SV-201 Christian Lundström Tjurhufvud, Hägersten
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:16. Bild: RA.
Registrerat även för: Alicia Jervik Tjurhufvud (2022-06-10).

Sköld: Delad medelst en nyckel av guld i svart, vari en gående tjur av silver, och rött, vari en gående björn av silver.

Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart stenbock med röd beväring, i höger framfot hållande en sabel med fäste av guld och klinga av silver och i vänster framfot en nyckel av guld.

Shield: By a key throughout or parted per fess sable, a bull passant argent, and gules, a bear passant argent.

Mantling: Sable and gules doubled argent.

Crest: A demi-ibex sable armed and langued gules, holding in dexter hoof a sabre argent hilted or and in sinister hoof a key or.

SV-201 LundstromChristian

SV-202 Lars Olsson, Bunkeflostrand
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:17. Bild: RA.

Sköld: I svart ett lejon av guld med röd beväring och hållande ett hjärta av silver, uppstigande ur en båt av guld på en av en vågskura bildad stam av guld belagd med två av vågskuror bildade röda bjälkar.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med beväring av guld, hållande en fanstång av guld med en svart fana med en av en vågskura bildad stam av guld belagd med två av vågskuror bildade röda  bjälkar.

Shield: Sable, a demi-lion or armed and langued gules holding a heart argent, issuant from a boat or floating on a base wavy or charged with two bars wavy gules.

Mantling: Gules and sable doubled or.

Crest: A demi-lion gules armed and langued or, carrying a staff or affixed with a banner sable charged with a base wavy or in turn charged with two bars wavy gules.

SV-202 Olsson

SV-203 Johanna Tilly, Uppsala
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:19. Bild: RA.

Sköld: I guld ett svävande blått antoniuskors, nedtill avgränsat medelst en tinnskura med en upphöjning samt i den nedre korsarmen belagt med ett grekiskt kors av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett blått antoniuskors.

Shield: Or a cross of St. Anthony couped azure, the lowermost line embattled with one upward battlement, and the lower arm charged with a Greek cross or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A cross of St. Anthony azure.

SV-203 Tilly

SV-204 Anders Holmgren, Linköping
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:27. Bild: RA.

Sköld: I silver två gröna eldsflammor över en blå lilja.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön eldsflamma mellan två vingar av silver.

Shield: Argent a fleur-de-lis azure, in chief two flames vert.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A flame vert between a pair of wings argent.

SV-204 Holmgren

SV-205 Kristofer Wåhlander, Barsebäck
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:28. Bild: MB.

Sköld: I guld ett genomgående rött georgskors belagt med en upprest pegas av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra mellan två vingar, allt av guld.

Shield: Or on a cross formy throughout gules a pegasus forcené or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A lyre between a pair of wings or.

SV-205 Wahlander

SV-206 Per Sandström, Stavsnäs
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:30. Bild: MB.

Sköld: Tre gånger av esskuror ginstyckad i guld, rött, vari en vinge av guld, guld, vari en nedåtvänd röd vinge, och rött.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett örnhuvud av guld med röd beväring i näbben hållande ett latinskt kors av guld, allt mellan två röda strutsplymer.

Shield: Bendy-sinister bowed-embowed of four or, gules a wing or, or a wing inverted gules, and gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: An eagle’s head or beaked and langued gules holding in its beak a Latin cross or, all between two ostrich feathers gules.

SV-206 Sandstrom

SV-207 Christhoffer Warkander, Fjärdhundra
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:31. Bild: MB.

Sköld: I fält av guld, bestrött med röda rosor, en upprest grön ulv med röd beväring.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En grön vildman uppstigande ur en krans av röda spetsar, varav tre synliga framifrån, samt hållande en spade i höger hand och en timmeryxa i vänster, båda av guld.

Shield: Or semy of roses gules a wolf rampant vert armed and langued gules.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: Issuant from a wreath of piles inverted gules of which three are visible from front, a demi-wildman vert holding in dexter hand a spade and in sinister hand an axe, both or.

SV-207 Warkander

SV-208 Niklas Gren, Uppsala
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:32. Bild: MB.

Sköld: I grönt en av grenskuror bildad sänkt sparre av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett lejon av silver hållande en grön gren.

Shield: Vert a chevron raguly argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A lion argent holding a branch vert.

SV-208 Gren

SV-209 Helsingauburgs Långbågegille, Jonstorp
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:33. Bild: MB.

Sköld: I fält kluvet i blått och silver en pilspets av motsatta tinkturer ovan dexter åtföljd av ett andreaskors av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per pale azure and argent an arrowhead point to chief counterchanged, in dexter chief a saltire couped argent.

Mantling: –

Crest: –

SV-209 Helsingauburgs

SV-210 Simon Andersson, Höganäs
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:34. Bild: MB.

Sköld: I rött ett utåtseende oxhuvud mellan hornen åtföljt av två korslagda veteax, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda oxhorn lindade med band av guld bildande tre andreaskors på vartdera hornet.

Shield: Gules an ox’s head cabossed, between the horns two ears of wheat in saltire, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A pair of ox horns gules wrapped with ribbons or forming three saltires on each horn.

SV-210 AnderssonSimon

SV-211 Ville Trygg, Landskrona
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:35. Bild: MB.

Sköld: I blått ett genomgående brospann av guld, åtföljt ovan av ett kedjelod av silver och nedan av ett hänglås av silver med bygel och nyckelskylt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, i tassarna hållande en palmkvist av silver.

Shield: Azure a bridge span throughout or between in chief a chain-shot argent and in base a padlock argent with shackle and keyhole-plate or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A lion or armed and langued gules holding a palm twig argent.

SV-211 Trygg

SV-212 Göran Lindahl, Trosa
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:36. Bild: MB.

Sköld: Av en lindskura styckad i blått, vari en ginbalksvis ställd bildad halvmåne åtföljd ovan av en åttauddig stjärna, allt av silver, och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande bäver av silver med beväring av guld hållande ett rött grekiskt kors.

Shield: Per bend linden-counterlinden azure, wherein an increscent moon bendsinisterwise and in chief a mullet of eight argent, and argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A demi-beaver argent armed and langued or holding a Greek cross gules.

SV-212 Lindahl

SV-213 Thomas Neidenmark, Nacka
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:38. Bild: CAB.

Sköld: I blått två korslagda spjut och en nedifrån dexter uppåt sinister runt spjuten slingrande lagerkvist, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre spjut av guld.

Shield: Azure two spears in saltire intertwined with a laurel branch bendsinisterwise deeply bowed-embowed, all or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: Three spears or.

SV-213 Neidenmark

SV-214 Göran Olbers, Bandhagen
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:39. Bild: CAB.

Sköld: I silver ett ur mark växande olivträd, allt grönt.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En duva av silver med en grön olivkvist i näbben.

Shield: Argent an olive tree issuant from a grassy base vert.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A dove argent holding in its beak an olive branch vert.

SV-214 Olbers

SV-215 Thomas Pilhagen, Lidköping
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:40. Bild: CAB.

Sköld: I grönt två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver, åtföljda nedan av en genomgående gärdesgård av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På en gärdesgård av silver två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.

Shield: Vert two Dalecarlian arrows in saltire or tipped argent above a roundpole fence throughout argent.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: Atop a roundpole fence argent two Dalecarlian arrows in saltire or tipped argent.

SV-215 Pilhagen

SV-216 Jonas Andkvist, Jämshög
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:1. Bild: CAB.

Sköld: I grönt en bepansrad hand av silver hållande en ekkvist av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande grönt andhuvud med beväring av guld.

Shield: Vert a gauntlet argent grasping an oak twig or.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: A duck’s head issuant vert beaked and langued or.

SV-216 Andkvist

SV-217 Lars Grip, Västervik
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:3. Bild: CAB.

Sköld: Kluven i blått, vari ett avslitet griphuvud av silver med röd beväring, och silver, vari ett rött latinskt kors, däröver en ginstam av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En skeppsratt av guld mellan två vingar, dexter delad i blått och silver, sinister i rött och silver.

Shield: Per pale azure a griffin’s head erased argent langued gules, argent a Latin cross gules, and a chief counterchanged.

Mantling: Gules and azure doubled argent.

Crest: A ship’s wheel or between a pair of wings, the dexter per fess azure and argent, the sinister per fess gules and argent.

SV-217 Grip

SV-218 Leif Linde, Eskilstuna
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:4. Bild: CAB.

Sköld: I blått en lind av silver med en krona av guld om stammen samt åtföljd av två davidsstjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Två blå vingar, vardera belagd med en krona över en davidsstjärna, allt av guld.

Shield: Azure a linden tree argent gorged by a crown or, between two stars of David or.

Mantling: Azure doubled argent and or.

Crest: A pair of wings azure, each charged with a crown above a star of David or.

SV-218 Linde

SV-219 Owe Sjölund, Sollefteå
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2012:6. Bild: CAB.

Sköld: I silver en heraldisk källa av blått och silver, åtföljd ovan av tre lövträd med röda stammar och delvis sammanvuxna gröna lövverk.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande lax av silver med röd beväring.

Shield: Argent a fountain, in chief three broad-leaved trees with trunks gules and conjoined foliage vert.

Mantling: Azure and gules doubled argent.

Crest: A demi-salmon argent eyes and fins gules.

SV-219 Sjolund

SV-220 Roger Wessbergh, Västerås
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:2. Bild: MB.

Sköld: I silver två mot varandra vända röda naturliga sjöhästar över en uppskjutande svart treudd.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd lilja mellan fyra strutsplymer, de två yttre röda och de två inre svarta.

Shield: Argent two natural sea-horses respectant gules, in base a trident issuant sable.

Mantling: Gules and sable doubled argent.

Crest: A fleur-de-lis gules between four ostrich feathers, the outer two gules and the others sable.

SV-220 Wessbergh

SV-221 Joakim Holm, Stockholm
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:5. Bild: MB.

Sköld: I svart två liggande frånvända halvmånar, åtföljda ovan av sju sexuddiga stjärnor, varav sex balkvis ordnade fyra över två och den sjunde över den övre månens dexterspets, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Sable in base two crescents, the lower inverted, in chief seven mullets of six points ordered in bend four and two and the seventh above the upper crescent’s dexter point, all or.

Mantling: –

Crest: –

SV-221 Holm

SV-222 Martin Skillingshage, Skövde
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:17. Bild: MB.

Sköld: Delad i silver och svart samt belagd med en sinistervänd hjulorm av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per fess argent and sable, an ouroboros reversed counterchanged.

Mantling: –

Crest:

SV-222 Skillingshage

SV-223 Jonas Köpsén, Östersund
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:8. Bild: MB.

Sköld: I blått två korslagda gevär åtföljda av fyra liljor, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön sjöorm med röd tunga.

Shield: Azure two rifles in saltire between four fleurs-de-lis or.

Mantling: Vert and azure doubled argent.

Crest: A sea-serpent vert langued gules.

SV-223 Kopsen

SV-224 Theodor Pramer, Järfälla
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:9. Bild: MB.

Sköld: I rött en edelweissblomma av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En, ur en eld av guld uppstigande, röd fågel Fenix med ögon av guld och med stjärtfjädrar i form av påfågelfjädrar av guld med ögon av rött, guld och svart.

Shield:Gules an edelweiss flower or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A phoenix gules issuant from flames or, with eyes or and peacock tail  feathers or marked gules, or and sable.

SV-224 Pramer

SV-225 Anders Mjärdsjö, Henderson, Nevada, USA
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:11. Bild: MB.

Sköld: I fält, delat i ett blått fält och ett i silver och blått spetsrutat fält, ett sjölejon av guld med drakvingar och örnklor samt med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett avslitet lejonhuvud av guld med röd beväring.

Shield: Per fess azure and lozengy argent and azure, a sea-lion with a dragon’s wings and an eagle’s claws, or armed and langued gules.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A lion’s head erased guardant or armed and langued gules.

SV-225 Mjardsjo

SV-226 Christer Claus, Stockholm
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:12. Bild: MB.

Sköld: I guld en svart stork med röd beväring uppstigande från en uppväxande grön rosenbuske med fem bjälkvis ordnade röda rosor med blombottnar av guld och i näbben hållande en sinistervänd blå hjulorm.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med en bildad sol av guld och sinister med en bildad måne av guld.

Shield: Or a stork sable armed and beaked gules issuant from a rose bush vert with five roses in fess gules seeded or, holding in its beak an ouroboros reversed azure.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A pair of wings sable, the dexter charged with a sun in its splendour or, the sinister with an increscent moon or.

SV-226 Claus

SV-227 Tor Rugsveen, Dalby
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:13. Bild: CAB.

Sköld: Två gånger delad i rött, vari tre liljor av silver, silver, vari tre svarta rågax, och blått, vari en ros av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En blå lilja mellan två röda vesselhorn, vartdera upptill besatt med ett svart rågax.

Shield: Tierced per fess gules three fleurs-de-lis argent, argent three ears of rye sable, and azure a rose argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A fleur-de-lis azure between a pair of buffalo horns gules, each set in its opening with an ear of rye sable.

SV-227 Rugsveen

SV-228 SusAnne Mastonstråle, Älvkarleby
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:14. Bild: CAB.

Sköld: Styckad i grönt och silver och belagd med en medelst vågskura i guld och blått styckad rundel, från vilken utgår i det övre fältet sju genomgående strålar av guld och i det nedre fältet sex genomgående av vågskuror bildade avsmalnande blå strålar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett lejonhuvud av guld.

Shield: Per bend vert and argent a roundel per bend wavy or and azure, from which issues in the upper field seven rays throughout or and in the lower field six rays wavy throughout azure.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A lion’s head or.

SV-228 Mastonstrale

SV-229 Kjell Cederlind, Kungsängen
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:15. Bild: CAB.

Sköld: I guld en dubbelhövdad röd tupp, i höger fot medelst en svart smidestång hållande en röd järnten.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En dubbelhövdad röd tupp, i höger fot medelst en svart smidestång hållande en röd järnten.

Shield: Or a double-headed rooster gules, in its dexter claw holding with a pair of smith’s tongs sable an iron rod gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A double-headed rooster gules, in its dexter claw holding with a pair of smith’s tongs sable an iron rod gules.

SV-229 Cederlind

SV-230 Sören Källbom, Vadstena
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:16. Bild: CAB.

Sköld: I blått en bjälke av silver överlagd med en heraldisk källa i silver och blått, åtföljd ovan av en sinistervänd smidestång och nedan av en smideshammare, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå uggla med röda ögon och näbb.

Shield: Azure a fess argent overlaid with a fountain, between in chief a pair of smith’s tongs reversed or and in base a smith’s hammer or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: An owl azure beaked and eyed gules.

SV-230 Kallbom

SV-231 Ingela Knutsson Klitte, Fleninge
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:18. Bild: CAB.

Sköld: I grönt en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt, åtföljd ovan av en medelst ett trebergssnitt bildad ginstam av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.

Shield: Vert a horseshoe opening to chief argent, a chief trimounted argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A horseshoe opening to chief argent.

SV-231 Knutsson_Klitte

SV-232 Magnus Karlsson, Bro
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:21. Bild: CAB.

Sköld: I blått ett utåtseende oxhuvud av silver, däröver en vinkelginstam av silver belagd med en röd lyra.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En stående svan av silver med utsträckt högerben och med beväring av guld.

Shield: Azure an ox’s head cabossed argent, on a triangular chief argent a lyre gules.

Mantling: Azure doubled argent and or.

Crest: A swan statant argent armed and beaked or, its dexter leg raised.

SV-232 Magnus_Karlsson

SV-233 Johan Sund, Stockholm
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:24. Bild: RA.

Sköld: I blått en av en vågskura bildad inböjd post av guld och en av en vågskura bildad inböjd ginpost av silver, däremellan en av en vågskura bildad rundel av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring, hållande i höger tass två veteax av guld och i vänster tass ett svärd av silver.

Shield: Azure a flank dexter embowed wavy or and a flank sinister embowed wavy argent, between the two flanks a roundel wavy argent.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: A demi-lion azure armed gules, holding in its dexter paw two ears of wheat or and in its sinister paw a sword argent.

SV-233 Sund

SV-234 Per-Ola Ekström, Tullinge
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:27. Bild: RA.

Sköld: I rött tre stolpvis ställda eklöv av guld, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågskuror tre gånger delad i guld, rött, guld och rött.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda narvalständer, vardera på utsidan besatt med tre eklöv av guld.

Shield: Gules three oak leaves palewise in fess or, a base wavy barry wavy of four or and gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A pair of narwhal tusks gules, each set on its outside with three oak leaves or.

SV-234 POEkstrom

SV-235 Mikael Eriksson, Stjärnhov
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:29. Bild: RA.

Sköld: I svart en kavel, åtföljd ovan av en springande varg och nedan av två korslagda svärd, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver hållande ett svart svärd i höger framtass.

Shield: Sable a bar between in chief a wolf courant and in base two swords in saltire, all argent.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A demi-wolf argent holding in its dexter paw a sword sable.

SV-235 Mikael_Eriksson

SV-236 Helene Praetorius Naurin, Stenkullen
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:31. Bild: RA.

Sköld: I silver en röd hjort med beväring av guld stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en medelst en granskura bildad grön ginstam.

Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två oxhorn, av en sänkt granskura delade i grönt och silver och förenade med ett grönt band kantat av ringar av silver.

Shield: Argent a deer passant gules armed or upon a trimount vert, a chief fir-tree-topped vert.

Mantling: Vert and gules doubled argent.

Crest: A pair of ox horns per fess abased fir-tree-topped vert and argent, connected with a ribbon vert edged with rings argent.

SV-236 Praetorius_Naurin

SV-237 Hasse Anderberg, Bjärred
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:32. Bild: RA.

Sköld: I rött en balk av guld belagd med tre röda triquetror, åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stegrande pegas av guld.

