Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2022”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2022:

Silvia Viorica Constantinescu, Finnerödja
Ansökan 2020:27. Bild: KDH

Sköld: Delad i guld, vari en röd balansvåg åtföljd av två motvända uppresta gröna kinesiska drakar med röd beväring, och blått, vari tre öppnade böcker av guld, två över en.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande enhörning av guld.

Roger Carlson, Portland, Oregon, USA
Ansökan 2020:55. Bild: BF

Sköld: Medelst en sträng av silver delad i blått och rött, allt överlagt med en sparre av silver belagd med en öppen bok i rött band och med sidor av silver med guldsnitt, sparren åtföljd ovan av två tallkottar av guld och nedan av en kärve av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En fackla av guld med röda lågor.

Thomas Grönlund, Boden
Ansökan 2020:56. Bild: KDH

Sköld: I grönt en gitarr av silver med svarta detaljer åtföljd ovan dexter av en femuddig stjärna av silver belagd med en röd femuddig stjärna och ovan sinister av en femuddig stjärna av silver belagd med en svart femuddig stjärna, allt omgivet av en infattning av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två uppväxande gröna stjälkar med blå blåklockor.

Robert Tjernberg, Alingsås
Ansökan 2020:58. Bild: KDH

Sköld: I rött en av karvskura bildad blå stam varur en uppskjutande bergstopp av guld och med sågskura avdelad topp av silver, allt åtföljt ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda stridsyxor med skaft av silver och blåa blad mellan två vingar av silver belagda med var sin femuddig blå stjärna.


Ulf Welin, Kristianstad
Ansökan 2021:10. Bild: BF

Sköld: I svart tre svärd ett över två åtföljda nedan av en heraldisk sol med åtta strålar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart varg med beväring av guld.


Andreas Bylund, Knivsta
Ansökan 2021:15. Bild: BF

Sköld: Styckad i guld, vari tre svarta tallar, och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.


Massimo Rossi, Stockholm
Ansökan 2021:17. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en blå sexuddig stjärna mellan ett grönt träd och ett rött lejon uppväxande från respektive stående på delningslinjen, och ett fält medelst vågskuror nio gånger delat i blått och silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver, rött och guld.


Alexander Wasberg, Åkers Styckebruk
Ansökan 2021:18. Bild: BF

Sköld: I blått ett treberg av guld med en på treberget ställd kornkärve av guld, sammanhållen av ett rött band och med ett uppskjutande spänt armborst av guld med röd pil och sträng.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd eka med vingar av guld.


Theodor Stenkilsson, Simrishamn
Ansökan 2021:19. Bild: KDH

Sköld: Av en vågskura delad i guld, vari en blå femuddig stjärna, och blått, vari en sinistervänd ål av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra av silver.


Simon Pileborg, Mullsjö
Ansökan 2021:21. Bild: BF

Sköld: I blått en borg med tre torn omgiven av en krans av två pilkvistar, allt av silver, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i silver och blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tekanna av silver.


Simon Grefve, Huddinge
Ansökan 2021:23. Bild: BF

Sköld: I silver en svart upprest bäver på ett grönt treberg.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart upprest bäver.


Urban Sand, Lidköping
Ansökan 2021:24. Bild: BF

Sköld: Fyrstyckad i guld och rött, i det övre fältet ett rött hjärta, i det undre ett rött liljekors, i de båda övriga en lilja av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar, en blå mellan två av silver.


Örjan Ariander, Huddinge
Ansökan 2021:25. Bild: KDH

Sköld: I blått en fläkt drake av silver med ögon, beväring och vingmembran av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två stjärnor av silver en bepansrad hand av silver, hållande ett guldmynt.


Jonas Hasselhuhn, Sollentuna
Ansökan 2021:27. Bild: BF

Sköld: Kluven i rött och silver vari en enmastad båt i motsatta tinkturer hållen av dexter en sinistervänd grip av silver och sinister av ett rött dubbelsvansat lejon, allt över en av vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två vingar, en av silver och en röd.


Krister Issal, Karlskrona
Ansökan 2021:28. Bild: BF

Sköld: I svart ett uppstigande lejon av silver med blå beväring i höger tass hållande en saltkristall av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av silver.


Andrew Gomes, Stockholm
Ansökan 2021:30. Bild: BF

Sköld: Medelst av vågskuror bildade strängar av silver två gånger kluven i grönt, blått och grönt, allt överlagt med en öppen bok av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Magnus Blomgren, Eksjö 
Ansökan 2021:31. Bild: BF

Sköld: I blått ett svärd av silver med fäste av guld mellan en stav av silver omslingrad av en orm av guld och en fjäderpenna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart kråka med hjorthorn av guld.


Madeleine Jonzon, Lyrestad
Ansökan 2021:33. Bild: KDH

Sköld: Av en fjällskura delad i rött, vari en kerub av silver, och silver, vari en svart bok.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart bok framför en röd vinge.


