SV-701 Eric Brennelid, Getinge
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:18. Bild: KDH

Sköld: Genom en flamskura ginstyckad i blått, vari en skogsstjärneblomma av silver åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver ställda en i övre sinister hörn och en i nedre dexter hörn, och guld, vari ett ginbalksvis ställt blått svärd med rött fäste överlagt med ett stående blått latinskt kors med svagt utsvängda ändar på korsarmarna.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bevingad marschtrumma av guld med blå repbeslag och vingar, upptill besatt med två korslagda röda trumpinnar.


SV-702 Alexander Hortlund, Ösmo
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:19. Bild: BF

Sköld: I fält delat i silver och rött en över delningslinjen genomgående kedja av motsatta tinkturer, åtföljd ovan av en bjälkvis ställd röd druvklase med blad och stjälk av guld och nedan av ett avslitet varghuvud av silver med beväring av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En bägare av guld med en uppstigande röd eldsflamma mellan två älghorn av guld.


SV-703 Lars-Eric Bröddén, Svedala
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:21. Bild: KDH

Sköld: I blått fält bestrött med störtade ekblad av guld en vindmölla av silver stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld, belagd med två korslagda raka blå kavallerisablar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En grip av guld med blå beväring, hållande i höger framfot ett ax av guld och i vänster framfot en malörtsblomma av guld med grön stjälk och blad.


SV-704 Niklas Holmander, London
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:22. Bild: BF

Sköld: I blått en merkuriestav åtföljd dexter av ett ankare och sinister av ett städ nedanför en bjälkvis ställd hammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande grip av guld.


SV-705 Gösta Lemne, Stockholm
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:23. Bild: BF

Sköld: Delad genom en av vågskuror bildad blå sträng i silver, vari ett på strängen seglande blått tremastat segelfartyg, och guld, vari en röd ros.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå björklövskrans omgivande en åttauddig stjärna av guld.


SV-706 Jonas Lidström Isegrim, Skellefteå
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:24. Bild: KDH

Sköld: I guld en avsliten svart korpfot med röd beväring och rött band om tarsen.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-707 Malin Sundin, Hässelby
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:26. Bild: KDH

Sköld: Medelst en vågskura kluven i svart, vari en stolpvis ställd hammare ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, och silver, vari en näckrosblomma ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En rund kompass av silver med kompassros av guld och blått.


SV-708 Aristoteles Pagalias, Åkersberga
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:27. Bild: KDH

Sköld: I guld en arkitrav bjälkvis vilande på två joniska kolonner, allt rött och inom en röd meanderinfattning.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En örn av guld med utbredda vingar uppstigande från kapitälet av en jonisk kolonn av silver.


SV-709 Göran Ekström, Jonstorp
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:28. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i silver, vari en stolpvis ställd gren med tre eklöv och två ekollon mellan två liljekors, allt blått, och blått, vari ett bevingat hjul åtföljt ovan av ett liljekors, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå uggla med beväring av silver hållande i ena foten en fjäderpenna av silver.


SV-710 Klass 36 AB (Fincykleriet), Lund
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:29. Bild: KDH

Sköld: I fält ginstyckat i blått och rött, ett ginbalksvis ställt genomgående vevparti till en cykel av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd grip hållande i höger framfot en blocknyckel, i vänster framfot en insexnyckel, båda av guld.


SV-711 Elvedin Mujic, Uppsala
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:30. Bild: KDH

Sköld: I rött en balansvåg av guld balanserande på ett svärd av silver med fäste av guld, åtföljt dexter av en i ögla lagd liljestängel och sinister av en liggande halvmåne nedanför en åttauddig stjärna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppväxande lilja av guld.


SV-712 René Månstigen, Lidköping
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:31. Bild: BF

Sköld: Av en av essnitt bildad balk av guld styckad i svart, vari en tilltagande bildad måne av guld, och grönt.

Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande svart vildsvin med beväring av guld mellan två buffelhorn av guld belagda med blå bjälkar.


SV-713 Fredrik Kjellberg, Limhamn
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:32. Bild: KDH

Sköld: I svart en spets av silver belagd med en röd passare, åtföljd nedan av ett rött berg; spetsen åtföljd av två inåtvända bakåtseende korpar av guld.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En svart fläkt korp med röda ögon och beväring samt vingpennor av guld.


