Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2021”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2020:

Daniel Öhman, Stockholm
Ansökan 2018:30. Bild: KDH

Sköld: I blått ett lejon av guld, belagt med tre blå hjärtan, två över ett, och hållande ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre röda strutsplymer.

Pehr Emil Wållberg, Farsta
Ansökan 2018:32. Bild: BF

Sköld: I svart tre uppskjutande sänkta spetsar av silver, den mittersta nederst överlagd de yttre, åtföljda ovan av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Två renhorn av silver.

Natalie Örjes, Djurås
Ansökan 2019:30. Bild: BF

Sköld: I guld en svart kronhjort åtföljd av en grön post vari tre stolpvis ordnade kyrkklockor av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart kronhjort.

Iren Ullström, Skara
Ansökan 2019:37. Bild: KDH

Sköld: I svart tre framifrån sedda får av silver, åtföljda nedan av en av en karvskura bildad tre gånger av karvskura i silver, svart, guld och svart delad stam.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En guckusko av guld.

Per Richardson, Mariestad
Ansökan 2019:39. Bild: BF

Sköld: I grönt en kuggkrans, därinom två korslagda störtade nycklar över ett nyckelhål, allt av guld, åtföljt ovan av tre strålande rundlar, allt av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två hjorthorn av guld besatta med vardera tre gröna humlekottar, tre gröna eklöv framför tre uppkommande kornax av guld.

Sofia Wiberg, Gyttorp
Ansökan 2019:44. Bild: KDH

Sköld: I grönt en kompassros med sex väderstreck av guld och svart åtföljd ovan av en av en grankvistskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En snigel med snäcka av guld.

Peter Falkenäng, Stockholm
Ansökan 2019:48. Bild: BF

Sköld: I grönt en fläkt falk med beväring av guld hållande i klorna en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två röda vingar, belagda med två av vågskuror bildade bjälkar av guld, ett svart treberg, varifrån ett störtat i treberget nedstucket svärd av guld.

Mikael Nygren, Eskilstuna
Ansökan 2019:49. Bild: BF

Sköld: I blått en balk av silver belagd med fem stolpvis ställda röda hjärtan, åtföljd på båda sidor av en balkvis ställd sträng av guld samt ovan av en balansvåg och nedan av en lilja, båda av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Stefan Dollsén, Kungsör
Ansökan 2019:51. Bild: KDH

Sköld: I svart ett utåtseende oxhuvud med två korslagda spikar mellan hornen, allt av guld och inom en infattning av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lagerkrans av guld.


Fredrik Rehnberg, Handen
Ansökan 2019:52. Bild: BF

Sköld: I svart en över ett treberg av guld springande ren av silver med röd beväring försedd med en halsring med tre almblad, allt av guld, åtföljd ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två röda renhorn.


Lars Molin, Karlshamn
Ansökan 2019:53. Bild: BF

Sköld: I rött ett lejon av silver hållande en ekkvist av guld samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam delad medelst en vågskura i murverk av guld, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande svärd av silver mellan två röda örnvingar.


Lord* Ulf Skei, Borlänge
* detta är ett registrerat förnamn
Ansökan 2019:54. Bild: BF

Sköld: Medelst en balk av silver styckad i rött, vari en drake, och blått, vari ett lejon, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå oxhorn.


Jan König, Stockholm
Ansökan 2019:55. Bild: KDH

Sköld: I blått en krönt man, i högra handen hållande en spira och med vänstra handen i sidan, stående på en kulle, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, hållande en spira av guld, allt mellan två blåa plymer.


Christoffer Rongve, Vällingby
Ansökan 2019:56. Bild: BF

Sköld: I rött en dubbelyxa, omgiven av en infattning i form av en kedja, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda nedtill förenade oxhorn varifrån en uppväxande vitsippa med pistiller av guld, blomblad av silver och grön stjälk.


Fredrik van Kesbeeck Andersson, Skanör
Ansökan 2019:57. Bild: KDH

Sköld: I guld två svarta medelst vågskuror bildade flanker, däremellan ett svart körsbärsträd med gröna blad och röda bär.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett andreaskors av guld, överst besatt med en lyra omgiven av en lagerkrans, allt av guld.


Ulf Möller, Vellinge
Ansökan 2019:58. Bild: KDH

Sköld: I guld en röd stam samt ett över skuran uppskjutande spänt armborst av motsatta tinkturer, vars pilspets balanserar en röd våg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld med röd stam, vardera belagd med ett rött möllejärn.


