Vapen 401-500

SV-401 Lars Berglund, Harlösa
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:6. Bild: KDH

Sköld: I rött ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-401 Berglund

SV-402 Jonathan Berglind, Uppsala
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:8. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett andreaskors av guld belagt med fem gröna lindlöv.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mittersta av guld och de båda yttre röda.

SV-402 Berglind

SV-403 Olle Ljungholm, Stockholm
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:17. Bild: KDH.

Sköld: I silver grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en av ett bågsnitt bildad grön stam belagd med tre nyckelhål, ordnade två över ett[rättat 2017-06-12], av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en grön kulle.

SV-403 Ljungholm

SV-404 Berndt Ahlqwist, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:23. Bild: KDH.

Sköld: I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring hållande mellan fötterna en alkvist med fyra blad av guld, däröver en ginstam av guld belagd med en slingrande röd orm.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två vesselhorn delade dexter i guld och blått, sinister blått och guld samt vardera på utsidan besatt med tre alblad av guld.

SV-404 Ahlqwist

SV-405 Dan Bernspång, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:28. Bild: KDH.

Sköld: Kluven i guld, vari en framkommande blå tjur, och blått, vari två korslagda svärd av silver åtföljda ovan av ett mantuanskt kors av silver; allt åtföljt nedan av en genomgående bjälkvis ställd spång, i dexter fält blå och i sinister fält av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med ett mantuanskt kors av guld mellan spetsarna.

SV-405 Bernspång

SV-406 Jerry Samuelsson, Hovås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:31. Bild: KDH.

Sköld: I fält av guld bestrött med tolv blå pilspetsar en uppkommande röd lejontass hållande ett blått balkvis ställt, spänt och laddat armborst.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd uppkommande lejontass hållande ett blått spänt och laddat armborst.

SV-406 Samuelsson

SV-407 Christer Jörnmarker, Råå
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:33. Bild:

Sköld: Två gånger styckad i blått, vari ett lejon av guld med röd beväring, guld, vari ett rött svärd, och rött, vari ett borgtorn av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande sol av guld.

SV-407 Jörnmarker

SV-408 Raoul Hellstadius, Bromma
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:36. Bild: KDH.

Sköld: I blått en duva av silver med röd beväring stående på en lövad gren av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre röda rosor med stjälkar av guld uppväxande från ett rött hjärta.

SV-408 Hellstadius

SV-409 Henrik Karlsson, Kisa
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:38. Bild: KDH.

Sköld: Kluven i grönt, vari en stegrande hjort av silver med beväring av guld, och silver, vari en sinistervänd stegrande grön hjort med beväring av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett knippe av tre gröna eklöv och tre ekollon av silver mellan två hjorthorn av guld.

SV-409 Karlsson

SV-410 Veronica Fors, Norrköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:41. Bild: KDH.

Sköld: Delad i silver och svart och belagd med två vid delningslinjen sammansatta kaprifolblommor, den undre störtad, av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två kaprifolblommor av guld.

SV-410 Fors

SV-411 Leif Ericsson, Norrköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:42. Bild: KDH.

Sköld: I svart en aklejablomma av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar en palett av guld överlagd med tre svarta penslar.

SV-411 Ericsson

SV-412 Carl T. Ek, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:44. Bild: KDH.

Sköld: I rött tre ekkvistar med vardera två blad och ett ekollon ställda två över en, allt av silver, däröver en ginstam av silver belagd med fem röda mantuanska kors.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande skäggprydd gammal man av silver med svart hatt och kappa hållande i dexter hand en röd bok och i sinister hand en tiggarskål av guld.

SV-412 Ek

SV-413 Gustaf Albin, Borås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:52. Bild: KDH.

Sköld: I grönt ett kors av silver med nedtill utväxande trädrötter, däröver en ginstam av silver belagd med ett grönt bevingat hjul, åtföljt på vardera sidan av en lingonklase med tre röda lingon och tre gröna blad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppflygande duvhök av silver.

