SV-401 Lars Berglund Lange, Harlösa
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:6. Bild: KDH

Sköld: I rött ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-401 Berglund

SV-402 Jonathan Berglind, Uppsala
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:8. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett andreaskors av guld belagt med fem gröna lindlöv.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mittersta av guld och de båda yttre röda.

SV-402 Berglind

SV-403 Olle Ljungholm, Stockholm
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:17. Bild: KDH.

Sköld: I silver grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en av ett bågsnitt bildad grön stam belagd med tre nyckelhål, ordnade två över ett[rättat 2017-06-12], av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en grön kulle.

SV-403 Ljungholm

SV-404 Berndt Ahlqwist, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:23. Bild: KDH.

Sköld: I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring hållande mellan fötterna en alkvist med fyra blad av guld, däröver en ginstam av guld belagd med en slingrande röd orm.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två vesselhorn delade dexter i guld och blått, sinister blått och guld samt vardera på utsidan besatt med tre alblad av guld.

SV-404 Ahlqwist

SV-405 Dan Bernspång, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:28. Bild: KDH.

Sköld: Kluven i guld, vari en framkommande blå tjur, och blått, vari två korslagda svärd av silver åtföljda ovan av ett mantuanskt kors av silver; allt åtföljt nedan av en genomgående bjälkvis ställd spång, i dexter fält blå och i sinister fält av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med ett mantuanskt kors av guld mellan spetsarna.

SV-405 Bernspång

SV-406 Jerry Samuelsson, Hovås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:31. Bild: KDH.

Sköld: I fält av guld bestrött med tolv blå pilspetsar en uppkommande röd lejontass hållande ett blått balkvis ställt, spänt och laddat armborst.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd uppkommande lejontass hållande ett blått spänt och laddat armborst.

SV-406 Samuelsson

SV-407 Christer Jörnmarker, Råå
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:33. Bild:

Sköld: Två gånger styckad i blått, vari ett lejon av guld med röd beväring, guld, vari ett rött svärd, och rött, vari ett borgtorn av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande sol av guld.

SV-407 Jörnmarker

SV-408 Raoul Hellstadius, Bromma
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:36. Bild: KDH.

Sköld: I blått en duva av silver med röd beväring stående på en lövad gren av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre röda rosor med stjälkar av guld uppväxande från ett rött hjärta.

SV-408 Hellstadius

SV-409 Henrik Karlsson, Kisa
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:38. Bild: KDH.

Sköld: Kluven i grönt, vari en stegrande hjort av silver med beväring av guld, och silver, vari en sinistervänd stegrande grön hjort med beväring av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett knippe av tre gröna eklöv och tre ekollon av silver mellan två hjorthorn av guld.

SV-409 Karlsson

SV-410 Veronica Fors, Norrköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:41. Bild: KDH.

Sköld: Delad i silver och svart och belagd med två vid delningslinjen sammansatta kaprifolblommor, den undre störtad, av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två kaprifolblommor av guld.

SV-410 Fors

SV-411 Leif Ericsson, Norrköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:42. Bild: KDH.

Sköld: I svart en aklejablomma av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar en palett av guld överlagd med tre svarta penslar.

SV-411 Ericsson

SV-412 Carl T. Ek, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:44. Bild: KDH.

Sköld: I rött tre ekkvistar med vardera två blad och ett ekollon ställda två över en, allt av silver, däröver en ginstam av silver belagd med fem röda mantuanska kors.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande skäggprydd gammal man av silver med svart hatt och kappa hållande i dexter hand en röd bok och i sinister hand en tiggarskål av guld.

SV-412 Ek

SV-413 Gustaf Albin, Borås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:52. Bild: KDH.

Sköld: I grönt ett kors av silver med nedtill utväxande trädrötter, däröver en ginstam av silver belagd med ett grönt bevingat hjul, åtföljt på vardera sidan av en lingonklase med tre röda lingon och tre gröna blad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppflygande duvhök av silver.