Viorel Octavian Ciupitu, Finnerödja
Ansökan 2019:59. Bild: BF

Sköld: I rött en passare av silver med nedåtriktade armar och med en sol av guld mellan armarna.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av silver.


Mats Olsson, Staffanstorp
Ansökan 2020:1. Bild: BF

Sköld: Kvadrerad i grönt och guld samt belagd med ett störtat ekblad av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ekblad kvadrerat i guld och grönt.


Ola Lindahl, Laholm
Ansökan 2020:2. Bild: BF

Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med en uppväxande lind av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tredelad solfjäder av silver, blått och silver, avslutad upptill av en karvskura med sju spetsar vardera besatt med ett lindblad av silver.


Leif Hellström, Tullinge
Ansökan 2020:3. Bild: KDH

Sköld: I blått en av mantelsnitt bildad ginstam av silver och en av bågsnitt bildad stam av silver, belagd med två av vågskuror bildade blå bjälkar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Jonas Syrén, Sollentuna
Ansökan 2020:4. Bild: KDH

Sköld: I guld en stolpvis ställd grön syrenkvist med blomklase av purpur.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande sjöjungfru av guld i vardera handen hållande en grön syrenkvist med blomklase av purpur.


Robert Fabian, Borås
Ansökan 2020:5. Bild: KDH

Sköld: I svart en störtad nyckel med sinistervänt ax och med ett patriarkalkors i nyckelns grepp, åtföljd av tre sjuuddiga stjärnor, två över en, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En gående utåtseende varg av silver.


Pontus Strömberg, Alingsås
Ansökan 2020:7. Bild: BF

Sköld: I svart en balk av guld belagd med en svart korp och åtföljd av två fyruddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande drake av silver hållande en krona av guld.


Patrik Östman, Falun
Ansökan 2020:8. Bild: BF

Sköld: I fält kluvet i guld och blått två korslagda pilar av motsatta tinkturer och med röd spets respektive spets av silver, åtföljda dexter av ett rött kopparmärke och sinister av ett järnmärke av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande svart berguv.


Kim Nydahl, Kattarp
Ansökan 2020:9. Bild: BF

Sköld: I blått två korslagda drabantvärjor av silver med byglarna vända utåt, åtföljda ovan av en tilltagande måne och på sidorna samt nedan av tre naverlönnsblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med stängd mun och framtassarna på hjälmbindeln.


Per Fahlén, Enskede
Ansökan 2020:11. Bild: BF

Sköld: I blått en grip av silver med röd beväring hållande en lax av silver, åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, medelst vågskura delad i silver och rött.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Johan Hargehäll, Västra Frölunda
Ansökan 2020:12. Bild: BF

Sköld: I blått en spets av silver belagd med ett blått hjärta, åtföljd dexter av en sol av silver, sinister av en lyra av silver och nedan av en av en vågskura bildad stam medelst vågskura tre gånger delad i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lagerkrans av silver.


Thord Sköldekrans, Lidingö
Ansökan 2020:13. Bild: BF

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari ett avhugget rött drakhuvud och ett avslitet svart björnhuvud med röd beväring, och blått, vari en stork av silver med röd beväring och med en orm av guld i näbben.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm med obehandskad hand av silver, hållande en yxa av silver med svart skaft, allt mellan två vesselhorn delade i blått och guld respektive guld och blått.


Eva Carlsson, Jönköping
Ansökan 2020:14. Bild: BF

Sköld: I silver en inböjd röd spets belagd med en ros av guld och åtföljd av två blå liljor.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Jonas Persgaard, Skanör
Ansökan 2020:15. Bild: BF

Sköld: I guld en sänkt blå sparre överlagd en röd störtad sparre.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av guld och blå.


Marcel Ulverskiold Nordstierneheim, Lessebo
Ansökan 2020:16. Bild: KDH

Sköld: I svart ett genomgående vikingaskepp av silver seglande på en av vågskura bildad röd stam, åtföljd ovan av en sjuuddig stjärna av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppåtriktat varghuvud av guld med röd beväring mellan två svarta horn.


Carl Johan Stiuvhart, Östersund
Ansökan 2020:18. Bild: KDH

Sköld: Av en treradig av silver och blått schackrutad ginbalk ginstyckad i guld, vari tre blå femuddiga stjärnor ordnade två över en, och blått, vari tre korsade spikkors av guld ordnade ginbalksvis.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, hållande i höger tass en stridsyxa av guld och i vänster en sporre av guld.