Shield: Gules, on a bend between a nightingale and a horseshoe or, three triquetras gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A pegasus forcené or.

SV-237 Hasse_Anderberg

SV-238 Fannie Anderberg, Bjärred
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:33. Bild: RA.

Sköld: I blått en balk av guld belagd med tre blå triquetror, åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stegrande pegas av guld.

Shield: Azure, on a bend between a nightingale and a horseshoe or, three triquetras azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A pegasus forcené or.

SV-238 Fannie_Anderberg

SV-239 Magnus Broman, Skellefteå
Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:34. Bild: RA.

Sköld: I silver en genomgående murad blå bro i ett spann och med fogar av silver, åtföljd ovan av två korslagda blå yxor och nedan av en medelst vågskura bildad stam, genom vågskuror fyra gånger delad i rött, silver, blått, silver och rött.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två röda renhorn.

Shield: Argent a bridge span throughout azure masoned argent, in chief two axes in saltire azure, and a base wavy barry wavy of five gules,
argent, azure, argent, gules.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A pair of reindeer antlers gules.

SV-239 Broman

SV-240 Fredrik Håberget, Arvika
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:20. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i rött, vari en leopard av guld, och guld, vari en röd björk.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett svärd, lagt över ett kugghjul inom en krans av lager- och björkblad, allt av guld.

Shield: Per fess trimounted gules a leopard or, and or a birch erased gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A sword laid over cogwheel which is within a laurel and birch wreath, all or.

SV-240 Haberget

SV-241 Peter Cadier, Sätila
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:22. Bild: CAB.

Sköld: I svart en snöstjärna av guld vars armar bildats av kvistar med ekblad.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart lilja.

Shield: Sable a snowflake with leaved oak twigs or.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A fleur-de-lis sable.

SV-241 Cadier

SV-242 Richard Timelin, Solna
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:23. Bild: CAB.

Sköld: I svart en dexterspets av silver vari en svart korp vänd åt sinister.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart torn mellan två hjorthorn av silver.

Shield: Sable on a pile issuing from sinister argent a raven reversed rising wings displayed sable.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A tower sable between a pair of deer antlers argent.

SV-242 Timelin

SV-243 Tobias Prüller, Västerås
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:26. Bild: CAB.

Sköld: I svart ett avslitet varghuvud av guld med blått öga inom en bård av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uggla av silver med lyftade vingar samt med svarta spetsar på vingpennorna, blå ögon och beväring av guld.

Shield: Sable a wolf’s head erased or, eyes azure, within a bordure or.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: An owl displayed argent armed or, eyes azure, wing tips sable.

SV-243 Pruller

SV-244 Sven Hesslow, Stockholm
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:28. Bild: KDH.

Sköld: I silver en genomgående röd spetsruta, belagd med en sexhörning av guld; i spetsrutan en över sexhörningen lagd kil, blå över och i sexhörningen samt därunder av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent, on a lozenge throughout gules a hexagon or and a pile overlapping the hexagon, above and within the hexagon azure and below or.

Mantling: –

Crest: –

SV-244 Hesslow_Sven2

SV-245 Mattias Samuelsson, Skärblacka
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:30. Bild: CAB.
Registrerat även för: Bertil Samuelsson (2020-09-21) och Carin Samuelsson (2020-09-21).

Sköld: Ginstyckad i grönt och silver och belagd med ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, åtföljt nedan av en grön treklöver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svanvingar av silver.

Shield: Per bend sinister vert and argent, a lion counterchanged armed and langued gules, in base a trefoil vert.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A pair of swan wings argent.

SV-245 Samuelsson

SV-246 Christina Lejonbalk, Kungsängen
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:35. Bild: MB.

Sköld: Kluven i rött, vari ett lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld, och i guld, vari tre röda balkar, allt under en röd ginstam belagd med två korslagda bajonetter av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld.

Shield: Per pale gules a lion or armed and langued azure holding in dexter paw a Latin cross or, and or three bendlets gules, and a chief gules charged with two bayonets in saltire or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi-lion or armed and langued azure holding in dexter paw a Latin cross or.

SV-246 Lejonbalk

SV-247 Eric Leijonram, Linköping
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:36. Bild: MB.

Sköld: I blått två uppkommande korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande ett svärd av guld, den mot sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda ramen, hållande ett svärd av silver underlagt det förstnämnda svärdet.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda lejonramar hållande två korslagda svärd; den mot dexter riktade ramen av silver hållande ett svärd av guld, den mot sinister riktade ramen av guld och överlagd den förstnämnda ramen, hållande ett svärd av silver underlagt det förstnämnda svärdet.

Shield: Azure two lion’s forelegs issuant in saltire holding two swords in saltire; the bendwise leg argent holding a sword or, the bendsinisterwise leg or placed over the other leg holding a sword argent under the other sword.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: Two lion’s forelegs issuant in saltire holding two swords in saltire; the bendwise leg argent holding a sword or, the bendsinisterwise leg or placed over the other leg holding a sword argent under the other sword.

SV-247 Leijonram

SV-248 Georg Herlitz, Colonia, NJ, USA
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:38. Bild: MB.

Sköld: I guld ett rött hjärta med tre uppväxande gröna liljekonvaljestänglar med blommor av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött hjärta med tre uppväxande gröna liljekonvaljestänglar med blommor av silver.

Shield: Or a heart gules from which issues three lily-of-the-valley stalks vert with flowers argent.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A heart gules from which issues three lily-of-the-valley stalks vert with flowers argent.

SV-248 Herlitz

SV-249 Micke Ström, Ljungskile
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:1. Bild: MB.

Sköld: I grönt en ovan av karvskura och nedan av fjällskura bildad sänkt ginbalk av silver, åtföljd ovan av ett avslitet varghuvud av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Vert a bend sinister abased engrailed above and invected beneath argent, in chief a wolf’s head erased argent armed and langued gules.

Mantling: –

Crest: –

SV-249 Strom

SV-250 Erik Olsson, Karlstad
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:4. Bild: MB.

