Pågående granskning

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 november 2019”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2019:

Mikael Fahlesson, Perth, Australien
Ansökan 2017:22

Sköld: I svart ett avslitet varghuvud inom en månskära, åtföljd ovan av tre fyruddiga stjärnor, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt i höger tass hållande en hjulorm av guld och i vänster tass en ros av silver.

Tor Billgren, Malmö
Ansökan 2018:1

Sköld: I svart en fläkt sekreterarfågel med röd beväring och rött öga, åtföljd nedan dexter av en plogbill, nedan sinister av en venetiansk bautamask, och därunder av ett stockankare med röd tross, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem strutsfjädrar, de yttre och den i mitten röda, de övriga av silver.

Billgren

Ola Sandberg, Stockholm
Ansökan 2018:3

Sköld: Genom ett spetsigt trebergssnitt delad i svart och guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svart bepansrad hand hållande ett blixtknippe av guld.

Sandberg

Sebastian Trensén, Linköping
Ansökan 2018:7

Sköld: I rött en balkvis ställd sabel korslagd med en ginbalksvis ställd pil, båda av silver och överlagda med en femuddig stjärna av silver belagd med en blå sexhörning.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande knölsvan med lyftade vingar av silver med röd beväring.

Patrik Edvinsson Leopardclou, Skänninge
Ansökan 2018:11

Sköld: I rött fält bestrött med rosor av silver en leopard av guld åtföljd ovan av en ginstam av guld belagd med tre röda rosor.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld mellan två tjurhorn av silver besatta med tre gröna påfågelsfjädrar på varje horn.

Leopardclou

Släktföreningen Leopardclou och Skogskarlarnas Armborstskyttar, Skänninge.
Ansökan 2018:12

Sköld: I rött en stolpe av guld belagd med tre röda rosor, åtföljd på var sida av en stolpvis ställd leopard.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm hållande ett knippe med tre armborstpilar, allt av guld, mellan två tjurhorn av silver besatta med tre påfågelsfjädrar på varje horn.

Släktföreningen-Leoparclou,-rättad

Thiago Wilhelm Cedervall, Upplands Väsby
Ansökan 2018:17

Sköld: I guld två svarta cederträd växande från en svart inböjd sänkt spets, däröver en svart ginstam belagd med tre solar av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett avslitet griphuvud av guld.

Cedervall

Thomas Broborn, Trollhättan
Ansökan 2018:21

Sköld: I svart ett lejon av guld med röd beväring uppstigande från en av bågsnitt och fjällskuror bildad bjälke av silver, samt åtföljd dexter av en sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets mellan två svarta vingar, vardera belagd med en av fjällskuror bildad bjälke av silver.

John Jonsson, Stockholm
Ansökan 2018:22

Sköld: Delad i blått och guld och belagd med en upprest räv hållande en fisk, allt av motsatta tinkturer, och räven med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande drake hållande en hammare, allt av guld, draken med röd beväring.

Jonsson

Pär Wanby, Kalmar
Ansökan 2018:23

Sköld: I fält av guld en störtad röd trekant belagd med ett grekiskt kors av guld samt däröver en av vågskura bildad svart ginstam.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med röd beväring hållande en röd trekant belagd med ett grekiskt kors av guld.

Wanby

Karl Oskar Ghettson, Helsingborg
Ansökan 2018:24

Sköld: I silver två sparrar, den ena grön och förskjuten åt dexter samt överlagd med den andra, som är blå och förskjuten åt sinister.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda bergsmansyxor med svarta skaft och yxhuvuden av silver.

Karl-Erik Forssell, Vadstena
Ansökan 2018:25

Sköld: I blått en bjälkvis ställd ordförandeklubba, åtföljd ovan av tre stjärnor och nedan av en uppslagen bok, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Eric Svarthjärta, Lidköping
Ansökan 2018:26

Sköld: I guld ett svart hjärta belagt med tre alruneblad av silver ställda i knippe, ovan åtföljt av tre röda femuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande två strypsnaror tvinnade av rött och guld.

Staffan Sundqvist, Bromma
Ansökan 2018:28

Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en uppkommande röd bro med ett torn på var sida, och blått, allt överlagt med ett svärd, blått över vågskuran samt av silver och med fäste av guld därunder.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppkommande blå hand hållande en kvist av guld.