SV-413 Albin

SV-414 Rickard Söderberg, Kusnacht, Schweiz
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:54. Bild: KDH.

Sköld: I silver ett uppstigande blått lejon med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En avsliten blå lejontass med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.

SV-414 Söderberg

SV-415 Kevin Sundin, Ystad
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:56. Bild: KDH.

Sköld: I guld ett svart gaffelkors, åtföljt av en blå öppen krona, ett blått störtat svärd och en blå fjäderpenna.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Fem strutsplymer omväxlande blå och av guld.

SV-415 Sundin

SV-416 Anders Landenstad, Karlskrona
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:57. Bild: KDH.

Sköld: Medelst störtat mantelsnitt delad i blått, vari ett avslitet varghuvud av silver, och silver, vari två av vågskuror bildade bjälkvis ställda blå kavlar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå varg hållande ett ankare av silver krönt med en krona av guld.

SV-416 Landenstad

SV-417 Ahmad Arabi, Linköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:58. Bild: KDH.

Sköld: I svart två korslagda sablar åtföljda ovan av ett älghuvud med älghornskrona, dexter av en bok, sinister av en olivkvist och nedan av en ceder, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-417 Arabi

SV-418 Robert Kenninger, Norrköping
Ansökan: 2016:59. Bild: KDH

Sköld: I guld en från sinister inkommande drakhuvudsprydd blå skeppsstäv och däröver en blå ginstam belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå störtad plogbill krönt av en sexuddig stjärna av guld, allt mellan två oxhorn av guld.

SV-418 Kenninger

SV-419 Hampus Ihd, Stockholm
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:60. Bild: KDH.

Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en svart balansvåg, och blått, vari en fisk av silver med röda fenor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd tretornad krenelerad borg.

SV-419 Ihd

SV-420 Hans Sjöholm, Tranås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:63. Bild: KDH.

Sköld: I blått en bjälke av silver upptill bildad av ett mantelsnitt, uppväxande därur tre almträd av silver runt vilka fältet beströtts med sexuddiga stjärnor av guld, därnedan ett enmastat skepp av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett blått lejon med framtassarna hållande ett hjorthorn av guld och med höger baktass vilande på en sexuddig stjärna av guld.

SV-420 Sjöholm

SV-421 Fredrik Brufors, Göteborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:64. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett genomgående brospann av sten åtföljt ovan av en rundel och nedan av två av vågskuror bildade strängar bjälkvis, allt av silver [blasoneringen rättad 2017-09-09].

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: På en grön gräsbevuxen kulle en liggande vädur av guld med röd beväring.

SV-421 Brufors

SV-422 Jan Andersson, Borås
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:65. Bild: KDH.

Sköld: I guld en grön kandelaber med tre armar, överlagd med en blå sänkt bjälke belagd med ett svärd av guld.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två motvända tillbakaseende svarta korpar sittande på parerstången på ett avbrutet uppskjutande svärd av guld [blasoneringen rättad 2017-09-09].

SV-422 Andersson

SV-423 Rune Torstenson, Floby
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:66. Bild: KDH.

Sköld: Delad i rött, vari ett treberg av silver, och rött, vari tre av vågskuror bildade balkar av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett treberg av silver mellan två vesselhorn, lindade i silver och rött, och ur respektive vesselhorn uppstickande tuppfjädrar av silver.

SV-423 Torstenson

SV-424 Ingemar Svenback, Helsingborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:67. Bild: KDH.

Sköld: I blått två uppifrån respektive nedifrån inkommande kopplade ringar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå vingar beströdda med besanter av guld.

SV-424 Svenback

SV-425 Billy Hedman, Norrköping
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:68. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett lejon av silver hållande i höger tass en värja av silver samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam av silver belagd med en blå öppen krona.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En sittande fjällripa [rättat 2017-08-10] av silver i näbben hållande en blå kungslilja med stjälk av silver.