Håkan Svensson, Grötö
Ansökan 2020:19. Bild: KDH

Sköld: I blått en fyrbladig propeller av guld, ovan åtföljd av en späckhuggare av silver med röd tunga.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda röda harpuner med spetsar av silver mellan två vingar av silver med blå vingpennor.


Mattias Hagman, Karlskrona
Ansökan 2020:20. Bild: BF

Sköld: I blått en ek av guld ovan åtföljd av en åttauddig stjärna mellan två sexuddiga stjärnor, alla av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande i höger tass ett svärd av guld med klinga av silver och i vänster en ekkvist av guld.


John Sävesjö, Kalmar
Ansökan 2020:21. Bild: KDH

Sköld: Medelst vågskura delad i guld, vari fem uppväxande gröna sävstjälkar, och blått, vari en av vågskuror bildad bjälke av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre staplade böcker med gröna ryggar och blad av silver, varpå en sittande uggla av silver med lyftade vingar.


Johan Berne, Torslanda
Ansökan 2020:22. Bild: BF

Sköld: I fält, ginstyckat i silver och blått, en upprest björn i motsatta tinkturer och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas, och däröver en blå ginstam belagd med tre rundlar, den i mitten av silver och de två yttre av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande björn ginstyckad i blått och silver och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas.


Sara Szeto (f. Sunno), Vancouver, Canada
Ansökan 2020:23. Bild: KDH

Sköld: I blått två motvända svanar av silver med vänster- respektive högerfoten mötande varandra, stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld belagd med sex hjärtan, ordnade tre, två och ett.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två blå vingar.


Magnus Molander, Mölndal
Ansökan 2020:24. Bild: KDH

Sköld: I blått ett ankare omslingrat av en delfin, allt av silver, åtföljt nedan av en av bågsnitt och vågskura bildad stam av silver belagd med ett rött hjärta.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest hummer av guld mellan fyra röda fanstänger med tvåuddiga fanor kluvna i silver och blått.

Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2020:

Per Lidbeck, Malmö
Ansökan 2018:50. Bild:

Sköld: Delad i grönt, vari tre musselskal av silver ordnade ett över två, och av guld, vari ett rött mantuanskt kors.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

 

 

 

Niklas Forsberg, Solna
Ansökan 2019:31. Bild:

Sköld: I svart fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och med en av grankvistskura bildad stam av silver, ett svärd av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar beströdda med sexuddiga stjärnor av guld.

Empty2

 

 

 

Igge Fernstad, Söderköping
Ansökan 2019:42. Bild:

Sköld: Se SV-435

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En arm av silver klädd i blå ärm och hållande en svart hammare.

Empty2

 

 

 

Jonas Jonzon, Mariestad
Ansökan 2020:6. Bild:

Sköld: I blått en genomgående bro med ett spann, åtföljd ovan av en störtad plogbill lagd över två korslagda hammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ur en ring av veteax ett uppstigande svart lejon med röd beväring med en bössa av silver hängande över axeln och hållande en treudd av guld.

Empty2

 

 

 

Martin Nilsson, Odensbacken
Ansökan 2020:10. Bild:

Sköld: Genom en bjälke av guld, belagd med en röd pensel, delad i ett fält som i sin tur är delat genom ett mantelsnitt i guld och blått vari en hyvel av guld, och rött, vari en skomakarhammare korslagd med en yxa, båda av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett kvarnhjul av guld.

Empty2

 

 

 

Hugo Jonzon, Mariestad
Ansökan 2020:17. Bild:

Sköld: I svart en fläkt korp av silver hållande i höger fot en lyra och i vänster fot en kulram, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande i höger tass en svart blocknyckel och i vänster fem svarta veteax.

Empty2

 

 

 

Anders Ardstål, Särö
Ansökan 2020:25. Bild:

Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med en fläkt örn av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger fot hållande en smideshammare av guld och ovan åtföljd av en blå fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande åt dexter seende lejon av silver med beväring av guld, hållande i höger tass en stav och i vänster en kalk, båda av guld.

Empty2

 

 

 

Christoffer Ivarsson, Stureby
Ansökan 2020:29. Bild:

Sköld: I blått fält bestrött med med vasar av silver, ett lejon av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med lyftade vingar, med fötterna hållande en armring av guld.

Empty2

 

 

 

Johan Wadenbäck, Hjärup
Ansökan 2020:30. Bild:

Sköld: I rött en sänkt störtad dubbelsparre av guld, åtföljd ovan av ett gående lejon av guld med beväring av silver och blå tunga.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av silver och blå tunga, hållande en öppen krona av guld.