Anna-Karin Knight, Alingsås
Ansökan 2018:29

Sköld: I silver en röd bjälke, belagd med två femuddiga sporrklingor av silver, åtföljd av fyra svarta hästskor med öppningen nedåt.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda vingar, vardera belagd med en femuddig sporrklinga av silver.

Knight

Egon Lövhall, Nygård
Ansökan 2018:31

Sköld: I blått tre hästskor av silver med öppningen vänd uppåt och ställda en över två.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre blå lönnlöv i knippe belagda med en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.

Anders Moqvist, Lund
Ansökan 2018:33

Sköld: Delad i blått, vari en åttauddig stjärna av silver, och silver, vari tre blå eklöv.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Claes Lindh, Kalmar
Ansökan 2018:35

Sköld: I silver ett rött borgtorn nedtill avgränsat av en vågskura och belagt med en sockerbeta av silver med blad av guld, åtföljt nedan av en blå av vågskura bildad stam belagd med en av vågskuror bildad sträng bjälkvis av silver och ovan av en blå ginstam belagd med två femuddiga stjärnor av silver och däremellan ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld mellan två blå vingar.

Lindh

Andre Guldhjärta, Malmö
Ansökan 2018:36

Sköld: I grönt en svan och en upprest panter, båda av silver och motvända, hållande ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ros med bladförsedd stjälk av guld mellan två gröna vingar med vingpennor av silver.

Guldhjärta

Olof Svanberg, Sollentuna
Ansökan 2018:40

Sköld: I blått en svan av silver med utbredda vingar och med svart beväring, försedd med en halsring varifrån en hängande lilja, allt av guld, stående på ett treberg medelst en vågskura delat i guld och blått, vari en ros av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande korsriddare av silver med ett rött georgskors på bröstet, med utsträckta händer, i höger hand hållande en druvklase med gröna blad och druvor av guld, i sinister en svart ekoxe.

Svanberg

Siavosh Derakthi, Malmö
Ansökan 2018:41

Sköld: I silver en röd ek uppväxande från en av ett bågsnitt bildad röd stam belagd med tre eldsflammor av silver, ordnade två över en, samt åtföljd ovan av en röd sol och en röd nymåne.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring, i höger tass hållande en röd olivkvist.

Derakthi

Mårten Lund, Örebro
Ansökan 2018:42

Sköld: I blått en femuddig stjärna, omgiven av fyra stolpvis ställda ekblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda fjädrar, en av guld, en blå.

Lund

Michael Jones, Sala
Ansökan 2018:43

Sköld: I blått en krona åtföljd till sinister av två avkortade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Jones

Bror Börje Sjöberg, Gnesta
Ansökan 2018:45

Sköld: Genom ett höjt trebergsnitt delad i blått och guld, vari ett grönt fallande sjöblad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt fallande sjöblad mellan två vingar av silver.

Sjöberg

Anna Petersson, Kristianstad
Ansökan 2018:46

Sköld: I rött två bjälkvis ställda och stolpvis ordnade brödlimpor av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Petersson

Tommy Eriksson, Uddevalla
Ansökan 2018:47

Sköld: I svart ett utåtseende gumsehuvud av silver åtföljd ovan av en femuddig stjärna och nedan av en sol och en måne, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två svarta gumsehorn.

Eriksson

Björn Hjernquist, Klintehamn
Ansökan 2018:48

Sköld: I guld en röd björn och en röd gumse, båda uppresta och motvända.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sittande röd berguv.

Hjernquist

Jack Halvorsen, Helsingborg
Ansökan 2018:49

Sköld: I blått ett framifrån sett vikingaskepp av silver, seglande på en av vågskura bildad blå stam fem gånger av vågskuror delad i blått och silver samt ovan åtföljd av en femuddig stjärna och en yxa, båda av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda drakhuvuden vända från varandra.

Halvorsen

Karin Johannesson, Uppsala
Ansökan 2018:56

Sköld: I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Johannesson

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2019:

Robert Hultman, Vällingby
Ansökan 2018:14

Sköld: I blått tre träd av guld, två över ett, åtföljda ovan av en medelst vågskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande vildman av guld med grön krans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande röd klubba.

