Pågående granskning

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 november 2020”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2020:

Thomas Tovland, Stockholm
Ansökan 2017:4. Bild: BF

Sköld: Fyrstyckad i grönt och silver, i första fältet en eldsflamma av silver, i andra fältet fem blå vattendroppar ordnade i virvel, i tredje fältet fem blå vimplar ordnade i virvel, i fjärde fältet ett humleblad av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett avslitet svart griphuvud med röd beväring.

Lord* Lazze Xerxes Eventhén, Malmö
* detta är ett registrerat förnamn
Ansökan 2017:31. Bild: BF

Sköld: I svart ett svävande andreaskors med en ginbalksvis ställd tvärslå på övre dexter arm, samt åtföljd ovan sinister och nedan dexter av två hakar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ek med en krona runt stammen, båda av guld.

Eddy Fonyodi, Stockholm
Ansökan 2017:43. Bild: BF

Sköld: I guld en röd genomgående stenportal med öppna portar; i portalens mitt en blå rundel belagd med tre i knippe ställda veteax av silver.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå kompassros med kompassnål av guld pekande i nord-sydlig riktning, mellan två vingar av guld.

Lars Berglund Lange, Harlösa
Ansökan 2019:14; avser enbart hjälmtäcke och hjälmprydnad. Bild: BF

Sköld: Se SV-401.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En upprest grön sköldpadda belagd med en röd rundel med bård av guld, belagd med ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.

Gustav Frosteblad, Lidingö
Ansökan 2019:23. Bild: BF

Sköld: I grönt ett blad av silver belagt med ett grönt latinskt kors.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett blad av silver, belagt med ett grönt latinskt kors, mellan två gröna blad.

Rasmus Gripenfrid, Malmö
Ansökan 2019:24. Bild: BF

Sköld: I guld en blå grip med röd beväring omgiven av en grön krans av olivkvistar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppväxande röda rosor med gröna stjälkar och blad.

Albin Hillberg, Gävle
Ansökan 2019:25. Bild: BF

Sköld: I grönt ett upprest krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld, hållande i höger tass ett svärd och i vänster ett ankare, båda av guld.

Anders Ramstedt, Segersäng
Ansökan 2019:26. Bild: BF

Sköld: Genom mantelsnitt delad i svart och guld, vari en fläkt svart korp med röd beväring, ovan åtföljd av ett rött grekiskt kors med svagt utböjda ändar på korsarmarna.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart hästhuvud med häststjärna och manpansar av silver, allt mellan två korpvingar av guld.

Joachim Eckerström, Ekerö
Ansökan 2019:27. Bild: KDH

Sköld: I guld en röd ginbalk, belagd med tre ekollon av guld, åtföljd ovan av en röd ekorre hållande ett svart ekollon, och nedan av två av vågskuror bildade röda bjälkar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd berguv med lyftade vingar och beväring av guld.

Jerker Hindgren, Laholm
Ansökan 2019:28. Bild:

Sköld: I grönt en hind och en upprest gren, båda av silver, över en medelst vågskura bildad stam, genom vågskuror fem gånger delad i silver och grönt.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en hind av silver framför en grön gren med blad riktade från hindhuvudet.

Victor Rosengren, Stockholm
Ansökan 2019:29. Bild:

Sköld: I blått en grenkrans överlagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring hållande en grenkrans överlagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld.

Klocksnack Explorer Club
Ansökan 2019:32. Bild: KDH

Sköld: Genom ett av en grankvistskura bildat mantelsnitt delad i blått, vari två antika kronor av guld, och silver, vari en svart antik krona, därunder en av en vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Bruzelianska släktföreningen
Ansökan 2019:33. Bild: MB

Sköld: I guld en herde med ansikte och händer av silver, svart hår och skägg samt blå klädnad, stående på blå mark och bärande ett lamm av silver över axlarna samt i höger hand hållande en svart stav.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Julian Rittermann, Skövde
Ansökan 2019:34. Bild: KDH

Sköld: I fält kluvet i svart och silver schackpjäsen springare av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett knippe med fem svarta eklöv belagt med en hästsko av guld, allt sammanknutet av ett band schackrutat i rött och guld.

Andreas Holmberg, Stockholm
Ansökan 2019:36. Bild:

Sköld: I guld en av gröna latituder och longituder markerad jordglob belagd med en uppåtflygande röd duva, och åtföljd nedan av en av ett inböjt störtat sparrsnitt bildad röd stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Jonas Töremar, Stockholm
Ansökan 2019:38. Bild: KDH

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i silver, vari tre röda björklöv, ett över två, och blått, vari ett gudslamm av silver med en gloria av guld, bärande på en stång prydd med ett klöverbladskors av guld, huvudet sinistervänt.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en bagge av silver.

