När en ansökan om registrering har kommit in till kollegiet kommer det att bedöma om vapnet följer god heraldisk sed och är självständigt i förhållande till redan existerande vapen. Om så är fallet, blir vapnet preliminärt godkänt för registrering. Annars tar kollegiet kontakt med sökanden för att diskutera de frågetecken som finns kring vapnet. Om Kollegiet inte kan godta ansökan, meddelas ett motiverat avslag.

Gör så här för att registrera ett vapen:

1. Fyll i blanketten nedan.

2. Skicka in blanketten tillsammans med en färglagd bild eller skiss på vapnet till vapenkollegiet på: svk @ heraldik . se

3. Betala in 300 SEK på Plusgiro 22 27 90 – 8 (Svenska Heraldiska Föreningen)

Observera att ingen behandling sker innan granskningsavgiften på 300 kronor är betald.