Sköld: Styckad i silver, vari ett avslitet blått örnhuvud med röd beväring, och blått, vari en avsliten järvtass av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två blå örnvingar.

Shield: Per bend argent an eagle’s head erased azure beaked and langued gules, and azure a wolverine’s paw erased argent armed gules.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A pair of eagle’s wings azure.

SV-250 OlssonErik

SV-251 Pontus Heggelund, Tyresö
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:5. Bild: MB.

Sköld: Ginstyckad i silver, vari en röd rundel, och svart, vari en av vågskuror bildad stråle upp mot dexter av silver.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart fläkt örn med beväring av guld.

Shield: Per bend sinister argent a roundel gules, and sable a pile wavy issuant from sinister base argent.

Mantling: Gules and sable doubled argent.

Crest: An eagle sable armed, beaked and langued or.

SV-251 Heggelund

SV-252 Lars Dannvik, Enköping
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:6. Bild: RA.

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i svart och silver, vari tre röda hjärtan, ordnade ett över två.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två bepansrade armar, i obehandskade, knäppta händer hållande ett ankarkors, allt av silver.

Shield: Argent three hearts gules one and two; chaperonné sable.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Two armoured arms, hands unarmoured and clasped holding a cross moline, all argent.

SV-252 Dannvik

SV-253 Martin Modeus, Linköping
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:11. Bild: RA.

Sköld: Delad genom en fjällskura med tre fjäll i silver, vari ett gående blått lejon med röd beväring, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per fess invected of three arches argent a lion passant azure armed and langued gules, and azure a Paschal lamb argent armed gules with halo or carrying a cross staff or affixed with a two-tongued banner argent charged with a cross gules.

Mantling: –

Crest:

SV-253 Modeus

SV-254 Per Eckerdal, Göteborg
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:12. Bild: RA.

Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en fisk av guld vänd nedåt sinister.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent on a bend wavy azure a fish reversed or.

Mantling: –

Crest: –

SV-254 Eckerdal

SV-255 Jan-Olof Johansson, Växjö
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:13. Bild: RA.

Sköld: I blått en stråle av silver och en örn med lyfta vingar av motsatta tinkturer, med röd beväring och hållande en yxa av silver, samt i övre dexter hörn en framskjutande rundel av silver förenad med strålen och belagd med en blå femuddig stjärna.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Azure a pile issuant from sinister base argent over all an eagle rising counterchanged armed beaked and langued gules holding in
dexter claw an axe, issuant from dexter chief a roundel argent conjoined with the pile and charged with a mullet of five azure.

Mantling: –

Crest: – 

SV-255 Johansson

SV-256 Sven-Bernhard Fast, Visby
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:14. Bild: RA.

Sköld: I silver ett från en båt uppskjutande latinskt kors över en av en karvskura bildad stam, allt blått.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent a Latin cross issuant from a boat above a base engrailed, all azure.

Mantling: –

Crest: –

SV-256 Fast

SV-257 Åke Bonnier, Skara
Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2013:15 Bild: RA.

Sköld: I rött en störtad inböjd sparre av silver, åtföljd ovan av ett Kristus-monogram av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules a chevron inverted ployé argent, in chief a Chi-Rho or.

Mantling:

Crest:

SV-257 Bonnier

SV-258 Bo Caperman, Höganäs
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2012:19. Bild: MB.

Sköld: I guld en svart kogg flytande på en av en vågskura bildad stam, tre gånger medelst vågskuror delad i blått och guld, samt åtföljd ovan dexter av en blå femuddig stjärna.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd grip med beväring av guld.

Shield: Or a cog sable floating on a base wavy barry wavy of four azure and or, in dexter chief a mullet of five points azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi-griffin gules armed, beaked and langued or.

SV-258 Caperman

SV-259 Mats J. Ellingsen, Strängnäs
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2012:39. Bild: MB.

Sköld: I rött en fläkt örn med flammande vingpennor, åtföljd ovan av en treudd med kortat skaft, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En treudd med kortat skaft av guld.

Shield: Gules an eagle displayed with flaming flight feathers, in chief a trident with short shaft, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A trident with short shaft or.

SV-259 Ellingsen

SV-260 Magnus Wastesson, Södertälje
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:3. Bild: MB.

Sköld: Kluven i silver, vari en grön uppväxande tall, och grönt, vari en stegrande ren av silver, därunder en stam kluven i grönt och silver och belagd med en av vågskuror bildad bjälke av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta renhorn.

Shield: Per pale argent a pine issuant vert, and vert a deer rampant argent, overall on a base counterchanged a fess wavy counterchanged.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A pair of reindeer antlers sable. 

SV-260 Wastesson

SV-261 Per Lundström, Kåge
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:8 Bild: MB

Sköld: I blått en bepansrad men obehandskad arm av silver i handen hållande ett hjärta av guld, däröver en ginstam av silver belagd med tre blå hästskor med öppningen nedåt.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre plymer, röd, av guld och blå.

Shield: Azure an armored gloveless arm argent holding in the hand a heart or, on a chief argent three horseshoes opening to base azure.

Mantling: Azure and gules doubled argent.

Crest: Three ostrich feathers gules, or, and azure. 

SV-261 Lundström

SV-262 Claus Dehlin, Falun
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:9. Bild: RA.

Sköld: Delad i blått, vari två korslagda kanonrör av guld, och silver, vari en röd spets belagd med tre ankare av guld och åtföljd av två brinnande svarta granater.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart pyramid mellan två örnvingar, dexter delad i silver och rött och sinister i rött och silver.

Shield: Per fess azure two cannon barrels in saltire or, and argent on a pile inverted throughout gules, between two grenades sable enflamed or, three anchors or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A pyramid sable between a pair of wings per fess dexter argent and gules, sinister gules and argent.

SV-263 Peder Falk, Ervalla
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:10. Bild: RA.

Sköld: I ett av guld och svart ginstyckat fält, ett avslitet falkhuvud av motsatta tinkturer och med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med en hammare av guld, sinister med en spade av guld.

Shield: Per bend sinister or and sable, a falcon’s head erased counterchanged armed and langued gules.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A pair of wings sable, the dexter wing charged with a hammer or, the sinister one with a spade or.

SV-263 Falk

SV-264 Christian Svensson, Kristianstad
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:16. Bild: RA.

Sköld: I rött en liggande hjort av guld, däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bevingad jordglob, blå med kontinenter av guld, med dexter vinge blå och sinister av guld.

Shield: Gules a stag couchant and a chief embattled or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A winged globe azure with continents or, the dexter wing azure and the sinister one or.

SV-264 Svensson

SV-265 Jan Götesson, Ainslie, Australien
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:17. Bild: RA.

Sköld: I silver tre gröna lövträd växande ur en av ett bågsnitt bildad svart stam belagd med en genomgående gärdesgård av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande ren av silver med svart beväring hållande en grön linnea med blomma av silver.

Shield: Argent three trees vert issuant from a base enarched sable charged with a roundpole fence throughout argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A demi-reindeer argent armed and langued sable holding a twinflower stalk vert with flowers argent.

SV-265 Götesson

SV-266 Marcus Gulin, Göteborg
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:18. Bild: RA.

Sköld: I blått en dextervänd falk med upplyfta vingar och röd beväring hållande i klorna en borg, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En borg mellan två vingar, allt av guld.

Shield: Azure a falcon rising or armed gules, holding in its claws a castle or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A castle between a pair of wings or.

SV-266 Gulin

SV-267 Johan Krafve, Hässelby
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:20. Bild: CAB.

Sköld: I blått en örn av guld med vardera vingen belagd med en blå treklöverbladsstängel, därunder en av en vågskura bildad stam av guld, belagd med tre blå sjöblad med liljeformade inskärningar, ordnade två över ett.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En vinge av guld belagd med en blå genomborrad femblading.

Shield: Azure an eagle or each wing charged with a trefoil stalk azure, on a base wavy or three seeblätter with indents shaped as fleurs-de-lis azure, two and one.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A wing or charged with a cinquefoil pierced azure.

SV-267 Krafve

SV-268 Henrik Broman, Hult
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:21. Bild: CAB.

Sköld: I rött en genomgående bro med tre spann, uppskjutande ur en av en vågskura bildad stam och åtföljd ovan av ett ankarkors, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules a bridge of three spans throughout issuant from a base wavy, in chief a cross moline, all or.

Mantling: –

Crest:

SV-268 Broman

SV-269 Kristoffer Jonsson, Mjölby
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:22. Bild: CAB.

Sköld: I silver ett blått avslitet griphuvud, åtföljt ovan av en blå av vågskuror bildad höjd bjälke, belagd med en linnearanka av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två drakvingar av silver med blå fingrar.

Shield: Argent a griffin’s head erased azure, in chief on a fess wavy azure a twinflower stem or.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A pair of dragon’s wings argent, fingers azure.

SV-269 Jonsson

SV-270 Erik Falck, Uppsala
Registrerat 2014-09-16. Ansökan: 2013:23. Bild: CAB.

Sköld: I silver en svart fläkt falk med röd beväring, ovan åtföljd av en grön lagerkrans mellan två svarta åttauddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lagerkrans mellan två vingar, allt svart.

Shield: Argent a falcon displayed sable armed beaked and langued gules, in chief a laurel wreath vert between two mullets of eight sable.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A laurel wreath between a pair of wings sable.

SV-270 Falck

SV-271 Simon Karlsson, Göteborg
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2011:37. Bild: KDH.

Sköld: I guld två stolpvis ordnade fläkta svarta korpar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Or in pale two ravens displayed sable.

Mantling: –

Crest: –

SV-271 Karlsson

SV-272 Linus Källgren, Långsele
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:2. Bild: KDH.

Sköld: I blått en balk av silver belagd med tre av vågskuror bildade blå strängar, åtföljd ovan av en orre och nedan av en ekgren med löv, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart orre sittande inom en krans av fyra liljor och fyra uppåtställda eklöv, varav tre liljor och två eklöv synliga framifrån, allt av guld.

Shield: Azure on a bend argent three bendlets wavy azure, all between a grouse and an oak branch, all or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A grouse sable within a circle of four fleurs-de-lis and four oak leaves, of which three and two respectively are visible from front, all or.

SV-272 Källgren

SV-273 Roland Sporrong, Torslanda
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:19. Bild: KDH.

Sköld: I guld en svart bjälkvis ställd sporre med sporrklinga riktad åt dexter, åtföljd nedan av en röd tupp.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda svarta hammare mellan två gröna eklöv.

Shield: Or a spur fesswise sable, rowel to dexter, in base a rooster gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Two hammers in saltire sable between two oak leaves vert.

SV-273 Sporrong

SV-274 Victor Carlson, Tyresö
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:24. Bild: RA.

Sköld: I rött en grön balk avgränsad ovan och nedan av strängar av silver, åtföljd ovan av en stående knuten pansarnäve av silver och nedan av en svart salamander omgiven av en flamma av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta grön och de yttre röda.

Shield: Gules a bend vert fimbriated argent between a clenched gauntlet argent and a salamander sable encircled by flames argent.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest:Three ostrich feathers, one vert between two gules. 

SV-274 Carlson

SV-275 Gunnar Wester, Hörnefors
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:25. Bild: RA.

Sköld: I silver sju röda rosor med gröna foderblad, ordnade två över tre över två, därunder en blå oskaftad treudd.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver med röd beväring, hållande ett svart ankare med dubbel tross av guld.

Shield: Argent three roses gules barbed vert, two, three, and two, in base a trident’s head azure.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest:A demi-lion argent armed and langued gules holding an anchor sable with double warp or.  

SV-275 Wester

SV-276 Tony Korpenklo, Örnsköldsvik
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:26. Bild: RA.

Sköld: I guld ett svart bevingat korpben med röd beväring, nedåt sinister genomborrat av en pil av silver med röda fan, allt ovan åtföljt av två röda liljor.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korpvingar av guld med svarta vingpennor.

Shield: Or a winged raven’s leg sable armed gules, pierced by an arrow
argent feathered gules point to sinister base, in chief two fleurs-de-lis gules.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A pair of raven’s wings or, flight feathers sable.

SV-276 Jonsson

SV-277 Björn Kallur, Kastelholm, Åland
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:29. Bild: MB.

Sköld: Ginstyckad i silver, vari en framkommande röd björn med blå beväring, och i rött, vari tre störtade pilar av silver, ställda stolpvis, balkvis respektive ginbalksvis, de två förstnämnda nedskjutande och den sistnämnda på längden synlig till hälften invid ginstyckningssnittet.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Per bend sinister argent a demi-bear issuant from the line of partition gules armed and langued azure, and gules three
arrows argent, points to base, sinister base, and dexter base, the two first issuant and the last half-visible from the line of partition.

Mantling: –

Crest:

SV-277 Kallur

SV-278 Erik Eriksson, Hörnefors
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:31. Bild: MB.

Sköld: I guld ett rött andreaskors belagt med två korslagda svärd av silver med fästen av guld, åtföljt nedan av en grön tistel med blomma av purpur.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

Shield: Or on a saltire gules two swords in saltire argent hilted and pommelled or, in base a thistle vert with flower head purpure.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi-lion gules armed and langued azure holding a sword argent hilted and pommelled or.

SV-278 Eriksson

SV-279 Per-Arne Hjorth, Västra Frölunda
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2013:32. Bild: MB.

Sköld: Ginstyckad i svart och guld och belagd med en upprest hjort av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fordrat med guld.

Hjälmprydnad: Två hjorthorn av guld.

Shield: Per bend sinister sable and or a deer rampant counterchanged.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A pair of deer’s antlers or. 

SV-279 Hjorth

SV-280 Anders Lod, Ingarö
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:1. Bild: MB.

Sköld: I silver en nedvänd blå spets, belagd med ett avslitet griphuvud av guld med röd beväring och åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, av vågskuror fem gånger delad i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med blå beväring och röd tunga hållande ett riksäpple av guld.

Shield: Argent on a pile azure a griffin’s head erased or beaked and langued gules, a base wavy barry wavy of six azure and argent.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi-griffin sable armed beaked and langued azure holding an orb or.

SV-280 Lod

SV-281 Andreas Anderberg, Hjärup
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:2. Bild: MB.

Sköld: I silver ett blått andreaskors, däröver en blå ginstam belagd med en balansvåg av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två uppkommande blåklädda armar med händer av silver hållande en grön krans varav dexter hälft av lagerblad och sinister av eklöv.

Shield: Argent a saltire azure, on a chief azure a pair of balances argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: Two arms issuant argent sleeved azure grasping a wreath vert, the dexter half laurel and the sinister half oak. 

SV-281 Anderberg

SV-282 Catharina Busck, Djursholm
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:4. Bild: MB.

Sköld: I silver sex ur en hjälmbindel uppkommande strutsfjädrar ställda tre över tre, allt omväxlande av rött, guld och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppskjutande griphuvud av guld.

Shield: Argent issuant from a torse six ostrich feathers three and three, all alternately gules, or, and azure.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: A griffin’s head issuant or.

SV-282 Busck

SV-283 Daniel Sandén, Oslo, Norge
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:8. Bild: CAB.

Sköld: I blått en av grenskuror bildad ginbalk av guld överlagd med en stegrande häst av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Uppväxande murgröna av silver med blå nerver i bladen.

Shield: Azure a bend sinister raguly or overall a horse forcené argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: Ivy issuant argent veined azure.

SV-283 Sandén

SV-284 Fredrik Ingman, Norrköping
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:9. Bild: CAB.

Sköld: I blått, en ginbalk av silver belagd med ett rött liljekors, åtföljd ovan av en lilja av guld och nedan av en ros av silver med blombotten av guld och gröna foderblad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En vildman hållande en klubba, allt av silver, mellan två älghorn av guld.

Shield: Azure on a bend sinister argent a cross flory gules, all between a fleur-de-lis or and a rose argent barbed vert seeded or.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A wildman holding a club argent between a pair of elk’s antlers or. 

SV-284 Ingman

SV-285 Martin Angelin, Malmö
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:11. Bild: CAB.

Sköld: I silver två svarta rosor med korslagda stjälkar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent two roses sable, stems in saltire.

Mantling: –

Crest: –

SV-285 Angelin

SV-286 Bengt Staude, Skillingaryd
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:12. Bild: CAB.

Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i silver, vari två korslagda blå fjäderpennor, och blått, vari ett kastanjeblad av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre fjäderpennor, de båda yttre blå, den i mitten av silver.

Shield: Per chevron argent two quill pens in saltire azure, and
azure a chestnut leaf argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: Three quill pens, one argent between two azure.

SV-286 Staude

SV-287 Inge Wiggur, Linköping
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:17. Bild: CAB.

Sköld: I fält, kluvet i silver och grönt, ett timglas mellan två blixtar, däröver en medelst karvskura bildad ginstam, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två motvända gripar av guld med drakvingar, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande en svart eldkorg med eldsflamma av guld, därunder en hängande kedja av silver.

Shield: Per pale argent and vert, an hourglass between two lightning bolts, a chief engrailed, all counterchanged.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: Two griffins combatant with dragon’s wings, dragon’s tails and dragon’s tongues or, armed, beaked and langued gules, holding a fire basket sable with flames or, to which is attached a hanging chain argent.

SV-287 Wiggur

SV-288 Släktföreningen Colliander, Femsjögrenen
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:18. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i guld, vari två röda georgskors, och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld, en på vardera kullen.

Shield: By a trimount per fess or two crosses formy gules, and gules a locked crossbow with bolt or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A trimount gules, each hillock set with an ostrich feather or.

SV-288 Colliander

SV-289 Släktföreningen Colliander, Hallarydsgrenen
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:19. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i guld, vari två röda klöverbladskors, och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld, en på vardera kullen.

Shield: By a trimount per fess or two crosses bottony gules, and gules a locked crossbow with bolt or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A trimount gules, each hillock set with an ostrich feather or. 