SV-413 Albin

SV-414 Rickard Söderberg, Kusnacht, Schweiz
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:54. Bild: KDH.

Sköld: I silver ett uppstigande blått lejon med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En avsliten blå lejontass med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.

SV-414 Söderberg

SV-415 Kevin Sundin, Ystad
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:56. Bild: KDH.

Sköld: I guld ett svart gaffelkors, åtföljt av en blå öppen krona, ett blått störtat svärd och en blå fjäderpenna.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Fem strutsplymer omväxlande blå och av guld.

SV-415 Sundin

SV-416 Anders Landenstad, Karlskrona
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:57. Bild: KDH.

Sköld: Medelst störtat mantelsnitt delad i blått, vari ett avslitet varghuvud av silver, och silver, vari två av vågskuror bildade bjälkvis ställda blå kavlar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå varg hållande ett ankare av silver krönt med en krona av guld.

SV-416 Landenstad

SV-417 Ahmad Arabi, Linköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:58. Bild: KDH.

Sköld: I svart två korslagda sablar åtföljda ovan av ett älghuvud med älghornskrona, dexter av en bok, sinister av en olivkvist och nedan av en ceder, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-417 Arabi

SV-418 Robert Kenninger, Norrköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:59. Bild: KDH

Sköld: I guld en från sinister inkommande drakhuvudsprydd blå skeppsstäv och däröver en blå ginstam belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå störtad plogbill krönt av en sexuddig stjärna av guld, allt mellan två oxhorn av guld.

SV-418 Kenninger

SV-419 Hampus Ihd, Stockholm
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:60. Bild: KDH.

Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en svart balansvåg, och blått, vari en fisk av silver med röda fenor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd tretornad krenelerad borg.

SV-419 Ihd

SV-420 Hans Sjöholm, Tranås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:63. Bild: KDH.

Sköld: I blått en bjälke av silver upptill bildad av ett mantelsnitt, uppväxande därur tre almträd av silver runt vilka fältet beströtts med sexuddiga stjärnor av guld, därnedan ett enmastat skepp av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett blått lejon med framtassarna hållande ett hjorthorn av guld och med höger baktass vilande på en sexuddig stjärna av guld.

SV-420 Sjöholm

SV-421 Fredrik Brufors, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:64. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett genomgående brospann av sten åtföljt ovan av en rundel och nedan av två av vågskuror bildade strängar bjälkvis, allt av silver [blasoneringen rättad 2017-09-09].

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: På en grön gräsbevuxen kulle en liggande vädur av guld med röd beväring.

SV-421 Brufors

SV-422 Jan Andersson, Borås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:65. Bild: KDH.

Sköld: I guld en grön kandelaber med tre armar, överlagd med en blå sänkt bjälke belagd med ett svärd av guld.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två motvända tillbakaseende svarta korpar sittande på parerstången på ett avbrutet uppskjutande svärd av guld [blasoneringen rättad 2017-09-09].

SV-422 Andersson

SV-423 Rune Torstenson, Floby
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:66. Bild: KDH.

Sköld: Delad i rött, vari ett treberg av silver, och rött, vari tre av vågskuror bildade balkar av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett treberg av silver mellan två vesselhorn, lindade i silver och rött, och ur respektive vesselhorn uppstickande tuppfjädrar av silver.

SV-423 Torstenson

SV-424 Ingemar Svenback, Helsingborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:67. Bild: KDH.

Sköld: I blått två uppifrån respektive nedifrån inkommande kopplade ringar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå vingar beströdda med besanter av guld.

SV-424 Svenback

SV-425 Billy Hedman, Norrköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:68. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett lejon av silver hållande i höger tass en värja av silver samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam av silver belagd med en blå öppen krona.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En sittande fjällripa [rättat 2017-08-10] av silver i näbben hållande en blå kungslilja med stjälk av silver.

SV-425 Hedman

SV-426 Olivia Jemsten, Helsingborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:69. Bild: KDH.

