SV-701 Eric Brennelid, Getinge
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:18. Bild: KDH

Sköld: Genom en flamskura ginstyckad i blått, vari en skogsstjärneblomma av silver åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver ställda en i övre sinister hörn och en i nedre dexter hörn, och guld, vari ett ginbalksvis ställt blått svärd med rött fäste överlagt med ett stående blått latinskt kors med svagt utsvängda ändar på korsarmarna.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bevingad marschtrumma av guld med blå repbeslag och vingar, upptill besatt med två korslagda röda trumpinnar.


SV-702 Alexander Hortlund, Ösmo
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:19. Bild: BF

Sköld: I fält delat i silver och rött en över delningslinjen genomgående kedja av motsatta tinkturer, åtföljd ovan av en bjälkvis ställd röd druvklase med blad och stjälk av guld och nedan av ett avslitet varghuvud av silver med beväring av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En bägare av guld med en uppstigande röd eldsflamma mellan två älghorn av guld.


SV-703 Lars-Eric Bröddén, Svedala
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:21. Bild: KDH

Sköld: I blått fält bestrött med störtade ekblad av guld en vindmölla av silver stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld, belagd med två korslagda raka blå kavallerisablar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En grip av guld med blå beväring, hållande i höger framfot ett ax av guld och i vänster framfot en malörtsblomma av guld med grön stjälk och blad.


SV-704 Niklas Holmander, London
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:22. Bild: BF

Sköld: I blått en merkuriestav åtföljd dexter av ett ankare och sinister av ett städ nedanför en bjälkvis ställd hammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande grip av guld.


SV-705 Gösta Lemne, Stockholm
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:23. Bild: BF

Sköld: Delad genom en av vågskuror bildad blå sträng i silver, vari ett på strängen seglande blått tremastat segelfartyg, och guld, vari en röd ros.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå björklövskrans omgivande en åttauddig stjärna av guld.


SV-706 Jonas Lidström Isegrim, Skellefteå
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:24. Bild: KDH

Sköld: I guld en avsliten svart korpfot med röd beväring och rött band om tarsen.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-707 Malin Sundin, Hässelby
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:26. Bild: KDH

Sköld: Medelst en vågskura kluven i svart, vari en stolpvis ställd hammare ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, och silver, vari en näckrosblomma ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En rund kompass av silver med kompassros av guld och blått.


SV-708 Aristoteles Pagalias, Åkersberga
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:27. Bild: KDH

Sköld: I guld en arkitrav bjälkvis vilande på två joniska kolonner, allt rött och inom en röd meanderinfattning.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En örn av guld med utbredda vingar uppstigande från kapitälet av en jonisk kolonn av silver.


SV-709 Göran Ekström, Jonstorp
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:28. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i silver, vari en stolpvis ställd gren med tre eklöv och två ekollon mellan två liljekors, allt blått, och blått, vari ett bevingat hjul åtföljt ovan av ett liljekors, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå uggla med beväring av silver hållande i ena foten en fjäderpenna av silver.


SV-710 Klass 36 AB (Fincykleriet), Lund
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:29. Bild: KDH

Sköld: I fält ginstyckat i blått och rött, ett ginbalksvis ställt genomgående vevparti till en cykel av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd grip hållande i höger framfot en blocknyckel, i vänster framfot en insexnyckel, båda av guld.


SV-711 Elvedin Mujic, Uppsala
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:30. Bild: KDH

Sköld: I rött en balansvåg av guld balanserande på ett svärd av silver med fäste av guld, åtföljt dexter av en i ögla lagd liljestängel och sinister av en liggande halvmåne nedanför en åttauddig stjärna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppväxande lilja av guld.


SV-712 René Månstigen, Lidköping
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:31. Bild: BF

Sköld: Av en av essnitt bildad balk av guld styckad i svart, vari en tilltagande bildad måne av guld, och grönt.

Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande svart vildsvin med beväring av guld mellan två buffelhorn av guld belagda med blå bjälkar.


SV-713 Fredrik Kjellberg, Limhamn
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:32. Bild: KDH

Sköld: I svart en spets av silver belagd med en röd passare, åtföljd nedan av ett rött berg; spetsen åtföljd av två inåtvända bakåtseende korpar av guld.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En svart fläkt korp med röda ögon och beväring samt vingpennor av guld.


