SV-601 Per Lidbeck, Malmö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2018:50. Bild: BF

Sköld: Delad i grönt, vari tre musselskal av silver ordnade ett över två, och av guld, vari ett rött mantuanskt kors.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppåtvänt musselskal av silver belagt med ett rött mantauanskt kors.

 

 

 

SV-602 Niklas Forsberg, Solna
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2019:31. Bild: BF

Sköld: I svart fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och med en av grankvistskura bildad stam av silver, ett stolpvis ställt svärd av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar beströdda med sexuddiga stjärnor av guld.

 

 

 

SV-603 Igge Fernstad, Söderköping
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2019:42. Bild: BF

Sköld: Se SV-435

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En arm av silver klädd i blå ärm och hållande en svart hammare.

 

 

 

SV-604 Jonas Jonzon, Mariestad
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:6. Bild: BF

Sköld: I blått en genomgående bro med ett spann, åtföljd ovan av en störtad plogbill lagd över två korslagda hammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ur en ring av veteax ett uppstigande svart lejon med röd beväring med en bössa av silver hängande över axeln och med båda tassarna hållande en treudd av guld.

 

 

 

SV-605 Martin Nilsson, Odensbacken
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:10. Bild: KDH

Sköld: Genom en bjälke av guld, belagd med en röd pensel, delad i ett fält som i sin tur är delat genom ett mantelsnitt i guld och blått vari en hyvel av guld, och rött, vari en skomakarhammare korslagd med en yxa, båda av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett kvarnhjul av guld.

 

 

 

SV-606 Hugo Jonzon, Mariestad
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:17. Bild: KDH

Sköld: I svart en fläkt korp av silver hållande i höger fot en lyra och i vänster fot en kulram, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande i höger tass en svart blocknyckel och i vänster fem svarta veteax.

 

 

 

SV-607 Anders Ardstål, Särö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:25. Bild: BF

Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med en fläkt örn av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger fot hållande en smideshammare av guld och ovan åtföljd av en blå fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande åt dexter seende lejon av silver med beväring av guld, hållande i höger tass en stav och i vänster en kalk, båda av guld.

 

 

 

SV-608 Christoffer Ivarsson, Stureby
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:29. Bild: BF

Sköld: I blått fält bestrött med med vasar av silver, ett lejon av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med lyftade vingar, med fötterna hållande en armring av guld.

 

 

 

SV-609 Johan Wadenbäck, Hjärup
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:30. Bild: BF

Sköld: I rött en sänkt störtad dubbelsparre av guld, åtföljd ovan av ett gående lejon av guld med beväring av silver och blå tunga.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av silver och blå tunga, hållande en öppen krona av guld.

 

 

 

SV-610 Rickard Persson, Skurup
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:31. Bild: KDH

Sköld: Kvadrerad i guld och blått samt belagd med en jakthund av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta rådjurshorn.

 

 

 

SV-611 Linda Adcock, Skurup
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:32. Bild: KDH

Sköld: I grönt en spets av silver belagd med en grön ek.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön uggla stående på ett ben och i den andra foten hållande en pilbåge av guld samt med ett pilkoger av guld på ryggen.

 

 

 

SV-612 Oscar Frankgard, Västerås
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:34. Bild: KDH

Sköld: Ginstyckad i rött, vari en lilja av silver, och silver, vari ett rött krenelerat borgtorn åtföljt till sinister av ett mot borgtornet upprest rött lejon, med klor och tunga av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

SV-613 Andreas Kaltenegger, Uppsala
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:36. Bild: BF

Sköld: I blått en harv av guld åtföljd nedan av en av granskura bildad stam av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

SV-614 Jonas Arnell-Szurkos, Älvsjö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:38. Bild: KDH

Sköld: Delad i blått, vari en uppkommande örn av guld med röd beväring, och guld, vari en svart trefotsgryta.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart älghornskrona.

 

 

 

SV-615 Erik Silvermist, Vårgårda 
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:39. Bild: KDH

Sköld: I silver en svart fyrhövdad hydra med ögon av guld, uppkommande ur en av karvskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ur en blå kulle uppväxande ek av guld.

 

 

 

SV-616 Andreas Högström, Saltsjö-Boo
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:40. Bild: KDH

Sköld: I rött en fackla av silver med eld av guld mellan två fjäderpennor av guld och åtföljd nedan av en bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Framför sex fanor, ytterst två schackrutiga i blått och silver, därnäst en röd och en av guld, innerst en av guld och en blå, två uppkommande bepansrade armar av silver, dexter hållande ett svärd av silver med fäste av guld, och sinister en fjäderpenna av guld.

 

 

 

SV-617 Joakim Sander, Landskrona
Registrerat 2021-08-29.  Ansökan 2020:41. Bild: KDH

Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciakvistar åtföljda ovan av ett georgskors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med röd beväring.

 

 

 

SV-618 Emelie Sandblom, Ängelholm
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:42. Bild: BF

Sköld: I svart, i sköldhuvudet tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld, därunder två av vågskuror bildade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På ett treberg av guld, tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld.

 

 

 

SV-619 Helena Brage Rosenqvist, Göteborg
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:43. Bild: KDH

Sköld: I silver två gröna liggande, stolpvis ställda kopplade lyror med svarta strängar.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön ara-papegoja med vingarna utslagna, med ansikte och fötter av silver samt med röd näbb.

 

 

 

SV-620 Tiina Sarlin, Sollentuna
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:44. Bild: BF

Sköld: I svart två av vågskuror bildade strålar av silver ställda i en sparre, emellan åtföljda av en stolpvis ställd kajak sedd ovanifrån belagd med en bjälkvis lagd kajakpaddel, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest get av silver med beväring av guld, blåsande i en fanfartrumpet av guld med en svart fana med fransar av guld och beströdd med åtta femuddiga stjärnor av silver.

 

 

 

SV-621 Stig Löwenspets, Torsby
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:49. Bild: KDH

Sköld: I silver en röd spets belagd med ett Jerusalemskors av guld, åtföljd av tre gröna löv på var sida.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En liggande halvmåne av silver omgiven av tolv kopplade stjärnor av guld.

 

 

 

SV-622 Kristian Nordgren, Örebro
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:50. Bild: KDH

Sköld: I blått en rundel av silver belagd med en uppväxande blå ek, belagd med tre eklöv av guld i knippe, med en rot av guld därunder.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En åttauddig blå stjärna med den översta spetsen av guld mellan två kronhjortshorn av guld.

 

 

 

SV-623 Fredrik Wittboldt, Lidingö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:51. Bild: KDH

Sköld: I blått fem bjälkvis ställda strängar varav de tre övre överlagts med en smal stolpe förenade med bjälkarna, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

SV-624 Per-Anders Grunnan, Munkedal
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:52. Bild: BF

Sköld: I blått två korslagda nycklar av guld mellan tre laxar av silver med röd beväring följande varandra i cirkel.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd bro med ett krenelerat rött torn på var sida, varpå ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld.