Här nedan återfinns de kungörelser som publicerats i Vapenbildens februari- och septembernummer.

Observera att det kan finnas rättelser i senare häften. Gällande blasoneringar och aktuella bilder finns under Registrerade vapen.

SVK1 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 1, september 2007, i Vapenbilden 71

SVK2 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 2, februari 2008, i Vapenbilden 73

SVK3 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 3, september 2008, i Vapenbilden 75

SVK4 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 4, februari 2009, i Vapenbilden 77

SVK5 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 5, september 2009, i Vapenbilden 79

SVK6 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 6, februari 2010, i Vapenbilden 81

SVK7 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 7, september 2010, i Vapenbilden 83

SVK8 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 8, februari 2011, i Vapenbilden 85

SVK9 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 9, september 2011, i Vapenbilden 87

SVK10 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 10, februari 2012, i Vapenbilden 89

SVK11 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 11, september 2012, i Vapenbilden 91

SVK12 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 12, februari 2013, i Vapenbilden 93

SVK13 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 13, september 2013, i Vapenbilden 95

SVK14 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 14, februari 2014, i Vapenbilden 97

SVK15 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 15, september 2014, i Vapenbilden 99

SVK16 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 16, februari 2015, i Vapenbilden 101

SVK17 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 17, september 2015, i Vapenbilden 103

SVK18 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 18, februari 2016, i Vapenbilden 105

SVK19 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 19, september 2016, i Vapenbilden 107

SVK20 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 20, februari 2017, i Vapenbilden 109

SVK21 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 21, september 2017, i Vapenbilden 111

SVK22 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 22, februari 2018, i Vapenbilden 113

SVK23 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 23, september 2018, i Vapenbilden 115

SVK24 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 24, februari 2019, i Vapenbilden 117

SVK25 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 25, september 2019, i Vapenbilden 119

SVK26 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 26, februari 2020, i Vapenbilden 121

SVK27 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 27, september 2020, i Vapenbilden 123

SVK28 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 28, februari 2021, i Vapenbilden 125

SVK29 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 29, september 2021, i Vapenbilden 127

SVK30 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 30, februari 2022, i Vapenbilden 129

SVK31 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 31, september 2022, i Vapenbilden 131

SVK32 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 32, februari 2023, i Vapenbilden 133

SVK33 – Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 33, september 2023, i Vapenbilden 135