SV-425 Hedman

SV-426 Olivia Jemsten, Helsingborg
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:69. Bild: KDH.

Sköld: I blått en fläkt uggla av guld med röd beväring hållande i dexter fot en prästkrage av guld med blomblad av silver och i sinister fot en smideshammare av guld [blasoneringen rättad 2017-09-09].

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En älghornskrona av guld.

SV-426 Jemsten

SV-427 Fredrik Lindemalm, Eksjö
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:70. Bild: KDH.

Sköld: I rött en lind av silver, åtföljd av en av en flamskura bildad post av silver belagd med tre röda stolpvis ordnade hjärtan.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd eld vari ett koppartecken av silver.

SV-427 Lindemalm

SV-428 Truls Sjöholm, Brösarp
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2017:1. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett bevingat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar, stående på en av en bågskura bildad, och av en vågskura i guld och blått delad, stam.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Ett bevingat krenelerat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar.

SV-428 Sjöholm

SV-429 Birgitta Simsson, Köpmannebro
Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2017:2. Bild: KDH.

Sköld: I blått en stolpe av silver, belagd med ett blått mantuanskt kors och därunder en uppväxande blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad, åtföljd på båda sidor av uppväxande stänglar med frånvända liljekonvaljeblommor av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad mellan två oxhorn av guld, på utsidan besatta med liljekonvaljeblommor av silver och högst upp mellan hornen ett blått mantuanskt kors.

SV-429 Simsson

SV-430 Eva Skrealid, Gävle
Ansökan: 2017:23 [2007:73]. Bild: KDH.

Sköld: Medelst en bjälke av silver, upptill bildad av en gråverksskura, delad i blått, vari en uppflygande falk av silver, och rött, vari ett gående lejon av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Två renhorn av guld.

SV-430 Skrealid

SV-431 Sam Diellor Luani, Malmö
Ansökan: 2014:13. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett lejonansikte av guld med blå ögon, omgivet av från ansiktet utgående solstrålar av guld.

SV-431 Luani

SV-432 Henrik Antonio Monés, Trelleborg
Ansökan: 2016:14. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett upprest lejon av guld och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda liljor.

SV-432 Monés

SV-433 Stefan Månefalk, Göteborg
Ansökan: 2016:35. Bild: KDH.

Sköld: I blått en sparre, åtföljd nedan av en liggande halvmåne och ovan av två motvända falkar, allt av guld och falkarna försedda med huva och bjällra av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver, hållande ett blått ankare i dess stock.

SV-433 Månefalk

SV-434 Jonas Fransson, Jönköping
Ansökan: 2016:43. Bild: KDH.

Sköld: Av en genomgående ekkvist av guld styckad i blått, vari en på kvisten gående mård av silver, och rött, vari nedhängande ekblad och ekollon.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld.

SV-434 Fransson

SV-435 Igge Fernstad, Söderköping
Ansökan: 2016:51. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett uppkommande moln av silver, vari sänker sig en muromgärdad stad av guld, ovan åtföljd av tre femuddiga stjärnor, en över två.

SV-435 Fernstad

SV-436 Magnus Averdal, Svanesund
Ansökan: 2017:3. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett andreaskors av silver belagt med ett rött andreaskors, åtföljt i första fältet av en öppen krona av guld, i andra och tredje fälten, vilka är delade där deras nedre hälfter är av silver och förenade med andreaskorset av samma tinktur, belagda med ett kugghjul respektive ett stockankare med tross av motsatta tinkturer, och i fjärde fältet av en lilja av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart varg med beväring och ögon av silver.

SV-436 Averdal

SV-437 Rolf Ahlberg, Häljarp
Ansökan: 2017:5. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i guld och blått och belagd med en stegrande häst av motsatta tinkturer; det blå fältet bestrött med fem hjärtan av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda blå sablar framför ett hjärta av guld.