Sköld: I blått en fläkt uggla av guld med röd beväring hållande i dexter fot en prästkrage av guld med blomblad av silver och i sinister fot en smideshammare av guld [blasoneringen rättad 2017-09-09].

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En älghornskrona av guld.

SV-426 Jemsten

SV-427 Fredrik Lindemalm, Eksjö
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:70. Bild: KDH.

Sköld: I rött en lind av silver, åtföljd av en av en flamskura bildad post av silver belagd med tre röda stolpvis ordnade hjärtan.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd eld vari ett koppartecken av silver.

SV-427 Lindemalm

SV-428 Truls Sjöholm, Brösarp
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2017:1. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett bevingat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar, stående på en av en bågskura bildad, och av en vågskura i guld och blått delad, stam.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Ett bevingat krenelerat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar.

SV-428 Sjöholm

SV-429 Birgitta Simsson, Köpmannebro
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2017:2. Bild: KDH.

Sköld: I blått en stolpe av silver, belagd med ett blått mantuanskt kors och därunder en uppväxande blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad, åtföljd på båda sidor av uppväxande stänglar med frånvända liljekonvaljeblommor av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad mellan två oxhorn av guld, på utsidan besatta med liljekonvaljeblommor av silver och högst upp mellan hornen ett blått mantuanskt kors.

SV-429 Simsson

SV-430 Eva Skrealid, Gävle
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:23 [2007:73]. Bild: KDH.

Sköld: Medelst en bjälke av silver, upptill bildad av en gråverksskura, delad i blått, vari en uppflygande falk av silver, och rött, vari ett gående lejon av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Två renhorn av guld.

SV-430 Skrealid

SV-431 Sam Diellor Luani, Malmö
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2014:13. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett lejonansikte av guld med blå ögon, omgivet av från ansiktet utgående solstrålar av guld.
SV-431 Luani

SV-432 Henrik Antonio Monés, Trelleborg
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2016:14. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett upprest lejon av guld och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda liljor.

SV-432 Monés

SV-433 Stefan Månefalk, Göteborg
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2016:35. Bild: KDH.

Sköld: I blått en sparre, åtföljd nedan av en liggande halvmåne och ovan av två motvända falkar, allt av guld och falkarna försedda med huva och bjällra av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver, hållande ett blått ankare i dess stock.

SV-433 Månefalk

SV-434 Jonas Silfvermård, Jönköping
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2016:43. Bild: KDH.

Sköld: Av en genomgående ekkvist av guld styckad i blått, vari en på kvisten gående mård av silver, och rött, vari nedhängande ekblad och ekollon.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld.

SV-435 Igge Fernstad, Söderköping
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2016:51. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett uppkommande moln av silver, vari sänker sig en muromgärdad stad av guld, ovan åtföljd av tre femuddiga stjärnor, en över två.
SV-435 Fernstad

SV-436 Magnus Averdal, Svanesund
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:3. Bild: KDH.
Registrerat även för: Lars-Åke Averdal (2019-07-17), Henric Averdal (2017-07-17).

Sköld: I blått ett andreaskors av silver belagt med ett rött andreaskors, åtföljt i första fältet av en öppen krona av guld, i andra och tredje fälten, vilka är delade där deras nedre hälfter är av silver och förenade med andreaskorset av samma tinktur, belagda med ett kugghjul respektive ett stockankare med tross av motsatta tinkturer, och i fjärde fältet av en lilja av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart varg med beväring och ögon av silver.

SV-436 Averdal

SV-437 Rolf Ahlberg, Häljarp
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:5. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i guld och blått och belagd med en stegrande häst av motsatta tinkturer; det blå fältet bestrött med fem hjärtan av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda blå sablar framför ett hjärta av guld.

SV-437 Ahlberg

SV-438 Sami Nahas, Solna
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:6. Bild: KDH.

Sköld: I blått en smal trippelsparre av silver mellan två femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett klot av guld mellan två blå falkvingar.

