Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2023”, sorterade efter ansökningsnummer.

Rikard Drakenlordh, Sollentuna
Ansökan 2021:40. Bild: KDH

Sköld: I blått en flygande fläkt drake av guld med röd beväring hållande två korslagda svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två fänikor med fanstång och spets av guld, med tvåtungade fandukar delade i blått och guld med en bård, av silver mot det blå fältet och röd mot fältet av guld.

Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2023:

Ove Larsson, Brålanda
Ansökan 2022:2. Bild: KDH

Sköld: I blått en sparre av guld, åtföljd nedan av en ekkvist av silver med ett ekollon mellan två eklöv.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stående svart sobel, hållande i tassarna en grön ekkvist med ett ollon över ett eklöv, allt mellan fyra vimplar på vardera sidan, varannan av guld, varannan blå, på svarta stänger.


Jonas Bergman, Laholm
Ansökan 2022:6. Bild: BF

Sköld: I svart fyra femuddiga stjärnor av guld, två över två, åtföljda nedan av ett uppkommande berg av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två kohorn delade i svart och silver.


Sven Väpnargård, Kvidinge
Ansökan 2022:10. Bild: KDH

Sköld: I fält kluvet i blått och silver en tistel av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tistelblomma av blått och silver.


Jesper Lindholm, Enköping
Ansökan 2022:11. Bild: BF

Sköld: Styckad i guld, vari ett blått lindträd, och blått, vari en eldsflamma av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett georgskors av guld mellan två örnvingar, dexter blå och sinister av guld.


Jonny Silfverschiöld, Handen
Ansökan 2022:12. Bild: KDH

Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med ett sittande lejon styckat i svart och guld samt med röd beväring, däröver en ginstam, två gånger kluven i blått, vari en liggande måne av guld, silver, vari ett rött svävande andreaskors, och svart, vari en liggande måne av silver.

Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En med huvud och fotstycke försedd avlång och bruten sköld av silver mellan två blå vingar.


Osmond Karim, Glumslöv
Ansökan 2022:13. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari en uppstigande sol av guld, och blått, vari en av vågskuror bildad uppåtvänd kil av guld belagd med ett blått georgskors.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå örn med röd beväring belagd med ett georgskors av guld.


Daniel Järnroos, Sollebrunn 
Ansökan 2022:16. Bild: KDH

Sköld: Genom tinnskura delad i grönt, vari en uggla av guld med lyftade vingar, och guld, vari en svart ros.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett gudslamm av silver bärande på en korsstav av guld.


Näs Wilhelm Andreasson, Bjursås
Ansökan 2022:17. Bild: KDH

Sköld: I blått två framkommande motvända bockhuvuden av silver med beväring av guld och mötande varandra.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En upprest bäver av guld med blå beväring, hållande i höger framtass ett svärd av silver med blått fäste.


Eric Brennelid, Getinge
Ansökan 2022:18. Bild: KDH

Sköld: Genom en flamskura ginstyckad i blått, vari en skogsstjärneblomma av silver åtföljd av två sexuddiga stjärnor av silver ställda en i övre sinister hörn och en i nedre dexter hörn, och guld, vari ett ginbalksvis ställt blått svärd med rött fäste överlagt med ett stående blått latinskt kors med svagt utsvängda ändar på korsarmarna.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bevingad marschtrumma av guld med blå repbeslag och vingar, upptill besatt med två korslagda röda trumpinnar.


Alexander Hortlund, Ösmo
Ansökan 2022:19. Bild: BF

Sköld: I fält delat i silver och rött en över delningslinjen genomgående kedja av motsatta tinkturer, åtföljd ovan av en röd druvklase med blad och stjälk av guld och nedan av ett avslitet varghuvud av silver med beväring av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En bägare av guld med en uppstigande röd eldsflamma mellan två älghorn av guld.


