Pågående granskning

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2019″, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2018:

Kjell Lekeby, Farsta
Ansökan 2017:8. Bild: KDH.

Sköld: I silver en blå varg med röd beväring, belagd i brösthöjd med en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två svarta korpvingar.

2017 08 Lekeby

Reymond Gryveken, Motala
Ansökan 2017:9. Bild: KDH.

Sköld: I silver en från mark uppväxande ek, åtföljd ovan av en sol, allt svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem från mark uppväxande ekar, allt svart.

2017 09 Gryveken

Per-Olof Persson, Bredaryd
Ansökan 2017:16. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett torn av guld överlagt med en bjälke, blå över tornet och i övrigt av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppsträckta bepansrade armar av silver med obehandskade händer hållande två korslagda åskviggar av guld.

2017 16 Per-Olof Persson

Torbjörn Hedberg, Eskilstuna
Ansökan 2017:24. Bild: KDH.

Sköld: I silver en av vågskuror bildad sänkt grön sparre, belagd med en eldsflamma av silver och åtföljd ovan av två och nedan av en grön fyrblading.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En kulle av silver på vilken brinner en grön eldsflamma, allt mellan två vingar av silver beströdda med gröna fyrbladingar.

2017 24 Hedberg

Joel Carvajal, Sigtuna
Ansökan 2017:20. Bild: KDH.

Sköld: Av ett omvänt essnitt styckad i grönt, vari en i försvar liggande hund av silver med röd beväring och rött halsband, och silver, vari en svart grip med röd beväring.

Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sol av guld mellan två svarta örnvingar med vingpennor av guld.

2017 20 Carvajal

Johannes Swärdh, Solna
Ansökan 2017:14. Bild: KDH.

Sköld: I guld en svart ekoxe, åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med två korslagda svärd av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött uppstigande lejon med blå beväring hållande ett svärd av guld.

2017 14 Swärdh

Jacob Dahlbeck, Västerhaninge
Ansökan 2017:29. Bild: KDH.

Sköld: Av dalsnitt delad i blått, vari en nedkommande sol av guld, och silver, vari en blå av vågskura bildad sänkt bjälke.

2017 29 Dahlbeck

Pilaföljet (ideell förening), Fleninge
Ansökan 2017:28. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i rött, vari två korslagda pilar av guld, och guld, vari ett svart pilträd.

2017 28 Pilaföljet

Magnus Holmqvist, Härnösand,
Ansökan 2017:30. Bild: KDH.

Sköld: I silver en röd ginbalk, åtföljd ovan av en svart tjädertupp, med beväring av guld och rött, och nedan av ett svart vattenhjul med axeltapp av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre röda ekblad.

2017 30 Holmqvist

Jesper Björk, Kågeröd
Ansökan 2017:27. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett smidesstäd av guld åtföljt ovan av en ginstam av guld, där det från delningslinjen utgår röda björklöv uppåt och björklöv av guld nedåt.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett smidesstäd av guld.

2017 27 Jesper Björk

Rikard Janderhof, Bromma
Ansökan 2017:36 Bild: KDH.

Sköld: I rött, en ginbalk av guld belagd med tre röda rosor med blombotten samt foderblad av guld, åtföljd ovan av två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver och nedan av ett liljekors av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en av guld mellan två röda.

2017 36 Janderhof

Ramon Bravo-Gonzalez, Glasgow, Storbritannien
Ansökan 2017:35. Bild: KDH.

Sköld: I blått en av vågskuror bildad bjälkvis ställd höjd sträng av silver, åtföljd ovan av en mexikansk stegpyramid av silver mellan två rundlar av guld och nedan av tre korslagda nycklar mellan tre vikingaskepp av guld med seglen belagda med ett svart kors.

2017 35 Bravo Gonzalez

Andreas Rosemarker, Linköping
Ansökan 2017:33. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i guld, vari en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, och rött, vari ett avslitet lejonhuvud av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande hjorthuvud med hals av guld med röd beväring.

2017 33 Rosemarker

Oskar Eriksson, Örebro
Ansökan 2017:32. Bild: KDH.

Sköld: I blått en höjd sparre av silver, därunder ett avslitet kronhjortshuvud av silver med svarta horn.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart hjortkrona med en runt hornen slingrande bladranka av silver.

2017 32 Eriksson

Jan Klint, Helsingborg
Ansökan 2017:40. Bild: KDH.