SV-438 Nahas

SV-439 Krister Olofsson, Lund
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:7. Bild: KDH.

Sköld: I guld en fläkt örn över ett treberg, allt svart.
SV-439 Olofsson

SV-440 Erik Edqvist, Stockholm
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:10. Bild: KDH.

Sköld: I silver en svart upprest varg med röd beväring, däröver en röd ginstam belagd med en olivkvist av silver med skaftet åt dexter. (Rättad 2018-01-04.)

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring hållande i sin vänstra tass en yxa av silver.

SV-440 Edqvist

SV-441 Peter Kjellberg, Boxholm
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:11. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett spetsigt treberg av guld belagt med en avsliten halv röd grip med blå beväring hållande i sin vänstra framfot ett rött granatäpple, åtföljt ovan av sex sexuddiga stjärnor av guld, fyra över två.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett svärd av guld mellan två röda vingar.

SV-441 Kjellberg

SV-442 Robin Berglund Svensson, Stockholm
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:12. Bild: KDH.

Sköld: I guld en grip hållande i höger framfot en fana och i vänster framfot ett störtat brutet svärd, allt rött och omgivet av fyra gröna ekblad.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda vingar.

SV-442 Berglund Svensson

SV-443 Tony Falcenclou, Katrineholm
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:15. Bild: KDH.

Sköld: I blått en falk av guld med lyftade vingar och med bjällror av silver om fötterna, med fötterna hållande ett bepansrat ben av silver med sporre av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En falk av guld med bjällror av silver om fötterna hållande i höger fot ett svärd av silver.

SV-443 Falcenclou

SV-444 Jesper Grannas, Täby
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:17. Bild: KDH.

Sköld: Kvadrerad i blått och guld, kvadreringen överlagd med en spets kvadrerad i silver och blått.
SV-444 Grannas

SV-445 Mark William Nelson, Cottage Grove, Minnesota, USA 
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:18. Bild: KDH.

Sköld: I blått en kalk av guldbelagd med en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, däröver en ginstam av guld belagd med två korslagda blå stridsyxor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med beväring av guld och röd tunga, hållande i höger ram en blå stridsyxa.

SV-445 Nelson

SV-446 Jonas Tikka, Karlstad
Registrerat 2018-09-19. Ansökan:2017:19. Bild: KDH.

Sköld: I silver en fläkt svart hackspett med röda klor och med röd teckning i nacken samt teckning av silver på huvudet och bröstet; bröstet belagt med en glödlampa med röd glaskolv, belagd med två frånvända hammare av silver, och med svart sockel med gängor och anslutningspunkt av silver.
SV-446 Tikka

SV-447 Wolfgang Vollmer, Åkersberga
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:25. Bild: KDH.

Sköld: I guld en upprest svart björn med röd tunga, i ramarna hållande en grön olivkvist och åtföljd till sinister av en grön klöverbladsstav.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart björn med röd tunga, i framramarna hållande en grön olivkvist.

SV-447 Vollmer

SV-448 Jens-Jonathan Larnhed, Vallentuna
Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:26. Bild: KDH.

Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en grön skalbagge, och grönt, vari en hammare korslagd med en slägga, båda av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två horn av silver.

SV-448 Larnhed

SV-449 Kjell Lekeby, Farsta
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:8. Bild: KDH.

Sköld: I silver en upprest blå varg med röd beväring, belagd i brösthöjd med en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två svarta korpvingar.

2017 08 Lekeby

SV-450 Reymond Gryveken, Motala
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:9. Bild: KDH.

Sköld: I silver en från mark uppväxande ek, åtföljd ovan av en sol, allt svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem från mark uppväxande ekar, allt svart.

2017 09 Gryveken

SV-451 Johannes Swärdh, Solna
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:14. Bild: KDH.

Sköld: I guld en svart ekoxe, åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med två korslagda svärd av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött uppstigande lejon med blå beväring hållande ett svärd av guld.

