SV-101 Anders Kyhle, Lund
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:4

Sköld: I rött fem av vågskuror bildade höjda störtade spetsar av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Sju svarta lansar besatta med lansfanor, röda på ena sidan och av silver på den andra.

Shield: Gules issuant from chief five wavy rays of the sun argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Seven lances sable each with a pennon one side gules the other argent.

SV-101 Kyhle

SV-102 Evert Svensson, Torslanda
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:7.

Sköld: I blått en genomgående fyruddig stjärna av guld från vars mitt utgår i första vinkeln ett ankh-kors av guld, i andra vinkeln tre strålar av guld, i tredje vinkeln tre av vågskuror bildade strålar av silver och i fjärde vinkeln en treudd av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en av guld, en blå och en av silver.

Shield: Azure a star-cross throughout or, emanating from its core per saltire: in the first quarter an ankh cross or, in the second three rays of the sun or, in the third three rays of the sun wavy argent, and in the fourth a trident argent.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: Three ostrich plumes or, azure and argent.

SV-102 Evert_Svensson

SV-103 Alexej Sjöberg, Helsingfors
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:9.

Sköld: Kluven i blått, vari ett svävande spetsigt treberg av silver nedtill avgränsat av en vågskura, och silver, vari en vinranka med två blad och en druvklase, allt grönt.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två örnvingar av silver, dexter belagd med en av vågskuror bildad blå balk och sinister med en av vågskuror bildad blå ginbalk.

Shield: Per pale azure and argent,
dexter a pointed tremont floating its base wavy argent, sinister a vine branch with two leaves and a bunch of grapes vert.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A pair of eagle’s wings dexter argent a bend wavy azure, sinister argent a bend sinister wavy azure.

SV-103 Alexej_Sjoberg

SV-104 Konrad Bergström, Stockholm
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:10.

Sköld: Genom ett av en vågskura bildat bågsnitt delad i guld, vari en blå kråka med röd beväring, och blått, vari ett avslitet vildsvinshuvud av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå lyra med strängar och stall av guld.

Shield: Per chevron wavy or and azure, in chief a crow closed azure, beaked and legged gules and in base a boar’s head.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A lyre azure with strings and soundboard or.

SV-104 Konrad_Bergstrom

SV-105 Christer Sylvén, Söderköping
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:12.

Sköld: I blått en ask av guld åtföljd av två avhuggna händer av guld, på sinister sida en vänsterhand hållande ett bjälkvis bakom askens stam ställt svärd av guld med rött fäste med klingan vilande mellan tummen och övriga fingrar i en högerhand på dexter sida.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå vingar.

Shield: Azure an ash tree eradicated or, accompanied by two couped hands or, to the sinister a left hand holding behind the trunk of the tree a sword fesswise or hilted gules with the blade resting between the thumb and the rest of the fingers in a right hand to the dexter.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A pair of wings azure.

SV-105 Sylven

SV-106 Pål Langöe, Malmö
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:13.

Sköld: I blått en fyrbåk av silver med lågor av guld stående på en ö av silver, nedan åtföljd av två av vågskuror bildade sänkta smala bjälkar av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En eldslåga av guld mellan två röda oxhorn.

Shield: Azure a beacon on a mount argent its flames or, in base two bars wavy argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A flame or between a pair of horns gules.

SV-106 Langoe

SV-107 Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (Habo socken)
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:14.

Sköld: I rött ett utåtseende vädurshuvud av silver omgivet av en bård av silver belagd med röda rundlar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules a ram’s head caboshed argent and on a bordure argent sixteen torteaux.

Mantling: –

Crest: –

SV-107 Habo

SV-108 Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (Gustav Adolfs socken)
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:15.

Sköld: I svart en sinistervänd stråle åtföljd ovan av en krona, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Sable a pile issuant from dexter base, and in chief an open crown all or.

Mantling: –

Crest: –

SV-108 Gustav_Adolf

SV-109 Mats Franzén, Linköping
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:16.

Sköld: Delad i svart, vari två korslagda bärok av guld, och i guld, vari en svart störtad plogbill.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande bevingat lejon av guld med röd beväring hållande en svart störtad plogbill.