Miranda Strömberg, Haag, Nederländerna
Ansökan 2019:40. Bild:

Sköld: Genom en bjälke av silver, belagd med två genomgående rep, ett blått och ett rött, som är förenade i en knut på mittten, delad i blått, vari en leopard av guld med röd beväring, och rött, vari en sinistervänd gående utåtseende drake av guld med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre liljor av guld ställda en över två mellan två blå vingar.

Ola Holmgren, Sävsjöström
Ansökan 2019:41. Bild:

Sköld: Genom en av vågskura och bågsnitt bildad ginbalk av silver ginstyckad i blått, vari en sol av guld belagd med tre röda pilar i knippe, och grönt, vari en ekkvist av guld.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En tvåbladig ört med klocklik kalk av guld mellan två vingar, varav dexter vinge är grön med vingpennor av guld och sinister vinge är blå med vingpennor av guld.

Bengt Persson, Sjöbo
Ansökan 2019:43. Bild:

Sköld: I gråverk av rött och silver, en röd stolpe belagd med en nyckel av guld med tvärslå på skaftet.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En björk av silver med svart teckning och med blad av guld på en röd kulle.

Jesper Devrer, Sjömarken
Ansökan 2019:45. Bild: BF

Sköld: I svart en uppåtvänd dynggrep av guld omslingrad av två ormar av guld med röd beväring och med mot vandra vända huvuden, nedtill åtföljda av två sjuuddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En störtad bevingad ullsax av guld med svarta vingar.

Alexander Malmaeus, London
Ansökan 2019:46. Bild: MB

Sköld: I blått ett treberg av silver belagt med en av en bågskura bildad svart stam, åtföljt ovan av en sexuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm med hand hållande en pryl genomstickande ett stycke rött läder.

Hubert Danielsson, Luleå
Ansökan 2019:47. Bild: KDH

Sköld: I guld ett svart vildsvin med röd beväring, åtföljt ovan av en svart ginstam belagd med en gående naturlig leopard av guld med svart teckning och nedan av en av ett sänkt mantelsnitt bildad svart stam belagd med ett ankhkors av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ankhkors av guld mellan två svarta törnrosgrenar uppväxande som horn.

Hanna Gunnarsson, Södra Sandby
Ansökan 2019:50. Bild: BF

Sköld: I rött ett stolpvis ställt störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld, åtföljt på var sida av två uppåt och utåt riktade ekkvistar med blad av guld och ekollon av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ur en krans av röda nejlikor ett uppkommande störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2020:

Daniel Öhman, Stockholm
Ansökan 2018:30. Bild:

Sköld: I blått ett lejon av guld, belagt med tre blå hjärtan, två över ett, och hållande ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre röda strutsplymer.

Empty2

Pehr Emil Wållberg, Farsta
Ansökan 2018:32. Bild:

Sköld: I svart tre uppskjutande sänkta spetsar av silver, den mittersta nederst överlagd de yttre, åtföljda ovan av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två renhorn av silver.

Empty2

Natalie Örjes, Djurås
Ansökan 2019:30. Bild:

Sköld: I guld en svart kronhjort åtföljd av en grön post vari tre stolpvis ordnade kyrkklockor av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart kronhjort.

Empty2

Iren Ullström, Skara
Ansökan 2019:37. Bild:

Sköld: I svart tre framifrån sedda får av silver, åtföljda nedan av en av en karvskura bildad tre gånger av karvskura i silver, svart, guld och svart delad stam.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En guckusko av guld.

Empty2

Per Richardson, Mariestad
Ansökan 2019:39. Bild:

Sköld: I grönt en kuggkrans, därinom två korslagda störtade nycklar över ett nyckelhål, allt av guld, åtföljt ovan av tre strålande rundlar, allt av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två hjorthorn av guld besatta med vardera tre gröna humlekottar, tre gröna eklöv framför tre uppkommande kornax av guld.

Empty2

Sofia Wiberg, Gyttorp
Ansökan 2019:44. Bild:

Sköld: I grönt en kompassros med sex väderstreck av guld och svart åtföljd ovan av en av en grankvistskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En snigel med snäcka av guld.

Empty2

Peter Falkenäng, Stockholm
Ansökan 2019:48. Bild:

Sköld: I grönt en fläkt falk med beväring av guld hållande i klorna en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två röda vingar, belagda med två av vågskuror bildade bjälkar av guld, ett svart treberg, varifrån ett störtat i treberget nedstucket svärd av guld.