SV-714 Holger Björk, Enköping
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:34. Bild: BF

Sköld: Två gånger ginstyckad i silver, grönt och guld, allt överlagt med en genombruten fyrkant, i vart och ett av hörnen kopplad med en rätvinklig likbent triangel, den sålunda bildade figuren grön i silver- och guldfälten samt av guld i det gröna fältet, samt åtföljd nedan av ett grönt björklöv.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av silver hållande ett spjut av silver med spets av guld.


SV-715 Robin Svartström, Vaxholm
Ansökan 2022:35. Bild: KDH

Sköld: I silver en av vågskuror bildad svart höjd spets vari ryggsidan av en uppstigande kvinnogestalt klädd i dok med armarna utsträckta efter sidorna, allt av silver, hållande i vänster hand ett ankhkors av guld och i höger hand en liljeblomma av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Sex i knippe ställda eklöv av guld belagda med ett svart stående lönnlöv och vid stjälkarna sammanhållna av tre ekollon av guld ställda ett över två.


SV-716 Wilmer Almeen, Örebro
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:36. Bild: BF

Sköld: Styckad i guld, vari en sittande svart örn, och blått, vari tre korslagda pilar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-717 Erik Östblom, Hudiksvall
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:37. Bild: BF

Sköld: I silver en svart kompassros med sinister udd av guld, omgiven av fyra femflikiga blå linblommor med blombottnar av guld, en i vart sköldhörn.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart stenbock med beväring av guld.


SV-718 Karl Johan Törnros, Eskilstuna
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:40. Bild: KDH

Sköld: I silver en blå sänkt sparre, belagd med två motvända kräftor av silver, åtföljd ovan av nio femuddiga blå stjärnor och nedan av en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad.

Hjälmtäcke: Rött med foder av silver bestrött med blå femuddiga stjärnor.

Hjälmprydnad: En upprest svart grip med röd beväring hållande ett antoniuskors av silver.


SV-719 Jonny Beverhjelm, Aneby
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:41. Bild: KDH

Sköld: Medelst ett av strängar bildat andreaskors av silver fyrstyckad i svart och blått, i första fältet en sluten hjälm med plym av guld, i andra fältet en stolpvis ställd sabel av silver, i tredje fältet en stolpvis ställd musköt av silver, och i fjärde fältet en sittande bäver av guld. 

Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En sittande bäver av guld.


SV-720 Alex Stridsvik, Lund
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:42. Bild: BF

Sköld: I silver en röd sänkt sparre åtföljd ovan av en öppen krona och nedan av en sol, båda svarta.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-721 Claes-Göran Siösteen, Norsborg
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:43. Bild: KDH

Sköld: Fyrstyckad i blått och guld, i första fältet en ros av guld, i andra fältet en blå ek, i tredje fältet en blå naturlig sjöhäst överlagd en blå treudd, i fjärde fältet ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två blå vingar.


SV-722 David Forssell, Floda
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:44. Bild: BF

Sköld: Två gånger medelst tinnskuror kluven i blått, guld, vari en knuten bepansrad röd hand, och grönt.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande knuten bepansrad röd hand.


SV-723 Olle Sirén, Skattkärr
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:45. Bild: KDH

Sköld: Genom en grankvistskura delad i grönt, vari en uppstigande hjort av guld med röd beväring, och silver, vari en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett jakthorn av guld med röd bärrem.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En uppåtriktad grön pilbåge med pil av guld mellan två raka jakthorn av guld med röda bärremmar.


SV-724 Felix Denyo, Landskrona
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:46. Bild: BF

Sköld: I svart en uppslagen bok av guld belagd med två röda georgskors, åtföljd ovan av en åttauddig stjärna av guld och nedan av en stam av guld bildad av ett som en tinnskura med uppåt avsmalnande tinnar format bågsnitt, belagd med ett georgskors åtföljt nedan av två akaciekvistar, allt rött.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En merkuriestav av guld med svarta ormar mellan två fanstänger av guld vardera med en vimpel delad i rött och guld.


SV-725 Leonidas Malaxos, Stockholm
Registrerat 2023-09-02. Ansökan 2022:47. Bild: BF

Sköld: Ginstyckad i silver, vari ett svart utåtseende oxhuvud med röd beväring, och svart, vari en hästsko med öppningen nedåt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart häst med man av silver och röd beväring.


SV-726 Rikard Drakenlordh, Sollentuna
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2021:40. Bild: KDH (bild uppdaterad 2024-06-19)

Sköld: I blått en flygande fläkt drake av guld med röd beväring hållande två korslagda röda svärd med fästen av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två fänikor med fanstång och spets av guld, med tvåtungade fandukar delade i blått och guld med en bård, av silver mot det blå fältet och röd mot fältet av guld.

