two bears combatant argent.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A demi-bear argent. 

SV-362 Berner

SV-363 Anders Stolpe, Huddinge
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:48. Bild: KDH.

Sköld: I rött en stolpe av silver belagd med en svävande smal svart stolpe och åtföljd på var sida av en svävande smal stolpe av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd drake stödjande sig på framfötterna.

Shield: Gules on a pale argent between two pallets couped argent a
pallet couped sable.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A demi-dragon gules propping itself up on its foreclaws.

SV-364 Fredrik Hertzberg, Landskrona
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:50. Bild: KDH.

Sköld: Delad i guld, vari tre röda hjärtan ställda ett över två, och rött, vari ett treberg av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå harpa belagd med en femuddig stjärna av silver mellan två vingar av guld.

Shield: Per fess or three hearts gules one and two, and
gules a trimount or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A harp azure charged with a mullet of five points argent, all between a pair of wings or.

SV-365 Kai Virkkala, Surahammar
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2016:1. Bild: KDH.

Sköld: Kluven i blått och silver och belagd med tre störtade pilspetsar, två över en, inom en bård, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mellan två vingar av silver.

Shield: Per pale azure and argent, three arrowheads points to base
two and one within a bordure, all counterchanged.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A double-bitted axe argent handled sable between a pair of wings argent.  

SV-366 Stefan Wirtén, Drottningholm
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2016:2. Bild: VS.

Sköld: I guld en grön tall, däröver en grön ginstam belagd med en nyckel av guld med grepp av en kunglig krona.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande i höger tass en störtad nyckel av guld med grepp av en kunglig krona.

Shield: Or a pine vert, on a chief vert a key or, its bow in the shape of a royal crown.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: A demi-lion gules armed and langued azure, holding in its dexter paw a key inverted or, its bow in the shape of a royal crown. 

SV-367 Stefan Bede, Göteborg
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2016:3. Bild: KDH.

Sköld: I svart en stormstege, ovan åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta horn.

Shield: Sable a scaling ladder, in chief two mullets of six points or.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A pair of horns sable.

SV-367 Bede

SV-368 Timmy Rix, Malmö
Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2016:4. Bild: KDH.

Sköld: I ett fält, av en tinnskura delat i silver och blått, en palm med gröna blad och med stam av silver överlagd med ett gående tillbakaseende lejon av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En prästkrageblomma av silver med blombotten av guld, omgiven av en grön lagerkrans.

Shield: Per fess embattled argent and azure, a palm vert trunked argent, overlapping the trunk a lion passant regardant or armed and langued gules.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: An oxeye daisy argent seeded or within a laurel wreath vert.

SV-368 Rix

SV-369 Ludvig Wernstedt, Älmhult
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2015:9. Bild: KDH.

Sköld: I silver en svart korp med röda klor och utsträckta vingar, i fötterna hållande en röd granatäppelkvist och åtföljd ovan av en svart kanton belagd med tre korpar av silver ordnade två över en.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett lejon av silver med röd beväring, hållande i vänster framtass ett riksäpple av silver och i höger framtass ett spjut av silver, på vilket är fäst en svart rektangulär fanduk belagd med tre korpar av silver ordnade två över en, allt mellan två svarta kondorvingar.

Shield: Argent a raven sable armed gules, wings elevated, in its claws a
pomegranate branch gules, and on a canton sable three ravens argent two and one.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A lion argent armed and langued gules, holding in its sinister forepaw an orb argent, in its dexter a spear argent set with a rectangular banner sable charged with three ravens argent two and one. 

SV-369 Wernstedt

SV-370 Henrik Nilsson, Helsingborg
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2015:38. Bild: KDH.

Sköld: I blått två ginbalksvis ställda svävande strängar överlagda två balkvis ställda svävande strängar, varav den undre nedtill avgränsas av den undre ginbalksvis ställda, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande blå arm i handen hållande ett hjärta av guld.

Shield: Azure, two ribbons couped and two ribbons sinister couped, the
lower ribbon couped at the point it meets the lower ribbon sinister, all or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: An arm azure holding a heart or.

SV-370 Nilsson

SV-371 Ljungholm Hovslageri och smide, Göteborg
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2015:43. Bild: KDH.

Sköld: I silver en svart smideshammare korslagd med en svart smidestång, i skärningspunkten överlagda med en svart rundel varur stiger en röd eldslåga med inre flammor av guld, allt omgivet av en svart hästsko med öppningen vänd uppåt överlagd hammarens och tångens skaft.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent, in saltire a smith’s hammer and tongs sable, in fess point a grenade sable enflamed gules and or, all within a horseshoe
sable, opening to chief, overlapping the handles of the hammer and tongs.

