SV-601 Per Lidbeck, Malmö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2018:50. Bild: BF

Sköld: Delad i grönt, vari tre musselskal av silver ordnade ett över två, och av guld, vari ett rött mantuanskt kors.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppåtvänt musselskal av silver belagt med ett rött mantuanskt kors.

 

 

 

SV-602 Niklas Forsberg, Solna
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2019:31. Bild: BF

Sköld: I svart fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och med en av grankvistskura bildad stam av silver, ett stolpvis ställt svärd av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar beströdda med sexuddiga stjärnor av guld.

 

 

 

SV-603 Igge Fernstad, Söderköping
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2019:42. Bild: BF

Sköld: Se SV-435

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En arm av silver klädd i blå ärm och hållande en svart hammare.

 

 

 

SV-604 Jonas Jonzon, Mariestad
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:6. Bild: BF

Sköld: I blått en genomgående bro med ett spann, åtföljd ovan av en störtad plogbill lagd över två korslagda hammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ur en ring av veteax ett uppstigande svart lejon med röd beväring med en bössa av silver hängande över axeln och med båda tassarna hållande en treudd av guld.

 

 

 

SV-605 Martin Nilsson, Odensbacken
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:10. Bild: KDH

Sköld: Genom en bjälke av guld, belagd med en röd pensel, delad i ett fält som i sin tur är delat genom ett mantelsnitt i guld och blått vari en hyvel av guld, och rött, vari en skomakarhammare korslagd med en yxa, båda av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett kvarnhjul av guld.

 

 

 

SV-606 Hugo Jonzon, Mariestad
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:17. Bild: KDH

Sköld: I svart en fläkt korp av silver hållande i höger fot en lyra och i vänster fot en kulram, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande i höger tass en svart blocknyckel och i vänster fem svarta veteax.

 

 

 

SV-607 Anders Ardstål, Särö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:25. Bild: BF

Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med en fläkt örn av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger fot hållande en smideshammare av guld och ovan åtföljd av en blå fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande åt dexter seende lejon av silver med beväring av guld, hållande i höger tass en stav och i vänster en kalk, båda av guld.

 

 

 

SV-608 Christoffer Ivarsson, Stureby
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:29. Bild: BF

Sköld: I blått fält bestrött med med vasar av silver, ett lejon av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med lyftade vingar, med fötterna hållande en armring av guld.

 

 

 

SV-609 Johan Wadenbäck, Hjärup
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:30. Bild: BF

Sköld: I rött en sänkt störtad dubbelsparre av guld, åtföljd ovan av ett gående lejon av guld med beväring av silver och blå tunga.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av silver och blå tunga, hållande en öppen krona av guld.

 

 

 

SV-610 Rickard Persson, Skurup
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:31. Bild: KDH

Sköld: Kvadrerad i guld och blått samt belagd med en jakthund av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta kronhjortshorn. [Blasoneringen i denna del rättad 2022-03-09.]

 

 

 

SV-611 Linda Adcock, Skurup
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:32. Bild: KDH

Sköld: I grönt en spets av silver belagd med en grön ek.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön uggla stående på ett ben och i den andra foten hållande en pilbåge av guld samt med ett pilkoger av guld på ryggen.

 

 

 

SV-612 Oscar Frankgard, Västerås
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:34. Bild: KDH

Sköld: Ginstyckad i rött, vari en lilja av silver, och silver, vari ett rött krenelerat borgtorn åtföljt till sinister av ett mot borgtornet upprest rött lejon, med klor och tunga av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

SV-613 Andreas Kaltenegger, Uppsala
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:36. Bild: BF

Sköld: I blått en harv av guld åtföljd nedan av en av granskura bildad stam av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

SV-614 Jonas Arnell-Szurkos, Älvsjö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:38. Bild: KDH

Sköld: Delad i blått, vari en uppkommande örn av guld med röd beväring, och guld, vari en svart trefotsgryta.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart älghornskrona.

 

 

 

SV-615 Erik Silvermist, Vårgårda 
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:39. Bild: KDH

Sköld: I silver en svart fyrhövdad hydra med ögon av guld, uppkommande ur en av karvskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ur en blå kulle uppväxande ek av guld.

 

 

 

SV-616 Andreas Högström, Saltsjö-Boo
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:40. Bild: KDH

Sköld: I rött en fackla av silver med eld av guld mellan två fjäderpennor av guld och åtföljd nedan av en bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Framför sex fanor, ytterst två schackrutiga i blått och silver, därnäst en röd och en av guld, innerst en av guld och en blå, två uppkommande bepansrade armar av silver, dexter hållande ett svärd av silver med fäste av guld, och sinister en fjäderpenna av guld.

 

 

 

SV-617 Joakim Sander, Landskrona
Registrerat 2021-08-29.  Ansökan 2020:41. Bild: KDH

Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciakvistar åtföljda ovan av ett georgskors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med röd beväring.

 

 

 

SV-618 Emelie Sandblom, Ängelholm
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:42. Bild: BF

Sköld: I svart, i sköldhuvudet tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld, därunder två av vågskuror bildade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På ett treberg av guld, tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld.

 

 

 

SV-619 Helena Brage Rosenqvist, Göteborg
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:43. Bild: KDH

Sköld: I silver två gröna liggande, stolpvis ställda kopplade lyror med svarta strängar.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön ara-papegoja med vingarna utslagna, med ansikte och fötter av silver samt med röd näbb.

 

 

 

SV-620 Tiina Sarlin, Sollentuna
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:44. Bild: BF

Sköld: I svart två av vågskuror bildade strålar av silver ställda i en sparre, emellan åtföljda av en stolpvis ställd kajak sedd ovanifrån belagd med en bjälkvis lagd kajakpaddel, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest get av silver med beväring av guld, blåsande i en fanfartrumpet av guld med en svart fana med fransar av guld och beströdd med åtta femuddiga stjärnor av silver.

 

 

 

SV-621 Stig Löwenspets, Torsby
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:49. Bild: KDH

Sköld: I silver en röd spets belagd med ett Jerusalemskors av guld, åtföljd av tre gröna löv på var sida.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En liggande halvmåne av silver omgiven av tolv kopplade stjärnor av guld.

 

 

 

SV-622 Kristian Nordgren, Örebro
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:50. Bild: KDH

Sköld: I blått en rundel av silver belagd med en uppväxande blå ek, belagd med tre eklöv av guld i knippe, med en rot av guld därunder.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En åttauddig blå stjärna med den översta spetsen av guld mellan två kronhjortshorn av guld.

 

 

 

SV-623 Fredrik Wittboldt, Lidingö
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:51. Bild: KDH

Sköld: I blått fem bjälkvis ställda strängar varav de tre övre överlagts med en smal stolpe förenad med strängarna, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

SV-624 Per-Anders Grunnan, Munkedal
Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:52. Bild: BF

Sköld: I blått två korslagda nycklar av guld mellan tre laxar av silver med röd beväring följande varandra i cirkel.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd bro med ett krenelerat rött torn på var sida, varpå ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld.

 

 

 

SV-625 Viktor Olof Nederberg, Mariehamn (Åland)
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:26. Bild: BF

Sköld: I guld två korslagda änterbilor med svarta skaft och blad av silver med röd egg, sammanbundna av en knopboll av silver med två fritt hängande tampändar, allt åtföljt ovan av en av trebergskura bildad blå ginstam och nedan av en av fjällskura bildad blå stam belagd med en krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En liggande grön lagerkrans med inbundna styvmorsvioler med kronblad av purpur, guld och silver samt med grön stjälk. 

 

SV-626 Pernilla Arensparr, Stockholm
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:28. Bild: BF

Sköld: I rött en höjd sparre av silver, därunder en nedkommande örnfot av silver med fjäderdräkt av guld och svarta klor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd kulle besatt med ett boklöv av guld, allt mellan två svarta hjorthorn. 

 

SV-627 Carl-Henry Salomonsson, Karlstad
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:33. Bild: KDH

Sköld: Delad i guld, vari ett rött smidesstäd, och rött, vari ett balkvis ställt veteax av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon delat i guld och rött och med blå beväring, hållande i tassarna ett svart armborst med svart sträng och pil samt pilspets av silver. 

 

SV-628 Christer Foghagen, Ålem
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:35. Bild: BF

Sköld: Genom sänkt mantelsnitt delad i blått, vari ett ankare åtföljt nedan på sidorna av två femuddiga stjärnor, allt av guld, och guld, vari ett blått ankarkors.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppresta gåspennor, en av guld och en blå. 

 

SV-629 Bo Skacke, Aneby
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:37. Bild: KDH

Sköld: I guld en av vågskura bildad sinister snedstam, två gånger av vågskura delad i svart, guld och blått, åtföljd ovan av en svart balkvis ställd almkvist med gröna blad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt och mellan två almblad, delade med ginbalksvis respektive balkvis bruten delningslinje i guld och rött. 

 

SV-630 Daniel Thomas Sjödin, Luleå
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:45. Bild: KDH

Sköld: I svart en framifrån sedd uppåtflygande uggla av guld, allt omgivet av en av blått och guld gironnerad bård.

Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stående grip delad i svart och guld och med beväring av guld, hållande en nyckel av guld, besatt med en svart fanduk beströdd med herminer av guld och däromkring en av blått och guld gironnerad bård. 

 

SV-631 Ann Yxnacke, Kristinehamn
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:46. Bild: BF

Sköld: I silver en svart ek, åtföljd ovan av fem bjälkvis ordnade svarta björnspår.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grön björnfäll med huvud, besatt med älghorn av guld. 

 

SV-632 Robin Lavhage, Rottne
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:48. Bild: KDH

Sköld: I guld en röd älg med blå beväring gående på ett svart treberg belagt med en kroksabel av silver vänd mot sinister och med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande dexterseende lejon av guld med höger arm klädd i harnesk av silver och däri hållande ett svärd av silver med fäste av guld, i vänster tass hållande en kroksabel av silver med fäste av guld. 

 

SV-633 Richard Lilliehorn Prins, Västra Frölunda
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:53. Bild: BF

Sköld: I rött mellan två vesselhorn av silver en lilja av guld åtföljd ovan av en öppen krona av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: – 

 

SV-634 Hugo Carlsson, Bjärred
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:54. Bild: BF

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver i nedre dexter hörn, och silver, vari en stolpvis ställd gren av hagtorn med löv och taggar, allt svart.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre svarta hagtornstaggar ställda i knippe, besatta med tvåtungade vimplar delade i rött och guld, uppstigande ur en liggande grenkrans av guld med fyra uppställda hagtornslöv av guld och däremellan fyra uppställda röda hagtornsbär, varav ett helt och två halva löv samt två bär synliga framifrån. 

 

SV-635 Linus Håkansson, Löddeköpinge
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:57. Bild: BF

Sköld: Medelst tinnskura delad i blått, vari en sol av guld belagd med en blå jordglob med kontinenter av silver, och guld, vari två korslagda röda hillebarder.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd pilgrimsfalk med teckning och beväring av guld, i näbben hållande en röd pion med grön bladförsedd stjälk, allt mellan två palmblad av guld. 

 

SV-636 Johanna Glembo, Ludvigsborg
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:1. Bild: KDH

Sköld: I blått en balansvåg av guld, åtföljd ovan av en ek och ett svärd, båda av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå grip med röd beväring och öppen krona av guld, uppstigande ur en krans av åtta uppåtställda eklöv av guld, varav fem synliga framifrån. 

 

SV-637 Pär Ershag, Göteborg
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:2. Bild: KDH

Sköld: I blått fem fiskar av silver simmande i cirkel i dextervridning, allt inom en bård av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem uppväxande lingonkvistar, delade i blått och silver samt utan bär. 