SV-727 Leif Stenlund, Skelleftehamn 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2022:14. Bild: BF (uppdaterad 2024-06-22).

Sköld: I rött en balk av hermelin belagd med en röd fjäderpenna, åtföljd ovan av tre träd, två över ett, och nedan av tre stenbumlingar, en över två, alla av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två liggande konvexa deltoider, sammankopplade i den spetsiga vinkeln (rättad 2024-06-22).


SV-728 Sandra Malla, Kungälv 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2022:33. Bild: KDH

Sköld: I purpur tre i knippe ställda valnötskvistar av silver sammanbundna av tre svarta uppsprickande valnötsfrukter, sammanfogade två över en och med valnötter av guld, allt åtföljt nedan av en stam av guld.

Hjälmtäcke: Purpur fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av purpur hållande ett svart svärd överlagt med en svart balansvåg med vågskålar av guld.


SV-729 Fritz Jonzon, Lyrestad 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2022:38. Vapnet ersätter SV-528. Bild: BF

Sköld: I silver en svart sänkt balk nedtill bildad av en tinnskura och däröver en uppstigande blå sinistervänd gloso med röd eldtunga och röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande blåklädd arm av silver hållande en blå konstnärspensel, mellan två fanor med stänger av silver och svarta fandukar, belagda med var sitt uppkommande veteax av guld.


SV-730 Franz Jonzon, Lyrestad 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2022:39. Vapnet ersätter SV-527. Bild: BF

Sköld: I silver en svart sänkt ginbalk nedtill bildad av en tinnskura och däröver en uppstigande röd gloso med blå eldtunga och blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Framför ett standar med stång av silver och duk av guld belagd med ett rött veteax, en rödklädd arm av silver hållande en röd snäcka med blå beväring, allt mellan två fanor med stänger av silver och fandukar av guld, dexter belagd med en röd grep, sinister med en röd hammare.


SV-731 Erik Eckerdal, Visby 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:1. Bild: BF

Sköld: I blått ett genomgående fisknät nedkommande till sköldhuvudets nedre gräns och med underdelen formad som en vågskura, åtföljt i sköldfoten av en fisk, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-732 Kim Dohm-Hansen, Helsingborg 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:3. Bild: KDH

Sköld: Kluven i svart och ett fält ginstyckat i silver, vari en svart kompassros, och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uggla av silver med lyftade vingar sittande på en kompassros av silver.


SV-733 Lars Luttropp, Västerås
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:4. Bild: KDH

Sköld: I guld en blå balk belagd med en kavle av silver, åtföljd ovan av en balkvis ställd grön skalbagge och nedan av tre ginbalksvis ställda balkvis ordnade blå fjärilar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kula av guld omgiven av en grön lagerkrans.


SV-734 Adam Hofmann, Saltsjöbaden 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:5. Bild: KDH

Sköld: Av en smal balk av silver delad i blått, vari tre av vågskuror bildade bjälkar av guld överlagda med en fläkt duva av silver med röd beväring, och rött, vari en edelweiss-blomma av silver med pistiller av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver med röd beväring och med halssmycke av guld hållande i höger tass en fjäderpenna av guld och i vänster tass ett svärd av guld med klinga av silver, allt mellan två fanor med stänger och spetsar av guld samt tvåtungade fandukar, dexter röd med en smal ginbalk av silver, sinister blå med en smal balk av guld.


SV-735 Joakim Karlsson, Kågeröd 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:6. Bild: KDH

Sköld: Medelst en granskura delad i silver och grönt och överlagd med en av essnitt bildad ginbalk av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande grön grip med beväring av silver och krönt med en öppen krona och i vänster framfot hållande en ordförandeklubba, allt av silver.


SV-736 Markus Persson, Helsingborg 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:7. Bild: BF

Sköld: I av svart och guld snedrutat fält ett rött avslitet griphuvud.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar, en svart mellan två av guld.


SV-737 Andreas Roos, Malmö 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:8. Bild: BF

Sköld: I rött ett genomgående andreaskors av guld belagt med en röd ros och åtföljt av fyra rosor av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stående svan av guld med lyftade vingar bärande runt halsen en grön lagerkrans med sju rosor av guld.


SV-738 Håkan Nielsen, Trelleborg 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:10. Bild: BF (justerad 2024-01-08)

Sköld: I silver en blå fågel Fenix uppkommande ur en blå eld, allt inom en blå bård.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda nycklar av silver mellan två, från nycklarna utgående, vingar av silver med blå vingpennor.


SV-739 Jan-Ove Fors, Högsjö 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:11. Bild: KDH

Sköld: I blått en bjälkvis genomgående vävskyttel av silver, ovan åtföljd av en näckros av silver och nedan av en ekkvist med tre löv och tre ollon, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett knippe blåbärskvistar av guld med blå blåbär.


SV-740 Mikael Wettermark, Skogås 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:12. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i två fält, det övre fältet medelst en korsskura delad i guld och svart, det nedre fältet medelst vågskuror sju gånger delat i silver och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppskjutande treudd av guld framför två svarta oxhorn, belagda med fem av vågskuror bildade bjälkar av silver.


SV-741 Jakob Tollin, Bromma 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:14. Bild: KDH

Sköld: I blått ett andreaskors av guld vars armar slutar i spadblad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En blå taltrast med näbb av guld och teckning av silver sittande på kanten av en pokal av silver.


SV-742 Jonas Ramning, Ingarö 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:15. Bild: BF (justerad 2024-01-08)

Sköld: I rött ett genomgående tremastat skepp av silver med segel av silver och övrig rigg samt reling och ramm av guld, seglande på en av en vågskura bildad blå stam belagd med fyra rundlar av guld, vardera belagd med en blå krona.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande pegas av silver med man av guld, hållande en stolpvis ställd nyckel av guld.


SV-743 Lukas Bengtsson, Lund 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:18. Bild: KDH

Sköld: I silver en av en grön vindeväxt bildad ginsträng överlagd med en blå blomma, allt åtföljt ovan av tre blå blommor, två över en, nedan av tre blå blommor, en över två.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-744 Lennart Norrström, Stockholm 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:19. Bild: BF

Sköld: I blått en strålande nordstjärna åtföljd nedan av två av vågskuror bildade bjälkar, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem blå påfågelsfjädrar.


SV-745 Pelle Lindgren, Trelleborg 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:20. Bild: BF

Sköld: I silver, inom en bård, ett hjul med fyra andreaskorsställda ekrar, i varje korsvinkel åtföljda av ett genombrutet hjärta med spetsen mot hjulets mitt, allt svart.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-746 Patrik Olofsson, Västra Frölunda 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:21. Bild: BF

Sköld: I blått en avtagande halvmåne av guld, åtföljd till sinister av en flygande duva av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett öga inskrivet i en triangel inom en hjulorm, allt av silver.


SV-747 Bo Garneij, Tullinge 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:22. Bild: BF

Sköld: I rött två avstötta sparrar av guld, däröver en ginstam av silver belagd med en kil mellan en stråle ned från dexter och en stråle ned från sinister, allt grönt.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En svart mila med stöttor av silver, varifrån ett uppstigande lejon av guld med röd beväring och grön tornerkrage samt hållande ett svart ankare med röring, ankarflyn och avslutande kulor på ankarstocken av guld.


SV-748 Bengt Carlsson, Hässelby 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:24. Bild: KDH

Sköld: Styckad i guld, vari fyra gröna valnötsblad, i två balkvis ställda par, och blått, vari stjärnbilden Södra Korset av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-749 Svante Holmberg, Gävle 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:25. Bild: BF

Sköld: I guld en blå väderkvarn, stående på ett svart treberg belagt med en brinnande kula av guld och åtföljd av fyra röda rosor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande stork med lyftade vingar av guld med svarta vingpennor och röd beväring, i näbben hållande ett blått knyte med ett barn av guld.


SV-750 Stefan Arvidsson, Lund 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:26. Bild: KDH

Sköld: I silver ett rött brinnande hjärta, däröver en grön ginstam belagd med en liggande ekorre med höjt huvud av silver och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande ekorre av silver med svart beväring hållande ett rött brinnande hjärta, allt inom en krans av två gröna tallkvistar, överst mötande en röd femuddig stjärna, från vars nedre spetsar en grön störtad femuddig stjärna är kopplad.


SV-751 Patrik Wennberg, Norrköping 
Registrerat 2024-02-04. Ansökan 2023:30. Bild: BF

Sköld: Medelst en av vågskuror bildad blå balk, nederst avgränsad av en sträng av guld, styckad i silver, vari en grön ekkvist, och grönt, vari en liljekonvalj av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två drakvingar, dexter av vågskura delad i grönt och silver, sinister av vågskura delad i silver och grönt.