Pågående granskning

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken ”Vapen med sista dag för invändning den 1 november 2020”, sorterade efter ansökningsnummer.

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2020:

Thomas Tovland, Stockholm
Ansökan 2017:4. Bild: BF

Sköld: Fyrstyckad i grönt och silver, i första fältet en eldsflamma av silver, i andra fältet fem blå vattendroppar ordnade i virvel, i tredje fältet fem blå vimplar ordnade i virvel, i fjärde fältet ett humleblad av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett avslitet svart griphuvud med röd beväring.

Lord* Lazze Xerxes Eventhén, Malmö
* detta är ett registrerat förnamn
Ansökan 2017:31. Bild: BF

Sköld: I svart ett svävande andreaskors med en ginbalksvis ställd tvärslå på övre dexter arm, samt åtföljd ovan sinister och nedan dexter av två hakar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ek med en krona runt stammen, båda av guld.

Eddy Fonyodi, Stockholm
Ansökan 2017:43. Bild: BF

Sköld: I guld en röd genomgående stenportal med öppna portar; i portalens mitt en blå rundel belagd med tre i knippe ställda veteax av silver.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå kompassros med kompassnål av guld pekande i nord-sydlig riktning, mellan två vingar av guld.

Lars Berglund Lange, Harlösa
Ansökan 2019:14; avser enbart hjälmtäcke och hjälmprydnad. Bild: BF

Sköld: Se SV-401.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En upprest grön sköldpadda belagd med en röd rundel med bård av guld, belagd med ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.

Gustav Frosteblad, Lidingö
Ansökan 2019:23. Bild: BF

Sköld: I grönt ett blad av silver belagt med ett grönt latinskt kors.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett blad av silver, belagt med ett grönt latinskt kors, mellan två gröna blad.

Rasmus Gripenfrid, Malmö
Ansökan 2019:24. Bild: BF

Sköld: I guld en blå grip med röd beväring omgiven av en grön krans av olivkvistar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppväxande röda rosor med gröna stjälkar och blad.

Albin Hillberg, Gävle
Ansökan 2019:25. Bild: BF

Sköld: I grönt ett upprest krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld, hållande i höger tass ett svärd och i vänster ett ankare, båda av guld.

Anders Ramstedt, Segersäng
Ansökan 2019:26. Bild: BF

Sköld: Genom mantelsnitt delad i svart och guld, vari en fläkt svart korp med röd beväring, ovan åtföljd av ett rött grekiskt kors med svagt utböjda ändar på korsarmarna.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart hästhuvud med häststjärna och manpansar av silver, allt mellan två korpvingar av guld.

Joachim Eckerström, Ekerö
Ansökan 2019:27. Bild: KDH

Sköld: I guld en röd ginbalk, belagd med tre ekollon av guld, åtföljd ovan av en röd ekorre hållande ett svart ekollon, och nedan av två av vågskuror bildade röda bjälkar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd berguv med lyftade vingar och beväring av guld.

Jerker Hindgren, Laholm
Ansökan 2019:28. Bild:

Sköld: I grönt en hind och en upprest gren, båda av silver, över en medelst vågskura bildad stam, genom vågskuror fem gånger delad i silver och grönt.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en hind av silver framför en grön gren med blad riktade från hindhuvudet.

Victor Rosengren, Stockholm
Ansökan 2019:29. Bild:

Sköld: I blått en grenkrans överlagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring hållande en grenkrans överlagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld.

Klocksnack Explorer Club
Ansökan 2019:32. Bild: KDH

Sköld: Genom ett av en grankvistskura bildat mantelsnitt delad i blått, vari två antika kronor av guld, och silver, vari en svart antik krona, därunder en av en vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Bruzelianska släktföreningen
Ansökan 2019:33. Bild: MB

Sköld: I guld en herde med ansikte och händer av silver, svart hår och skägg samt blå klädnad, stående på blå mark och bärande ett lamm av silver över axlarna samt i höger hand hållande en svart stav.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Julian Rittermann, Skövde
Ansökan 2019:34. Bild: KDH

Sköld: I fält kluvet i svart och silver schackpjäsen springare av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett knippe med fem svarta eklöv belagt med en hästsko av guld, allt sammanknutet av ett band schackrutat i rött och guld.

Andreas Holmberg, Stockholm
Ansökan 2019:36. Bild:

Sköld: I guld en av gröna latituder och longituder markerad jordglob belagd med en uppåtflygande röd duva, och åtföljd nedan av en av ett inböjt störtat sparrsnitt bildad röd stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Jonas Töremar, Stockholm
Ansökan 2019:38. Bild: KDH

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i silver, vari tre röda björklöv, ett över två, och blått, vari ett gudslamm av silver med en gloria av guld, bärande på en stång prydd med ett klöverbladskors av guld, huvudet sinistervänt.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en bagge av silver.

Miranda Strömberg, Haag, Nederländerna
Ansökan 2019:40. Bild:

Sköld: Genom en bjälke av silver, belagd med två genomgående rep, ett blått och ett rött, som är förenade i en knut på mittten, delad i blått, vari en leopard av guld med röd beväring, och rött, vari en sinistervänd gående utåtseende drake av guld med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre liljor av guld ställda en över två mellan två blå vingar.

Empty2

 

 

 

 

Ola Holmgren, Sävsjöström
Ansökan 2019:41. Bild:

Sköld: Genom en av vågskura och bågsnitt bildad ginbalk av silver ginstyckad i blått, vari en sol av guld belagd med tre röda pilar i knippe, och grönt, vari en ekkvist av guld.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En tvåbladig ört med klocklik kalk av guld mellan två vingar, varav dexter vinge är grön med vingpennor av guld och sinister vinge är blå med vingpennor av guld.

Bengt Persson, Sjöbo
Ansökan 2019:43. Bild:

Sköld: I gråverk av rött och silver, en röd stolpe belagd med en nyckel av guld med tvärslå på skaftet.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En björk av silver med svart teckning och med blad av guld på en röd kulle.

Jesper Devrer, Sjömarken
Ansökan 2019:45. Bild: BF

Sköld: I svart en uppåtvänd dynggrep av guld omslingrad av två ormar av guld med röd beväring och med mot vandra vända huvuden, nedtill åtföljda av två sjuuddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En störtad bevingad ullsax av guld med svarta vingar.

Alexander Malmaeus, London
Ansökan 2019:46. Bild: MB

Sköld: I blått ett treberg av silver belagt med en av en bågskura bildad svart stam, åtföljt ovan av en sexuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm med hand hållande en pryl genomstickande ett stycke rött läder.

Hubert Danielsson, Luleå
Ansökan 2019:47. Bild: KDH

Sköld: I guld ett svart vildsvin med röd beväring, åtföljt ovan av en svart ginstam belagd med en gående naturlig leopard av guld med svart teckning och nedan av en av ett sänkt mantelsnitt bildad svart stam belagd med ett ankhkors av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ankhkors av guld mellan två svarta törnrosgrenar uppväxande som horn.

Hanna Gunnarsson, Södra Sandby
Ansökan 2019:50. Bild: BF

Sköld: I rött ett stolpvis ställt störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld, åtföljt på var sida av två uppåt och utåt riktade ekkvistar med blad av guld och ekollon av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ur en krans av röda nejlikor ett uppkommande störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld.

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2020:

Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH), Magnus Bäckmark (MB) och Björn Fridén (BF) i av SVK fastställd schablon.