SV-437 Ahlberg

SV-438 Sami Nahas, Solna
Ansökan: 2017:6. Bild: KDH.

Sköld: I blått en smal trippelsparre av silver mellan två femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett klot av guld mellan två blå falkvingar.

SV-438 Nahas

SV-439 Krister Olofsson, Lund
Ansökan: 2017:7. Bild: KDH.

Sköld: I guld en fläkt örn över ett treberg, allt svart.

SV-439 Olofsson

SV-440 Erik Edqvist, Stockholm
Ansökan: 2017:10. Bild: KDH.

Sköld: I silver en svart upprest varg med röd beväring, däröver en röd ginstam belagd med en olivkvist av silver med skaftet åt dexter. (Rättad 2018-01-04.)

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring hållande i sin vänstra tass en yxa av silver.

SV-440 Edqvist

SV-441 Peter Kjellberg, Boxholm
Ansökan: 2017:11. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett spetsigt treberg av guld belagt med en avsliten halv röd grip med blå beväring hållande i sin vänstra framfot ett rött granatäpple, åtföljt ovan av sex sexuddiga stjärnor av guld, fyra över två.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett svärd av guld mellan två röda vingar.

SV-441 Kjellberg

SV-442 Robin Berglund Svensson, Stockholm
Ansökan: 2017:12. Bild: KDH.

Sköld: I guld en grip hållande i höger framfot en fana och i vänster framfot ett störtat brutet svärd, allt rött och omgivet av fyra gröna ekblad.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda vingar.

SV-442 Berglund Svensson

SV-443 Tony Falcenclou, Katrineholm
Ansökan: 2017:15. Bild: KDH.

Sköld: I blått en falk av guld med lyftade vingar och med bjällror av silver om fötterna, med fötterna hållande ett bepansrat ben av silver med sporre av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En falk av guld med bjällror av silver om fötterna hållande i höger fot ett svärd av silver.

SV-443 Falcenclou

SV-444 Jesper Grannas, Täby
Ansökan: 2017:17. Bild: KDH.

Sköld: Kvadrerad i blått och guld, kvadreringen överlagd med en spets kvadrerad i silver och blått.

SV-444 Grannas

SV-445 Mark William Nelson, Cottage Grove, Minnesota, USA 
Ansökan: 2017:18. Bild: KDH.

Sköld: I blått en kalk av guldbelagd med en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, däröver en ginstam av guld belagd med två korslagda blå stridsyxor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med beväring av guld och röd tunga, hållande i höger ram en blå stridsyxa.

SV-445 Nelson

SV-446 Jonas Tikka, Karlstad
Ansökan:2017:19. Bild: KDH.

Sköld: I silver en fläkt svart hackspett med röda klor och med röd teckning i nacken samt teckning av silver på huvudet och bröstet; bröstet belagt med en glödlampa med röd glaskolv, belagd med två frånvända hammare av silver, och med svart sockel med gängor och anslutningspunkt av silver.

SV-446 Tikka

SV-447 Wolfgang Vollmer, Åkersberga
Ansökan: 2017:25. Bild: KDH.

Sköld: I guld en upprest svart björn med röd tunga, i ramarna hållande en grön olivkvist och åtföljd till sinister av en grön klöverbladsstav.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart björn med röd tunga, i framramarna hållande en grön olivkvist.

SV-447 Vollmer

SV-448 Jens-Jonathan Larnhed, Vallentuna
Ansökan: 2017:26. Bild: KDH.

Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en grön skalbagge, och grönt, vari en hammare korslagd med en slägga, båda av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två horn av silver.

SV-448 Larnhed

Vapenteckningar
Ronny Andersen (RA), Carl Anders Breitholtz (CAB), Magnus Bäckmark (MB) och Kim Dohm-Hansen (KDH) i schabloner fastställda av SVK.