Mantling: –  

Crest: –   

SV-372 Esa Örmä, Saltsjöbaden
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:5. Bild: KDH.

Sköld: I guld en grön grankvist åtföljd på var sida av en svart treklöver, därunder en blå stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Or a spruce twig vert between two trefoils sable, and a base azure.

Mantling: –   

Crest: –   

SV-372 Örmä

SV-373 Roland Manzang, Ängelholm
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:7. Bild: KDH.

Sköld: I guld en grön vinranka med vindruvsklase, åtföljd ovan av två avslitna svarta gamhuvuden.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett svart jaguarhuvud med röd tunga.

Shield: Or a grapevine leaved and fructed vert, in chief two vulture’s heads erased sable.

Mantling: Vert doubled or.  

Crest: A jaguar’s head sable langued gules.  

SV-373 Manzang

SV-374 Jörgen Nilsson, Bjärnum
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:9. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i rött, vari två fembladingar av silver, och silver, vari en röd lindorm med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett blått svärd med fäste av guld mellan två röda drakvingar, vardera belagd med ett jerusalemkors av guld.

Shield: Per chevron gules two cinquefoils argent, and argent a wyvern gules armed and langued azure.

Mantling: Gules doubled argent.  

Crest: A sword azure hilted and pommelled or between a pair of dragon’s wings gules, each charged with a cross of Jerusalem or.   

SV-374 Nilsson

SV-375 Sällskapet Heimdall, Malmö
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:10. Bild: RA.

Sköld: I silver en av bågsnitt bildad röd bjälke åtföljd nedan av ett rött avslitet griphuvud krönt av en krona av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent a fess enarched enhanced gules, in base a griffin’s head erased gules crowned or.

Mantling: –   

Crest: –   

SV-375 Heimdall

SV-376 Emma Stene, Göteborg
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:11. Bild: KDH.

Sköld: I svart tre sammanflätade ringar, ställda två över en, inom varje ring en sten, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt med halsband av guld.

Shield: Sable three annulets interlaced two and one, within each a stone, all or.

Mantling: Sable doubled or.  

Crest: A demi-cat sable with necklace or.  

SV-376 Stene

SV-377 Nils Jernqvist, Göteborg
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:12. Bild: KDH.

Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en genomgående kvist av järnek av silver med bär av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå bepansrad hand hållande en kvist av järnek av silver med bär av guld.

Shield: Argent on a bend wavy azure a holly branch throughout argent
fructed or.

Mantling: Azure doubled argent.  

Crest: A gauntlet azure grasping a holly branch argent fructed or.  

SV-377 Jernqvist

SV-378 Ericha Odensvala, Vilhelmina
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:13. Bild: KDH.

Sköld: I silver en uppkommande svart stork med öga och beväring av guld, åtföljd ovan till sinister av en svart sol med fjorton strålar.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre spjutspetsar av silver.

Shield: Argent a stork issuant from base sable armed and eyed or, in sinister chief a sun of fourteen rays sable.

Mantling: Sable doubled argent.  

Crest: Three spearheads argent.   

SV-378 Odensvala

SV-379 Jurgen Urbas, Brämhult
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:15. Bild: KDH.

Sköld: I fält, spetsrutat i silver och blått, en blå stolpe belagd med en ros över en bepansrad arm hållande en blixt, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm hållande en blixt av silver.

Shield: Lozengy argent and azure, on a pale azure an armored arm holding a lightning bolt and in chief a rose, all argent.

Mantling: Azure doubled argent.  

Crest: An armored arm holding a lightning bolt, all azure.  

SV-379 Urbas

SV-380 Tommy Tornsvärd, Hisingsbacka
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:16. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett svärd mellan två torn, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt papegoja av silver med röd beväring.

Shield: Azure, a sword between two towers or.

Mantling: Azure doubled or.  

Crest: A parrot displayed argent armed and beaked gules.  

SV-380 Tornsvärd

SV-381 Lars Enar Sahlin, Tvååker
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:18. Bild: KDH.

Sköld: I guld ett avslitet halvt rött lejon, hållande mellan tassarna en grön ekgren med ett löv och ett ekollon.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande rött lejon hållande mellan tassarna en grön ekgren med ett löv och ett ekollon.

Shield: Or a demi-lion erased gules holding an oak branch vert with one leaf and one acorn.

Mantling: Gules doubled or.  

Crest: A demi-lion gules holding an oak branch vert with one leaf and one acorn.   

SV-381 Sahlin

SV-382 Bertil Kärnefelt, Västra Frölunda
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:19. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett krenelerat torn åtföljt nedan av tre av vågskuror bildade smala sänkta bjälkar, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett krenelerat torn av silver mellan två gröna ekkvistar.

Shield: Azure a tower embattled above three bars abased wavy, all argent.

