5.1 i arbetsordningen för Svenska Vapenkollegiet

 Aktivitet  Cykel 1  Cykel 2
 Sista dag för preliminärt godkännande  1 maj *  20 november *
 Manusstopp för Vapenbilden  15 juli  15 december
 Publicering av preliminära godkännanden  Början av september  Slutet av februari
 Sista dag för invändning  5 november  1 maj
 Sista dag för kollegiets ställningstagande  20 november  1 juni
 SNGH:s möte  Slutet av november  Början av juni
 Manusstopp för Vapenbilden  15 december  15 juli
 Publicering av slutliga godkännanden  Slutet av februari  Början av september

OBS! För att hinna få med sitt vapen i en viss cykel bör man vara ute i god tid och anmäla vapnet minst en månad innan sista dag för preliminärt godkännande.

Tider markerade med * har i praktiken ofta förskjutits. Preliminära godkännanden kan således meddelas även efter angivna tidpunkter.