Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2024”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2024:

Kenny Bergholtz, Ullared
Ansökan 2023:13. Bild: BF

Sköld: I blått ett gående lodjur, åtföljt ovan av två sexuddiga stjärnor och nedan av en sexuddig stjärna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En röd pil med spets och fjädrar av silver och med spetsen besatt med tre blåa sexuddiga stjärnor, en över två, allt mellan två vesselhorn, dexter delat i guld och rött, sinister i rött och guld.


Jan Lombach, Saltsjöbaden
Ansökan 2023:16. Bild: BF

Sköld: I blått en av vågskuror bildad balk av guld, åtföljd på vardera sidan av ett balkvis ställt blad av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett blad av guld mellan två blå örnvingar, dexter belagd med en av vågskuror bildad ginbalk av guld, sinister belagd med en av vågskuror bildad balk av guld.


Walter Wadenborg, Visby
Ansökan 2023:17. Bild: BF

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två blå motvända gripar med röd beväring hållande var sitt blått svärd, och blått, vari en uppskjutande borg av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver mellan två kronhjortshorn av guld.


Hörnsjöfors Herrgård AB, Saltsjöbaden
Ansökan 2023:23. Bild: BF

Sköld: I guld en av vågskuror bildad svart balk, åtföljd på vardera sidan av ett balkvis ställt svart sjöblad.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två vesselhorn, dexter delat i guld och svart, sinister i svart och guld, allt inom en krans av omväxlande uppresta liljor och klöverblad av guld.


Jacob Bergstedt-Ciaston, Malung
Ansökan 2023:27. Bild: KDH

Sköld: I fält kluvet i silver och blått, en balk av motsatta tinkturer, i den övre hälften belagd med tre balkvis ställda dubbla nyckelkors, alla av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd polsk krakuska med svart kant nedtill och grön fjäder, varpå ett gående bevingat lejon av silver med beväring av guld och krönt med en lagerkrans av guld.


Roger Andersson, Helsingborg
Ansökan 2023:28. Bild: KDH

Sköld: Medelst en genomgående eskulapstav av guld kluven i blått, vari ett ihoprullat och omknutet diplom av guld, och rött, vari ett från sinister inkommande kugghjul av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kompassros vriden mot nordnordost i guld och rött, omgiven av en blå lagerkrans.


Carl Falck, Järfälla
Ansökan 2023:29. Bild: KDH

Sköld: I svart en pilgrimsfalk av guld med röd beväring hållande en pilgrimsmussla av guld i höger fot.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En pilgrimsfalk av guld med röd beväring hållande en pilgrimsmussla av guld i höger fot.


Stefan Boström, Nacka
Ansökan 2023:32. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari en uppstigande genomgående sol av guld, och blått, vari ett uppskjutande treuddigt svärd av guld med röda svärdsklingor uppskjutande framför solen.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd garuda med beväring och vingar av guld hållande med båda händerna en kotte av guld ovanför huvudet.


Kim Karlsson, Uppsala
Ansökan 2023:33. Bild: BF

Sköld: I guld en röd ekgren, uppväxande ur ett blått jakthorn, och däröver en röd ginstam, belagd med en sabel med rak klinga korslagd med en blixt, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp hållande en röd fana på fanstång med spets av guld.


Cissela Benestam, Bromma
Ansökan 2023:34. Bild: BF

Sköld: I guld två korslagda svarta benknotor ovan åtföljda av tre bjälkvis ordnade röda hjärtan.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Magnus Grunditz, Åsa
Ansökan 2023:35. Bild: KDH

Sköld: I svart fält bestrött med fyrauddiga stjärnor av guld, en lykta av silver med fönster av guld hängande i en kedja av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sluten hand av guld hållande en kedja av silver.


Magnus Troiza, Göteborg
Ansökan 2023:36. Bild: BF

Sköld: Medelst en balk två gånger styckad i svart, silver och svart, styckad i silver, vari en blå Hansa-kogg, och ett fält medelst vågskuror tolv gånger delat i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En sittande tornfalk med teckning i svart och silver och med beväring av guld, hållande en vildkaprifolblomma i purpur, guld och grönt.


Fredrik Hiegelhausen, Hässelby
Ansökan 2023:37. Bild: BF

Sköld: I guld fyra av vågskuror bildade och i flätverk korslagda strängar, två bjälkvis och två stolpvis ställda, åtföljda i korsvinklarna av fyra palmblad, allt blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Fem uppkommande lejonungar av guld.


Sten Svensson, Eslöv
Ansökan 2023:38. Bild: KDH

Sköld: Fyrstyckad i blått och guld; i första fältet en trebladig flygplanspropeller, i andra och tredje fältet vänstra respektive högra delen av ett kugghjul och i fjärde fältet en trebladig fartygspropeller, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda blå blixtar överlagda med ett blått jakthorn med beslag av guld, allt mellan två vesselhorn, dexter delat i blått och guld, sinister delat i guld och blått.


Göran Lindskog, Munka Ljungby
Ansökan 2023:40. Bild: BF

Sköld: Medelst ett bågsnitt delad i svart, vari ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring, och guld, vari fem röda lindblad ordnade i cirkel, med skaften riktade mot varandra.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, i tassarna hållande ett rött georgskors.


Tore Persson, Eslöv
Ansökan 2023:42. Bild: BF

Sköld: I guld två korslagda svarta penslar med uppåtriktade röda borst, allt inom en grön lagerkrans sammanbunden med ett rött band.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sjuuddig stjärna av guld.


Klara Ferngren Ådemark, Jönköping
Ansökan 2023:44. Bild: BF

Sköld: I guld två balkvis ordnade svarta hundhuvuden.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart ring.