2017 14 Swärdh

SV-452 Per-Olof Persson, Bredaryd
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:16. Bild: KDH.

Registrerat även för: Hilkka Rask Persson (2019-05-10), Jonny Rask (2019-05-10), Bo Persson (2019-05-10).

Sköld: I blått ett torn av guld överlagt med en bjälke, blå över tornet och i övrigt av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppsträckta bepansrade armar med obehandskade händer av silver hållande två korslagda åskviggar av guld.

2017 16 Per-Olof Persson

SV-453 Joel Carvajal, Sigtuna
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:20. Bild: KDH.

Sköld: Av ett omvänt essnitt styckad i silver, vari en svart grip med röd beväring, och grönt, vari en i försvar liggande hund av silver med röd beväring och rött halsband.

Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sol av guld mellan två svarta örnvingar med vingpennor av guld.

2017 20 Carvajal

SV-454 Torbjörn Hedberg, Eskilstuna
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:24. Bild: KDH.

Sköld: I silver en av vågskuror bildad sänkt grön sparre, belagd med en eldsflamma av silver och åtföljd ovan av två och nedan av en grön fyrblading.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En kulle av silver på vilken brinner en grön eldsflamma, allt mellan två vingar av silver beströdda med gröna fyrbladingar.

2017 24 Hedberg

SV-455 Jesper Björk, Kågeröd
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:27. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett smidesstäd av guld åtföljt ovan av en ginstam av guld, där det från delningslinjen utgår röda björklöv uppåt och björklöv av guld nedåt.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett smidesstäd av guld.

2017 27 Jesper Björk

SV-456 Pilaföljet (ideell förening), Fleninge
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:28. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i rött, vari två korslagda pilar av guld, och guld, vari ett svart pilträd.
2017 28 Pilaföljet

SV-457 Jacob Dahlbeck, Västerhaninge
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:29. Bild: KDH.

Sköld: Av dalsnitt delad i blått, vari en nedkommande sol av guld, och silver, vari en blå av vågskura bildad sänkt bjälke.
2017 29 Dahlbeck

SV-458 Magnus Holmqvist, Härnösand,
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:30. Bild: KDH.

Sköld: I silver en röd ginbalk, åtföljd ovan av en svart tjädertupp med röd näbb och klor av guld, och nedan av ett svart vattenhjul med axeltapp av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre röda ekblad.

2017 30 Holmqvist

SV-459 Oskar Eriksson, Örebro
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:32. Bild: KDH.

Sköld: I blått en höjd sparre av silver, därunder ett avslitet kronhjortshuvud av silver med svarta horn.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart hjortkrona med en runt hornen slingrande bladranka av silver.

2017 32 Eriksson

SV-460 Andreas Rosemarker, Linköping
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:33. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i guld, vari en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, och rött, vari ett avslitet lejonhuvud av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett hjorthuvud med hals av guld med röd beväring.

2017 33 Rosemarker

SV-461 Ramon Bravo-Gonzalez, Glasgow, Storbritannien
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:35. Bild: KDH.

Sköld: I blått en av vågskuror bildad bjälkvis ställd höjd sträng av silver, åtföljd ovan av en mexikansk stegpyramid av silver mellan två rundlar av guld och nedan av tre korslagda nycklar mellan tre vikingaskepp av guld med seglen belagda med ett svart kors.
2017 35 Bravo Gonzalez

SV-462 Rikard Janderhof, Bromma
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:36 Bild: KDH.

Sköld: I rött, en ginbalk av guld belagd med tre röda rosor med blombotten samt foderblad av guld, åtföljd ovan av två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver och nedan av ett liljekors av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en av guld mellan två röda.

2017 36 Janderhof

SV-463 Gabriel Rindborg, Stockholm
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:37. Bild: KDH.

Sköld: I svart en fyruddig, som en snedruta ställd skans av silver med fyra bastioner och i mitten ett krönt kvinnohuvud av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart borg varur ett uppstigande krönt kvinnohuvud av guld.