Shield: Per fess sable and or, in chief two crossed yokes an in base a plowshare affronté counterchanged point downwards.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A winged demi lion or armed and langued gules holding in its fore-paws a ploughshare affronté sable.

SV-109 Franzen

SV-110 Andrée Alvsommar, Stockholm
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:17.

Sköld: I rött en balk av silver belagd med sju sexuddiga röda stjärnor, ordnade en, två, två och två, åtföljd ovan av ett avslitet hästhuvud och nedan av en smal bjälke, ovan bildad av en tinnskura, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver omslingrade av gröna rankor av murgöna.

Shield: Gules on a bend argent seven sixpointed mullets gules, one, two, two, two, between in chief a horse’s head erased and in base a bar embattled above all argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Three ostrich plumes argent entwined with ivy tendrils vert.

SV-110 Alvsommar

SV-111 Ronnie Boenke, Örebro
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:19.

Sköld: I guld en upprest svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko mellan frambenen.

Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko.

Shield: Or a winged elk rampant sable attired and unguled gules, holding between its fore-hooves a horse-shoe azure.

Mantling: Sable and azure doubled Or.

Crest: A winged demi elk sable attired and unguled gules, holding between its forehooves a horse-shoe azure.

SV-111 Boenke

SV-112 Mattmars Hembygdsförening (Mattmars socken)
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:20.

Sköld: I silver en svart brinnande vårdkase med röda lågor stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en av en tandskura bildad blå ginstam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Argent a chief indented azure and on a tremount vert a beacon sable flamed gules.

Mantling: –

Crest: –

SV-112 Mattmar

SV-113 Castro Khatib, Stockholm
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:21.

Sköld: I rött ett upprest lejon och en upprest enhörning, båda av guld och motvända.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon med enhörningshorn, allt av guld.

Shield: Gules a lion rampant and a unicorn counterrampant or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A lion rampant with an unicorn’s horn or.

SV-113 Khatib

SV-114 Lennart Berlin, Floda
Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2009:22.

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i svart, vari två stjärnor av silver, och guld, vari en svart björn med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stjärna av silver mellan två med naturfärgade påfågelsfjädrar besatta vesselhorn, dexter delat i guld och svart, sinister delat i svart och guld.

Shield: Or, a Bear rampant Sable, armed and langued Gules, chapéployé Sable, two six-pointed Molets Argent.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A six-pointed mullet argent between two buffalo horns per fess dexter or and sable, sinister sable and or, adorned with peacock feathers proper.

SV-114 Berlin

SV-115 Egon Mohlén, Angered
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2007:25.

Sköld: Ginstyckad i svart, vari ett årder av guld, och guld, vari en svart kragstövel.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En stegrande häst av silver.

Shield: Per bend sinister sable and or, in chief an ard plough and in base a bucket-topped boot counterchanged.

Mantling: Azure doubled or and Argent.

Crest: A horse forcené argent.

SV-115 Mohlen

SV-116 Gunnar Bendix, Höör
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2007:74.

Sköld: Delad i rött, vari en fjällripa av silver, och silver, vari en grön av skyskuror bildad höjd smal bjälke över två korslagda röda åror.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön ek med röda ekollon.

Shield: Per fess gules and argent, in chief a rock ptarmigan close argent, in base a bar wavy counterwavy vert over a pair of oars in saltire gules.

Mantling: Gules and vert doubled argent.

Crest: An oak tree vert acorned gules.

SV-116 Bendix

SV-117 Tomas Risbecker, Stockholm
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2008:22.

Sköld: I blått en stolpvis ställd ospänd knappharka av guld och däröver en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med fyra bjälkvis ordnade röda rosor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En merkuristav av guld med röda ormar mellan två blå vingar med vingpennor av guld.

Shield: Azure an unspanned arbalest palewise or, and on a chief wavy four roses gules.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A caduceus or, the snakes gules, between two wings azure penned or.

SV-117 Risbecker

SV-118 Jörgen Ekholm, Linköping
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2008:26.

Sköld: I blått två motvända gripar av guld med drakvingar, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande två korsade svärd av silver, åtföljda nedan av en från en kulle uppväxande ek, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ek av guld mellan två blå oxhorn.

Shield: Azure two griffins combatant or, having dragons’ wings, tails and tongues and armed and langued gules, each holding a sword argent crossed with the other, in base an oak on a mound or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: An oak-tree or between a pair of horns azure.

SV-118 Ekholm

SV-119 Stefan Rundström, Södertälje
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2008:37.

Sköld: I purpur ett liljekors åtföljt nedan av tre sexuddiga sporrklingor, ordnade två och en, allt av guld.

Hjälmtäcke: Purpur fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En dubbellejonörn av guld med röd beväring, hållande i dexter fot en värja och i sinister fot en lagerkrans, allt av silver.

Shield: Purpure a cross flory, in base three six pointed pierced mullets two and one or.

Mantling: Purpure doubled or.

Crest: A double-headed lion eagle or beaked and legged gules, grasped in its dexter foot an épée and in its sinister foot a laurel wreath both argent.

SV-119 Rundstrom

SV-120 Jerker Westdahl, Sibbhult
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:3.

Sköld: I svart tre bjälkvis ordnade rundlar av guld, åtföljda ovan av tre bjälkvis ordnade plogbillar och nedan av en störtad pilspets, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn nedtill förenade med ett läderband av purpur kantade av ringar av silver.

Shield: Sable in fess three bezants, in chief three ploughshares argent and in base an arrowhead point downward argent.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Two ox horns sable joined at the base by a band of leather purpure edged by rings argent.

SV-120 Westdahl

SV-121 Robert Winton, Jät
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:8.

Sköld: I grönt ett svävande gaffelkors av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Vert a shakefork or.

Mantling: –

Crest: –

SV-121 Winton

SV-122 Enar Nordvik, Skellefteå
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:11.

Sköld: I svart tre kopplade dubbelsparrar, den övre störtad och tre gånger kluven i rött och silver, den mellersta tre gånger kluven i silver och rött, den nedre störtad och tre gånger kluven i rött och silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd störtad stubbe.

Shield: Sable in chief three sets of two
chevrons conjoined in fess, the first points downwards tierced in pale gules argent gules, the second points upwards tierced in pale argent gules argent, and the third points downwards tierced in pale gules argent gules.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A tree-stump eradicated and inverted gules.

SV-122 Nordvik

SV-123 Murray Eiland, Stockholm
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:23.

Sköld: Tio gånger styckad i blått, silver, rött och silver, däröver en ginstam av silver belagd med en röd leopard med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Framför en uppstigande röd sol, ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, i höger tass hållande en sabel av silver med fäste av guld.

Shield: Bendy in eleven fields, azure argent gules argent, on a chief argent a lion passant guardant gules, armed and langued azure.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: In front of a rising sun gules a demi-lion rampant or armed and langued gules, holding in its dexter paw a sabre argent hilted or.

SV-123 Eiland

SV-124 Patrik Blomberg, Helsingborg
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:24.

Sköld: I fält, schackrutat i svart och silver, en röd sparre.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två oxhorn, dexter delat i svart och silver och sinister delat i silver och svart.

Shield: Chequy sable and argent a chevron gules.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A pair of horns, dexter per fess sable and argent, sinister per fess argent and sable.

SV-124 Blomberg

SV-125 Peter Wase, Skövde
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:26.

Sköld: Av en balk av silver, belagd med en blå kavle, delad i rött, vari en vase av silver, och grönt, vari tre balkvis ordnade femuddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en röd, en av silver och en blå.

Shield: A bend argent charged with a bendlet azure between gules a vase (garb) argent and vert three mullets in bend argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Three ostrich plumes gules argent and azure.

SV-125 Wase

SV-126 Hans Sjögrip, Norrtälje
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:27.

Sköld: I blått en sjögrip av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En sjögrip av silver med röd beväring hållande i höger fot en treudd och i vänster fot en kula, allt av silver.

Shield: Azure a sea-griffin segreant argent armed and langued gules.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A sea-griffin argent armed and langued gules gripping in its right claw a Trident and in its left claw a globe both argent.

SV-126 Sjogrip

SV-127 Christoffer Haufe, Växjö
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:29.

Sköld: I grönt sex eklöv av silver, ordnade tre, två och ett.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön gående sköldpadda i höger framfot hållande en liljestav av silver.

Shield: Vert six oak-leaves three two and one argent.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: A tortoise vert holding a staff fleury argent.

SV-127 Haufe

SV-128 Magdalena Desén, Nyland
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:30.

Sköld: I grönt ett grankvistkors med i vardera korsvinkeln ett utväxande kornax, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lyra på vardera sidan besatt med två kornax, allt av guld.

Shield: Vert a fir-twig cross, between each arm an ear of barley or.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: A lyre, on each arm sprouting two ears of barley or.

SV-128 Desen

SV-129 Robert Inglis, Uppsala
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:31.

Sköld: I blått ett upprest lejon av silver med röd beväring, däröver en ginstam av guld, vari en röd stolpe, belagd med en bägare av guld, mellan två blå femuddiga stjärnor.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande grön grip med röd beväring hållande en uppgående måne av guld.

Shield: Azure a lion rampant argent armed and langued gules, on a chief or between two molets azure on a pale gules a cupor.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A demi griffin vert armed and langued gules holding a crescent or.

SV-129 Inglis

SV-130 Kent-Ove Andersson, Trollhättan
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:33.

Sköld: Delad i guld, vari ett grönt kvarnhjul, och svart, vari en störtad plogbill av guld.

Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött flammande hjärta mellan två vesselhorn, dexter horn delat i guld och grönt, sinister horn delat i svart och guld.

Shield: Per fess or a millwheel vert and lsable a ploughshare affronté or.

Mantling: Sable and vert doubled or.

Crest: A flaming heart gules between two buffalo horns, the dexter per fess or and vert, the sinister per fess sable and or.

SV-130 Andersson_Kent-Ove

SV-131 Rikard Jerndahl, Saltsjö-Boo
Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:35.

Sköld: I blått en balkvis ställd kavel av silver, belagd med sju svarta balkvis ställda malteserkors, mellan två balkvis ställda strängar av guld, allt åtföljt ovan av en lilja av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Azure on a bend argent cotised or seven maltese crosses sable and in sinister chief a fleur-de-lys or.

Mantling: –

Crest: –

SV-131 Jerndahl

SV-132 Fredrik Högbom, Östersund
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2007:37.

Sköld: I blått en akantusstjälk med knopp mellan två akantusblad, allt av guld och nedtill sammanhållet av en ring av guld mellan två snedrutor av guld, båda belagda med ett blått nyckelhål.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ankare av guld framför två blå vingar.

Shield: Azure an acanthus stalk budded between two acanthus leaves all issuant from a ring flanked by two lozenges voided with key-holes all or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: An anchor or in front of a pair of wings azure.

SV-132 Hogbom

SV-133 Andreas Tingvall, Lengede, Tyskland
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2007:82.

Sköld: I fält, kluvet i blått och guld, en balansvåg över en medelst ett störtat trappgavelsnitt bildad stam , allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett med kätting försett ankare av guld.

Shield: Per pale azure and or and per chevron grady inverted and abased counterchanged, in chief a balance counterchanged.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A chained anchor or.

SV-133 Tingvall

SV-134 Patrik Kjellström, Eskilstuna
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2008:11.

Sköld: I blått en ring av silver, vars mittdel fyra gånger av vågskuror kluven i blått och silver och med de två strömmarna av silver fortsättande till fältets nedre kant, allt mellan två svärd av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Två armar av silver med blå bepansring hållande en skål av guld med droppar av silver fallande från dess brädd.

Shield: Azure, between two Swords erect Or an heraldic Fountain palewise, the inner two pallets Argent extending to base.

Mantling: Azure doubled or and argent.

Crest: Two arms argent armoured azure holding a bowl or having gouttes argent falling from its rim.

SV-134 Kjellstrom

SV-135 Maria Nestvall, Örebro
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2009:18.

Sköld: I guld fem röda rosor med gröna foderblad, ordnade tre över två, och däröver en av en vågskura bildad röd ginstam belagd med en hyvel av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande elefant av guld med röd beväring.

Shield: Or five roses gules barbed and seeded proper, three and two, on a chief gules a woodworker’s plane or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi elephant or armed gules.

SV-135 Nestvall

SV-136 Anders Friedländer, Skövde
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2009:25.

Sköld: Delad i silver, vari en bård av en rad av gråverk med den bredare delen av de blå partierna mötande silverfältet, och blått, vari ett gående lejon av guld med röd beväring hållande ett svärd av silver med fäste av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring i höger tass hållande en röd ros med blombotten, foderblad och stjälk med blad av guld och i vänster de båda delarna av ett avbrutet svärd av silver med fäste av guld.

Shield: Per fess argent and azure,
in chief a bordure vair, in base a lion passant or armed and langued gules grasping a sword argent hilt and pommel or.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A demi lion azure armed and langued gules grasping in its dexter paw a rose gules barbed seeded leaved and slipped or and in its sinister paw a broken sword and its blade argent hilt and pommel or.

SV-136 Friedlander

SV-137 Anders Jäger, Fränsta
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2009:28.

Sköld: I silver ett uppskjutande rött armborst med blå båge och sträng, därunder en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett mantuanskt kors mellan en balkvis och en ginbalksvis ställd gåspenna, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En ur en blå borg uppstigande stegrande röd häst med blå man och med en på hästens högra framben stående, mot hästen vänd, falk av silver med röd hätta.

Shield: Argent a crossbow the stock gules and the bow and string azure, in a base wavy azure a mantuan cross between two quill pens one per bend the other per bend sinister, all argent.

Mantling: Azure and gules doubled argent.

Crest: Issuing from a tower a demi horse gules maned azure, perching on its dexter leg a falcon close sinister hooded gules.

SV-137 Jager

SV-138 Peder Claésson, Brämhult
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2009:32.

Sköld: I grönt en gående gårdfarihandlare med fässing över vänster axel, allt av guld, hållande en röd balansvåg i höger hand och en röd alnstav i vänster hand, samt ovan sinister åtföljd av en öppen ullsax av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande grönklädd böjd arm med naturfärgad hand hållande en röd stiftpenna.

Shield: Vert a peddler walking with his travelling sack over his sinister shoulder or, in his dexter hand a balance and in his sinister hand a yardstick all gules, in sinister chief open woolshears argent.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: An arm proper embowed clothed vert, the hand grasping an ink pen gules.

SV-138 Claesson

SV-139 Robert Thelin, Uddevalla
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2009:36.

Sköld: I guld en röd krabbtaska med svart beväring, däröver en av en vågskura bildad blå ginstam belagd med undre hälften av ett kvarnhjul, sammansatt med övre hälften av en lilja, mellan två latinska kors med de tre övre armarna korsade, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Undre hälften av ett kvarnhjul sammansatt med övre hälften av en lilja, allt av guld, mellan två blå oxhorn.

Shield: Or a crab gules armed sable, on a chief wavy azure between two cross crosslets fitchy the upper half of a fleurde-lis on the lower half of a millwheel all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: The upper half of a fleur-delys on the lower half of a millwheel or between a pair of ox horns azure.

SV-139 Thelin

SV-140 Jens Rånäs, Skellefteå
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:2.

Sköld: Medelst en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med en av vågskuror bildad blå kavel, delad i ett svart fält, vari en uppkommande hand i en stridshandske av silver hållande blixtar av guld, och ett blått fält bestrött med fyruddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En liggande månskära av silver med mellan spetsarna en stjärna av guld belagd med ett svart öga.

Shield: Per fess sable and azure, on a fess wavy argent a bar wavy azure, arising from the fess a clenched dexter gauntlet erect argent grasping lightning
bolts or, the base semé of four-pointed mullets argent.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A crescent moon argent holding between its points a six-pointed mullet or bearing an eye sable.

SV-140 Ranas

SV-141 Lars Kenneth Dahlqvist, Täby
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:3.

Sköld: Delad i guld, vari en störtad blå spets, och rött, vari en uppväxande ekkvist av guld med ett ollon mellan två blad.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande dubbelsvansat rött lejon i ramarna hållande en trumpet av guld med nedåtvänt klockstycke.

Shield: Per fess or and gules, in chief a pile azure, in base a an acorn slipped with two oak leaves or.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A two-tailed demi lion rampant gules grasping in its fore-paws a trumpet per pale its bell downwards.

SV-141 Dahlqvist

SV-142 Societas Heraldica Lundensis, Lund
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:4.

Sköld: I rött fem i kors ordnade halster av guld med nedåtvända ringskaft.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, hållande en häroldsstav besatt med ett halster med nedåtvänt ringskaft, allt av guld.

Shield: Gules in cross five gridirons handles downward or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A raven sable beaked, legged and tongued or grasping a herald’s staff the head of which a gridiron handle downward.

SV-142 SHL

SV-143 Frank Sjöstrand, Hallsberg
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:5.

Sköld: I svart en naturlig sjöhäst av silver, därunder en av en vågskura bildad stam av silver belagd med ett rött hjärta.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart naturlig sjöhäst.

Shield: Sable a natural seahorse
argent, on a base wavy argent a heart gules.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A natural seahorse sable.

SV-143 Sjostrand

SV-144 Brittmarie Mannbro f. Petrow, Svanesund
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:8.

Sköld: I rött en stolpvis ställd nyckel av silver, åtföljd ovan sinister av en tilltagande månskära av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar; den i mitten delad i silver och rött, de yttre i rött och silver.

Shield: Gules a key ward upwards and dexter argent, in sinister chief an increscent or.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Three ostrich plumes, the middle per fess argent and gules, the others per fess gules and argent.

SV-144 Petrow

SV-145 Torbjörn Wihlén, Ösmo
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:9.

Sköld: I blått en rundel av silver belagd med ett svart björnspår.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svart björnhuvud med röd beväring.

Shield: Azure on a plate argent a bear’s footprint sable.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A bear’s head sable armed and langued gules.

SV-145 Wihlen

SV-146 Åke W. Liliefelt, Uppsala
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:10.

Sköld: Delad i rött, vari tre stolpar av guld, och guld, vari en röd lilja.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett hjorthuvud av guld.

Shield: Per fess gules and or, in chief three pallets or and in base a fleur-delys gules.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A deer’s head or.

SV-146 Liliefelt

SV-147 Per-Göran Olsson, Karlstad
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:11.

Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt pennstift av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart örn, i höger fot hållande en gåspenna av guld.

Shield: Sable a pen-nib bend sinisterwise or.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A demi eagle wings elevated sable, grasping in its dexter claw a quill-penor.

SV-147 OlssonPerGoran

SV-148 Johan Lammer, Borås
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:12.

Sköld: Medelst vågskura kluven i rött, vari ett utåtseende, uppkommande och från skuran framkommande halvt vädurshuvud av guld, och blått, vari två av vågskuror bildade stolpar av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vädurshorn av guld.

Shield: Per pale wavy, dexter gules a ram’s head affronté or issuing from the partition line, sinister azure two pallets wavy argent.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: A pair of ram’s horns or.

SV-148 Lammer

SV-149 Alexander Krook, Vejbystrand
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:13.

Sköld: I rött en av vågskuror bildad ginbalk av guld, åtföljd ovan av två i hjärtform motvända störtade metkrokar och nedan av ett gallerverk, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå strutsplym.

Shield: Gules a bend sinister wavy or
between in chief two fish-hooks forming a heartshape and in base a trellis throughout all argent.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: An ostrich plume azure.

SV-149 Krook

SV-150 Pontus Ragnö, Solna
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:16.

Sköld: I grönt en balk av silver belagd med en svart spindel, åtföljd ovan av ett upprest lejon av guld med beväring av silver och nedan av en ros av guld belagd med en röd ros.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt ekblad med stjälk av guld mellan två utåtvända svarta korpar med beväring av silver.

Shield: Vert on a bend argent a spider sable, in chief a lion rampant or armed and langued argent, in base a rose or charged with a rose gules.

Mantling: Vert doubled argent and or.

Crest: An oak leaf vert slipped or between two ravens addorsed sable beaked and legged argent.

SV-150 Ragno

SV-151 Anders Bodin, Södertälje
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:18.

Sköld: I blått ett av kavlar bildat andreaskors, åtföljt av tre kugghjul och nedan av ett vinglas, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En kotpelare av guld, omslingrad av en blå orm med framåtvänt huvud och röd beväring.

Shield: Azure a saltire between three cogwheels and in base a wine-glass all or.

Mantling: Azure, doubled or.