Wendes Salutbatteri, Norra Åsum
Ansökan 2023:45. Bild: BF

Sköld: I silver en röd lindorm hållande ett svart blixtknippe och omgiven av en grön lagerkrans, allt omgivet av fyra svarta utåtriktade granater med röda flammor ordnade två över två.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Thomas Småberg, Lund
Ansökan 2023:46. Bild: BF

Sköld: Kluven i blått och silver och belagd med en lindorm av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två horn, dexter av silver, besatt med sex blå fänikor med belagda med lindormar av silver, sinister blått, besatt med sex fänikor av silver belagda med blå lindormar.


Mattias Cirre, Karlstad
Ansökan 2023:49. Bild: KDH

Sköld: Genom ett virvelsnitt mot sinister delad i blått, vari på dexter sida en femuddig stjärna av guld, och silver, däröver en medelst en vågskuresträng av guld avgränsad grön ginstam, belagd med en sinistervänd kallablomma av silver med ståndare av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre i knippe ställda kallablommor av silver med ståndare av guld mellan två blå örnvingar.


Dennis Sandberg, Kramfors
Ansökan 2023:51. Bild: BF

Sköld: I grönt en balkvis ställd yxa korslagd med en ginbalksvis ställd herdestav, båda av guld, omslingrade av en cirkelformad linneakvist av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön europeisk bisonoxe med beväring av silver på sidan belagd med en åttauddig stjärna av guld.


Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2024:

Ulf Grip, Skurup
Ansökan 2023:39. Bild:

Sköld: I svart en spets av guld, belagd med en röd grip med svart beväring, samt åtföljd dexter av en hästsko med öppningen uppåt och sinister av ett latinskt klöverbladskors, båda av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två bepansrade svarta armar hållande en rund kompass av guld med svarta väderstrecksmarkeringar och röd kompassnål.


Kim Sanfridsson, Arvika
Ansökan 2023:43. Bild:

Sköld: Fyrstyckad i guld och svart, i första fältet två korslagda svarta fjäderpennor, i andra fältet ett mantuanskt kors av guld, i tredje fältet ett kugghjul av guld, i fjärde fältet en svart örn med röd beväring, belagd med en sjuuddig stjärna av guld mitt på bröstet.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande svart örn med röd beväring och belagd med en sjuuddig stjärna av guld mitt på bröstet.


Nils-Arne Hårdensvärd, Sölvesborg
Ansökan 2023:50. Bild:

Sköld: Medelst ett genomgående svart svärd kluven i guld, vari tre stolpvis ordnade röda båtar, och silver, vari ett rött mantuanskt kors.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd båt mellan två horn, dexter delat i guld och rött, sinister delat i rött och guld.


Rasmus Östlund, Stockholm
Ansökan 2024:2. Bild:

Sköld: I guld ett blått pilträd, däröver en blå ginstam vari en uppstigande sol av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två hjorthorn av silver med ett rött dryckeshorn vilande överst i båda hornen gemensamt.


David Andersson, Falun
Ansökan 2024:3. Bild:

Sköld: I silver en blå sinistervänd lindorm med röd beväring och ett blått lejon med röd beväring hållande ett uppåtvänt blått armborst med röd pilspets samt svart båge och sträng, allt åtföljt nedan av en blå ginstam belagd med en passare av silver mellan två fyruddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå knuten hand hållande en linneablomma av silver med två klockor samt fyra blad.


Vladimir A. Sagerlund, Ekerö
Ansökan 2024:5. Bild:

Sköld: Genom ett sänkt inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två röda hjärtan, och blått, vari en sexuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med beväring av guld hållande i höger tass en akvarellpensel med svart skaft, hylsan av silver och borst av guld.


Lars Tornberg, Enskededalen
Ansökan 2024:6. Bild:

Sköld: I guld mellan två röda blixtar ett rött torn stående på ett grönt treberg belagt med en sol med nio strålar av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett hjorthuvud av guld, mellan vars horn fyra i flätverk ställda röda blixtar, två balkvis och två ginbalkvis.


Göran van der Maaten, Orrviken
Ansökan 2024:7. Bild: 

Sköld: I rött ett ankarkors åtföljt i första korsvinkeln av ett oxhuvud och i andra korsvinkeln av en dryckeskanna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart eldkorg med röda lågor.


Hans Augustin, Enköping
Ansökan 2024:8. Bild:

Sköld: Delad i svart, vari två korslagda kavallerisablar av silver med fästen av guld, och silver, vari ett rött lågande hjärta.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två uppkommande svarta bepansrade armar, hållande två korslagda kavallerisablar av silver med fästen av guld.


Per Lundström, Grycksbo
Ansökan 2024:9. Bild:

Sköld: Av en tandskura delad i guld, vari en svart tjäder, och blått, vari en dalpil korslagd med ett kornax, båda av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En störtad torshammare av guld.


Ingemar Malmberg, Mölndal
Ansökan 2024:11. Bild:

Sköld: I guld ett från ett treberg uppstigande lejon med röd beväring, åtföljt ovan av två rundlar, allt svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett svart uppstigande lejon med röd beväring.


Henrik Bjelkholm, Helsingborg
Ansökan 2024:12. Bild:

Sköld: Genom ett gaffelkors av silver delad i rött, vari ett musselskal av silver, grönt, vari en lutherros av silver med grönt hjärta och kors av silver, och blått, vari en lilja av silver.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett rött hjärta belagt med ett latinskt kors av silver.


Philip Lindholm, Västra Frölunda
Ansökan 2024:14. Bild:

Sköld: Medelst en av grenskuror bildad bjäke av guld delad i blått, vari en gående hund av silver, och svart, vari en lind av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande örn av guld.


Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.