Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2024”, sorterade efter ansökningsnummer.

Rikard Drakenlordh, Sollentuna
Ansökan 2021:40. Bild: KDH

Sköld: I blått en flygande fläkt drake av guld med röd beväring hållande två korslagda svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två fänikor med fanstång och spets av guld, med tvåtungade fandukar delade i blått och guld med en bård, av silver mot det blå fältet och röd mot fältet av guld.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2023

Leif Stenlund, Skelleftehamn 
Ansökan 2022:14. Bild: BF

Sköld: I rött en balk av hermelin belagd med en röd fjäderpenna, åtföljd ovan av tre träd, två över ett, och nedan av tre stenbumlingar, en över två, alla av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två liggande konvexa deltoider, sammankopplade i spetsen.


Sandra Malla, Kungälv 
Ansökan 2022:33. Bild: KDH

Sköld: I purpur tre i knippe ställda valnötskvistar av silver sammanbundna av tre svarta uppsprickande valnötsfrukter, sammanfogade två över en och med valnötter av guld, allt åtföljt nedan av en stam av guld.

Hjälmtäcke: Purpur fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av purpur hållande ett svart svärd överlagt med en svart balansvåg med vågskålar av guld.


Fritz Jonzon, Lyrestad 
Ansökan 2022:38. Vapnet är avsett att ersätta SV-528. Bild: BF

Sköld: I silver en svart sänkt balk nedtill bildad av en tinnskura och däröver ett uppstigande blått sinistervänt gloson med röd eldtunga och röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande blåklädd arm av silver hållande en blå konstnärspensel, mellan två fanor med stänger av silver och svarta fandukar, belagda med var sitt uppkommande veteax av guld.


Franz Jonzon, Lyrestad 
Ansökan 2022:39. Vapnet är avsett att ersätta SV-527. Bild: BF

Sköld: I silver en svart sänkt ginbalk nedtill bildad av en tinnskura och däröver ett uppstigande rött gloson med blå eldtunga och blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Framför ett standar med stång av silver och duk av guld belagd med ett rött veteax, en rödklädd arm av silver hållande en röd snäcka med blå beväring, allt mellan två fanor med stänger av silver och fandukar av guld, dexter belagd med en röd grep, sinister med en röd hammare.


Erik Eckerdal, Visby 
Ansökan 2023:1. Bild: BF

Sköld: I blått ett genomgående fisknät nedkommande till sköldhuvudets nedre gräns och med underdelen formad som en vågskura, åtföljt i sköldfoten av en fisk, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Kim Dohm-Hansen, Helsingborg 
Ansökan 2023:3. Bild: KDH

Sköld: Kluven i svart och ett fält ginstyckat i silver, vari en svart kompassros, och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uggla av silver med lyftade vingar sittande på en kompassros av silver.


Lars Luttropp, Västerås
Ansökan 2023:4. Bild: KDH

Sköld: I guld en blå balk belagd med en kavle av silver, åtföljd ovan av en balkvis ställd grön skalbagge och nedan av tre ginbalksvis ställda balkvis ordnade blå fjärilar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kula av guld omgiven av en grön lagerkrans.


Adam Hofmann, Saltsjöbaden 
Ansökan 2023:5. Bild: KDH

Sköld: Av en smal balk av silver delad i blått, vari tre av vågskuror bildade bjälkar av guld överlagda med en fläkt duva av silver med röd beväring, och rött, vari en edelweiss-blomma av silver med pistiller av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver med röd beväring och med halssmycke av guld hållande i höger tass en fjäderpenna av guld och i vänster tass ett svärd av guld med klinga av silver, allt mellan två fanor med stänger och spetsar av guld samt tvåtungade fandukar, dexter röd med en smal ginbalk av silver, sinister blå med en smal balk av guld.


Joakim Karlsson, Kågeröd 
Ansökan 2023:6. Bild: KDH

Sköld: Medelst en granskura delad i silver och grönt och överlagd med en av essnitt bildad ginbalk av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande grön grip med beväring av silver och krönt med en öppen krona och i vänster framfot hållande en ordförandeklubba, allt av silver.


Markus Persson, Helsingborg 
Ansökan 2023:7. Bild: BF

Sköld: I av svart och guld snedrutat fält ett rött avslitet griphuvud.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar, en svart mellan två av guld.


Andreas Roos, Malmö 
Ansökan 2023:8. Bild: BF

Sköld: I rött ett andreaskors av guld belagt med en röd ros och åtföljt av fyra rosor av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stående svan av guld med lyftade vingar bärande runt halsen en grön lagerkrans med sju rosor av guld.


Håkan Nielsen, Trelleborg 
Ansökan 2023:10. Bild: BF

Sköld: I silver en blå fågel Fenix uppkommande ur en blå eld, allt inom en blå bård.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda nycklar av silver mellan två, från nycklarna utgående, vingar av silver med blå vingpennor.


Jan-Ove Fors, Högsjö 
Ansökan 2023:11. Bild: KDH

Sköld: I blått en bjälkvis genomgående vävskyttel av silver, ovan åtföljd av en näckros av silver och nedan av en ekkvist med tre löv och tre ollon, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett knippe blåbärskvistar av guld med blå blåbär.


Mikael Wettermark, Skogås 
Ansökan 2023:12. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i två fält, det övre fältet medelst en korsskura delad i guld och svart, det nedre fältet medelst vågskuror sju gånger delat i silver och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En treudd av guld framför två svarta oxhorn, belagda med fem av vågskuror bildade bjälkar av silver.


Jakob Tollin, Bromma 
Ansökan 2023:14. Bild: KDH

Sköld: I blått ett andreaskors av guld vars armar slutar i spadblad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En blå taltrast med näbb av guld och teckning av silver sittande på kanten av en pokal av silver.


Jonas Ramning, Ingarö 
Ansökan 2023:15. Bild: BF

Sköld: I rött ett genomgående tremastat skepp av silver med segel av silver och övrig rigg samt reling och ramm av guld, seglande på en av en vågskura bildad blå stam belagd med fyra rundlar av guld, vardera belagd med en blå krona.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande pegas av silver med man av guld, hållande en stolpvis ställd nyckel av guld.


Lukas Bengtsson, Lund 
Ansökan 2023:18. Bild: KDH

Sköld: I silver en av en grön vindeväxt bildad ginsträng överlagd med en blå blomma, allt åtföljt ovan av tre blå blommor, två över en, nedan av tre blå blommor, en över två.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Lennart Norrström, Stockholm 
Ansökan 2023:19. Bild: BF

Sköld: I blått en strålande nordstjärna åtföljd nedan av två av vågskuror bildade bjälkar, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem blå påfågelsfjädrar.


Pelle Lindgren, Trelleborg 
Ansökan 2023:20. Bild: BF

Sköld: I silver, inom en bård, ett hjul med fyra andreaskorsställda ekrar, i varje korsvinkel åtföljd av ett genombrutet hjärta med spetsen mot hjulets mitt, allt svart.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Patrik Olofsson, Västra Frölunda 
Ansökan 2023:21. Bild: BF

Sköld: I blått en avtagande halvmåne av guld, åtföljd till sinister av en flygande duva av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett öga inskrivet i en triangel inom en hjulorm, allt av silver.


Bo Garneij, Tullinge 
Ansökan 2023:22. Bild: BF

Sköld: I rött två avstötta sparrar av guld, däröver en ginstam av silver belagd med en kil mellan en stråle ned från dexter och en stråle ned från sinister, allt grönt.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En svart mila med stöttor av silver, varifrån ett uppstigande lejon av guld med röd beväring och grön tornerkrage samt hållande ett svart ankare med röring, ankarflyn och avslutande kulor på ankarstocken av guld.


Bengt Carlsson, Hässelby 
Ansökan 2023:24. Bild: KDH

Sköld: Styckad i guld, vari fyra gröna valnötsblad i par ovan varandra, och blått, vari stjärnbilden Södra Korset av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Svante Holmberg, Gävle 
Ansökan 2023:25. Bild: BF

Sköld: I guld en blå väderkvarn, stående på ett svart treberg belagt med en brinnande kula av guld och åtföljd av fyra röda rosor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande stork med lyftade vingar av guld med svarta vingpennor och röd beväring, i näbben hållande ett blått knyte med ett barn av guld.


Stefan Arvidsson, Lund 
Ansökan 2023:26. Bild: KDH

Sköld: I silver ett rött brinnande hjärta, däröver en grön ginstam belagd med en liggande ekorre med höjt huvud av silver och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande ekorre av silver med svart beväring hållande ett rött brinnande hjärta, allt inom en krans av två gröna tallgrenar, överst mötande en röd femuddig stjärna, från vars nedre spetsar en grön störtad femuddig stjärna är kopplad.


Patrik Wennberg, Norrköping 
Ansökan 2023:30. Bild: BF

Sköld: Medelst en av vågskuror bildad blå balk, nederst avgränsad av en sträng av guld, styckad i silver, vari en grön ekkvist, och grönt, vari en liljekonvalj av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två drakvingar, dexter av vågskura delad i grönt och silver, sinister av vågskura delad i silver och grönt.


Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2024:

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.