2017 37 Rindborg

SV-464 Mikael Hagansbo, Täby
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:38. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett med vingar av guld med röda inre vingpennor bevingat svärd av guld med fäste av silver överlagt med en sol av guld, åtföljt ovan av två frånvända avslitna varghuvuden av silver med blå ögon.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två vingar av guld ett rött klot belagt med ett kors av silver, varifrån en uppstigande sol av guld ur vilken ett uppstigande svärd av guld.

2017 38 Hagansbo

SV-465 Mikael Lundberg, Stockholm
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:39. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett lövträd av guld, däröver en av en tandskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd sittande apa hållande ett äpple av guld.

2017 39 Lundberg

SV-466 Jan Klint, Helsingborg
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:40. Bild: KDH.

Sköld: Delad i blått och grönt genom två i mantelsnitt ställda strålar, mötande den nedre spetsen av en tiouddig stjärna och åtföljd nedan av ett ankare med tamp, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två flaggstänger av guld med var sin tretungad blå flagga belagd med en tiouddig stjärna; tungorna blå, av guld och gröna.

2017 40 Klint

SV-467 Oscar Alm, Linköping
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:41. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt almblad av guld överlagt med en balkvis genomgående blixt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar ett uppkommande örnhuvud hållande en blixt i näbben, allt av guld och örnhuvudet med röd beväring.

2017 41 Oscar Alm

SV-468 Mats Sjögren, Sjöbo
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:42. Bild: KDH.

Sköld: I blått en balkvis stående elvabladig gren av guld inom en av en vågskura bildad bård av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En av vågskuror bildad blå bjälke mellan två fembladiga grenar av guld.

2017 42 Sjögren

SV-469 Leif Oxenmyr, Älmhult
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:45. Bild: KDH.

Sköld: I rött en gående utåtseende oxe av guld, därunder en stam medelst en vågskura delad i guld och blått, vari ett grekiskt kors av silver vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två vesselhorn, dexter horn delat i rött och guld, sinister horn delat i guld och blått, ett grekiskt kors av silver vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.

2017 45 Oxenmyr

SV-470 Roger Zirkelbach, Saltsjöbaden
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:46. Bild: KDH.

Sköld: I svart en av kryckskuror bildad sparre, åtföljd ovan av två kvistar med vindruvsklasar och vinblad och nedan av en stegrande häst, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande en pistol av guld och en bepansrad men obehandskad arm av silver hållande en passare av guld.

2017 46 Zirkelbach

SV-471 Göteborgs Heraldiska Sällskap, Göteborg,
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2017:47. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett lejon av guld med kluven svans och röd beväring, med höger framtass hållande en häroldsstav av silver krönt med en öppen krona av guld och med vänster framtass hållande en röd sköld, vari fem i kors ställda kronor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med kluven svans och röd beväring, hållande i höger framtass en häroldsstav av silver krönt med en öppen krona av guld.

2017 47 GHS

SV-472 Peter Kronholm, Solna
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:2. Bild: KDH.

Sköld: I blått en sittande varg med uppåtriktat huvud av silver med röd beväring åtföljd nedan av en av vågskuror bildad bjälke av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta drakvingar.

2018 02 Kronholm

SV-473 Simon Silwer, Malmö
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:5. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i rött, vari tre pilar av silver i knippe, och silver, vari ett par röda kronhjortshorn.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem strutsplymer, varav tre röda och två av silver.

2018 05 Silwer

SV-474 Mattias Holst, Märsta
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:6. Bild: KDH.

Sköld: Genom en vågskura styckad i silver, vari en balkvis ställd gående svart jakthund, och blått, vari två balkvis ställda blixtar av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett jakthorn av guld hängande mellan två blå örnvingar.

2018 06 Holst

SV-475 Lars Jennerstål, Väddö
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:8. Bild: KDH.

Sköld: I blått tre av vågskuror bildade sänkta bjälkar av silver åtföljda ovan av tre kärvar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett gående svart vildsvin.