Empty2

Carl Segersson, Romelanda
Ansökan 2018:19

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett med krona av guld krönt rött gående lejon hållande en korsstång av silver med blå fanduk.

Empty2

Theo Segersson, Romelanda
Ansökan 2018:20

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En fläkt röd fågel Fenix med beväring av guld och uppkommande ur röd eld, i höger fot hållande en korsstång av silver med blå tvåtungad fanduk.

Empty2

Per Emil Wållberg, Farsta
Ansökan 2018:32

Sköld: I blått ett spetsigt treberg av silver åtföljt ovan av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två renhorn av silver.

Empty2

Lucas Steneram, Löddeköpinge 
Ansökan 2018:34

Sköld: Ginstyckad i rött, vari ett avslitet griphuvud av guld, och guld, vari en röd pilkvist.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

Björn Granath, Järfälla
Ansökan 2018:37

Sköld: Medelst en sänkt bjälke av silver delad i grönt och blått, bjälken och det övre fältet överlagda med en ceder av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En rundel, medelst vågskuror två gånger delad i grönt, silver och blått.

Empty2

Tom Plenningsköld, Stockholm
Ansökan 2018:38

Sköld: I blått ett sittande bevingat lejon av silver med röd beväring, i höger framtass hållande en bländare av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En bländare av guld mellan två blå vingar.

Empty2

Peter Tsouknidas, Bollebygd
Ansökan 2018:39

Sköld: Ginstyckad i guld, vari ett kors bildat av fyra vid stjälken kopplade svarta brännässelblad, och svart, vari en med grepe försedd kanna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre svarta plymer.

Empty2

Jan-Erik Lindblom, Karlstad
Ansökan 2018:44

Sköld: I grönt en lind av guld över en av en vågskura bildad stam av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lindblomma av guld.

Empty2

Göran Beijer, Stockholm
Ansökan 2018:52

Sköld: I blått en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: På ett blått treberg ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande på en korsstav av guld en blå fana med bård och flikar av guld.

Empty2

Erik Beijer Mörck, Johanneshov
Ansökan 2018:53

Sköld: I svart en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre orgelpipor, silver, blå och silver.

Empty2

Stefan Envall, Tumba
Ansökan 2018:55

Sköld: I guld fem bjälkvis ordnade gröna enar nedan åtföljda av en svart upprest varg hållande ett svart svärd.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

Mats Runermark, Ankarsrum
Ansökan 2019:1

Sköld: Medelst en vågskura kluven i blått, vari en Justitia-figur hållande svärd och balansvåg, allt av silver, och silver, vari tre röda kugghjul.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd tupp i höger fot hållande ett svärd av silver.

Empty2

Daniel Landin, Bjärred
Ansökan 2019:2

Sköld: I rött ett genomgående kors av guld, åtföljt ovan av två motvända lejon av guld och nedan av två ekar av guld, i korsmitten belagt med en röd grip krönt med blå krona.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

Carl Wingård, Varberg
Ansökan 2019:3

Sköld: I blått ett på ett treberg stående torn med huv, allt av guld, omgivet av en växande vinranka av silver med druvklasar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd utter med blå beväring.

Empty2

Evelina Kurki Lindblad, Stockholm
Ansökan 2019:4

Sköld: I blått fält bestrött med rosor av silver, en trana av silver med röd beväring, hållande ett lindblad av guld i höger fot.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En trana av silver, hållande ett lindblad av guld i höger fot.

Empty2

Fredrik Jonsson, Råå
Ansökan 2019:7

Sköld: I svart en balk av guld belagd med en röd videkvist, åtföljd ovan av en och nedan av två femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande örn av guld hållande en röd tångreva i näbben.

Empty2

Pontus Johansson, Göteborg
Ansökan 2019:8

Sköld: Delad i grönt och guld och belagd med en upprest varg av motsatta tinkturer och med röd beväring, samt åtföljd ovan sinister av en strålande femuddig stjärna av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre plymer varav två av guld och en grön.