 

SV-638 Lars Erik Forsbergh, Tandsbyn
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:3. Bild: KDH

Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå balk, åtföljd ovan av ett svart björnspår och nedan av ett svart uppskjutande berg.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: – 

 

SV-639 Andreas Borgesten, Vårgårda
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:4. Bild: KDH

Sköld: I blått en borg av silver med tre krenelerade torn, det mittersta högst, samt med svarta fönster och port, stående på en grön stam belagd med en snedruta av silver.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En trana av silver med hjässa, näbb och ben röda, i vänster fot hållande två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver. 

 

SV-640 Mattias Engdahl, Pyrmont, Australien
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:5. Bild: BF

Sköld: Fyrstyckad i blått, silver, silver och grönt och belagd med fyra andreaskorsställda liljor i motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En vase av silver med övre bandet blått och nedre grönt, åtföljd på vardera sidan av fyra fanor med stänger av silver samt varannan fanduk grön och blå, samtliga belagda med en lilja av silver. 

 

SV-641 Adam Ivehag, Skara
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:7. Bild: KDH

Sköld: Genom en vågskura kluven i blått, vari ett latinskt kors av silver, och silver, vari en blå ring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå harpa mellan två vingar av silver. 

 

SV-642 Lars Kastanjehierta, Enköping
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:8. Bild: BF

Sköld: I silver ett grönt kastanjeträd, åtföljt på sidorna och nedan av tre svarta hjärtan.

Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart skepp med tre master och segel av silver. 

 

SV-643 Torbjörn Claesson, Ludvika
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:11. Bild: KDH

Sköld: I silver en blå balk belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld, åtföljd ovan av ett avslitet rött vildsvinshuvud och nedan av en grön lagerkvist.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett Kristusmonogram mellan två strutsplymer, allt av guld. 

 

SV-644 Andreas Daun, Norrtälje
Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:13. Bild: KDH

Sköld: I grönt två knölsvanar av silver med beväring av guld, båda simmande och motvända, allt inom en bård av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tallkotte av guld mellan två gröna vingar med vingpennor av silver. 

 

SV-645 Silvia Viorica Constantinescu, Finnerödja
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2020:27. Bild: KDH

Sköld: Delad i guld, vari en röd balansvåg åtföljd av två motvända uppresta gröna kinesiska drakar med röd beväring, och blått, vari tre öppnade böcker av guld, två över en.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande enhörning av guld.

SV-646 Roger Carlson, Portland, Oregon, USA
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2020:55. Bild: BF

Sköld: Medelst en sträng av silver delad i blått och rött, allt överlagt med en sänkt sparre av silver belagd med en öppen bok i rött band och med sidor av silver med guldsnitt, sparren åtföljd ovan av två tallkottar av guld och nedan av en kärve av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En fackla av guld med röda lågor.

SV-647 Thomas Grönlund, Boden
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2020:56. Bild: KDH

Sköld: I grönt en stolpvis ställd gitarr av silver med svarta detaljer åtföljd ovan dexter av en femuddig stjärna av silver belagd med en röd femuddig stjärna och ovan sinister av en femuddig stjärna av silver belagd med en svart femuddig stjärna, allt omgivet av en infattning av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två uppväxande gröna stjälkar med blå blåklockor.

SV-648 Robert Tjernberg, Alingsås
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2020:58. Bild: KDH

Sköld: I rött en av karvskura bildad blå stam varur en uppskjutande bergstopp av guld och med sågskura avdelad topp av silver, allt åtföljt ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda stridsyxor med skaft av silver och blåa blad mellan två vingar av silver belagda med var sin femuddig blå stjärna.


SV-649 Ulf Welin, Kristianstad
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:10. Bild: BF

Sköld: I svart tre svärd ett över två åtföljda nedan av en heraldisk sol med åtta strålar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart varg med beväring av guld.


SV-650 Andreas Bylund, Knivsta
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:15. Bild: BF

Sköld: Styckad i guld, vari tre svarta tallar, och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.


SV-651 Massimo Rossi, Stockholm
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:17. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en blå sexuddig stjärna mellan ett grönt träd och ett rött lejon uppväxande från respektive stående på delningslinjen, och ett fält medelst vågskuror nio gånger delat i blått och silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver, rött och guld.