2018 08 Jennerstål

SV-476 Mats Wendt, Strängnäs
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:9. Bild: KDH.

Sköld: I guld fem i kors ställda röda droppar.
2018 09 Wendt

SV-477 Richard Nilsson, Munka Ljungby
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:13. Bild: KDH.

Sköld: I guld en röd grip åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med fyra lyror av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra av guld.

2018 13 Richard Nilsson

SV-478 Josef Holecek, Billdal
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:15. Bild: KDH.

Sköld: I fält kluvet i blått och silver en lyra av motsatta tinkturer, däröver en ginstam kluven i silver, vari ett blått sinistervänt lindblad, och blått, vari en krona av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver.

2018 15 Holecek

SV-479 Andreas Larsson, Sala
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:16. Bild: KDH.

Sköld: I silver en balkvis ställd störtad hammare över ett städ, allt svart, däröver en röd ginstam belagd med tre fembladiga blommor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med svart fäste och i övre korsvinkeln en fembladig blomma av silver.

2018 16 Andreas Larsson

SV-480 Jan Lofjärd, Varberg
Registrerat 2019-02-03. Ansökan 2018:18. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld under en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med två gröna ekkvistar med två löv och ett ollon var.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två stenbockshorn av guld växande ur en grön eklövskrans.

2018 18 Lofjärd

SV-481 Mikael Fahlesson, Perth, Australien
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2017:22. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett avslitet varghuvud inom en månskära, åtföljd ovan av tre fyruddiga stjärnor, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt i höger tass hållande en hjulorm av guld och i vänster tass en ros med bladförsedd stjälk av silver.

SV-482 Tor Billgren, Malmö
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:1. Bild: KDH.

Sköld: I svart en fläkt sekreterarfågel med röd beväring och rött öga, åtföljd nedan dexter av en störtad plogbill, nedan sinister av en venetiansk bautamask, och därunder av ett stockankare med röd tross, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem strutsfjädrar, de yttre och den i mitten röda, de övriga av silver.

Billgren

SV-483 Ola Sandberg, Stockholm
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:3. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett spetsigt trebergssnitt delad i svart och guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svart bepansrad hand hållande ett blixtknippe av guld.

Sandberg

SV-484 Sebastian Trensén, Linköping
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:7. Bild: KDH.

Sköld: I rött en balkvis ställd sabel korslagd med en ginbalksvis ställd pil, båda av silver och överlagda med en femuddig stjärna av silver belagd med en blå sexhörning.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande knölsvan med lyftade vingar av silver och med röd beväring.

SV-485 Patrik Edvinsson Leopardclou, Skänninge
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:11. Bild: KDH.

Sköld: I rött fält bestrött med rosor av silver en leopard av guld åtföljd ovan av en ginstam av guld belagd med tre röda rosor.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld mellan två tjurhorn av silver besatta med tre gröna påfågelsfjädrar på varje horn.

Leopardclou

SV-486 Släktföreningen Leopardclou och Skogskarlarnas Armborstskyttar, Skänninge.
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:12. Bild: KDH.

Sköld: I rött en stolpe av guld belagd med tre röda rosor, åtföljd på var sida av en stolpvis ställd leopard vänd uppåt och mot stolpen.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm hållande ett knippe med tre armborstpilar, allt av guld, mellan två tjurhorn av silver besatta med tre påfågelsfjädrar på varje horn.

Släktföreningen-Leoparclou,-rättad

SV-487 Thiago Wilhelm Cedervall, Upplands Väsby
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:17. Bild: KDH.

Sköld: I guld två svarta cederträd växande från en svart inböjd sänkt spets, däröver en svart ginstam belagd med tre solar av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett avslitet griphuvud av guld.

Cedervall

SV-488 Thomas Broborn, Trollhättan
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:21. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett lejon av guld med röd beväring uppstigande från en av bågsnitt och fjällskuror bildad sänkt bjälke av silver, samt åtföljd dexter av en sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets mellan två svarta vingar, vardera belagd med en av fjällskuror bildad bjälke av silver.