Sköld: Delad i blått och grönt genom två i mantelsnitt ställda strålar, mötande den nedre spetsen av en tiouddig stjärna och åtföljd nedan av ett ankare med tamp, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två flaggstänger av guld med var sin tretungad blå flagga belagd med en tiouddig stjärna; tungorna blå, av guld och gröna.

2017 40 Klint

Mikael Hagansbo, Täby
Ansökan 2017:38. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett med vingar av guld med röda inre vingpennor bevingat svärd av guld med fäste av silver överlagt med en sol av guld, åtföljt ovan av två frånvända avslitna varghuvuden av silver med blå ögon.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två vingar av guld ett rött klot belagt med ett kors av silver, varifrån en uppstigande sol av guld ur vilken ett uppstigande svärd av guld.

2017 38 Hagansbo

Gabriel Rindborg, Stockholm
Ansökan 2017:37. Bild: KDH.

Sköld: I svart en fyruddig, som en snedruta ställd skans av silver med fyra bastioner och i mitten ett krönt kvinnohuvud av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart borg varur ett uppstigande krönt kvinnohuvud av guld.

2017 37 Rindborg

Mikael Lundberg, Stockholm
Ansökan 2017:39. Bild: KDH.

Sköld: I rött ett lövträd av guld, däröver en av en tandskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd sittande apa hållande ett äpple av guld.

2017 39 Lundberg

Roger Zirkelbach, Saltsjöbaden
Ansökan 2017:46. Bild: KDH.

Sköld: I svart en av kryckskuror bildad sparre, åtföljd ovan av två kvistar med vindruvsklasar och vinblad och nedan av en stegrande häst, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande en pistol av guld och en bepansrad men obehandskad arm av silver hållande en passare av guld.

2017 46 Zirkelbach

Leif Oxenmyr, Älmhult
Ansökan 2017:45. Bild: KDH.

Sköld: I rött en gående utåtseende oxe av guld, därunder en stam medelst en vågskura delad i guld och blått, vari ett grekiskt kors av silver vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två vesselhorn, dexter horn delat i rött och guld, sinister horn delat i guld och blått, ett grekiskt kors av silver vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.

2017 45 Oxenmyr

Mats Sjögren, Sjöbo
Ansökan 2017:42. Bild: KDH.

Sköld: I blått en elvabladig gren av guld inom en av en vågskura bildad bård av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En av vågskuror bildad blå bjälke mellan två fembladiga grenar av guld.

2017 42 Sjögren

Oscar Alm, Linköping
Ansökan 2017:41. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt almblad av guld överlagt med en balkvis genomgående blixt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar ett uppkommande örn

huvud hållande en blixt i näbben, allt av guld och örnhuvudet med röd beväring.

2017 41 Oscar Alm

Peter Kronholm, Solna
Ansökan 2018:2. Bild: KDH.

Sköld: I blått en sittande varg av silver med röd beväring åtföljd nedan av en av vågskuror bildad bjälke av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta drakvingar.

2018 02 Kronholm

Simon Silwer, Malmö
Ansökan 2018:5. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i rött, vari tre pilar av silver i knippe, och silver, vari ett par röda kronhjortshorn.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem strutsplymer, varav tre röda och två av silver.

2018 05 Silwer

Mattias Holst, Märsta
Ansökan 2018:6. Bild: KDH.

Sköld: Genom en vågskura styckad i silver, vari en balkvis ställd gående svart jakthund, och blått, vari två balkvis ställda blixtar av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett jakthorn av guld hängande mellan två blå örnvingar.

2018 06 Holst

Göteborgs Heraldiska Sällskap, Göteborg,
Ansökan 2017:47. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett lejon av guld med kluven svans och röd beväring, med höger framtass hållande en häroldsstav av silver krönt med en öppen krona av guld och med vänster framtass hållande en röd sköld, vari fem i kors ställda kronor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med kluven svans och röd beväring, hållande i höger framtass en häroldsstav av silver krönt med en öppen krona av guld.

2017 47 GHS

Josef Holecek, Billdal
Ansökan 2018:15. Bild: KDH.

Sköld: I fält kluvet i blått och silver en lyra av motsatta tinkturer, däröver en ginstam kluven i silver, vari ett blått sinistervänt lindblad, och blått, vari en krona av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver.

2018 15 Holecek

Richard Nilsson, Munka Ljungby
Ansökan 2018:13. Bild: KDH.

Sköld: I guld en röd grip åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med fyra lyror av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra av guld.

