Vapen 201-300

SV-201 Christian Lundström, Hägersten
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:16. Bild: RA.

Sköld: Delad medelst en nyckel av guld i svart, vari en gående tjur av silver, och rött, vari en gående björn av silver.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart stenbock med röd beväring, i höger framfot hållande en sabel med fäste av guld och klinga av silver och i vänster framfot en nyckel av guld.

Shield: By a key throughout or parted per fess sable, wherein a bull passant argent, and gules, wherein a bear passant argent.

Mantling: Sable and gules doubled argent.

Crest: A demi-ibex sable armed and langued gules, holding in dexter hoof a sabre argent hilted or and in sinister hoof a key or.

SV-201 LundstromChristian

SV-202 Lars Olsson, Bunkeflostrand
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:17. Bild: RA.

Sköld: I svart ett lejon av guld med röd beväring och hållande ett hjärta av silver, uppstigande ur en båt av guld på en av en vågskura bildad stam av guld belagd med två av vågskuror bildade röda bjälkar.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med beväring av guld, hållande en fanstång av guld med en svart fana med en av en vågskura bildad stam av guld belagd med två av vågskuror bildade röda  bjälkar.


Shield: Sable, a demi-lion or armed and langued gules holding a heart argent, issuant from a boat or floating on a base wavy or charged with two bars wavy gules.

Mantling: Gules and sable doubled or.

Crest: A demi-lion gules armed and langued or, carrying a staff or affixed with a banner sable charged with a base wavy or, in turn charged with two bars wavy gules.

SV-202 Olsson

SV-203 Johanna Tilly, Uppsala
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:19. Bild: RA.

Sköld: I guld ett svävande blått antoniuskors, nedtill avgränsat medelst en tinnskura med en upphöjning samt i den nedre korsarmen belagt med ett grekiskt kors av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett blått antoniuskors.

Shield: Or a cross of St. Anthony couped azure, the lowermost line embattled with one upward battlement, and the lower arm charged with a Greek cross or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A cross of St. Anthony azure.

SV-203 Tilly

SV-204 Anders Holmgren, Linköping
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:27. Bild: RA.

Sköld: I silver två gröna eldsflammor över en blå lilja.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön eldsflamma mellan två vingar av silver.

Shield: Argent a fleur-de-lis azure, in chief two flames vert.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A flame vert between a pair of wings argent.

SV-204 Holmgren

SV-205 Kristofer Wåhlander, Barsebäck
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:28. Bild: MB.

Sköld: I guld ett genomgående rött georgskors belagt med en upprest pegas av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra mellan två vingar, allt av guld.

Shield: Or on a cross formy throughout gules a pegasus forcené or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A lyre between a pair of wings or.

SV-205 Wahlander

SV-206 Per Sandström, Stavsnäs
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:30. Bild: MB.

Sköld: Tre gånger av esskuror ginstyckad i guld, rött, vari en vinge av guld, guld, vari en nedåtvänd röd vinge, och rött.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett örnhuvud av guld med röd beväring i näbben hållande ett latinskt kors av guld, allt mellan två röda strutsplymer.

Shield: Bendy-sinister bowed-embowed of four or, gules wherein a wing or, or wherein a wing inverted gules, and gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: An eagle’s head or beaked and langued gules holding in its beak a Latin cross or, all between two ostrich feathers gules.

SV-206 Sandstrom

SV-207 Christhoffer Warkander, Fjärdhundra
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:31. Bild: MB.

Sköld: I fält av guld, bestrött med röda rosor, en upprest grön ulv med röd beväring.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grön vildman uppstigande ur en krans av röda spetsar, varav tre synliga framifrån, samt hållande en spade i höger hand och en timmeryxa i vänster, båda av guld.

Shield: Or semy of roses gules a wolf rampant vert armed and langued gules.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: Issuant from a crown of piles inverted gules of which three are visible, a demi-wildman vert holding in dexter hand a spade and in sinister hand an axe, both or.

SV-207 Warkander

SV-208 Niklas Gren, Uppsala
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:32. Bild: MB.

Sköld: I grönt en av grenskuror bildad sänkt sparre av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett lejon av silver hållande en grön gren.

Shield: Vert a chevron raguly argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A lion argent holding a branch vert.

SV-208 Gren

SV-209 Helsingauburgs Långbågegille, Jonstorp
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:33. Bild: MB.

Sköld: I fält kluvet i blått och silver en pilspets av motsatta tinkturer ovan dexter åtföljd av ett andreaskors av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per pale azure and argent an arrowhead point to chief counterchanged, in dexter chief a saltire couped argent.
SV-209 Helsingauburgs

SV-210 Simon Andersson, Höganäs
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:34. Bild: MB.

Sköld: I rött ett utåtseende oxhuvud mellan hornen åtföljt av två korslagda veteax, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda oxhorn lindade med band av guld bildande tre andreaskors på vartdera hornet.

Shield: Gules an ox’s head cabossed, between the horns two ears of wheat in saltire, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A pair of ox horns gules wrapped with ribbons or forming three saltires on each horn.

SV-210 AnderssonSimon

SV-211 Ville Trygg, Landskrona
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:35. Bild: MB.

Sköld: I blått ett genomgående brospann av guld, åtföljt ovan av ett kedjelod av silver och nedan av ett hänglås av silver med bygel och nyckelskylt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, i tassarna hållande en palmkvist av silver.

Shield: Azure a bridge span throughout or between in chief a chain-shot argent and in base a padlock argent with shackle and keyhole-plate or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A lion or armed and langued gules holding a palm twig argent.

SV-211 Trygg

SV-212 Göran Lindahl, Trosa
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:36. Bild: MB.

Sköld: Av en lindskura styckad i blått, vari en ginbalksvis ställd bildad halvmåne åtföljd ovan av en åttauddig stjärna, allt av silver, och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande bäver av silver med beväring av guld hållande ett rött grekiskt kors.

Shield: Per bend linden-counterlinden azure, wherein an increscent moon bendsinisterwise and in chief a mullet of eight argent, and argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A demi-beaver argent armed and langued or holding a Greek cross gules.

SV-212 Lindahl

SV-213 Thomas Neidenmark, Nacka
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:38. Bild: CAB.

Sköld: I blått två korslagda spjut och en nedifrån dexter uppåt sinister runt spjuten slingrande lagerkvist, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre spjut av guld.

SV-213 Neidenmark

SV-214 Göran Olbers, Bandhagen
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:39. Bild: CAB.

Sköld: I silver ett ur mark växande olivträd, allt grönt.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En duva av silver med en grön olivkvist i näbben.

SV-214 Olbers

SV-215 Thomas Pilhagen, Lidköping
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:40. Bild: CAB.

Sköld: I grönt två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver, åtföljda nedan av en genomgående gärdesgård av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På en gärdesgård av silver två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.

SV-215 Pilhagen

SV-216 Jonas Andkvist, Jämshög
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:1. Bild: CAB.

Sköld: I grönt en bepansrad hand av silver hållande en ekkvist av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande grönt andhuvud med beväring av guld.

SV-216 Andkvist

SV-217 Lars Grip, Västervik
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:3. Bild: CAB.

Sköld: Kluven i blått, vari ett avslitet griphuvud av silver med röd beväring, och silver, vari ett rött latinskt kors, däröver en ginstam av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En skeppsratt av guld mellan två vingar, dexter delad i blått och silver, sinister i rött och silver.

SV-217 Grip

SV-218 Leif Linde, Eskilstuna
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:4. Bild: CAB.

Sköld: I blått en lind av silver med en krona av guld om stammen samt åtföljd av två davidsstjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Två blå vingar, vardera belagd med en krona över en davidsstjärna, allt av guld.

SV-218 Linde

SV-219 Owe Sjölund, Sollefteå
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:6. Bild: CAB.

Sköld: I silver en heraldisk källa av blått och silver, åtföljd ovan av tre lövträd med röda stammar och delvis sammanvuxna gröna lövverk.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande lax av silver med röd beväring.

SV-219 Sjolund

SV-220 Roger Wessbergh, Västerås
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:2. Bild: MB.