Lars-Eric Bröddén, Svedala
Ansökan 2022:21. Bild: KDH

Sköld: I blått fält bestrött med störtade ekblad av guld en vindmölla av silver stående på en av ett bågsnitt bildad kulle av guld, belagd med två korslagda raka blå kavallerisablar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En grip av guld med blå beväring, hållande i höger framfot ett ax av guld och i vänster framfot en malörtsblomma av guld med grön stjälk och blad.


Niklas Holmander, London
Ansökan 2022:22. Bild: BF

Sköld: I blått en merkuriestav åtföljd dexter av ett ankare och sinister av ett städ nedanför en bjälkvis ställd hammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande grip av guld.


Gösta Lemne, Stockholm
Ansökan 2022:23. Bild: BF

Sköld: Delad genom en av vågskuror bildad blå sträng i silver, vari ett på strängen seglande blått tremastat segelfartyg, och guld, vari en röd ros.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå björklövskrans omgivande en åttauddig stjärna av guld.


Jonas Lidström Isegrim, Skellefteå
Ansökan 2022:24. Bild: KDH

Sköld: I guld en avsliten svart korpfot med röd beväring och rött band om tarsen.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Malin Sundin, Hässelby
Ansökan 2022:26. Bild: KDH

Sköld: Medelst en vågskura kluven i svart, vari en stolpvis ställd hammare ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, och silver, vari en näckrosblomma ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En rund kompass av silver med kompassros av guld och blått.


Aristoteles Pagalias, Åkersberga
Ansökan 2022:27. Bild: KDH

Sköld: I guld en arkitrav bjälkvis vilande på två joniska kolonner, allt rött och inom en röd meanderinfattning.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En örn av guld med utbredda vingar uppstigande från kapitälet av en jonisk kolonn av silver.


Göran Ekström, Jonstorp
Ansökan 2022:28. Bild: BF

Sköld: Medelst en vågskura delad i silver, vari en stolpvis ställd gren med tre eklöv och två ekollon åtföljd nedan av två liljekors, allt blått, och blått, vari ett bevingat hjul åtföljt ovan av ett liljekors, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå uggla med beväring av silver hållande i ena foten en fjäderpenna av silver.


Klass 36 AB (Fincykleriet), Lund
Ansökan 2022:29. Bild: KDH

Sköld: I fält ginstyckat i blått och rött, ett ginbalksvis ställt genomgående vevparti till en cykel av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd grip hållande i höger framfot en fast nyckel, i vänster framfot en insexnyckel, båda av guld.


Elvedin Mujic, Uppsala
Ansökan 2022:30. Bild: KDH

Sköld: I rött en balansvåg av guld balanserande på ett svärd av silver med fäste av guld, åtföljt dexter av en i ögla lagd liljestängel och sinister av en liggande halvmåne nedanför en åttauddig stjärna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppväxande lilja av guld.


René Månstigen, Lidköping
Ansökan 2022:31. Bild: BF

Sköld: Av en av essnitt bildad balk av guld styckad i svart, vari en tilltagande bildad måne av guld, och grönt.

Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande svart vildsvin med beväring av guld mellan två buffelhorn av guld belagda med blå bjälkar.


Fredrik Kjellberg, Limhamn
Ansökan 2022:32. Bild: KDH

Sköld: I svart en spets av silver belagd med en röd passare, åtföljd nedan av ett rött uppskjutande berg; spetsen åtföljd av två inåtvända bakåtseende korpar av guld.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En svart fläkt korp med röda ögon och beväring samt vingpennor av guld.


Holger Björk, Enköping
Ansökan 2022:34. Bild: BF

Sköld: Medelst en grön ginbalk ginstyckad i silver och guld, allt överlagt med en genombruten fyrkant med en rätvinklig likbent genombruten och kopplad triangel i vart och ett av hörnen, den sålunda bildade figuren grön i silver- och guldfälten samt av guld i ginbalken samt åtföljd nedan av ett grönt björklöv.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av silver hållande ett spjut av silver med spets av guld.