Mantling: Azure doubled argent.  

Crest: A tower embattled argent between two oak branches vert.  

SV-382 Kärnefelt

SV-383 Eva Nordung Byström, Härnösand
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:20. Bild: KDH.

Sköld: I rött en rundel av guld belagd med en röd fyruddig stjärna uppkommande ur en röd kalk och överlagd en blå andreaskorsställd fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld, i sin tur belagd med en störtad blå duva med en grön kvist i näbben.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules on a roundel or a mullet of four points gules issuant from a chalice gules and overlaid with a mullet of four points saltirewise azure charged with a roundel or, in its turn charged with a dove inverted azure holding a branch vert in its beak.

Mantling: –

Crest: –   

SV-383 Byström

SV-384 Johan Tyrberg, Lund
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:21. Bild: KDH.

Sköld: Delad medelst en vågskura i blått, vari en lysande lanterna av guld, och silver, vari ett blått ankare med lägg och stock i form av ett latinskt kors.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per fess wavy azure a lantern radiant or, and argent an anchor azure, its beam and timber shaped like a Latin cross.

Mantling: –  

Crest: –   

SV-384 Tyrberg

SV-385 Fredrik Modéus, Växjö
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:22. Bild: KDH.

Sköld: Delad medelst ett bågsnitt i silver, vari en blå flygande örn med röd beväring och med en blå rundel i vänster fot, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per fess enarched argent an eagle volant displayed azure armed, beaked and langued gules holding a roundel azure in its sinister
claw, and azure a Paschal lamb argent armed gules and haloed or, bearing a cross-staff or set with a two-tongued banner argent charged with a cross gules.

Mantling: –  

Crest: –   

SV-385 Modéus

SV-386 Carl-Marcus Löfgren, Alingsås
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:25. Bild: KDH.

Sköld: I silver en svart panter, åtföljd ovan av en från sinister inkommande svart ekgren med gröna blad och nedan av en av karvskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart störtad stubbe.

Shield: Argent a panther sable, in chief an oak branch sable leaved vert issuant from sinister, and a base engrailed azure.

Mantling: Azure doubled or.  

Crest: A tree stump eradicated inverted sable.  

SV-386 Löfgren

SV-387 Patrik Sjöholm, Nacka
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:26. Bild: KDH.

Sköld: I silver två bjälkar, den övre grön och bildad av ett bågsnitt och en vågskura, den undre blå och bildad av två vågskuror.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En kompassros av silver.

Shield: Argent two bars, the upper enarched in chief and wavy in base vert, the lower wavy azure.

Mantling: Azure and vert doubled argent.  

Crest: A compass rose argent.  

SV-387 Sjöholm

SV-388 Laila Hagel, Götene
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:29. Bild: KDH.

Sköld: I blått en balk åtföljd ovan av en avtagande måne och nedan av ett moln över nio rundlar, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En duva av silver med upplyfta vingar, hållande i näbben en grön olivkvist med tre blad.

Shield: Azure a bend between in chief a decrescent and in base a cloud above nine roundels, all argent.

Mantling: Azure doubled argent.  

Crest: A dove rising argent holding in its beak an olive branch with three leaves vert.   

SV-388 Hagel

SV-389 Elisabeth Löfvenberg, Färlöv
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:30. Bild: KDH.

Sköld: I blått två stolpvis ställda ekblad av guld[rättat 2017-06-12], åtföljda nedan av en sänkt spets av hermelin.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest mjöhund av guld.

Shield: Azure two oak leaves palewise or and a pile inverted ermine.

Mantling: Azure doubled or.  

Crest: A dog rampant or.  

SV-389 Löfvenberg

SV-390 Jan Johansson, Finspång
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:34. Bild: KDH.

Sköld: I blått en drevkrans av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett par tjurhorn av silver.

Shield: Azure a sprocket argent.

Mantling: Azure doubled argent.  

Crest: A pair of bull’s horns argent.  

SV-390 Johansson

SV-391 Alexander Nymberg, Stockholm
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:37. Bild: KDH.

Sköld: I silver tre svarta facklor med röd låga, ordnade två över en, och därunder ett rött treberg.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre svarta facklor med röd låga.

Shield: Argent three torches sable fired gules, two and one, above a trimount gules.

Mantling: Gules and sable doubled argent.   

Crest: Three torches sable fired gules.    

SV-391 Nymberg

SV-392 Daniel Weidenstedt, Storvreta
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:39. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett vagnshjul av guld stående på en öppen bok av silver, därunder fyra sälgblad av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande lejon av guld, över dexter axel hållande en fana med stång av silver och duk schackrutig i svart och silver.

Shield: Azure a wagon wheel or atop an open book argent, in base four goat willow leaves or.

Mantling: Azure doubled or.  

