Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 november 2021”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2021:

Per Lidbeck, Malmö
Ansökan 2018:50. Bild: BF

Sköld: Delad i grönt, vari tre musselskal av silver ordnade ett över två, och av guld, vari ett rött mantuanskt kors.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppåtvänt musselskal av silver belagt med ett rött mantauanskt kors.

 

 

 

Niklas Forsberg, Solna
Ansökan 2019:31. Bild: BF

Sköld: I svart fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och med en av grankvistskura bildad stam av silver, ett svärd av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar beströdda med sexuddiga stjärnor av guld.

 

 

 

Igge Fernstad, Söderköping
Ansökan 2019:42. Bild: BF

Sköld: Se SV-435

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En arm av silver klädd i blå ärm och hållande en svart hammare.

 

 

 

Jonas Jonzon, Mariestad
Ansökan 2020:6. Bild: BF

Sköld: I blått en genomgående bro med ett spann, åtföljd ovan av en störtad plogbill lagd över två korslagda hammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ur en ring av veteax ett uppstigande svart lejon med röd beväring med en bössa av silver hängande över axeln och hållande en treudd av guld.

 

 

 

Martin Nilsson, Odensbacken
Ansökan 2020:10. Bild: KDH

Sköld: Genom en bjälke av guld, belagd med en röd pensel, delad i ett fält som i sin tur är delat genom ett mantelsnitt i guld och blått vari en hyvel av guld, och rött, vari en skomakarhammare korslagd med en yxa, båda av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett kvarnhjul av guld.

 

 

 

Hugo Jonzon, Mariestad
Ansökan 2020:17. Bild: KDH

Sköld: I svart en fläkt korp av silver hållande i höger fot en lyra och i vänster fot en kulram, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande i höger tass en svart blocknyckel och i vänster fem svarta veteax.

 

 

 

Anders Ardstål, Särö
Ansökan 2020:25. Bild: BF

Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med en fläkt örn av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger fot hållande en smideshammare av guld och ovan åtföljd av en blå fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande åt dexter seende lejon av silver med beväring av guld, hållande i höger tass en stav och i vänster en kalk, båda av guld.

 

 

 

Christoffer Ivarsson, Stureby
Ansökan 2020:29. Bild: BF

Sköld: I blått fält bestrött med med vasar av silver, ett lejon av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med lyftade vingar, med fötterna hållande en armring av guld.

 

 

 

Johan Wadenbäck, Hjärup
Ansökan 2020:30. Bild: BF

Sköld: I rött en sänkt störtad dubbelsparre av guld, åtföljd ovan av ett gående lejon av guld med beväring av silver och blå tunga.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av silver och blå tunga, hållande en öppen krona av guld.

 

 

 

Rickard Persson, Skurup
Ansökan 2020:31. Bild: KDH

Sköld: Kvadrerad i guld och blått samt belagd med en jakthund av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta rådjurshorn.

 

 

 

Linda Adcock, Skurup
Ansökan 2020:32. Bild: KDH

Sköld: I grönt en spets av silver belagd med en grön ek.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön uggla stående på ett ben och i den andra foten hållande en pilbåge av guld samt med ett pilkoger av guld på ryggen.

 

 

 

Oscar Frankgard, Västerås
Ansökan 2020:34. Bild: KDH

Sköld: Ginstyckad i rött, vari en lilja av silver, och silver, vari ett rött krenelerat borgtorn åtföljt till sinister av ett mot borgtornet upprest rött lejon, med klor och tunga av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

Andreas Kaltenegger, Uppsala
Ansökan 2020:36. Bild: BF

Sköld: I blått en harv av guld åtföljd nedan av en av granskura bildad stam av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

Jonas Arnell-Szurkos, Älvsjö
Ansökan 2020:38. Bild: KDH

Sköld: Delad i blått, vari en uppkommande örn av guld med röd beväring, och guld, vari en svart trefotsgryta.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart älghornskrona.

 

 

 

Erik Silvermist, Vårgårda 
Ansökan 2020:39. Bild: KDH

Sköld: I silver en svart fyrhövdad hydra med ögon av guld, uppkommande ur en av karvskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ur en blå kulle uppväxande ek av guld.

 

 

 

Andreas Högström, Saltsjö-Boo
Ansökan 2020:40. Bild: KDH

Sköld: I rött en fackla av silver med eld av guld mellan två fjäderpennor av guld och åtföljd nedan av en bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Framför sex fanor, ytterst två schackrutiga i blått och silver, därnäst en röd och en av guld, innerst en av guld och en blå, två uppkommande bepansrade armar av silver, dexter hållande ett svärd av silver med fäste av guld, och sinister en fjäderpenna av guld.

 

 

 

Joakim Sander, Landskrona
Ansökan 2020:41. Bild: KDH

Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciakvistar åtföljda ovan av ett georgskors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med röd beväring.