SV-652 Alexander Wasberg, Åkers Styckebruk
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:18. Bild: BF

Sköld: I blått ett treberg av guld med en på treberget ställd kornkärve av guld, sammanhållen av ett rött band och med ett uppskjutande spänt armborst av guld med röd pil och sträng.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd eka med vingar av guld.


SV-653 Theodor Stenkilsson, Simrishamn
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:19. Bild: KDH

Sköld: Av en vågskura delad i guld, vari en blå femuddig stjärna, och blått, vari en sinistervänd ål av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra av silver.


SV-654 Simon Pileborg, Mullsjö
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:21. Bild: BF

Sköld: I blått en borg med tre torn omgiven av en krans av två pilkvistar, allt av silver, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i silver och blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tekanna av silver.


SV-655 Simon Grefve, Huddinge
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:23. Bild: BF

Sköld: I silver en svart upprest bäver på ett grönt treberg.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart upprest bäver.


SV-656 Urban Sand, Lidköping
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:24. Bild: BF

Sköld: Fyrstyckad i guld och rött, i det övre fältet ett rött hjärta, i det undre ett rött liljekors, i de båda övriga en lilja av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar, en blå mellan två av silver.


SV-657 Örjan Ariander, Huddinge
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:25. Bild: KDH

Sköld: I blått en fläkt drake av silver med ögon, beväring och vingmembran av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två femuddiga stjärnor av silver en bepansrad hand av silver, hållande ett guldmynt.


SV-658 Jonas Hasselhuhn, Sollentuna
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:27. Bild: BF

Sköld: Kluven i rött och silver vari en enmastad båt av motsatta tinkturer hållen av dexter en sinistervänd grip av silver och sinister av ett rött dubbelsvansat lejon, allt över en av vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två vingar, en av silver och en röd.


SV-659 Krister Issal, Karlskrona
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:28. Bild: BF

Sköld: I svart ett uppstigande lejon av silver med blå beväring i höger tass hållande en saltkristall av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av silver.


SV-660 Andrew Gomes, Stockholm
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:30. Bild: BF

Sköld: Medelst av vågskuror bildade strängar av silver två gånger kluven i grönt, blått och grönt, allt överlagt med en öppen bok av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-661 Magnus Blomgren, Eksjö 
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:31. Bild: BF

Sköld: I blått ett svärd av silver med fäste av guld mellan en stav av silver omslingrad av en orm av guld och en fjäderpenna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart kråka med hjorthorn av guld.


SV-662 Madeleine Jonzon, Lyrestad
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:33. Bild: KDH

Sköld: Av en fjällskura delad i rött, vari en kerub av silver, och silver, vari en svart bok.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart bok framför en röd vinge.


SV-663 Jonas Michélsen, Lund
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:34. Bild: KDH

Sköld: I rött sju genombrutna snedrutor av guld, varav fem kopplade och stolpvis ordnade genomgående, och de två återstående på var sida kopplad med den mittersta, den till sinister förenad med en bjälkvis genomgående sträng av guld; det därmed avgränsade fältet upptill sinister samt spetsrutornas inre delar blå.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande duva av guld.


SV-664 Richard Lilliehorn Prins, Västra Frölunda
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:35. Bild: BF

Sköld: Se SV-633.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En medelst fjällskura bildad röd spets, belagd med ett johanniterkors av silver och besatt med en lilja av guld.


SV-665 Lars Stiernerbielke, Tollarp 
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:36. Bild: BF

Sköld: I blått två leoparder av silver med röd beväring krönta med öppna kronor av guld, åtföljda ovan av en ginstam av silver belagd med tre röda sexuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande bepansrad arm av silver hållande ett svärd av guld, allt omgivet av fyra fanor, två på varje sida, med stänger av guld och med fandukar varannan blå och varannan av guld.


SV-666 Lotta Häyrynen, Kista 
Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2022:1. Bild: BF

Sköld: I guld en röd räv ridande på en upprest svart björn med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett vädurskranium av silver med svarta horn.


Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.