2018 13 Richard Nilsson

Lars Jennerstål, Väddö
Ansökan 2018:8. Bild: KDH.

Sköld: I blått tre av vågskuror bildade sänkta bjälkar av silver åtföljda ovan av tre kärvar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett gående svart vildsvin.

2018 08 Jennerstål

Mats Wendt, Strängnäs
Ansökan 2018:9. Bild: KDH.

Sköld: I guld fem i kors ställda röda droppar.

2018 09 Wendt

Andreas Larsson, Sala
Ansökan 2018:16. Bild: KDH.

Sköld: I silver en balkvis ställd störtad hammare över ett städ, allt svart, däröver en röd ginstam belagd med tre fembladiga blommor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med svart fäste och i övre korsvinkeln en fembladig blomma av silver.

2018 16 Andreas Larsson

Jan Lofjärd, Varberg
Ansökan 2018:18. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld under en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med två gröna ekkvistar med två löv och ett ollon var.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två stenbockshorn av guld växande ur en grön eklövskrans.

2018 18 Lofjärd

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2019:

Mikael Fahlesson, Perth, Australien
Ansökan 2017:22

Sköld: I svart ett avslitet varghuvud inom en månskära, åtföljd ovan av tre fyruddiga stjärnor, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt i höger tass hållande en hjulorm av guld och i vänster tass en ros av silver.

Tor Billgren, Malmö
Ansökan 2018:1

Sköld: I svart en fläkt sekreterarfågel med röd beväring och rött öga, åtföljd nedan dexter av en plogbill, nedan sinister av en venetiansk bautamask, och därunder av ett stockankare med röd tross, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Fem strutsfjädrar, de yttre och den i mitten röda, de övriga av silver.

Ola Sandberg, Stockholm
Ansökan 2018:3

Sköld: Genom ett spetsigt trebergssnitt delad i svart och guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svart bepansrad hand hållande ett blixtknippe av guld.

Sebastian Trensén, Linköping
Ansökan 2018:7

Sköld: I rött en balkvis ställd sabel korslagd med en ginbalksvis ställd pil, båda av silver och överlagda med en femuddig stjärna av silver belagd med en blå sexhörning.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande knölsvan med lyftade vingar av silver med röd beväring.

Empty2

Patrik Edvinsson Leopardclou, Skänninge
Ansökan 2018:11

Sköld: I rött fält bestrött med rosor av silver en leopard av guld åtföljd ovan av en ginstam av guld belagd med tre röda rosor.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld mellan två tjurhorn av silver besatta med tre gröna påfågelsfjädrar på varje horn.

Släktföreningen Leopardclou och Skogskarlarnas Armborstskyttar, Skänninge.
Ansökan 2018:12

Sköld: I rött en stolpe av guld belagd med tre röda rosor, åtföljd på var sida av en stolpvis ställd leopard.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm hållande ett knippe med tre armborstpilar, allt av guld, mellan två tjurhorn av silver besatta med tre påfågelsfjädrar på varje horn.

Thiago Wilhelm Cedervall, Upplands Väsby
Ansökan 2018:17

Sköld: I guld två svarta cederträd växande från en svart inböjd sänkt spets, däröver en svart ginstam belagd med tre solar av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett avslitet griphuvud av guld.

Thomas Broborn, Trollhättan
Ansökan 2018:21

Sköld: I svart ett lejon av guld med röd beväring uppstigande från en av bågsnitt och fjällskuror bildad bjälke av silver, samt åtföljd dexter av en sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets mellan två svarta vingar, vardera belagd med en av fjällskuror bildad bjälke av silver.

Empty2

John Jonsson, Stockholm
Ansökan 2018:22

Sköld: Delad i blått och guld och belagd med en upprest räv hållande en fisk, allt av motsatta tinkturer, och räven med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande drake hållande en hammare, allt av guld, draken med röd beväring.

Pär Wanby, Kalmar
Ansökan 2018:23

Sköld: I fält av guld en störtad röd trekant belagd med ett grekiskt kors av guld samt däröver en av vågskura bildad svart ginstam.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med röd beväring hållande en röd trekant belagd med ett grekiskt kors av guld.

Karl Oskar Ghettson, Helsingborg
Ansökan 2018:24

Sköld: I silver två sparrar, den ena grön och förskjuten åt dexter samt överlagd med den andra, som är blå och förskjuten åt sinister.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda bergsmansyxor med svarta skaft och yxhuvuden av silver.