SV-489 John Jonsson, Stockholm
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:22. Bild: KDH.

Sköld: Delad i blått och guld och belagd med en upprest räv hållande en fisk, allt av motsatta tinkturer, och räven med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande drake hållande en hammare, allt av guld, draken med röd beväring.

Jonsson

SV-490 Pär Wanby, Kalmar
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:23. Bild: KDH.

Sköld: I fält av guld en störtad röd trekant belagd med ett grekiskt kors av guld samt däröver en av vågskura bildad svart ginstam.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med röd beväring hållande en röd trekant belagd med ett grekiskt kors av guld.

Wanby

SV-491 Karl Oskar Ghettson, Helsingborg
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:24. Bild: KDH.

Sköld: I silver två sparrar, den ena grön och förskjuten åt dexter samt överlagd med den andra, som är blå och förskjuten åt sinister.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda bergsmansyxor med svarta skaft och yxhuvuden av silver.

SV-492 Karl-Erik Forssell, Vadstena
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:25. Bild: KDH.

Sköld: I blått en bjälkvis ställd ordförandeklubba, åtföljd ovan av tre femuddiga stjärnor och nedan av en uppslagen bok, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-493 Eric Svarthjärta, Lidköping
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:26. Bild: KDH.

Sköld: I guld ett svart hjärta belagt med tre alruneblad av silver ställda i knippe, ovan åtföljt av tre röda femuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande två strypsnaror tvinnade av rött och guld.

SV-494 Staffan Sundqvist, Bromma
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:28. Bild: KDH.

Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en uppkommande röd bro med ett torn på var sida, och blått, allt överlagt med ett svärd, blått över vågskuran samt av silver och med fäste av guld därunder.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppkommande blå hand hållande en kvist av guld utan löv.

SV-495 Anna-Karin Knight, Alingsås
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:29. Bild: KDH.

Sköld: I silver en röd bjälke, belagd med två femuddiga sporrklingor av silver, åtföljd av fyra svarta hästskor med öppningen nedåt.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda vingar med vardera vingknogen vardera belagd med en femuddig sporrklinga av silver.

Knight

SV-496 Egon Lövhall, Nygård
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:31. Bild: KDH.

Sköld: I blått tre hästskor av silver med öppningen vänd uppåt och ställda en över två.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre blå lönnlöv i knippe belagda med en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.

SV-497 Anders Moqvist, Lund
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:33. Bild: KDH.

Sköld: Delad i blått, vari en åttauddig stjärna av silver, och silver, vari tre blå eklöv ställda i knippe.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-498 Claes Lindh, Kalmar
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:35. Bild: KDH.

Sköld: I silver ett rött krenelerat borgtorn nedtill avgränsat av en vågskura och belagt med en sockerbeta av silver med blad av guld, åtföljt nedan av en blå av vågskura bildad stam belagd med en av vågskuror bildad sträng bjälkvis av silver och ovan av en blå ginstam belagd med två femuddiga stjärnor av silver och däremellan ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld mellan två blå vingar.

Lindh

SV-499 Andre Guldhjärta, Malmö
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:36. Bild: KDH.

Sköld: I grönt en svan och en upprest naturlig panter, båda av silver och motvända, hållande – svanen i näbben och pantern i ramarna – ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ros med bladförsedd stjälk av guld mellan två gröna vingar med vingpennor av silver.

Guldhjärta

SV-500 Olof Svanberg, Sollentuna
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:40. Bild: KDH.

Sköld: I blått en svan av silver med utbredda vingar och med svart beväring, försedd med en halsring varifrån en hängande lilja, allt av guld, stående på ett treberg medelst en vågskura delat i guld och blått, vari en ros av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande korsriddare av silver med ett rött georgskors på bröstet, med utsträckta händer, i höger hand hållande en uppåtvänd druvklase med gröna blad och druvor av guld, i sinister en svart ekoxe.

Svanberg

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH).