Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2022”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2021:

Viktor Olof Nederberg, Mariehamn (Åland)
Ansökan 2020:26. Bild:

Sköld: I guld två korslagda änterbilor med svarta skaft och blad av silver med röd egg, sammanbundna av en knopboll av silver med två fritt hängande tampändar, allt åtföljt ovan av en av trebergskura bildad blå ginstam och nedan av en av fjällskura bildad blå stam belagd med en krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En liggande grön lagerkrans med inbundna styvmorsvioler med kronblad av purpur, guld och silver samt med grön stjälk. 

 

Pernilla Arensparr, Stockholm
Ansökan 2020:28. Bild: BF

Sköld: I rött en höjd sparre av silver, därunder en nedkommande örnfot av silver med fjäderdräkt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd kulle besatt med ett boklöv av guld, allt mellan två svarta hjorthorn. 

 

Carl-Henry Salomonsson, Karlstad
Ansökan 2020:33. Bild: KDH

Sköld: Delad i guld, vari ett rött smidesstäd, och rött, vari ett balkvis ställt veteax av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon delat i guld och rött och med blå beväring, hållande i tassarna ett svart armborst med svart sträng och pil samt pilspets av silver. 

 

Christer Foghagen, Ålem
Ansökan 2020:35. Bild: BF

Sköld: Genom sänkt mantelsnitt delad i blått, vari ett ankare åtföljt nedan på sidorna av två femuddiga stjärnor, allt av guld, och guld, vari ett blått ankarkors.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppresta gåspennor, en av guld och en blå. 

 

Bo Skacke, Aneby
Ansökan 2020:37. Bild: KDH

Sköld: I guld en av vågskura bildad sinister snedstam, två gånger av vågskura delad i svart, guld och blått, åtföljd ovan av en svart almkvist med gröna blad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt och mellan två almblad, delade med ginbalksvis respektive balkvis bruten delningslinje i guld och rött. 

 

Daniel Thomas Sjödin, Luleå
Ansökan 2020:45. Bild: KDH

Sköld: I svart en framifrån sedd uppåtflygande uggla av guld, allt omgivet av en av blått och guld gironnerad bård.

Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stående grip delad i svart och guld och med beväring av guld, hållande en nyckel av guld, besatt med en svart fanduk beströdd med herminer av guld och däromkring en av blått och guld gironnerad bård. 

 

Ann Yxnacke, Kristinehamn
Ansökan 2020:46. Bild: BF

Sköld: I silver en svart ek, åtföljd ovan av fem bjälkvis ordnade svarta björnspår.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grön björnfäll med huvud, besatt med älghorn av guld. 

 

Robin Lavhage, Rottne
Ansökan 2020:48. Bild: KDH

Sköld: I guld en röd älg med blå beväring gående på ett svart treberg belagt med en kroksabel av silver vänd mot sinister och med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande dexterseende lejon av guld med höger arm klädd i harnesk av silver och däri hållande ett svärd av silver med fäste av guld, i vänster tass hållande en kroksabel av silver med fäste av guld. 

 

Richard Lilliehorn Prins, Västra Frölunda
Ansökan 2020:53. Bild: BF

Sköld: I rött mellan två vesselhorn av silver en lilja av guld åtföljd ovan av en öppen krona av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: – 

 

Hugo Carlsson, Bjärred
Ansökan 2020:54. Bild: BF

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver i nedre dexter hörn, och silver, vari en stolpvis ställd gren av hagtorn med löv och taggar, allt svart.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre svarta hagtornstaggar ställda i knippe, besatta med tretungade vimplar delade i rött och guld, uppstigande ur en liggande grenkrans av guld med fyra uppställda hagtornslöv av guld och däremellan fyra uppställda röda hagtornsbär, varav ett helt och två halva löv samt två bär synliga framifrån. 

 

Linus Håkansson, Löddeköpinge
Ansökan 2020:57. Bild: BF

Sköld: Medelst tinnskura delad i blått, vari en sol av guld belagd med en blå jordglob med kontinenter av silver, och guld, vari två korslagda röda hillebarder.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd pilgrimsfalk med teckning och beväring av guld, i näbben hållande en röd pion med grön bladförsedd stjälk, allt mellan två palmblad av guld. 

 

Johanna Glembo, Ludvigsborg
Ansökan 2021:1. Bild: KDH

Sköld: I blått en balansvåg av guld, åtföljd ovan av en ek och ett svärd, båda av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå grip med röd beväring och öppen krona av guld, uppstigande ur en krans av åtta uppåtställda eklöv av guld, varav fem synliga framifrån. 

 

Pär Ershag, Göteborg
Ansökan 2021:2. Bild: KDH

Sköld: I blått fem fiskar av silver simmande i cirkel i dextervridning, allt inom en bård av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem uppväxande lingonkvistar, delade i blått och silver samt utan bär. 

 

Lars Erik Forsbergh, Tandsbyn
Ansökan 2021:3. Bild: KDH

Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå balk, åtföljd ovan av ett svart björnspår och nedan av ett svart uppskjutande berg.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: – 

 

Andreas Borgesten, Vårgårda
Ansökan 2021:4. Bild: KDH

Sköld: I blått en uppskjutande borg av silver med tre krenelerade torn, det mittersta högst, samt med svarta fönster och port, och därunder en grön stam belagd med en snedruta av silver.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En trana av silver med hjässa, näbb och ben röda, hållande två korslagda dalpilar av guld med silverspetsar i vänster fot. 

 

Mattias Engdahl, Pyrmont, Australien
Ansökan 2021:5. Bild: BF

Sköld: Fyrstyckad i blått, silver, silver och grönt och belagd med fyra andreaskorsställda liljor i motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En vase av silver med övre bandet blått och nedre grönt, åtföljd på vardera sidan av fyra fanor med stänger av silver samt varannan fanduk grön och blå, samtliga belagda med en lilja av silver. 

 

Adam Ivehag, Skara
Ansökan 2021:7. Bild: KDH

Sköld: Genom en vågskura kluven i blått, vari ett latinskt kors av silver, och silver, vari en blå ring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå harpa mellan två vingar av silver. 

 

Lars Kastanjehierta, Enköping
Ansökan 2021:8. Bild: BF

Sköld: I silver ett grönt kastanjeträd, åtföljt på sidorna och nedan av tre svarta hjärtan.

Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart skepp med tre master och segel av silver. 

 

Torbjörn Claesson, Ludvika
Ansökan 2021:11. Bild: KDH

Sköld: I silver en blå balk belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld, åtföljd ovan av ett avslitet rött vildsvinshuvud och nedan av en grön lagerkvist.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett Kristusmonogram mellan två strutsplymer, allt av guld. 

 

Andreas Daun, Norrtälje
Ansökan 2021:13. Bild: KDH

Sköld: I grönt två knölsvanar av silver med beväring av guld, båda simmande och motvända, allt inom en bård av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tallkotte av guld mellan två gröna vingar med vingpennor av silver. 

 

Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2022:

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH), Magnus Bäckmark (MB) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.