Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2024”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2024:

Kenny Bergholtz, Ullared
Ansökan 2023:13. Bild: BF

Sköld: I blått ett gående lodjur, åtföljt ovan av två sexuddiga stjärnor och nedan av en sexuddig stjärna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En röd pil med spets och fjädrar av silver och med spetsen besatt med tre blåa sexuddiga stjärnor, en över två, allt mellan två vesselhorn, dexter delat i guld och rött, sinister i rött och guld.


Jan Lombach, Saltsjöbaden
Ansökan 2023:16. Bild: BF

Sköld: I blått en av vågskuror bildad balk av guld, åtföljd på vardera sidan av ett balkvis ställt blad av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett blad av guld mellan två blå örnvingar, dexter belagd med en av vågskuror bildad ginbalk av guld, sinister belagd med en av vågskuror bildad balk av guld.


Walter Wadenborg, Visby
Ansökan 2023:17. Bild: BF

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två blå motvända gripar med röd beväring hållande var sitt blått svärd, och blått, vari en uppskjutande borg av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver mellan två kronhjortshorn av guld.


Hörnsjöfors Herrgård AB, Saltsjöbaden
Ansökan 2023:23. Bild: BF

Sköld: I guld en av vågskuror bildad svart balk, åtföljd på vardera sidan av ett balkvis ställt svart sjöblad.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två vesselhorn, dexter delat i guld och svart, sinister i svart och guld, allt inom en krans av omväxlande uppresta liljor och klöverblad av guld.


Jacob Bergstedt-Ciaston, Malung
Ansökan 2023:27. Bild: KDH

Sköld: I fält kluvet i silver och blått, en balk av motsatta tinkturer, i den övre hälften belagd med tre balkvis ställda dubbla nyckelkors, alla av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd polsk krakuska med svart kant nedtill och grön fjäder, varpå ett gående bevingat lejon av silver med beväring av guld och krönt med en lagerkrans av guld.


Roger Andersson, Helsingborg
Ansökan 2023:28. Bild: KDH

Sköld: Medelst en genomgående eskulapstav av guld kluven i blått, vari ett ihoprullat och omknutet diplom av guld, och rött, vari ett från sinister inkommande kugghjul av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kompassros vriden mot nordnordost i guld och rött, omgiven av en blå lagerkrans.


Carl Falck, Järfälla
Ansökan 2023:29. Bild: KDH

Sköld: I svart en pilgrimsfalk av guld med röd beväring hållande en pilgrimsmussla av guld i höger fot.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En pilgrimsfalk av guld med röd beväring hållande en pilgrimsmussla av guld i höger fot.


Stefan Boström, Nacka
Ansökan 2023:32. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari en uppstigande genomgående sol av guld, och blått, vari ett uppskjutande treuddigt svärd av guld med röda svärdsklingor uppskjutande framför solen.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd garuda med beväring och vingar av guld hållande med båda händerna en kotte av guld ovanför huvudet.


Kim Karlsson, Uppsala
Ansökan 2023:33. Bild: BF

Sköld: I guld en röd ekgren, uppväxande ur ett blått jakthorn, och däröver en röd ginstam, belagd med en sabel med rak klinga korslagd med en blixt, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp hållande en röd fana på fanstång med spets av guld.


Cissela Benestam, Bromma
Ansökan 2023:34. Bild: BF

Sköld: I guld två korslagda svarta benknotor ovan åtföljda av tre bjälkvis ordnade röda hjärtan.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Magnus Grunditz, Åsa
Ansökan 2023:35. Bild: KDH

Sköld: I svart fält bestrött med fyrauddiga stjärnor av guld, en lykta av silver med fönster av guld hängande i en kedja av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sluten hand av guld hållande en kedja av silver.


Magnus Troiza, Göteborg
Ansökan 2023:36. Bild: BF

Sköld: Medelst en balk två gånger styckad i svart, silver och svart, styckad i silver, vari en blå Hansa-kogg, och ett fält medelst vågskuror tolv gånger delat i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En sittande tornfalk med teckning i svart och silver och med beväring av guld, hållande en vildkaprifolblomma i purpur, guld och grönt.


Fredrik Hiegelhausen, Hässelby
Ansökan 2023:37. Bild: BF

Sköld: I guld fyra av vågskuror bildade och i flätverk korslagda strängar, två bjälkvis och två stolpvis ställda, åtföljda i korsvinklarna av fyra palmblad, allt blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Fem uppkommande lejonungar av guld.


Sten Svensson, Eslöv
Ansökan 2023:38. Bild: KDH

Sköld: Fyrstyckad i blått och guld; i första fältet en trebladig flygplanspropeller, i andra och tredje fältet vänstra respektive högra delen av ett kugghjul och i fjärde fältet en trebladig fartygspropeller, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda blå blixtar överlagda med ett blått jakthorn med beslag av guld, allt mellan två vesselhorn, dexter delat i blått och guld, sinister delat i guld och blått.


Göran Lindskog, Munka Ljungby
Ansökan 2023:40. Bild: BF

Sköld: Medelst ett bågsnitt delad i svart, vari ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring, och guld, vari fem röda lindblad ordnade i cirkel, med skaften riktade mot varandra.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, i tassarna hållande ett rött georgskors.


Tore Persson, Eslöv
Ansökan 2023:42. Bild: BF

Sköld: I guld två korslagda svarta penslar med uppåtriktade röda borst, allt inom en grön lagerkrans sammanbunden med ett rött band.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sjuuddig stjärna av guld.


Klara Ferngren Ådemark, Jönköping
Ansökan 2023:44. Bild: BF

Sköld: I guld två balkvis ordnade svarta hundhuvuden.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart ring.


Wendes Salutbatteri, Norra Åsum
Ansökan 2023:45. Bild: BF

Sköld: I silver en röd lindorm hållande ett svart blixtknippe och omgiven av en grön lagerkrans, allt omgivet av fyra svarta utåtriktade granater med röda flammor ordnade två över två.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Thomas Småberg, Lund
Ansökan 2023:46. Bild: BF

Sköld: Kluven i blått och silver och belagd med en lindorm av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två horn, dexter av silver, besatt med sex blå fänikor med belagda med lindormar av silver, sinister blått, besatt med sex fänikor av silver belagda med blå lindormar.


Mattias Cirre, Karlstad
Ansökan 2023:49. Bild: KDH

Sköld: Genom ett virvelsnitt mot sinister delad i blått, vari på dexter sida en femuddig stjärna av guld, och silver, däröver en medelst en vågskuresträng av guld avgränsad grön ginstam, belagd med en sinistervänd kallablomma av silver med ståndare av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre i knippe ställda kallablommor av silver med ståndare av guld mellan två blå örnvingar.


Dennis Sandberg, Kramfors
Ansökan 2023:51. Bild: BF

Sköld: I grönt en balkvis ställd yxa korslagd med en ginbalksvis ställd herdestav, båda av guld, omslingrade av en cirkelformad linneakvist av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön europeisk bisonoxe med beväring av silver på sidan belagd med en åttauddig stjärna av guld.


Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2024:

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.