Empty2

Franz Jonzon, Lyrestad
Ansökan 2019:9

Sköld: Medelst en spets mot sinister av silver, belagd med ett stående utåtseende svart gloson med röd beväring och i munnen hållande en skiftnyckel av guld, delad i rött, vari två uppkommande liar av silver, och blått, vari tre stolpvis ställda hammare av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På en grön kulle en nedtill ihopringlad lindorm av silver med röd beväring och kluven svans, hållande i höger fot en blå bok och i vänster fot ett svart sädesax.

Empty2


Fritz Jonzon, Lyrestad
Ansökan 2019:10

Sköld: Styckad i guld, vari en framkommande röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, åtföljd nedan av ett svart fallande sjöblad, och svart, vari ett halvt kugghjul av guld mötande styckningslinjen, den övre delen även mötande lindormens kropp.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd lindorm, vars bakdel är ringlad och vars överkropp är upprest, med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, hållande två korslagda veteax försedda med var sin flaggduk, dexter flagga blå med tre av vågskuror bildade bjälkar av guld, sinister flagga av guld med tre blå av vågskuror bildade bjälkar belagda med av vågskuror bildade strängar av silver.

Empty2

Marianne Persson, Bredaryd
Ansökan 2019:11

Sköld: I guld en blå linblomma med grön stjälk och blad.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart utter med en fisk av silver i munnen.

Empty2

Per Larsen, Bagarmossen
Ansökan 2019:12

Sköld: I guld en flygande svart papegoja med röd beväring hållande i sin högra fot en svart lyra och i sin vänstra en svart konstnärspensel.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En balansvåg mellan två papegojvingar, allt av guld.

Empty2

Per Nordenvall, Uppsala
Ansökan 2019:13

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver, och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två örnvingar, dexter blå och sinister av silver, belagda med var sin femuddig stjärna av motsatt tinktur.

Empty2

Jonas Hysing, Stockholm
Ansökan 2019:´15

Sköld: I blått en stolpvis ställd härva av hysing av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart berguv med beväring samt krönt med krona av guld, hållande en musköt av guld.

Empty2

Knut Jonzon, Lyrestad
Ansökan 2019:16

Sköld: I silver en upprest grön hjort med beväring av guld och horn formade av blixtar av guld samt vars vänstra framben ersatts med en harneskklädd hov; armharneskets ledplåt av guld och harnesket av silver, hållande i med frambenen ett gevär av silver, allt åtföljt av en grön ginpost vari ett stolpvis genomgående rep av guld med knut på mitten.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två som blixtar formade horn av silver, på stjälk uppväxande sädesax av guld framför en uppstigande svart jakthund med beväring och halsband av guld hållande med båda framtassarna en blocknyckel av silver.

Empty2

Jenny Rosell, Stockholm
Ansökan 2019:17

Sköld: I rött ett par korslagda stövlar åtföljda ovan av en halvmånekniv med eggen nedåt, allt av guld och omgivet av en bård av guld belagd med sju röda rosor.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt fågel Fenix av guld uppstigande ur eld med lågor röda och av guld.

Empty2

Lina Rengius Persson, Stockholm
Ansökan 2019:18

Sköld: I grönt fyra mot mitten vända flygande svalor av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tvåsvansat lejon av silver hållande en grön fotogenlampa.

Empty2

Fredrik Göransson, Vinninga
Ansökan 2019:19

Sköld: I blått en uggla av silver med beväring av guld sittande på en bepansrad arm av silver framkom-mande från dexter; en gyllene kedja slingrar sig runt armen och hålls av handens knutna näve.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett vagnshjul kluvet i blått och silver.

Empty2

Elisabeth Grahn, Stockholm
Ansökan 2019:20

Sköld: I guld en grön gran med svart stam och med en i granen sittande ekorre av guld hållande en svart kotte.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ekorre av guld hållande en åttauddig stjärna av silver.

Empty2

Zabina Nilsson, Billesholm
Ansökan 2019:21

Sköld: I svart en springande bakåtseende jackalop av silver åtföljd ovan av en sinister snedginstam av silver belagd med en balkvis ställd svart konstnärspensel under en balkvis ställd störtad svart hammare.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppväxande svart kvist med blad av silver och växande i en ögla mellan två jackalophorn av silver.

Empty2

Linda Juhlin, Lidingö
Ansökan 2019:22

Sköld: I svart en bevingad kvast av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppskjutande kvastar av guld.

Empty2

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) i av SVK fastställd schablon.