Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2023”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2022:

Bo Lentén, Sollentuna 
Ansökan 2020:47. Bild: BF

Sköld: I blått en uppstigande fläkt grip av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett liljekors av guld mellan två blå örnvingar.


Emil Blomberg, Åsljunga 
Ansökan 2021:6. Bild: BF

Sköld: I grönt en av spetsiga trebergssnitt bildad sänkt bjälke av silver, åtföljd ovan av tre julrosblommor av guld med blombottnar av silver ställda en över två.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två kronhjortshorn av guld, med en blomma av purpurjulros av purpur med blombotten av guld mellan spetsarna.


Andreas Sving, Björklinge 
Ansökan 2021:9. Bild: BF

Sköld: Kluven i grönt och silver och belagd med en gående räv av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två gröna löv, ett av ek och ett av ornäsbjörk.


Severus August Milejski, Malmö 
Ansökan 2021:12. Bild: KDH

Sköld: Kluven i svart och silver och belagd med en sänkt sparre av motsatta tinkturer, sparren åtföljd ovan av en droppe kluven i silver och rött och åtföljd på sidorna av två anfallande och tillbakaseende ugglor, den till dexter av silver och den till sinister svart, sparren åtföljd nedan av ett kluvet nässelblad av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd droppe mellan en fjäder av silver och en svart fjäder.


Ulrika Stålnacke, Helsingborg 
Ansökan 2021:16. Bild: BF

Sköld: Genom ett dalsnitt delad i blått, vari en älghornskrona av guld, och silver, vari en av grankvistskura bildad grön stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Simeon Rudolfsson, Skövde
Ansökan 2021:20. Bild: BF

Sköld: I guld en sinistervänd tillbakaseende korp hållande i näbben en linnea med två blommor, allt svart och åtföljt ovan av en svart ginstam belagd med tre blåsippeblommor av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Josef Stark, Sköllersta
Ansökan 2021:29. Bild: BF

Sköld: I blått ett krönt lejon av guld åtföljt nedan av en av blomblad bildad stam av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två pionblommor av guld med gröna stjälkar och blad framför två blå vingar.


Nätverket för Svensk Säckpipa
Ansökan 2021:32. Bild: BF

Sköld: I blått en sinistervänd svensk säckpipa av guld med munstycke, bordunpipa och spelpipa
av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Jeff Skinner, Upplands Väsby
(avser släkten Ramström)

 Ansökan 2021:37. Bild: BF

Sköld: I guld en av vågskuror bildad svart bjälke, belagd med tre kulor av guld, åtföljd av tre svarta korpar, allt inom en röd bård.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Fredrik Wastesson, Sävsjö
Ansökan 2021:38. Bild: KDH

Sköld: I rött en femuddig stjärna av guld över två mot varandra vända uppresta tillbakaseende hundar av silver med blå gördlar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande tillbakaseende hund av silver med blå gördel hållande en fanstång av guld med fana delad i rött och guld och med blå kravatt belagd med två femuddiga stjärnor av guld.


Johan Edvinsson, Lund
Ansökan 2021:39. Bild: BF

Sköld: I grönt en lindorm av guld med röd beväring, hållande ett svärd av silver med fäste av guld, åtföljd nedan av en pionblomma av silver med de inre kronbladen röda.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En pionblomma av silver med de inre kronbladen röda mellan två drakvingar av guld.


Rikard Drakenlordh, Sollentuna
Ansökan 2021:40. Bild: KDH

Sköld: I blått en flygande fläkt drake av guld med röd beväring hållande två korslagda svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två fänikor med fanstång och spets av guld, med tvåtungade fandukar delade i blått och guld med en bård, av silver mot det blå fältet och röd mot fältet av guld.


Gustav Runander, Huddinge
Ansökan 2021:41. Bild: BF

Sköld: Ginstyckad i silver, vari ett rött brinnande hjärta, och rött, vari en öppen bok av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett rött georgskors mellan två kronhjortshorn av silver.


John-John Carlsson, Långshyttan
Ansökan 2021:42. Bild: BF

Sköld: I silver två röda korslagda pilar över ett svart treberg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart katt med rest rygg och med röd beväring.