Sköld: I silver två mot varandra vända röda naturliga sjöhästar över en uppskjutande svart treudd.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd lilja mellan fyra strutsplymer, de två yttre röda och de två inre svarta.

SV-220 Wessbergh

SV-221 Joakim Holm, Stockholm
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:5. Bild: MB.

Sköld: I svart två liggande frånvända halvmånar, åtföljda ovan av sju sexuddiga stjärnor, varav sex balkvis ordnade fyra över två och den sjunde över den övre månens dexterspets, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-221 Holm

SV-222 Martin

Skillingshage, Skövde
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:17. Bild: MB.

Sköld: Delad i silver och svart samt belagd med en sinistervänd hjulorm av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-222 Skillingshage

SV-223 Jonas Köpsén, Östersund
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:8. Bild: MB.

Sköld: I blått två korslagda gevär åtföljda av fyra liljor, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön sjöorm med röd tunga.

SV-223 Kopsen

SV-224 Theodor Pramer, Järfälla
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:9. Bild: MB.

Sköld: I rött en edelweissblomma av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En, ur en eld av guld uppstigande, röd fågel Fenix med ögon av guld och med stjärtfjädrar i form av påfågelfjädrar av guld med ögon av rött, guld och svart.

SV-224 Pramer

SV-225 Anders Mjärdsjö, Henderson, Nevada, USA
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:11. Bild: MB.

Sköld: I fält, delat i ett blått fält och ett i silver och blått spetsrutat fält, ett sjölejon av guld med drakvingar och örnklor samt med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring.

SV-225 Mjardsjo

SV-226 Christer Claus, Stockholm
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:12. Bild: MB.

Sköld: I guld en svart stork med röd beväring uppstigande från en uppväxande grön rosenbuske med fem bjälkvis ordnade röda rosor med blombottnar av guld och i näbben hållande en sinistervänd blå hjulorm.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med en bildad sol av guld och sinister med en bildad måne av guld.

SV-226 Claus

SV-227 Tor Rugsveen, Dalby
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:13. Bild: CAB.

Sköld: Två gånger delad i rött, vari tre liljor av silver, silver, vari tre svarta rågax, och blått, vari en ros av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå lilja mellan två röda vesselhorn, vartdera upptill besatt med ett svart rågax.

SV-227 Rugsveen

SV-228 SusAnne Mastonstråle, Älvkarleby
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:14. Bild: CAB.

Sköld: Styckad i grönt och silver och belagd med en medelst vågskura i guld och blått styckad rundel, från vilken utgår i det övre fältet sju genomgående strålar av guld och i det nedre fältet sex genomgående av vågskuror bildade avsmalnande blå strålar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett lejonhuvud av guld.

SV-228 Mastonstrale

SV-229 Kjell Cederlind, Kungsängen
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:15. Bild: CAB.

Sköld: I guld en dubbelhövdad röd tupp, i höger fot medelst en svart smidestång hållande en röd järnten.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En dubbelhövdad röd tupp, i höger fot medelst en svart smidestång hållande en röd järnten.

SV-229 Cederlind

SV-230 Sören Källbom, Vadstena
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:16. Bild: CAB.

Sköld: I blått en bjälke av silver överlagd med en heraldisk källa i silver och blått, åtföljd ovan av en sinistervänd smidestång och nedan av en smideshammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå uggla med röda ögon och näbb.

SV-230 Kallbom

SV-231 Ingela Knutsson Klitte, Fleninge
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:18. Bild: CAB.

Sköld: I grönt en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt, åtföljd ovan av en medelst ett trebergssnitt bildad ginstam av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.

SV-231 Knutsson_Klitte

SV-232 Magnus Karlsson, Bro
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:21. Bild: CAB.

Sköld: I blått ett utåtseende oxhuvud av silver, däröver en vinkelginstam av silver belagd med en röd lyra.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En stående svan av silver med utsträckt högerben och med beväring av guld.

SV-232 Magnus_Karlsson

SV-233 Johan Sund, Stockholm
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:24. Bild: RA.