Crest: A demi-lion or, holding over dexter shoulder a flagstaff argent bearing a banner chequy sable and argent.   

SV-392 Weidenstedt

SV-393 Berne Klysing, Färjestaden
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:40. Bild: KDH.

Sköld: I blått en stenportal av silver med trappgavel och öppning i form av ett kors över portöppningen, i portöppningen en värja av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En hjort av guld mellan två vingar, dexter av silver och sinister av guld.

Shield: Azure a stone portal argent with step-gable and a cross-shaped
opening above the entrance, in the entrance a rapier or.

Mantling: Azure doubled argent and or.   

Crest: A deer rampant or between a pair of wings, the dexter argent and the sinister or.   

SV-393 Klysing

SV-394 Skånska hovrättens yngreförening, Malmö
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:45. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett av en strålskura bildat bågsnitt delad i blått, vari en bjälkvis ställd ekkvist av guld, och guld, vari ett rött avslitet griphuvud med blå tunga.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per fess enarched rayonny azure an oak branch fesswise or, and or a griffin’s head erased gules langued azure.

Mantling: –  

Crest: –   

SV-394 Skånska hovrättens yngreförening

SV-395 Rune Lennstrand, Eskilstuna
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:47. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett svärd av silver med fäste av guld mellan två frånvända yxor av silver med skaft av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med röd beväring, hållande i höger framfot en yxa av silver med skaft av guld och i vänster framfot ett svärd av silver med fäste av guld.

Shield: Gules a sword argent hilted and pommelled or between two axes addorsed argent hafted or.

Mantling: Gules doubled argent and or.  

Crest: A demi-griffin sable armed, beaked and langued gules holding in its dexter claw an axe argent hafted or and in its sinister claw a sword argent hilted and pommelled or.

SV-395 Lennstrand

SV-396 Martin Ball, Åtvidaberg
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:48. Bild: KDH.

Sköld: I guld en grön bjälke belagd med tre fläkta örnar av guld med röd beväring, åtföljd ovan av en borg och nedan av en lilja, båda röda.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En gående röd drake.

Shield: Or on a fess vert between in chief a castle and in base a fleur-de-lis gules, three eagles displayed or.

Mantling: Gules doubled or.   

Crest: A dragon passant gules.  

SV-396 Ball

SV-397 Nils Drejholt, Vinninga
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:49. Bild: KDH.

Sköld: Kvadrerad i svart och guld och belagd med ett grankvistkors av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.

Shield: Quarterly sable and or a fir twig cross counterchanged.

Mantling: Sable doubled or.  

Crest: Two dalecarlian arrows in saltire or tipped argent.   

SV-397 Drejholt

SV-398 Mats Johansson, Lindome
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:50. Bild: KDH.

Sköld: Kvadrerad i grönt och silver, belagd med två korslagda blocknycklar av motsatta tinkturer, åtföljda av fyra ovanifrån sedda sexkantsmuttrar, en över varje delningslinje, av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande ett motorcykelstyre av silver monterat på ett par ur vulsten uppkommande gröna övre gaffelben, med strålkastare, signalhorn och övre delen av framskärm, allt av silver.

Shield: Quarterly vert and argent, two spanners in saltire counterchanged between four hexagonal nuts seen from above, all
counterchanged.

Mantling: Vert doubled argent.  

Crest: Two armoured arms argent holding a motorcycle handlebar argent mounted on a fork vert issuant from torse with headlight, horn and upper half of fender argent.   

SV-398 Johansson

SV-399 Sällskapet Lundajurister, Lund
Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:53. Bild: KDH.

Sköld: I silver ett lejon, hållande i höger tass ett svärd och i vänster en balansvåg, allt rött, uppstigande från en medelst en tinnskura bildad grön stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent a demi-lion holding in its dexter paw a sword and in sinister paw a balance, all gules, issuant from a base embattled vert.

Mantling: –   

Crest: –   

SV-399 Lundajurister

SV-400 Fredrik Nordberg, Västerås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2015:49. Bild: KDH.

Sköld: Genom en av vågskuror bildad bjälke av silver delad i blått, vari ett riksäpple av guld, och rött, vari en bepansrad arm med obehandskad knuten hand ovan åtföljd av en femuddig stjärna, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: By a fess wavy argent parted per fess azure an orb or, and gules a mullet of five points above an armored arm embowed fesswise, its hand bare and clenched, both argent.

Mantling: –   

Crest: –   

SV-400 Nordberg

Vapenteckningar

Ronny Andersen (RA), Carl Anders Breitholtz (CAB), Magnus Bäckmark (MB) och Kim Dohm-Hansen (KDH) i schabloner fastställda av SVK.

Översättningar av Ola Sassersson med senare bearbetning inom SVK.