Registerutdrag

Här ges möjligheten att få ett utdrag från vapenregistret som säger att man har rätt att föra ett vapen som tidigare registrats av någon släkting.

Från och med den 1 januari 2007 kommer ansökningar om registrering att tas emot. Inga utdrag från registret kommer att vara möjliga innan något vapen är registrerat!

Gör så här för att härleda rätten till ett vapen:

1. Fyll i webblanketten nedan
webblankett för utdrag

2. Betala in 300 SEK på Plusgiro 22 27 90 – 8 (Svenska Heraldiska Föreningen)