Empty2

 

 

 

Rickard Persson, Skurup
Ansökan 2020:31. Bild:

Sköld: Kvadrerad i guld och blått samt belagd med en jakthund av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta rådjurshorn.

Empty2

 

 

 

Linda Adcock, Skurup
Ansökan 2020:32. Bild:

Sköld: I grönt en spets av silver belagd med en grön ek.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön uggla stående på ett ben och i den andra foten hållande en pilbåge av guld samt med ett pilkoger av guld på ryggen.

Empty2

 

 

 

Oscar Frankgard, Västerås
Ansökan 2020:34. Bild:

Sköld: Ginstyckad i rött, vari en lilja av silver, och silver, vari ett rött krenelerat borgtorn åtföljt till sinister av ett mot borgtornet upprest rött lejon, med klor och tunga av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

 

 

 

Andreas Kaltenegger, Uppsala
Ansökan 2020:36. Bild:

Sköld: I blått en harv av guld åtföljd nedan av en av granskura bildad stam av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

 

 

 

Jonas Arnell-Szurkos, Älvsjö
Ansökan 2020:38. Bild:

Sköld: Delad i blått, vari en uppkommande örn av guld med röd beväring, och guld, vari en svart trefotsgryta.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart älghornskrona.

Empty2

 

 

 

Erik Silvermist, Vårgårda 
Ansökan 2020:39. Bild:

Sköld: I silver en svart fyrhövdad hydra med ögon av guld, uppkommande ur en av karvskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ur en blå kulle uppväxande ek av guld.

Empty2

 

 

 

Andreas Högström, Saltsjö-Boo
Ansökan 2020:40. Bild:

Sköld: I rött en fackla av silver med eld av guld mellan två fjäderpennor av guld och åtföljd nedan av en bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Framför sex fanor, ytterst två schackrutiga i blått och silver, därnäst en röd och en av guld, innerst en av guld och en blå, två uppkommande bepansrade armar av silver, dexter hållande ett svärd av silver med fäste av guld, och sinister en fjäderpenna av guld.

Empty2

 

 

 

Joakim Sander, Landskrona
Ansökan 2020:41. Bild:

Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciakvistar åtföljt ovan av ett georgkors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med röd beväring.

Empty2

 

 

 

Emelie Sandblom, Ängelholm
Ansökan 2020:42. Bild:

Sköld: I svart, i sköldhuvudet tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld, därunder två av vågskuror bildade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På ett treberg av guld, tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld.

Empty2

 

 

 

Helena Brage Rosenqvist, Göteborg
Ansökan 2020:43. Bild:

Sköld: I silver två gröna liggande, stolpvis ställda kopplade lyror med svarta strängar.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön ara-papegoja med vingarna utslagna, med ansikte och fötter av silver samt med röd näbb.

Empty2

 

 

 

Tiina Sarlin, Sollentuna
Ansökan 2020:44. Bild:

Sköld: I svart två av vågskuror bildade strålar av silver ställda i en sparre, emellan åtföljda av en stolpvis ställd kajak sedd ovanifrån belagd med en bjälkvis lagd kajakpaddel, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest get av silver med beväring av guld, blåsande i en fanfartrumpet av guld med en svart fana med fransar av guld och beströdd med åtta femuddiga stjärnor av silver.

Empty2

 

 

 

Stig Löwenspets, Torsby
Ansökan 2020:49. Bild:

Sköld: I silver en röd spets belagd med ett Jerusalemskors av guld, åtföljd av tre gröna löv på var sida.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En liggande halvmåne av silver omgiven av tolv kopplade stjärnor av guld.

Empty2

 

 

 

Kristian Nordgren, Örebro
Ansökan 2020:50. Bild:

Sköld: I blått en rundel av silver belagd med en uppväxande blå ek, belagd med tre eklöv av guld i knippe, med en rot av guld därunder.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En åttauddig blå stjärna med den översta spetsen av guld mellan två kronhjortshorn av guld.

Empty2

 

 

 

Fredrik Wittboldt, Lidingö
Ansökan 2020:51. Bild:

Sköld: I blått fem bjälkvis ställda strängar varav de tre övre överlagts med en smal stolpe förenade med bjälkarna, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

 

 

 

Per-Anders Grunnan, Munkedal
Ansökan 2020:52. Bild:

Sköld: I blått två korslagda nycklar av guld mellan tre laxar av silver med röd beväring följande varandra i cirkel.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd bro med ett krenelerat rött torn på var sida, varpå ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld.

Empty2

 

 

 

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH), Magnus Bäckmark (MB) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.