Sköld: I blått en av en vågskura bildad inböjd post av guld och en av en vågskura bildad inböjd ginpost av silver, däremellan en av en vågskura bildad rundel av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring, hållande i höger tass två veteax av guld och i vänster tass ett svärd av silver.

SV-233 Sund

SV-234 Per-Ola Ekström, Tullinge
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:27. Bild: RA.

Sköld: I rött tre stolpvis ställda eklöv av guld, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i guld, rött, guld och rött.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda narvalständer, vardera på utsidan besatt med tre eklöv av guld.

SV-234 POEkstrom

SV-235 Mikael Eriksson, Stjärnhov
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:29. Bild: RA.

Sköld: I svart en kavel, åtföljd ovan av en springande varg och nedan av två korslagda svärd, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver hållande ett svart svärd i höger framtass.

SV-235 Mikael_Eriksson

SV-236 Helene Praetorius Naurin, Stenkullen
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:31. Bild: RA.

Sköld: I silver en röd hjort med beväring av guld stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en medelst en granskura bildad grön ginstam.

Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två oxhorn, av en sänkt granskura delade i grönt och silver och förenade med ett grönt band kantat av ringar av silver.

SV-236 Praetorius_Naurin

SV-237 Hasse Anderberg, Bjärred
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:32. Bild: RA.

Sköld: I rött en balk av guld belagd med tre röda triquetror, åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stegrande pegas av guld.

SV-237 Hasse_Anderberg

SV-238 Fannie Anderberg, Bjärred
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:33. Bild: RA.

Sköld: I blått en balk av guld belagd med tre blå triquetror, åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stegrande pegas av guld.

SV-238 Fannie_Anderberg

SV-239 Magnus Broman, Skellefteå
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:34. Bild: RA.

Sköld: I silver en genomgående murad blå bro i ett spann och med fogar av silver, åtföljd ovan av två korslagda blå yxor och nedan av en medelst vågskura bildad stam, genom vågskuror fyra gånger delad i rött, silver, blått, silver och rött.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda renhorn.

SV-239 Broman

SV-240 Fredrik Håberget, Arvika
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:20. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i rött, vari en leopard av guld, och guld, vari en röd björk.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett svärd, lagt över ett kugghjul inom en krans av lager- och björkblad, allt av guld.

SV-240 Haberget

SV-241 Peter Cadier, Sätila
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:22. Bild: CAB.

Sköld: I svart en snöstjärna av guld vars armar bildats av kvistar med ekblad.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart lilja.

SV-241 Cadier

SV-242 Richard Timelin, Solna
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:23. Bild: CAB.

Sköld: I svart en dexterspets av silver vari en svart korp vänd åt sinister.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart torn mellan två hjorthorn av silver.

SV-242 Timelin

SV-243 Tobias Prüller, Västerås
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:26. Bild: CAB.

Sköld: I svart ett avslitet varghuvud av guld med blått öga inom en bård av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uggla av silver med lyftade vingar samt med svarta spetsar på vingpennorna, blå ögon och beväring av guld.

SV-243 Pruller

SV-244 Sven Hesslow, Stockholm
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:28. Bild: CAB.

Sköld: I silver en genomgående röd spetsruta, belagd med en sexhörning av guld; i spetsrutan en över sexhörningen lagd kil, blå över och i sexhörningen samt därunder av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-244 Hesslow_Sven2

SV-245 Mattias Samuelsson, Skärblacka
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:30. Bild: CAB.

Sköld: Ginstyckad i grönt och silver och belagd med ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, åtföljt nedan av en grön treklöver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svanvingar av silver.

SV-245 Samuelsson

SV-246 Christina Lejonbalk, Kungsängen
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:35. Bild: MB.

Sköld: Kluven i rött, vari ett lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld, och i guld, vari tre röda balkar, allt under en röd ginstam belagd med två korslagda bajonetter av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld.

SV-246 Lejonbalk

SV-247 Eric Leijonram, Linköping
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:36. Bild: MB.

Sköld: I blått två uppkommande korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande ett svärd av guld, den mot sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda ramen, hållande ett svärd av silver underlagt det förstnämnda svärdet.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande ett svärd av guld, den mot sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda ramen, hållande ett svärd av silver underlagt det förstnämnda svärdet.

SV-247 Leijonram

SV-248 Georg Herlitz, Colonia, NJ, USA
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:38. Bild: MB.

Sköld: I guld ett rött hjärta med tre uppväxande gröna liljekonvaljestänglar med blommor av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött hjärta med tre uppväxande gröna liljekonvaljestänglar med blommor av silver.

SV-248 Herlitz

SV-249 Micke Ström, Ljungskile
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:1. Bild: MB.

Sköld: I grönt en ovan av karvskura och nedan av fjällskura bildad sänkt ginbalk av silver, åtföljd ovan av ett avslitet varghuvud av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-249 Strom

SV-250 Erik Olsson, Karlstad
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:4. Bild: MB.

Sköld: Styckad i silver, vari ett avslitet blått örnhuvud med röd beväring, och blått, vari en avsliten järvtass av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två blå örnvingar.

SV-250 OlssonErik

SV-251 Pontus Heggelund, Tyresö
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:5. Bild: MB.

Sköld: Ginstyckad i silver, vari en röd rundel, och svart, vari en av vågskuror bildad stråle upp mot dexter av silver.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart fläkt örn med beväring av guld.

SV-251 Heggelund

SV-252 Lars Dannvik, Enköping
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:6. Bild: RA.

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i svart och silver, vari tre röda hjärtan, ordnade ett över två.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar, i obehandskade, knäppta händer hållande ett ankarkors, allt av silver.

SV-252 Dannvik

SV-253 Martin Modeus, Linköping
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:11. Bild: RA.

Sköld: Delad genom en fjällskura med tre fjäll i silver, vari ett gående blått lejon med röd beväring, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-253 Modeus

SV-254 Per Eckerdal, Göteborg
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:12. Bild: RA.

Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en fisk av guld vänd nedåt sinister.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-254 Eckerdal

SV-255 Jan-Olof Johansson, Växjö
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:13. Bild: RA.

Sköld: I blått en stråle av silver och en örn med lyfta vingar av motsatta tinkturer, med röd beväring och hållande en yxa av silver, samt i övre dexter hörn en framskjutande rundel av silver förenad med strålen och belagd med en blå femuddig stjärna.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-255 Johansson

SV-256 Sven-Bernhard Fast, Visby
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:14. Bild: RA.

Sköld: I silver ett från en båt uppskjutande latinskt kors över en av en karvskura bildad stam, allt blått.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-256 Fast

SV-257 Åke Bonnier, Skara
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:15 Bild: RA.

Sköld: I rött en störtad inböjd sparre av silver, åtföljd ovan av ett Kristus-monogram av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-257 Bonnier

SV-258 Bo Caperman, Höganäs
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2012:19. Bild: MB.

Sköld: I guld en svart kogg flytande på en av en vågskura bildad stam, tre gånger medelst vågskuror delad i blått och guld, samt åtföljd ovan dexter av en blå femuddig stjärna.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

SV-258 Caperman

SV-259 Mats J. Ellingsen, Strängnäs
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2012:39. Bild: MB.

Sköld: I rött en fläkt örn med flammande vingpennor, åtföljd ovan av en treudd med kortat skaft, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

SV-259 Ellingsen

SV-260 Magnus Wastesson, Södertälje
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:3. Bild: MB.

Sköld: Kluven i silver, vari en grön uppväxande tall, och grönt, vari en stegrande ren av silver, därunder en stam kluven i grönt och silver och belagd med en av vågskuror bildad bjälke av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta renhorn.

SV-260 Wastesson

SV-261 Per Lundström, Kåge
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:8 Bild: MB

Sköld: I blått en bepansrad men obehandskad arm av silver i handen hållande ett hjärta av guld, däröver en ginstam av silver belagd med tre blå hästskor med öppningen nedåt.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre plymer, röd, av guld och blå.

SV-261 Lundström

SV-262 Claus Dehlin, Falun
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:9. Bild: RA.

Sköld: Delad i blått, vari två korslagda kanonrör av guld, och silver, vari en röd spets belagd med tre ankare av guld och åtföljd av två brinnande svarta granater.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart pyramid mellan två örnvingar, dexter delad i silver och rött och sinister i rött och silver.

SV-262 Dehlin

SV-263 Peder Falk, Ervalla
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:10. Bild: RA.

Sköld: I ett av guld och svart ginstyckat fält, ett avslitet falkhuvud av motsatta tinkturer och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med en hammare av guld, sinister med en spade av guld.

SV-263 Falk

SV-264 Christian Svensson, Kristianstad
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:16. Bild: RA.

Sköld: I rött en liggande hjort av guld, däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bevingad jordglob, blå med kontinenter av guld, med dexter vinge blå och sinister av guld.

SV-264 Svensson

SV-265 Jan Götesson, Ainslie, Australien
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:17. Bild: RA.

Sköld: I silver tre gröna lövträd växande ur en av ett bågsnitt bildad svart stam belagd med en genomgående gärdesgård av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande ren av silver med svart beväring hållande en grön linnea med blomma av silver.

SV-265 Götesson

SV-266 Marcus Gulin, Göteborg
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:18. Bild: RA.

Sköld: I blått en dextervänd falk med upplyfta vingar och röd beväring hållande i klorna en borg, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En borg mellan två vingar, allt av guld.

SV-266 Gulin

SV-267 Johan Krafve, Hässelby
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:20. Bild: CAB.

Sköld: I blått en örn av guld med vardera vingen belagd med en blå treklöverbladsstängel, därunder en av en vågskura bildad stam av guld, belagd med tre blå sjöblad med liljeformade inskärningar, ordnade två över ett.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En vinge av guld belagd med en blå genomborrad femblading.

SV-267 Krafve

SV-268 Henrik Broman, Hult
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:21. Bild: CAB.

Sköld: I rött en genomgående bro med tre spann, uppskjutande ur en av en vågskura bildad stam och åtföljd ovan av ett ankarkors, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-268 Broman

SV-269 Kristoffer Jonsson, Mjölby
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:22. Bild: CAB.

Sköld: I silver ett blått avslitet griphuvud, åtföljt ovan av en blå av vågskuror bildad höjd bjälke, belagd med en linnearanka av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två drakvingar av silver med blå fingrar.

SV-269 Jonsson

SV-270 Erik Falck, Uppsala
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:23. Bild: CAB.

Sköld: I silver en svart fläkt falk med röd beväring, ovan åtföljd av en grön lagerkrans mellan två svarta åttauddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lagerkrans mellan två vingar, allt svart.

SV-270 Falck

SV-271 Simon Karlsson, Göteborg
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2011:37. Bild: KDH.

Sköld: I guld två stolpvis ordnade fläkta svarta korpar.

Hjälmtäcke: –

SV-271 Karlsson

SV-272 Linus Källgren, Långsele
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:2. Bild: KDH.

Sköld: I blått en balk av silver belagd med tre av vågskuror bildade blå strängar, åtföljd ovan av en orre och nedan av en ekgren med löv, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart orre sittande inom en krans av fyra liljor och fyra uppåtställda eklöv, varav tre liljor och två eklöv synliga framifrån, allt av guld.

SV-272 Källgren

SV-273 Roland Sporrong, Torslanda
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:19. Bild: KDH.

Sköld: I guld en svart bjälkvis ställd sporre med sporrklinga riktad åt dexter, åtföljd nedan av en röd tupp.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda svarta hammare mellan två gröna eklöv.

SV-273 Sporrong

SV-274 Victor Carlson, Tyresö
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:24. Bild: RA.

Sköld: I rött en grön balk avgränsad ovan och nedan av strängar av silver, åtföljd ovan av en stående knuten pansarnäve av silver och nedan av en svart salamander omgiven av en flamma av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta grön och de yttre röda.

SV-274 Carlson

SV-275 Gunnar Wester, Hörnefors
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:25. Bild: RA.

Sköld: I silver sju röda rosor med gröna foderblad, ordnade två över tre över två, därunder en blå oskaftad treudd.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver med röd beväring, hållande ett svart ankare med dubbel tross av guld.

SV-275 Wester

SV-276 Tony Jonsson, Örnsköldsvik
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:26. Bild: RA.

Sköld: I guld ett svart bevingat korpben med röd beväring, nedåt sinister genomborrat av en pil av silver med röda fan, allt ovan åtföljt av två röda liljor.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korpvingar av guld med svarta vingpennor.

SV-276 Jonsson

SV-277 Björn Kallur, Kastelholm, Åland
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:29. Bild: MB.

Sköld: Ginstyckad i silver, vari en framkommande röd björn med blå beväring, och i rött, vari tre störtade pilar av silver, ställda stolpvis, balkvis respektive ginbalksvis, de två förstnämnda nedskjutande och den sistnämnda på längden synlig till hälften invid ginstyckningssnittet.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-277 Kallur

SV-278 Erik Eriksson, Hörnefors
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:31. Bild: MB.

Sköld: I guld ett rött andreaskors belagt med två korslagda svärd av silver med fästen av guld, åtföljt nedan av en grön tistel med blomma av purpur.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

SV-278 Eriksson

SV-279 Per-Arne Hjorth, Västra Frölunda
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:32. Bild: MB.

Sköld: Ginstyckad i svart och guld och belagd med en upprest hjort av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fordrat med guld.

Hjälmprydnad: Två hjorthorn av guld.

SV-279 Hjorth

SV-280 Anders Lod, Ingarö
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:1. Bild: MB.

Sköld: I silver en nedvänd blå spets, belagd med ett avslitet griphuvud av guld med röd beväring och åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, av vågskuror fem gånger delad i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med blå beväring och röd tunga hållande ett riksäpple av guld.

SV-280 Lod

SV-281 Andreas Anderberg, Hjärup
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:2. Bild: MB.

Sköld: I silver ett blått andreaskors, däröver en blå ginstam belagd med en balansvåg av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två uppkommande blåklädda armar med händer av silver hållande en grön krans varav dexter hälft av lagerblad och sinister av eklöv.

SV-281 Anderberg

SV-282 Catharina Busck, Djursholm
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:4. Bild: MB.

Sköld: I silver sex ur en hjälmbindel uppkommande strutsfjädrar ställda tre över tre, allt omväxlande av rött, guld och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppskjutande griphuvud av guld.

SV-282 Busck

SV-283 Daniel Sandén, Oslo, Norge
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:8. Bild: CAB.

Sköld: I blått en av grenskuror bildad ginbalk av guld överlagd med en stegrande häst av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Uppväxande murgröna av silver med blå nerver i bladen.

SV-283 Sandén

SV-284 Fredrik Ingman, Norrköping
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:9. Bild: CAB.

Sköld: I blått, en ginbalk av silver belagd med ett rött liljekors, åtföljd ovan av en lilja av guld och nedan av en ros av silver med blombotten av guld och gröna foderblad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En vildman hållande en klubba, allt av silver, mellan två älghorn av guld.

SV-284 Ingman

SV-285 Martin Angelin, Malmö
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:11. Bild: CAB.

Sköld: I silver två svarta rosor med korslagda stjälkar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-285 Angelin

SV-286 Bengt Staude, Skillingaryd
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:12. Bild: CAB.

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i silver, vari två korslagda blå fjäderpennor, och blått, vari ett kastanjeblad av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre fjäderpennor, de båda yttre blå, den i mitten av silver.

SV-286 Staude

SV-287 Inge Wiggur, Linköping
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:17. Bild: CAB.

Sköld: I fält, kluvet i silver och grönt, ett timglas mellan två blixtar, däröver en medelst fjällskura bildad ginstam, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två motvända gripar av guld med drakvingar, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande en svart eldkorg med eldsflamma av guld, därunder en hängande kedja av silver.

SV-287 Wiggur

SV-288 Släktföreningen Colliander, Femsjögrenen
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:18. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i guld, vari två röda georgskors, och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld, en på vardera kullen.