Fredrik Rosvall, Mariefred
Ansökan 2021:43. Bild: KDH

Sköld: I grönt en upprest trehövdad grip av guld med röd beväring och med en ros av silver i vardera framfoten.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grön hjulorm med ränder av guld.


Ulf Kronqvist, Stallarholmen
Ansökan 2021:44. Bild: BF

Sköld: I rött ett ankare av silver omgivet av två ekkvistar av guld uppskjutande genom en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ankare av silver med en tross av guld mellan två röda vingar med vingpennor av guld.


Christoffer Pålsson, Göteborg
Ansökan 2021:45. Bild: BF

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i silver, vari två avslitna frånvända svarta korphuvuden, och blått, vari en fackla av guld över en bakåtseende gående varg av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En nyckel av guld korslagd med ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två svarta vingar med vingpennor av guld.


Anton Lindfors, Mörkö
Ansökan 2021:46. Bild: BF

Sköld: I svart två korslagda värjor av silver med fästen av guld, åtföljda av fyra korsställda lindblad av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre vitsippor av silver ställda i knippe med två svarta hillebarder, allt sammanknutet av ett blått rep.


Bo Johansson, Lidingö
Ansökan 2021:48. Bild: KDH

Sköld: I guld en blå bepansrad arm, på vars hand en sinistervänd svart kråka och på vars axel en röd tupp, allt åtföljt ovan av en blå ginstam belagd med fem femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld.


Gustaf Knutsson, Påarp
Ansökan 2021:49. Bild: BF

Sköld: Delad i guld, vari ett rött griphuvud krönt med en röd vulst, och rött, vari en rapsblomma av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda eklöv.


Benjamin Topalovic, Brokind
Ansökan 2021:50. Bild: BF

Sköld: Av en sänkt sparre av silver delad i svart, vari en åttauddig stjärna åtföljd av fyra femuddiga stjärnor, allt av silver, och grönt, vari en upprest varg av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En åttauddig stjärna från vars nedre yttre spetsar två respektive två femuddiga stjärnor är kopplade, allt av silver.


Robin Nordlund, Furudal
Ansökan 2022:3. Bild: BF

Sköld: Av en vågskura delad i guld, vari ett sjuekrat hjul åtföljt av två motvända smideshammare, allt blått, och blått, vari ett enhörningshuvud av silver med horn och man av guld uppstigande ur en krona av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver med handen hållande om två korslagda blå pilar med spetsar av guld.


Fredrik Angmyr, Uddevalla
Ansökan 2022:4. Bild: BF

Sköld: I silver en svart korp med lyftade vingar i fötterna hållande en röd fackla, allt över en av vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En dödskalle av silver mellan två svarta korpvingar.


Delfi Sehidic, Norrköping
Ansökan 2022:5. Bild: BF

Sköld: Medelst en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med en av vågskuror bildad blå kavel, delad i rött, vari en cezve och en turkisk kaffekopp, båda av guld, och blått, vari en tvåhövdad delfin av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


Rickard Linder, Sala
Ansökan 2022:7. Bild: KDH

Sköld: I grönt en balansvåg av guld, däröver en ginstam av guld belagd med tre gröna lindblad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg hållande en nyckel av guld.


Pelle Persson, Asmundtorp
Ansökan 2022:9. Bild: BF

Sköld: I svart två korslagda svärd av silver med fästen av guld över ett treberg av guld, belagt med en röd sparre.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd grip med beväring av guld och krönt med en öppen krona av guld, uppstigande ur en krans av stolpvis ställda svärd av silver med fästen av guld och vinkelhakar av guld, gripens armar klädda i harnesk av silver med ledplåt av guld, hållande med ena framfoten ett svärd av silver med fäste av guld och med den andra en vinkelhake av guld.


Carl Cronholm, Gränna
Ansökan 2022:15. Bild: BF

Sköld: I blått två i andreaskors lagda och motvända hammare åtföljda av fyra liljor, en i vardera korsvinkeln, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två buffelhorn av guld ett lodpass med blå skiva och lodsnöre och kula av guld.


Vapen med sista dag för invändning den 15 maj 2022:

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.


Empty2

 

 

 

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.