Ledamöter

Svenska Vapenkollegiets ledamöter

Kollegiet tillsätts av Svenska Heraldiska Föreningens styrelse, men en av ledamöterna utses av Heraldiska Samfundet. Svenska Heraldiska Föreningens styrelse utser även en av ledamöterna till kollegiets ordförande.

De adjungerade ledamöterna har adjungerats av Svenska Vapenkollegiet och kontrollerar vapenansökningarna särskilt utifrån ett danskt, finskt respektive norskt heraldiskt perspektiv.

Ordföranden Martin Sunnqvist, f. 1975, är jur.dr i rättshistoria och rådman. Hans doktorsavhandling handlade om nordiska domares sätt att hantera konstitutionella frågor. Kandidatuppsatsen handlade om släktvapenrätten i Sverige, England och Tyskland. Han är vice ordförande och sekreterare i Societas Heraldica Scandinavica samt ledamot av redaktionen för Skandinavisk Vapenrulla.
Eric Bylander, f. 1973, är docent och jur.dr samt universitetslektor vid Uppsala universitet, allt i processrätt. Hans kandidatuppsats handlade om svensk kommunvapenrätt. Han är inom Svenska Frimurare Orden föredragande i heraldiska frågor i Logedirektoriet och Förste Heraldiker i Svea provinsialloge.
Vladimir Sagerlund, f. 1942, är f.d. heraldisk konstnär vid Riksarkivet. Han har i den egenskapen nytecknat samtliga svenska landskaps- och kommunvapen till Riksarkivets heraldiska register och ett stort antal vapen åt olika myndigheter. Han har även tecknat vapen och monogram åt medlemmar av kungahuset.
Jesper Wasling, f. 1967, är bosatt i Borås och arbetar som journalist. Han har en magisterexamen i historia och har skrivit flera heraldiska böcker. Dessutom är han sekreterare i Svenska Heraldiska Föreningen och har suttit i dess styrelse de senaste 15 åren.
Claus K. Berntsen, är bosatt i Lund och är teol.stud. Han är verksam i styrelserna för Svenska Heraldiska Föreningen och Societas Heraldica Scandinavica. Inom Svenska Heraldiska Föreningen har han ett särskilt ansvar för föreningens kyrkoheraldikgrupp, som bl.a. hjälper till att ta fram vapen för nya biskopar.
Kim Dohm-Hansen är jur.kand., tingsnotarie och heraldisk konstnär. Hon är suppleant i styrelsen för Svenska Heraldiska Föreningen.
Adjungerade ledamoten Ronny Andersen, f. 1979, är cand.mag. i historia och danska. Han är arkivarie och heraldisk konsulent vid det danska Rigsarkivet och kunglig vapenmålare i det danska ordenskapitlet. Han är också ledamot av Académie Internationale d’Héraldique.
Adjungerade ledamoten Wilhelm Brummer, f. 1970, är fil.mag. i historia och heraldisk rådgivare, knuten till Mannerheim-museet och finska Riddarhuset. Han är associerad ledamot av Académie Internationale d’Héraldique.
Adjungerade ledamoten Kaare Seeberg Sidselrud, f. 1963, är cand.mag. och rådgiver i norska Skatteetaten. Han är redaktör för Heraldisk Tidsskrift, ordförande i Norska heraldiska föreningen och ledamot av Académie Internationale d’Héraldique. Han är även Fellow of the Society of Antiquaries of Scotland (FSAScot).

Tidigare ledamöter

Lars C. Stolt, f. 1932, är f.d. ordförande i Svenska Exlibrisföreningen. Han har bl.a. medverkat i Heraldisk Tidsskrift och har tilldelats Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Ledamot av vapenkollegiet 2007-2011.
Clara Nevéus, f. 1934, är f.d. statsheraldiker och fil. dr i historia med avhandlingen Trälarna i landskapslagarnas samhälle. Hon har tillsammans med B. J. de Wærn givit ut Ny svensk vapenbok och därutöver uppsatser huvudsakligen i heraldiska och sigillografiska ämnen. Hon har tilldelats Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj. Ledamot av vapenkollegiet 2007-2015.
Jens Christian Berlin, f. 1971 är musikvetare och har bland annat varit anställd vid utbildningsdepartementet. Han är medlem av webbredaktionen för Societas Heraldica Scandinavica och har fungerat som Svenska Vapenkollegiets redaktör. Ledamot av vapenkollegiet 2007-2015.