Empty2

Mikael Nygren, Eskilstuna
Ansökan 2019:49. Bild:

Sköld: I blått en balk av silver belagd med fem stolpvis ställda röda hjärtan, åtföljd på båda sidor av en balkvis ställd sträng av guld samt ovan av en balansvåg och nedan av en lilja, båda av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2


Stefan Dollsén, Kungsör
Ansökan 2019:51. Bild:

Sköld: I svart ett utåtseende oxhuvud med två korslagda spikar mellan hornen, allt av guld och inom en infattning av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lagerkrans av guld.

Empty2


Fredrik Rehnberg, Handen
Ansökan 2019:52. Bild:

Sköld: I svart en på ett treberg av guld springande ren av silver med röd beväring försedd med en halsring med tre almblad, allt av guld, åtföljd ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två röda renhorn.

Empty2


Lars Molin, Karlshamn
Ansökan 2019:53. Bild:

Sköld: I rött ett lejon av silver hållande en ekkvist av guld samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam delad medelst en vågskura i murverk av guld, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande svärd av silver mellan två röda örnvingar.

Empty2


Lord* Ulf Skei, Borlänge
* detta är ett registrerat förnamn
Ansökan 2019:54. Bild:

Sköld: Medelst en balk av silver styckad i rött, vari en drake, och blått, vari ett lejon, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå oxhorn.

Empty2


Jan König, Stockholm
Ansökan 2019:55. Bild:

Sköld: I blått en krönt man, i högra handen hållande en spira och med vänstra handen i sidan, stående på en kulle, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, hållande en spira av guld, allt mellan två blåa plymer.

Empty2


Christoffer Rongve, Vällingby
Ansökan 2019:56. Bild:

Sköld: I rött en dubbelyxa, omgiven av en infattning i form av en kedja, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda nedtill förenade oxhorn varifrån en uppväxande vitsippa med pistiller av guld, blomblad av silver och grön stjälk.

Empty2


Fredrik van Kesbeeck Andersson, Skanör
Ansökan 2019:57. Bild:

Sköld: I guld två svarta medelst vågskuror bildade flanker, däremellan ett svart körsbärsträd med gröna blad och röda bär.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett andreaskors av guld, överst besatt med en lyra omgiven av en lagerkrans, allt av guld.

Empty2


Ulf Möller, Vellinge
Ansökan 2019:58. Bild:

Sköld: I guld en röd stam samt ett över skuran uppskjutande spänt armborst av motsatta tinkturer, vars pilspets balanserar en röd våg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld med röd stam, vardera belagd med ett rött möllejärn.

Empty2


Viorel Octavian Ciupitu, Finnerödja
Ansökan 2019:59. Bild:

Sköld: I rött en passare av silver med nedåtriktade armar och med en sol av guld mellan armarna.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av silver.

Empty2


Mats Olsson, Staffanstorp
Ansökan 2020:1. Bild:

Sköld: Kvadrerad i grönt och guld samt belagd med ett störtat ekblad av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ekblad kvadrerat i guld och grönt.

Empty2


Ola Lindahl, Laholm
Ansökan 2020:2. Bild:

Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med en uppväxande lind av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tredelad solfjäder av silver, blått och silver, avslutad upptill av en karvskura med sju spetsar vardera besatt med ett lindblad av silver.

Empty2


Leif Hellström, Tullinge
Ansökan 2020:3. Bild:

Sköld: I blått en av mantelsnitt bildad ginstam av silver och en av bågsnitt bildad stam av silver, belagd med två av vågskuror bildade blå bjälkar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2


Jonas Syren, Sollentuna
Ansökan 2020:4. Bild:

Sköld: I guld en stolpvis ställd grön syrenkvist med blomklase av purpur.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande sjöjungfru av guld i vardera handen hållande en grön syrenkvist med blomklase av purpur.

Empty2


Robert Fabian, Borås
Ansökan 2020:5. Bild:

Sköld: I svart en störtad nyckel med sinistervänt ax och med ett patriarkalkors i nyckelns grepp, åtföljd av tre sjuuddiga stjärnor, två över en, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En gående utåtseende varg av silver.

Empty2


Pontus Strömberg, Alingsås
Ansökan 2020:7. Bild:

Sköld: I svart en balk av guld belagd med en svart korp och åtföljd av två fyruddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande drake av silver hållande en krona av guld.

Empty2


Patrik Östman, Falun
Ansökan 2020:8. Bild:

Sköld: I fält kluvet i guld och blått två korslagda pilar av motsatta tinkturer och med röd spets respektive spets av silver, åtföljda dexter av ett rött koppar-märke och sinister av ett järnmärke av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande svart berguv.

