Pågående granskning

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2010”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2019:

Robert Hultman, Vällingby
Ansökan 2018:14. Bild: RA.

Sköld: I blått tre träd av guld, två över ett, åtföljda ovan av en medelst vågskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande vildman av guld med grön krans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande röd klubba.

 

Carl Segersson, Romelanda
Ansökan 2018:19. Bild: RA.

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett med krona av guld krönt rött gående lejon hållande en korsstång av silver med blå fanduk.

 

Theo Segersson, Romelanda
Ansökan 2018:20. Bild: RA.

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En fläkt röd fågel Fenix med beväring av guld och uppkommande ur röd eld, i höger fot hållande en korsstång av silver med blå tvåtungad fanduk.

 

Pehr Emil Wållberg, Farsta
Ansökan 2018:32. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett spetsigt treberg av silver åtföljt ovan av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två renhorn av silver.

 

Lucas Steneram, Löddeköpinge 
Ansökan 2018:34. Bild: RA.

Sköld: Ginstyckad i rött, vari ett avslitet griphuvud av guld, och guld, vari en röd pilkvist.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

Björn Granath, Järfälla
Ansökan 2018:37. Bild: RA.

Sköld: Medelst en sänkt bjälke av silver delad i grönt och blått, bjälken och det övre fältet överlagda med en ceder av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En rundel, medelst vågskuror två gånger delad i grönt, silver och blått.

 

Tom Plenningsköld, Stockholm
Ansökan 2018:38. Bild: RA.

Sköld: I blått ett sittande bevingat lejon av silver med röd beväring, i höger framtass hållande en bländare av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En bländare av guld mellan två blå vingar.

 

Peter Tsouknidas, Bollebygd
Ansökan 2018:39. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i guld, vari ett kors bildat av fyra vid stjälken kopplade svarta brännässelblad, och svart, vari en med grepe försedd kanna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre svarta plymer.

 

Jan-Erik Lindblom, Karlstad
Ansökan 2018:44. Bild: BF.

Sköld: I grönt en lind av guld över en av en vågskura bildad stam av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lindblomma av guld.

 

Göran Beijer, Stockholm
Ansökan 2018:52. Bild: BF.

Sköld: I blått en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: På ett blått treberg ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande på en korsstav av guld med en blå fana med bård och flikar av guld.

 

Erik Beijer Mörck, Johanneshov
Ansökan 2018:53. Bild: BF.

Sköld: I svart en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre orgelpipor, silver, blå och silver.

 

Stefan Envall, Tumba
Ansökan 2018:55. Bild: KDH.

Sköld: I guld fem bjälkvis ordnade gröna enar nedan åtföljda av en svart upprest varg hållande ett svart svärd.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

Mats Runermark, Ankarsrum
Ansökan 2019:1. Bild: BF.

Sköld: Medelst en vågskura kluven i blått, vari en Justitia-figur hållande svärd och balansvåg, allt av silver, och silver, vari tre röda kugghjul.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd tupp i höger fot hållande ett svärd av silver.

 

Daniel Landin, Bjärred
Ansökan 2019:2. Bild: BF.

Sköld: I rött ett genomgående kors av guld, åtföljt ovan av två motvända lejon av guld och nedan av två ekar av guld, i korsmitten belagt med en röd grip krönt med blå krona.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

 

Carl Wingård, Varberg
Ansökan 2019:3. Bild: BF.

Sköld: I blått ett på ett treberg stående torn med huv, allt av guld, omgivet av en växande vinranka av silver med druvklasar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd utter med blå beväring.

 

Evelina Kurki Lindblad, Stockholm
Ansökan 2019:4. Bild: MB.

Sköld: I blått fält bestrött med rosor av silver, en trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.

 

Fredrik Jonsson, Råå
Ansökan 2019:7. Bild: MB.

Sköld: I svart en balk av guld belagd med en röd videkvist, åtföljd ovan av en och nedan av två femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande örn av guld hållande en röd tångreva i näbben.

 

Pontus Johansson, Göteborg
Ansökan 2019:8. Bild: KDH.

Sköld: Delad i grönt och guld och belagd med en upprest varg av motsatta tinkturer och med röd beväring, samt åtföljd ovan sinister av en strålande femuddig stjärna av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre plymer varav två av guld och en grön.

 

Franz Jonzon, Lyrestad
Ansökan 2019:9. Bild: MB.

Sköld: Medelst en spets mot sinister av silver, belagd med ett stående utåtseende svart gloson med röd beväring och i munnen hållande en skiftnyckel av guld, delad i rött, vari två uppkommande liar av silver, och blått, vari tre stolpvis ställda hammare av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På en grön kulle en nedtill ihopringlad lindorm av silver med röd beväring och kluven svans, hållande i höger fot en blå bok och i vänster fot ett svart sädesax.

 

Fritz Jonzon, Lyrestad
Ansökan 2019:10. Bild: MB.

Sköld: Styckad i guld, vari en framkommande röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, åtföljd nedan av ett svart fallande sjöblad, och svart, vari ett halvt kugghjul av guld mötande styckningslinjen, den övre delen även mötande lindormens kropp.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En nedtill ihopringlad röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, hållande två korslagda stänger av guld upptill formade som veteax och försedda med var sin flaggduk, dexter flagga blå med tre av vågskuror bildade bjälkar av guld, sinister flagga av guld med tre blå av vågskuror bildade bjälkar belagda med av vågskuror bildade strängar av silver.

 

Marianne Persson, Bredaryd
Ansökan 2019:11. Bild: MB.

Sköld: I guld en blå linblomma med grön stjälk och blad.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart utter med en fisk av silver i munnen.