Jonas Michélsen, Lund
Ansökan 2021:34. Bild: KDH

Sköld: I rött sju genombrutna snedrutor av guld, varav fem kopplade och stolpvis ordnade genomgående, och de två återstående på var sida kopplad med den mittersta, den till sinister förenad med en bjälkvis genomgående sträng av guld; det därmed avgränsade fältet upptill sinister samt spetsrutornas inre delar blå.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande duva av guld.


Richard Lilliehorn Prins, Västra Frölunda
Ansökan 2021:35. Bild: BF

Sköld: Se ans. 2020:53.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd ås, i form av ett mantelsnitt utformat som fjällskura, belagd med ett johanniterkors av silver och besatt med en lilja av guld.


Lars Stiernerbielke, Tollarp 
Ansökan 2021:36. Bild: BF

Sköld: I blått två leoparder av silver krönta med öppna kronor av guld, åtföljda ovan av en ginstam av silver belagd med tre röda sexuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande bepansrad arm av silver hållande ett svärd av guld, allt omgivet av fyra fanor, två på varje sida, med stänger av guld och med fandukar varannan blå och varannan av guld.


Lotta Häyrynen, Kista 
Ansökan 2022:1. Bild: BF

Sköld: I guld en röd räv ridande på en upprest svart björn med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett getkranium av silver med svarta horn.


Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2022:

Bo Lentén, Sollentuna 
Ansökan 2020:47. Bild:

Sköld: I blått en uppstigande fläkt grip av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett liljekors av guld mellan två blå örnvingar.


Empty2

Emil Blomberg, Åsljunga 
Ansökan 2021:6. Bild:

Sköld: I grönt en av spetsiga trebergssnitt bildad sänkt bjälke av silver, åtföljd ovan av tre julrosblommor av guld med blombottnar av silver ställda en över två.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två kronhjortshorn av guld, med en blomma av purpurjulros av purpur med blombotten av guld mellan spetsarna.


Empty2

Andreas Sving, Björklinge 
Ansökan 2021:9. Bild:

Sköld: Kluven i grönt och silver och belagd med en gående räv av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två gröna löv, ett av ek och ett av ornäsbjörk.


Empty2

Severus August Milejski, Malmö 
Ansökan 2021:12. Bild:

Sköld: Kluven i svart och silver och belagd med en sänkt sparre av motsatta tinkturer, sparren åtföljd ovan av en droppe kluven i silver och rött och åtföljd på sidorna av två anfallande och tillbakaseende ugglor, den till dexter av silver och den till sinister svart, sparren åtföljd nedan av ett kluvet nässelblad av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd droppe mellan en fjäder av silver och en svart fjäder.


Empty2

Ulrika Stålnacke, Helsingborg 
Ansökan 2021:16. Bild:

Sköld: Genom ett dalsnitt delad i blått, vari en älghornskrona av guld, och silver, vari en av grankvistskura bildad grön stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Empty2

Simeon Rudolfsson, Skövde
Ansökan 2021:20. Bild:

Sköld: I guld en sinistervänd tillbakaseende korp hållande i näbben en linnea med två blommor, allt svart och åtföljt ovan av en svart ginstam belagd med tre blåsippeblommor av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Empty2

Josef Stark, Sköllersta
Ansökan 2021:29. Bild:

Sköld: I blått ett krönt lejon av guld åtföljt nedan av en av blomblad bildad stam i silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två pionblommor av guld med gröna stjälkar och blad framför två blå vingar.


Empty2

Nätverket för Svensk Säckpipa
Ansökan 2021:32. Bild:

Sköld: I blått en sinistervänd svensk säckpipa av guld med munstycke, bordunpipa och spelpipa
av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Empty2

Jeff Skinner, Upplands Väsby
(avser släkten Ramström)

 Ansökan 2021:32. Bild:

Sköld: I guld en av vågskuror bildad svart bjälke, belagd med tre kulor av guld, åtföljd av tre svarta korpar, allt inom en röd bård.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Empty2

Fredrik Wastesson, Sävsjö
Ansökan 2021:38. Bild:

Sköld: I rött en femuddig stjärna av guld över två mot varandra vända uppresta bakåtseende hundar av silver med blå gördlar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande tillbakaseende hund av silver med blå gördel hållande en fanstång av guld med fana delad i rött och guld och med blå kravatt belagd med två femuddiga stjärnor av guld.


Empty2

Johan Edvinsson, Lund
Ansökan 2021:39. Bild:

Sköld: I grönt en lindorm av guld med röd beväring, hållande ett svärd av guld med klinga av silver, åtföljd nedan av en pionblomma av silver med de inre kronbladen röda.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En pionblomma av silver med de inre kronbladen röda mellan två drakvingar av guld.