 

 

 

Emelie Sandblom, Ängelholm
Ansökan 2020:42. Bild: BF

Sköld: I svart, i sköldhuvudet tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld, därunder två av vågskuror bildade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På ett treberg av guld, tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld.

 

 

 

Helena Brage Rosenqvist, Göteborg
Ansökan 2020:43. Bild: KDH

Sköld: I silver två gröna liggande, stolpvis ställda kopplade lyror med svarta strängar.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön ara-papegoja med vingarna utslagna, med ansikte och fötter av silver samt med röd näbb.

 

 

 

Tiina Sarlin, Sollentuna
Ansökan 2020:44. Bild: BF

Sköld: I svart två av vågskuror bildade strålar av silver ställda i en sparre, emellan åtföljda av en stolpvis ställd kajak sedd ovanifrån belagd med en bjälkvis lagd kajakpaddel, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest get av silver med beväring av guld, blåsande i en fanfartrumpet av guld med en svart fana med fransar av guld och beströdd med åtta femuddiga stjärnor av silver.

 

 

 

Stig Löwenspets, Torsby
Ansökan 2020:49. Bild: KDH

Sköld: I silver en röd spets belagd med ett Jerusalemskors av guld, åtföljd av tre gröna löv på var sida.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En liggande halvmåne av silver omgiven av tolv kopplade stjärnor av guld.

 

 

 

Kristian Nordgren, Örebro
Ansökan 2020:50. Bild: KDH

Sköld: I blått en rundel av silver belagd med en uppväxande blå ek, belagd med tre eklöv av guld i knippe, med en rot av guld därunder.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En åttauddig blå stjärna med den översta spetsen av guld mellan två kronhjortshorn av guld.

 

 

 

Fredrik Wittboldt, Lidingö
Ansökan 2020:51. Bild: KDH

Sköld: I blått fem bjälkvis ställda strängar varav de tre övre överlagts med en smal stolpe förenade med bjälkarna, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

 

 

Per-Anders Grunnan, Munkedal
Ansökan 2020:52. Bild: BF

Sköld: I blått två korslagda nycklar av guld mellan tre laxar av silver med röd beväring följande varandra i cirkel.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd bro med ett krenelerat rött torn på var sida, varpå ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld.

 

 

 

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2021:

Viktor Olof Nederberg, Mariehamn (Åland)
Ansökan 2020:26. Bild:

Sköld: I guld två korslagda änterbilor med svarta skaft och blad av silver med röd egg, sammanbundna av en knopboll av silver med två fritt hängande tampändar, allt åtföljt ovan av en av trebergskura bildad blå ginstam och nedan av en av fjällskura bildad blå stam belagd med en krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En liggande grön lagerkrans med inbundna styvmorsvioler med kronblad av purpur, guld och silver samt med grön stjälk.


Empty2

 

 

Pernilla Arensparr, Stockholm
Ansökan 2020:28. Bild:

Sköld: I rött en höjd sparre av silver, därunder en nedkommande örnfot av silver med fjäderdräkt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd kulle besatt med ett boklöv av guld, allt mellan två svarta hjorthorn.


Empty2

 

 

Carl-Henry Salomonsson, Karlstad
Ansökan 2020:33. Bild:

Sköld: Delad i guld, vari ett rött smidesstäd, och rött, vari ett balkvis ställt veteax av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon delat i guld och rött och med blå beväring, hållande i tassarna ett svart armborst med svart sträng och pil samt pilspets av silver.


Empty2

 

 

Christer Foghagen, Ålem
Ansökan 2020:35. Bild:

Sköld: Genom sänkt mantelsnitt delad i blått, vari ett ankare åtföljt nedan på sidorna av två femuddiga stjärnor, allt av guld, och guld, vari ett blått ankarkors.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppresta gåspennor, en av guld och en blå.


Empty2

 

 

Bo Skacke, Aneby
Ansökan 2020:37. Bild:

Sköld: I guld en av vågskura bildad sinister snedstam, två gånger av vågskura delad i svart, guld och blått, åtföljd ovan av en svart almkvist med gröna blad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt och mellan två almblad, delade med ginbalksvis respektive balkvis bruten delningslinje i guld och rött.


Empty2

 

 

Daniel Thomas Sjödin, Luleå
Ansökan 2020:45. Bild:

Sköld: I svart en framifrån sedd uppåtflygande uggla av guld, allt omgivet av en av blått och guld gironnerad bård.

Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stående grip delad i svart och guld och med beväring av guld, hållande en nyckel av guld, besatt med en svart fanduk beströdd med herminer av guld och däromkring en av blått och guld gironnerad bård.


