Här ges möjligheten att få ett utdrag från vapenregistret som säger att man har rätt att föra ett vapen som tidigare registrats av någon släkting. Om ett sådant intyg utfärdas, läggs också namnet till vid vapnet här på hemsidan.

Gör så här för att härleda rätten till ett vapen:

1. Skicka ett meddelande till svk @ heraldik . se där du anger vilket vapen det är frågan om (registernummer SV-000) och hur du härleder rätten till vapnet (hur du är släkt med den som har registrerat det). Ett alternativ, som ofta leder till en snabbare handläggning, är att den som har registrerat vapnet skickar in ansökan.

2. Betala in 300 SEK på Plusgiro 22 27 90 – 8 (Svenska Heraldiska Föreningen)