Empty2

Rikard Drakenlordh, Sollentuna
Ansökan 2021:40. Bild:

Sköld: I blått en flygande fläkt drake av guld med röd beväring hållande två korslagda svärd av guld med klinga av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två fänikor med fanstång och spets av guld, med tvåtungade fandukar delade i blått och guld med en bård, av silver mot det blå fältet och röd mot fältet av guld.


Empty2

Gustav Runander, Huddinge
Ansökan 2021:41. Bild:

Sköld: Ginstyckad i silver, vari ett rött brinnande hjärta, och rött, vari en öppen bok av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett rött georgskors mellan två kronhjortshorn av silver.


Empty2

John-John Carlsson, Långshyttan
Ansökan 2021:42. Bild:

Sköld: I silver två röda korslagda pilar över ett svart treberg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart katt med rest rygg och med röd beväring.


Empty2

Fredrik Rosvall, Mariefred
Ansökan 2021:43. Bild:

Sköld: I grönt en upprest trehövdad grip av guld med röd beväring och med en ros av silver i vardera framfoten.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grön hjulorm med ränder av guld.


Empty2

Ulf Kronqvist, Stallarholmen
Ansökan 2021:44. Bild:

Sköld: I rött ett ankare av silver omgivet av två ekkvistar av guld uppskjutande genom en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ankare av silver med en tross av guld mellan två röda vingar med vingpennor av guld.


Empty2

Christoffer Pålsson, Göteborg
Ansökan 2021:45. Bild:

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i silver, vari två avslitna frånvända svarta korphuvuden, och blått, vari en fackla av guld över en bakåtseende gående varg av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En nyckel av guld korslagd med ett svärd av guld med klinga av silver, allt mellan två svarta vingar med vingpennor av guld.


Empty2

Anton Lindfors, Mörkö
Ansökan 2021:46. Bild:

Sköld: I svart två korslagda värjor av guld med klingor av silver, åtföljda av fyra korsställda lindblad av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre vitsippor av silver ställda i knippe med två svarta hillebarder, allt sammanknutet av ett blått rep.


Empty2

Bo Johansson, Lidingö
Ansökan 2021:48. Bild:

Sköld: I guld en blå bepansrad arm, på vars hand en sinistervänd svart kråka och på vars axel en röd tupp, allt åtföljt ovan av en blå ginstam belagd med fem femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld.


Empty2

Gustaf Knutsson, Påarp
Ansökan 2021:49. Bild:

Sköld: Delad i guld, vari ett rött griphuvud krönt med en röd vulst, och rött, vari en rapsblomma av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda eklöv.


Empty2

Benjamin Topalovic, Brokind
Ansökan 2021:50. Bild:

Sköld: Av en sänkt sparre av silver delad i svart, vari en åttauddig stjärna åtföljd av fyra femuddiga stjärnor, allt av silver, och grönt, vari en upprest varg av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En åttauddig stjärna från vars nedre yttre spetsar två respektive två femuddiga stjärnor är kopplade, allt av silver.


Empty2

Robin Nordlund, Furudal
Ansökan 2022:3. Bild:

Sköld: Av en vågskura delad i guld, vari ett sjuekrat hjul åtföljt av två motvända smideshammare, allt blått, och blått, vari ett enhörningshuvud med horn och man av guld uppstigande ur en krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm med handen hållande om två korslagda blå pilar med spetsar av guld.


Empty2

Fredrik Angmyr, Uddevalla
Ansökan 2022:4. Bild:

Sköld: I silver en svart korp med lyftade vingar i fötterna hållande en röd fackla, allt över en av vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En dödskalle av silver mellan två svarta korpvingar.


Empty2

Delfi Sehidic, Norrköping
Ansökan 2022:5. Bild:

Sköld: Medelst en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med en av vågskuror bildad blå kavel, delad i rött, vari en cezve och en turkisk kaffekopp, båda av guld, och blått, vari en tvåhövdad delfin av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Empty2

Rickard Linder, Sala
Ansökan 2022:7. Bild:

Sköld: I grönt en balansvåg av guld, däröver en ginstam av guld belagd med tre gröna lindblad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg hållande en nyckel av guld.


Empty2

Pelle Persson, Asmundtorp
Ansökan 2022:9. Bild:

Sköld: I svart två korslagda svärd av silver med fästen av guld över ett treberg av guld, belagt med en röd sparre.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd grip med beväring av guld och krönt med en öppen krona av guld, uppstigande ur en krans av stolpvis ställda svärd av silver med fästen av guld och vinkelhakar av guld, gripens armar klädda i harnesk av silver med ledplåt av guld, hållande med ena framfoten ett svärd av silver med fäste av guld och med den andra en vinkelhake av guld.


Empty2

Carl Cronholm, Gränna
Ansökan 2022:15. Bild:

Sköld: I blått två i andreaskors lagda och motvända hammare åtföljda av fyra liljor, en i vardera korsvinkeln, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två buffelhorn av guld ett lodpass med blå skiva och lodsnöre och kula av guld.


Empty2

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH), Magnus Bäckmark (MB) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.