SV-288 Colliander

SV-289 Släktföreningen Colliander, Hallarydsgrenen
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:19. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i guld, vari två röda klöverbladskors, och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld, en på vardera kullen.

SV-289 Colliander

SV-290 Släktföreningen Colliander, Finländska grenen
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:20. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i guld, vari två röda rosor, och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld, en på vardera kullen.

SV-290 Colliander

SV-291 Stenkarssläkten (Släktförening)
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2013:30. Bild: MB.

Sköld: I rött en snedruta av silver belagd med en röd dopfunt, i vart av sköldens hörn åtföljd av ett klöverbladskors av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur en ring av uppresta stenblock av silver uppspringande svart oxe med röd beväring och med ett rep av silver runt bringa och nacke.

Sv-291 Stenkarssläkten

SV-292 Örjan Dahlberg, Gränna
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:3. Bild: MB.

Sköld: I blått en utåtseende uggla av silver med beväring av guld, i höger ben hållande ett timglas av silver och stående på ett treberg av guld, åtföljd ovan av en ginstam, bildad av ett trappgavelsnitt och schackrutad i silver och svart.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fyruddig stjärna av guld uppskjutande ur en röd båt.

SV-292 Dahlberg

SV-293 Axel Fors, Värnamo
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:5. Bild: KDH.

Sköld: I rött en i dexter kanton balkvis ställd heraldisk källa av silver och blått med de mittersta tre partierna, av silver, blått och silver, utdragna medelst vågskuror och utfallande i en balkvis ställd stråle.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-293 Fors

SV-294 Bo Håkansson, Uppsala
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:6. Bild: KDH.

Sköld: I guld en röd tupp, stående på ett rött treberg, hållande i höger vinge en röd merkuriestav samt under vänster vinge ett blått sädesax.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring hållande ett svart armborst med svart pil och pilspets av silver.

SV-294 Håkansson

SV-295 Joakim Johansson, Uppsala
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:7. Bild: KDH.

Sköld: I grönt ett nedkommande örnben av guld med röda klor hållande en rundel av silver belagd med ett rött utböjt kors med rundade armar.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande grönt örnben med tars och tår av guld och med röda klor hållande en rundel av silver belagd med ett rött utböjt kors med rundade armar.

SV-295 Johansson

SV-296 Kevin Andersson, Härnösand
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:10. Bild: KDH.

Sköld: I rött en stolpe av silver, belagd med tre röda klöverbladskors, mellan två utåtvända nycklar av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-296 Andersson

SV-297 Gothems sockenförening, Gothem
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:15. Bild: CAB.

Sköld: I grönt en portal av silver upptill bildad av en trappgavel med fem avsatser på var sida och med en gotisk båge som portöppning, därunder en av en vågskura bildad stam fem gånger av vågskuror delad i silver och blått.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-297 Gothem

SV-298 Peter Lindqvist, Skellefteå
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:23. Bild: CAB.

Sköld: I rött en uppslagen bok av silver belagd till dexter med en röd lind och till sinister med en sinistervänd röd drake.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett rött hjärta mellan två vingar av silver med röda fjädrar.

SV-298 Lindqvist

SV-299 Lekvattnets socken (Lekvattnets skidklubb och Lekvattnets skoterklubb)
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:25. Bild: CAB.

Sköld: I blått en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med tre sexarmade blå kors, vartdera bildat av ett andreaskors och en smal bjälke, och åtföljd ovan av fem grekiska kors av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-299 Lekvattnet

SV-300 Johan Adam Nicander, Drottningholm
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:26. Bild: KDH.
Registrerat även för: Therese Radko Nicander (2019-03-30).

Sköld: I rött en akaciakvist, en brinnande fackla och en olivkvist, alla stolpvis ställda och av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött avslitet lejonhuvud med blå beväring.

SV-300 Nicander

Vapenteckningar
Ronny Andersen (RA), Carl Anders Breitholtz (CAB), Magnus Bäckmark (MB), Kim Dohm-Hansen (KDH) och Thomas Falk (TF) i schabloner fastställda av SVK.