Empty2

Karl-Erik Forssell, Vadstena
Ansökan 2018:25

Sköld: I blått en bjälkvis ställd ordförandeklubba, åtföljd ovan av tre stjärnor och nedan av en uppslagen bok, allt av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

Eric Svarthjärta, Lidköping
Ansökan 2018:26

Sköld: I guld ett svart hjärta belagt med tre alruneblad av silver ställda i knippe, ovan åtföljt av tre röda femuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande två strypsnaror tvinnade av rött och guld.

Empty2

Staffan Sundqvist, Bromma
Ansökan 2018:28

Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en uppkommande röd bro med ett torn på var sida, och blått, allt överlagt med ett svärd, blått över vågskuran samt av silver och med fäste av guld därunder.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppkommande blå hand hållande en kvist av guld.

Empty2

Anna-Karin Knight, Alingsås
Ansökan 2018:29

Sköld: I silver en röd bjälke, belagd med två femuddiga sporrklingor av silver, åtföljd av fyra svarta hästskor med öppningen nedåt.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda vingar, vardera belagd med en femuddig sporrklinga av silver.

Egon Lövhall, Nygård
Ansökan 2018:31

Sköld: I blått tre hästskor av silver med öppningen vänd uppåt och ställda en över två.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre blå lönnlöv i knippe belagda med en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.

Empty2

Anders Moqvist, Lund
Ansökan 2018:33

Sköld: Delad i blått, vari en åttauddig stjärna av silver, och silver, vari tre blå eklöv.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Empty2

Claes Lindh, Kalmar
Ansökan 2018:35

Sköld: I silver ett rött borgtorn nedtill avgränsat av en vågskura och belagt med en sockerbeta av silver med blad av guld, åtföljt nedan av en blå av vågskura bildad stam belagd med en av vågskuror bildad sträng bjälkvis av silver och ovan av en blå ginstam belagd med två femuddiga stjärnor av silver och däremellan ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld mellan två blå vingar.

Andre Guldhjärta, Malmö
Ansökan 2018:36

Sköld: I grönt en svan och en upprest panter, båda av silver och motvända, hållande ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ros med bladförsedd stjälk av guld mellan två gröna vingar med vingpennor av silver.

Olof Svanberg, Sollentuna
Ansökan 2018:40

Sköld: I blått en svan av silver med utbredda vingar och med svart beväring, försedd med en halsring varifrån en hängande lilja, allt av guld, stående på ett treberg medelst en vågskura delat i guld och blått, vari en ros av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande korsriddare av silver med ett rött georgskors på bröstet, med utsträckta händer, i höger hand hållande en druvklase med gröna blad och druvor av guld, i sinister en svart ekoxe.

Siavosh Derakthi, Malmö
Ansökan 2018:41

Sköld: I silver en röd ek uppväxande från en av ett bågsnitt bildad röd stam belagd med tre eldsflammor av silver, ordnade två över en, samt åtföljd ovan av en röd sol och en röd nymåne.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring, i höger tass hållande en röd olivkvist.

Mårten Lund, Örebro
Ansökan 2018:42

Sköld: I blått en femuddig stjärna, omgiven av fyra stolpvis ställda ekblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda fjädrar, en av guld, en blå.

Michael Jones, Sala
Ansökan 2018:43

Sköld: I blått en krona åtföljd till sinister av två avkortade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Bror Börje Sjöberg, Gnesta
Ansökan 2018:45

Sköld: Genom ett höjt trebergsnitt delad i blått och guld, vari ett grönt fallande sjöblad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt fallande sjöblad mellan två vingar av silver.

Anna Petersson, Kristianstad
Ansökan 2018:46

Sköld: I rött två bjälkvis ställda och stolpvis ordnade brödlimpor av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Tommy Eriksson, Uddevalla
Ansökan 2018:47

Sköld: I svart ett utåtseende gumsehuvud av silver åtföljd ovan av en femuddig stjärna och nedan av en sol och en måne, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två svarta gumsehorn.

Björn Hjernquist, Klintehamn
Ansökan 2018:48

Sköld: I guld en röd björn och en röd gumse, båda uppresta och motvända.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sittande röd berguv.

Jack Halvorsen, Helsingborg
Ansökan 2018:49

Sköld: I blått ett framifrån sett vikingaskepp av silver, seglande på en av vågskura bildad blå stam fem gånger av vågskuror delad i blått och silver samt ovan åtföljd av en femuddig stjärna och en yxa, båda av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda drakhuvuden vända från varandra.

 

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) i av SVK fastställd schablon.