SV-289 Colliander

SV-290 Släktföreningen Colliander, Finländska grenen
Registrerat 2015-02-03. Ansökan: 2014:20. Bild: CAB.

Sköld: Av ett trebergssnitt delad i guld, vari två röda rosor, och rött, vari ett spänt armborst med pil av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött treberg besatt med tre strutsplymer av guld, en på vardera kullen.

Shield: By a trimount per fess or two roses gules, and gules a locked crossbow with bolt or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A trimount gules, each hillock set with an ostrich feather or. 

SV-290 Colliander

SV-291 Stenkarssläkten (Släktförening)
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2013:30. Bild: MB.

Sköld: I rött en snedruta av silver belagd med en röd dopfunt, i vart av sköldens hörn åtföljd av ett klöverbladskors av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur en ring av uppresta stenblock av silver uppspringande svart oxe med röd beväring och med ett rep av silver runt bringa och nacke.

Shield: Gules on a lozenge argent a baptismal font gules, all between four crosses bottony gules.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Issuant from a ring of standing stones argent a demi-ox sable armed and langued gules with a rope argent around the brisket and neck.

Sv-291 Stenkarssläkten

SV-292 Örjan Dahlberg, Gränna
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:3. Bild: MB.

Sköld: I blått en utåtseende uggla av silver med beväring av guld, i höger ben hållande ett timglas av silver och stående på ett treberg av guld, åtföljd ovan av en ginstam, bildad av ett trappgavelsnitt och schackrutad i silver och svart.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fyruddig stjärna av guld uppskjutande ur en röd båt.

Shield: Azure an owl guardant argent armed and beaked or holding in
dexter leg an hourglass argent, and standing on a trimount or; chaperonné by a step-gable chequy argent and sable.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A mullet of four or issuant from a boat gules.

SV-292 Dahlberg

SV-293 Axel Fors, Värnamo
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:5. Bild: KDH.

Sköld: I rött en i dexter kanton balkvis ställd heraldisk källa av silver och blått med de mittersta tre partierna, av silver, blått och silver, utdragna medelst vågskuror och utfallande i en balkvis ställd stråle.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules, in dexter chief a fountain bendwise, the three middle segments argent, azure, and argent extended in the shape of three piles wavy issuant from sinister base.

Mantling: –

Crest: –

SV-293 Fors

SV-294 Bo Håkansson, Uppsala
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:6. Bild: KDH.

Sköld: I guld en röd tupp, stående på ett rött treberg, hållande i höger vinge en röd merkuriestav samt under vänster vinge ett blått sädesax.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring hållande ett svart armborst med svart pil och pilspets av silver.

Shield: Or a rooster gules standing on a trimount gules, holding in dexter wing a caduceus gules, in sinister wing an ear of grain azure.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi-lion gules armed and langued azure holding a crossbow sable with arrow sable pointed argent.

SV-294 Håkansson

SV-295 Joakim Johansson, Uppsala
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:7. Bild: KDH.

Sköld: I grönt ett nedkommande örnben av guld med röda klor hållande en rundel av silver belagd med ett rött utböjt kors med rundade armar.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande grönt örnben med tars och tår av guld och med röda klor hållande en rundel av silver belagd med ett rött utböjt kors med rundade armar.

Shield: Vert issuant from chief an eagle’s leg or clawed gules holding a roundel argent charged with a cross formy gules with rounded arms.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: An eagle’s leg issuant vert armed or clawed gules, holding a roundel argent charged with a cross formy gules with rounded arms.

SV-295 Johansson

SV-296 Kevin Andersson, Härnösand
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:10. Bild: KDH.

Sköld: I rött en stolpe av silver, belagd med tre röda klöverbladskors, mellan två utåtvända nycklar av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules on a pale argent three crosses bottony gules, all between two keys addorsed argent.

Mantling: –

Crest:

SV-296 Andersson

SV-297 Gothems sockenförening, Gothem
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:15. Bild: CAB.

Sköld: I grönt en portal av silver upptill bildad av en trappgavel med fem avsatser på var sida och med en gotisk båge som portöppning, därunder en av en vågskura bildad stam fem gånger av vågskuror delad i silver och blått.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Vert a portal argent formed by a step-gable with five steps on each side and in the opening by a gothic arch, a base wavy barry wavy of five argent and azure.

Mantling:

Crest:

SV-297 Gothem

SV-298 Peter Lindqvist, Skellefteå
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:23. Bild: CAB.

Sköld: I rött en uppslagen bok av silver belagd till dexter med en röd lind och till sinister med en sinistervänd röd drake.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett rött hjärta mellan två vingar av silver med röda fjädrar.

Shield: Gules an open book argent, the dexter page charged with a linden
tree erased and the sinister page by a dragon rampant reversed, both gules.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A heart gules between a pair of wings argent, flight feathers gules.

SV-298 Lindqvist

SV-299 Lekvattnets socken (Lekvattnets skidklubb och Lekvattnets skoterklubb)
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:25. Bild: CAB.

Sköld: I blått en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med tre sexarmade blå kors, vartdera bildat av ett andreaskors och en smal bjälke, och åtföljd ovan av fem grekiska kors av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Azure on a fess wavy argent three six-armed crosses each formed by a saltire conjoined with a bar, in chief five Greek crosses argent.

Mantling: –

Crest: –

SV-299 Lekvattnet

SV-300 Johan Adam Nicander, Drottningholm
Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:26. Bild: KDH.
Registrerat även för: Therese Radko Nicander (2019-03-30).

Sköld: I rött en akaciakvist, en brinnande fackla och en olivkvist, alla stolpvis ställda och av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött avslitet lejonhuvud med blå beväring.

Shield: Gules an acacia branch, a burning torch, and an
olive branch, all palewise or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A lion’s head erased gules armed and langued azure.

SV-300 Nicander

Vapenteckningar
Ronny Andersen (RA), Carl Anders Breitholtz (CAB), Magnus Bäckmark (MB), Kim Dohm-Hansen (KDH) och Thomas Falk (TF) i schabloner fastställda av SVK.

Översättningar till engelska 
Ola Sassersson med efterföljande bearbetning inom SVK