Pågående granskning

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2015:

 

Stenkarssläkten (Släktförening)
Ansökan: 2013:30 Bild: MB

Sköld: I rött en snedruta av silver belagd med en röd dopfunt, i vart av sköldens hörn åtföljd av ett klöverbladskors av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur en ring av uppresta stenblock av silver uppspringande svart oxe med röd beväring och med ett rep av silver runt bringa och nacke.

Stenkar