SV-714 Holger Björk, Enköping
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:34. Bild: BF

Sköld: Två gånger ginstyckad i silver, grönt och guld, allt överlagt med en genombruten fyrkant, i vart och ett av hörnen kopplad med en rätvinklig likbent triangel, den sålunda bildade figuren grön i silver- och guldfälten samt av guld i det gröna fältet, samt åtföljd nedan av ett grönt björklöv.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av silver hållande ett spjut av silver med spets av guld.


SV-715 Robin Svartström, Vaxholm
Ansökan 2022:35. Bild: KDH

Sköld: I silver en av vågskuror bildad svart höjd spets vari ryggsidan av en uppstigande kvinnogestalt klädd i dok med armarna utsträckta efter sidorna, allt av silver, hållande i vänster hand ett ankhkors av guld och i höger hand en liljeblomma av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Sex i knippe ställda eklöv av guld belagda med ett svart stående lönnlöv och vid stjälkarna sammanhållna av tre ekollon av guld ställda ett över två.


SV-716 Wilmer Almeen, Örebro
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:36. Bild: BF

Sköld: Styckad i guld, vari en sittande svart örn, och blått, vari tre korslagda pilar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-717 Erik Östblom, Hudiksvall
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:37. Bild: BF

Sköld: I silver en svart kompassros med sinister udd av guld, omgiven av fyra femflikiga blå linblommor med blombottnar av guld, en i vart sköldhörn.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart stenbock med beväring av guld.


SV-718 Karl Johan Törnros, Eskilstuna
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:40. Bild: KDH

Sköld: I silver en blå sänkt sparre, belagd med två motvända kräftor av silver, åtföljd ovan av nio femuddiga blå stjärnor och nedan av en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad.

Hjälmtäcke: Rött med foder av silver bestrött med blå femuddiga stjärnor.

Hjälmprydnad: En upprest svart grip med röd beväring hållande ett antoniuskors av silver.


SV-719 Jonny Beverhjelm, Aneby
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:41. Bild: KDH

Sköld: Medelst ett av strängar bildat andreaskors av silver fyrstyckad i svart och blått, i första fältet en sluten hjälm med plym av guld, i andra fältet en stolpvis ställd sabel av silver, i tredje fältet en stolpvis ställd musköt av silver, och i fjärde fältet en sittande bäver av guld. 

Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld och silver

Hjälmprydnad: En sittande bäver av guld.


SV-720 Alex Stridsvik, Lund
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:42. Bild: BF

Sköld: I silver en röd sänkt sparre åtföljd ovan av en öppen krona och nedan av en sol, båda svarta.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-721 Claes-Göran Siösteen, Norsborg
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:43. Bild: KDH

Sköld: Fyrstyckad i blått och guld, i första fältet en ros av guld, i andra fältet en blå ek, i tredje fältet en blå naturlig sjöhäst överlagd en blå treudd, i fjärde fältet ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två blå vingar.


SV-722 David Forssell, Floda
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:44. Bild: BF

Sköld: Två gånger medelst tinnskuror kluven i blått, guld, vari en knuten bepansrad röd hand, och grönt.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande knuten bepansrad röd hand.


SV-723 Olle Sirén, Skattkärr
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:45. Bild: KDH

Sköld: Genom en grankvistskura delad i grönt, vari en uppstigande hjort av guld med röd beväring, och silver, vari en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett jakthorn av guld med röd bärrem.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En uppåtriktad grön pilbåge med pil av guld mellan två raka jakthorn av guld med röda bärremmar.


SV-724 Felix Denyo, Landskrona
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:46. Bild: BF

Sköld: I svart en uppslagen bok av guld belagd med två röda georgskors, åtföljd ovan av en åttauddig stjärna av guld och nedan av en stam av guld bildad av ett som en tinnskura med uppåt avsmalnande tinnar format bågsnitt, belagd med ett georgskors åtföljt nedan av två akaciekvistar, allt rött.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En merkuriestav av guld med svarta ormar mellan två fanstänger av guld vardera med en vimpel delad i rött och guld.


SV-725 Leonidas Malaxos, Stockholm
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:47. Bild: BF

Sköld: Ginstyckad i silver, vari ett svart utåtseende oxhuvud med röd beväring, och svart, vari en hästsko med öppningen nedåt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart häst med man av silver och röd beväring.