 

Per Larsen, Bagarmossen
Ansökan 2019:12. Bild: MB.

Sköld: I guld en flygande svart papegoja med röd beväring hållande i sin högra fot en svart lyra och i sin vänstra en svart konstnärspensel.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En balansvåg mellan två papegojvingar, allt av guld.

 

Per Nordenvall, Uppsala
Ansökan 2019:13. Bild: KDH.

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver, och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två örnvingar, dexter blå och sinister av silver, belagda med var sin femuddig stjärna av motsatt tinktur.

 

Jonas Hysing, Stockholm
Ansökan 2019:15. Bild: MB.

Sköld: I blått en stolpvis ställd härva av hysing av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart berguv med beväring samt krönt med krona av guld, hållande en musköt av guld.

 

Knut Jonzon, Lyrestad
Ansökan 2019:16. Bild: MB.

Sköld: I silver en upprest grön hjort med beväring av guld och horn formade av blixtar av guld samt vars vänstra framben är harneskklätt och avslutat med en hov, armharneskets ledplåt av guld och harnesket av silver, hållande med frambenen ett gevär av silver, allt åtföljt av en grön ginpost vari ett stolpvis genomgående rep av guld med knut på mitten.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två som blixtar formade horn av silver ett på stjälk uppväxande sädesax av guld framför en uppstigande svart jakthund med beväring och halsband av guld hållande med båda framtassarna en blocknyckel av silver.

 

Jenny Rosell, Stockholm
Ansökan 2019:17. Bild: MB.

Sköld: I rött ett par korslagda stövlar åtföljda ovan av en halvmånekniv med eggen nedåt, allt av guld och omgivet av en bård av guld belagd med sju röda rosor.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt fågel Fenix av guld uppstigande ur eld med lågor röda och av guld.

 

Lina Fridén, Stockholm
Ansökan 2019:18. Bild: BF.

Sköld: I grönt fyra mot mitten vända flygande svalor av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tvåsvansat lejon av silver hållande en grön fotogenlampa.

 

Fredrik Göransson, Vinninga
Ansökan 2019:19. Bild: MB.

Sköld: I blått en uggla av silver med beväring av guld sittande på en bepansrad arm av silver framkommande från dexter; en gyllene kedja slingrar sig runt armen och hålls av handens knutna näve.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett vagnshjul kluvet i blått och silver.

 

Elisabeth Grahn, Stockholm
Ansökan 2019:20. Bild: MB.

Sköld: I guld en grön gran med svart stam och med en i granen sittande ekorre av guld hållande en svart kotte.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ekorre av guld hållande en åttauddig stjärna av silver.

 

Zabina Nilsson, Billesholm
Ansökan 2019:21. Bild: MB.

Sköld: I svart en springande bakåtseende jackalop av silver åtföljd ovan av en sinister snedginstam av silver belagd med en balkvis ställd svart konstnärspensel under en balkvis ställd störtad svart hammare.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppväxande svart kvist med blad av silver och växande i en ögla mellan två jackalophorn av silver.

 

Linda Juhlin, Lidingö
Ansökan 2019:22. Bild:

Sköld: I svart en bevingad kvast av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppskjutande kvastar av guld.

 

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2020:

Thomas Tovland, Stockholm
Ansökan 2017:4. Bild:

Sköld: Fyrstyckad i grönt och silver, i första fältet en eldsflamma av silver, i andra fältet fem blå vattendroppar ordnade i virvel, i tredje fältet fem blå vimplar ordnade i virvel, i fjärde fältet ett humleblad av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett avslitet svart griphuvud med röd beväring.

Empty2

 

 

 

 

Lord* Lazze Xerxes Eventhén
* detta är ett registrerat förnamn
Ansökan 2017:31. Bild:

Sköld: I svart ett svävande andreaskors med en ginbalksvis ställd tvärslå på övre dexter arm, samt åtföljd ovan sinister och nedan dexter av två hakar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ek med en krona runt stammen, båda av guld.

Empty2

 

 

 

 

Lars Berglund, Harlösa
Ansökan 2019:14; avser enbart hjälmtäcke och hjälmprydnad. Bild:

Sköld: Se SV-401.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En upprest grön sköldpadda belagd med en röd rundel med bård av guld, belagd med ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.

Empty2

 

 

 

 

Gustav Frosteblad, Lidingö
Ansökan 2019:23. Bild:

Sköld: I grönt ett blad av silver belagt med ett grönt latinskt kors.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett blad av silver, belagt med ett grönt latinskt kors, mellan två gröna blad.

Empty2

 

 

 

 

Rasmus Gripenfrid, Malmö
Ansökan 2019:24. Bild:

Sköld: I guld en blå grip med röd beväring omgiven av en grön krans av olivkvistar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppväxande röda rosor med gröna stjälkar och blad.

Empty2

 

 

 

 

Anders Ramstedt, Segersäng
Ansökan 2019:26. Bild:

Sköld: Genom mantelsnitt delad i svart och guld, vari en fläkt svart korp med röd beväring, ovan åtföljd av ett rött grekiskt kors med svagt utböjda ändar på korsarmarna.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart hästhuvud med häststjärna och manpansar av silver, allt mellan två korpvingar av guld.

Empty2

 

 

 

 

Joachim Eckerström, Ekerö
Ansökan 2019:27. Bild:

Sköld: I guld en röd ginbalk, belagd med tre ekollon av guld, åtföljd ovan av en röd ekorre hållande ett svart ekollon, och nedan av två av vågskuror bildade röda bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd berguv med lyftade vingar och beväring av guld.

Empty2

 

 

 

 

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH), Magnus Bäckmark (MB), Ronny Andersen (RA) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.