Empty2


Kim Nydahl, Kattarp
Ansökan 2020:9. Bild:

Sköld: I blått två korslagda drabantvärjor av silver med byglarna vända utåt, åtföljda ovan av en tilltagande måne och på sidorna samt nedan av tre naverlönnsblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med stängd mun och framtassarna på hjälmbindeln.

Empty2


Per Fahlén, Enskede
Ansökan 2020:11. Bild:

Sköld: I blått en grip av silver med röd beväring hållande en lax av silver, åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, medelst vågskura delad i silver och rött.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2


Johan Hargehäll, Västra Frölunda
Ansökan 2020:12. Bild:

Sköld: I blått en spets av silver belagd med ett blått hjärta, åtföljd dexter av en sol av silver, sinister av en lyra av silver och nedan av en av en vågskura bildad stam medelst vågskura tre gånger delad i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lagerkrans av silver.

Empty2


Thord Sköldekrans, Lidingö
Ansökan 2020:13. Bild:

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari ett avhugget rött drakhuvud och ett avslitet svart björnhuvud med röd beväring, och blått, vari en stork av silver med röd beväring och med en orm av guld i näbben.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm med obehandskad hand av silver, hållande en yxa av silver med svart skaft, allt mellan två vesselhorn delade i blått och guld respektive guld och blått.

Empty2


Eva Carlsson, Jönköping
Ansökan 2020:14. Bild:

Sköld: I silver en inböjd röd spets belagd med en ros av guld och åtföljd av två blå liljor.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2


Jonas Persgaard, Skanör
Ansökan 2020:15. Bild:

Sköld: I guld en sänkt blå sparre överlagd en röd störtad sparre.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av guld och blå.

Empty2


Marcel Ulverskiold Nordstierneheim, Lessebo
Ansökan 2020:16. Bild:

Sköld: I svart ett genomgående vikingaskepp av silver seglande på en av vågskura bildad röd stam, åtföljd ovan av en sjuuddig stjärna av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppåtriktat varghuvud av guld med röd beväring mellan två svarta horn.

Empty2


Carl Johan Stiuvhart, Östersund
Ansökan 2020:18. Bild:

Sköld: Av en treradig av silver och blått schackrutad ginbalk ginstyckad i guld, vari tre blå femuddiga stjärnor ordnade två över en, och blått, vari tre korsade spikkors av guld ordnade ginbalksvis.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, hållande i höger tass en stridsyxa av guld och i vänster en sporre av guld.

Empty2


Håkan Svensson, Grötö
Ansökan 2020:19. Bild:

Sköld: I blått en fyrbladig propeller av guld, ovan åtföljd av en späckhuggare av silver med röd tunga.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda röda harpuner med spetsar av silver mellan två vingar av silver med blå vingpennor.

Empty2


Mattias Hagman, Karlskrona
Ansökan 2020:20. Bild:

Sköld: I blått en ek av guld ovan åtföljd av en åttauddig stjärna mellan två sexuddiga stjärnor, alla av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande i höger tass ett svärd av guld med klinga av silver och i vänster en ekkvist av guld.

Empty2


John Sävesjö, Kalmar
Ansökan 2020:21. Bild:

Sköld: Medelst vågskura delad i guld, vari fem uppväxande gröna sävstjälkar, och blått, vari en av vågskuror bildad bjälke av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre staplade böcker med gröna ryggar och blad av silver, varpå en sittande uggla av silver med lyftade vingar.

Empty2


Johan Berne, Torslanda
Ansökan 2020:22. Bild:

Sköld: I fält, ginstyckat i silver och blått, en upprest björn i motsatta tinkturer och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas, och däröver en blå ginstam belagd med tre rundlar, den i mitten av silver och de två yttre av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande björn ginstyckad i blått och silver och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas.

Empty2


Sara Szeto (f. Sunno), Vancouver, Canada
Ansökan 2020:23. Bild:

Sköld: I blått två motvända svanar av silver med vänster- respektive högerfoten mötande varandra, stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld belagd med sex hjärtan, ordnade tre, två och ett.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två blå vingar.

Empty2


Magnus Molander, Mölndal
Ansökan 2020:24. Bild:

Sköld: I blått ett ankare omslingrat av en delfin, allt av silver, åtföljt nedan av en av bågsnitt och vågskura bildad stam av silver belagd med ett rött hjärta.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest hummer av guld mellan fyra röda fanstänger med tvåtuddiga fanor kluvna i silver och blått.

Empty2

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH), Magnus Bäckmark (MB) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.