Empty2

 

 

Ann Yxnacke, Kristinehamn
Ansökan 2020:46. Bild:

Sköld: I silver en svart ek, åtföljd ovan av fem bjälkvis ordnade svarta björnspår.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grön björnfäll med huvud, besatt med älghorn av guld.


Empty2

 

 

Robin Lavhage, Rottne
Ansökan 2020:48. Bild:

Sköld: I guld en röd älg med blå beväring gående på ett svart treberg belagt med en kroksabel av silver vänd mot sinister och med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande dexterseende lejon av guld med höger arm klädd i harnesk av silver och däri hållande ett svärd av silver med fäste av guld, i vänster tass hållande en kroksabel av silver med fäste av guld.


Empty2

 

 

Richard Lilliehorn Prins, Västra Frölunda
Ansökan 2020:53. Bild:

Sköld: I rött mellan två vesselhorn av silver en lilja av guld åtföljd ovan av en öppen krona av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Empty2

 

 

Hugo Carlsson, Bjärred
Ansökan 2020:54. Bild:

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver i nedre dexter hörn, och silver, vari en stolpvis ställd gren av hagtorn med löv och taggar, allt svart.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre svarta hagtornstaggar ställda i knippe, besatta med tretungade vimplar delade i rött och guld, uppstigande ur en liggande grenkrans av guld med fyra uppställda hagtornslöv av guld och däremellan fyra uppställda röda hagtornsbär, varav ett helt och två halva löv samt två bär synliga framifrån.


Empty2

 

 

Linus Håkansson, Löddeköpinge
Ansökan 2020:57. Bild:

Sköld: Medelst tinnskura delad i blått, vari en sol av guld belagd med en blå jordglob med kontinenter av silver, och guld, vari två korslagda röda hillebarder.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd pilgrimsfalk med teckning och beväring av guld, i näbben hållande en röd pion med grön bladförsedd stjälk, allt mellan två palmblad av guld.


Empty2

 

 

Johanna Glembo, Ludvigsborg
Ansökan 2021:1. Bild:

Sköld: I blått en balansvåg av guld, åtföljd ovan av ett svärd och en ek, båda av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå grip med röd beväring och öppen krona av guld, uppstigande ur en krans av åtta uppåtställda eklöv av guld, varav fem synliga framifrån.


Empty2

 

 

Pär Ershag, Göteborg
Ansökan 2021:2. Bild:

Sköld: I blått fem fiskar av silver simmande i cirkel i dextervridning, allt inom en bård av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem uppväxande lingonkvistar, delade i blått och silver samt utan bär.


Empty2

 

 

Lars Erik Forsbergh, Tandsbyn
Ansökan 2021:3. Bild:

Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå balk, åtföljd ovan av ett svart björnspår och nedan av ett svart uppskjutande berg.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Empty2

 

 

Andreas Borgesten, Vårgårda
Ansökan 2021:4. Bild:

Sköld: I blått en uppskjutande borg av silver med tre krenelerade torn, det mittersta högst, samt med svarta fönster och port, och därunder en grön stam belagd med en spetsruta av silver.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En trana av silver med hjässa, näbb och ben röda, hållande två korslagda dalpilar av guld med silverspetsar i vänster fot.


Empty2

 

 

Mattias Engdahl, Pyrmont, Australien
Ansökan 2021:5. Bild:

Sköld: Fyrstyckad i blått, silver, silver och grönt och belagd med fyra andreaskorsställda liljor i motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En vase av silver med övre bandet blått och nedre grönt, åtföljd på vardera sidan av fyra fanor med stänger av silver samt varannan fanduk grön och blå, samtliga belagda med en lilja av silver.


Empty2

 

 

Adam Ivehag, Skara
Ansökan 2021:7. Bild:

Sköld: Genom en vågskura kluven i blått, vari ett latinskt kors av silver, och silver, vari en blå ring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå harpa mellan två vingar av silver.


Empty2

 

 

Lars Kastanjehierta, Enköping
Ansökan 2021:8. Bild:

Sköld: I silver ett grönt kastanjeträd, åtföljt på sidorna och nedan av tre svarta hjärtan.

Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart skepp med tre master och segel av silver.


Empty2

 

 

Torbjörn Claesson, Ludvika
Ansökan 2021:11. Bild:

Sköld: I silver en blå balk belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld, åtföljd ovan av ett avslitet rött vildsvinshuvud och nedan av en grön lagerkvist.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett Kristusmonogram mellan två strutsplymer, allt av guld.


Empty2

 

 

Andreas Daun, Norrtälje
Ansökan 2021:13. Bild:

Sköld: I grönt två knölsvanar av silver med beväring av guld, båda simmande och motvända, allt inom en bård av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tallkotte av guld mellan två gröna vingar med vingpennor av silver.


Empty2

 

 

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH), Magnus Bäckmark (MB) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.