SVK meddelar motiverade beslut i särskilt komplicerade fall. Syftet är att utveckla svensk heraldisk sed och ge vägledning för vapenantagare och för SVK:s eget beslutsfattande. Här finns ett register över motiverade beslut:

Motiverade beslut Register t o m Meddelanden 32, februari 2023

De ”Meddelanden” som det hänvisas till i registret finns här.