Robin Svartström, Vaxholm
Ansökan 2022:35. Bild: KDH

Sköld: I silver en av vågskuror bildad svart höjd spets vari ryggsidan av en uppstigande kvinnogestalt klädd i dok med armarna utsträckta efter sidorna, allt av silver, hållande i vänster hand ett ankhkors av guld och i höger hand en liljeblomma av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Sex i knippe ställda eklöv av guld belagda med ett svart stående lönnlöv och vid stjälkarna sammanhållna av tre ekollon av guld ställda ett över två.


Wilmer Almeen, Örebro
Ansökan 2022:36. Bild: BF

Sköld: Styckad i guld, vari en sittande svart örn, och blått, vari tre korslagda pilar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Erik Östblom, Hudiksvall
Ansökan 2022:37. Bild: BF

Sköld: I silver en svart kompassros med sinister udd av guld, omgiven av fyra femflikiga blå linblommor med blombottnar av guld, en i vart sköldhörn.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart stenbock med beväring av guld.


Karl Johan Törnros, Eskilstuna
Ansökan 2022:40. Bild: KDH

Sköld: I silver en blå sänkt sparre, belagd med två uppåtvända kräftor av silver, åtföljd ovan av nio femuddiga blå stjärnor och nedan av en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad.

Hjälmtäcke: Rött med foder av silver bestrött med blå femuddiga stjärnor.

Hjälmprydnad: En upprest svart grip med röd beväring hållande ett antoniuskors av silver.


Jonny Beverhjelm, Aneby
Ansökan 2022:41. Bild: KDH

Sköld: Medelst ett av strängar bildat andreaskors av silver fyrstyckad i svart och blått, i första fältet en sluten hjälm med plym av guld, i andra fältet en sabel av silver, i tredje fältet en musköt av silver, och i fjärde fältet en bäver av guld. 

Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld och silver

Hjälmprydnad: En bäver av guld.


Alex Stridsvik, Lund
Ansökan 2022:42. Bild: BF

Sköld: I silver en röd sänkt sparre åtföljd ovan av en svart öppen krona och nedan av en svart sol.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Claes-Göran Siösteen, Norsborg
Ansökan 2022:43. Bild: KDH

Sköld: Fyrstyckad i blått och guld, i första fältet en ros av guld, i andra fältet en blå ek, i tredje fältet en blå naturlig sjöhäst överlagd en blå treudd, i fjärde fältet ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två blå vingar.


David Forssell, Floda
Ansökan 2022:44. Bild: BF

Sköld: Två gånger medelst tinnskuror kluven i blått, guld, vari en knuten bepansrad röd hand, och grönt.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande bepansrad röd hand.


Olle Sirén, Skattkärr
Ansökan 2022:45. Bild: KDH

Sköld: Genom en grankvistskura delad i grönt, vari en uppstigande hjort av guld med röd beväring, och silver, vari en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett jakthorn av guld med röd bärrem.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En uppåtriktad grön pilbåge med pil av guld mellan två raka jakthorn av guld med röda bärremmar.


Felix Denyo, Landskrona
Ansökan 2022:46. Bild: BF

Sköld: I svart en uppslagen bok av guld belagd med två röda georgskors, åtföljd ovan av en åttauddig stjärna av guld och nedan av en stam av guld bildad av ett som en tinnskura med uppåt avsmalnande tinnar format bågsnitt, belagd med ett georgskors åtföljt av två akaciekvistar, allt rött.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En merkuriestav av guld med svarta ormar mellan två fanstänger av guld vardera med en vimpel delad i rött och guld.


Leonidas Malaxos, Stockholm
Ansökan 2022:47. Bild: BF

Sköld: Ginstyckad i silver, vari ett svart utåtseende oxhuvud med röd beväring, och svart, vari en hästsko med öppningen nedåt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart häst med man av silver och röd beväring.


 

 

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.