Crest: A spinal column encircled by a snake azure fanged and tongued gules its head affronté.

SV-151 Bodin

SV-152 Daniel Andersson, Landskrona
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:19.

Sköld: Fyrstyckad i guld och rött; i första och fjärde fältet övre respektive nedre delen av ett rött kugghjul och i andra och tredje fältet ett brinnande hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppskjutande rödklädda armar av guld med händerna hållande ett brinnande hjärta av guld.

Shield: Per saltire or and gules, in chief the upper quadrant and in base the lower quadrant of a cogwheel gules and in the dexter and sinister quadrants flaming hearts or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Two arms or habited gules holding a burning heart or.

SV-152 AnderssonDaniel

SV-153 Jan-Erik Witting, Vasa, Finland
Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:20.

Sköld: I fält, ginstyckat i silver och rött, ett klöverbladskors ginstyckat i rött och guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd örn med beväring av guld, bärande runt halsen en halskedja med ett från denna hängande klöverbladskors, båda av guld.

Shield: Per bend sinister argent and gules a cross botonny per bend sinister gules and or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi eagle displayed gules armed and langued or, round its neck a chain with a cross botonny or.

SV-153 Witting

SV-154 Marion Englaborn, Göteborg
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2009:34.
Registrerat även för: Malin Englaborn (2013-04-04)

Sköld: I purpur en ängel av silver med utsträckta vingar.

Hjälmtäcke: Purpur fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd drake hållande ett pentagram inskrivet i en ring, allt av guld.

Shield: Purpure an angel affronté argent.

Mantling: Purpure doubled argent.

Crest: A dragon rampant gules holding a pentagram in a ring or.

SV-154 Englaborn

SV-155 Mats Jonsson, Iggesund
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:1.

Sköld: I svart ett trebandigt gaffelkors av guld utgående från gapen på två i övre dexter och sinister hörn framkommande lejonhuvuden av guld med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm av guld med handen hållande ett svart timglas med svarta vingar och vingpennor av guld.

Shield: Sable a pall ribanded of three or engouled at dexter and sinister chief by lion’s heads or armed and langued gules.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: An arm or holding an hour-glass sable winged sable penned or.

SV-155 JonssonMats

SV-156 Jens Gynnerstedt, Lund
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:6.

Sköld: I svart en fågel Fenix av silver uppstigande ur en uppkommande eld av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två vesselhorn två gånger delade i silver, blått och guld.

Shield: Sable a phoenix argent in flames or.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A pair of buffalo horns tierced per fess argent azure and or.

SV-156 Gynnerstedt

SV-157 Michael Conrad Swanson, Franklin, USA
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:7.

Sköld: I blått en simmande svan av silver, åtföljd ovan av en ginstam av guld vari fem blå, med det nedre fältet förenade, uppskjutande, sinistervända och genomgående ulvtänder.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn hållande en kärve av guld.

Shield: Azure a swan naiant argent, on a chief or five wolves teeth azure conjoined with the field below upwards
pointing and the points curved sinister.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi bear azure armed and langued gules holding a garb or.

SV-157 Swanson

SV-158 Laurentiistiftelsen, Lund
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:14.

Sköld: I guld ett balkvis ställt svart halster med nedåtvänt ringskaft, åtföljt ovan av en röd bok med svarta beslag och nedan av en röd penningpung.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Or a gridiron bendwise sable handle downward between in chief a book gules with fittings sable and in base a moneypouch gules.

Mantling: –

Crest: –

SV-158 Laurentiistiftelsen

SV-159 Societas Sancti Laurentii, Lund
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:15.

Sköld: I rött ett svävande kors av silver belagt med ett svart kristusmonogram, allt åtföljt ovan av en ginstam av guld belagd med en röd penningpung, ett svart halster med ringskaft och en röd bok.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules on a cross couped argent a chi-rho christogram sable, on a chief or a gridiron with a handle sable between dexter a money-pouch and sinister a book gules

Mantling: –

Crest: –

SV-159 SSL

SV-160 Magnus Kald, Stockholm
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:21.

Sköld: Medelst mantelsnitt delad i rött, silver och blått, vari två hjärtan av silver, det nedre störtat och i spetsen mötande det övre hjärtats spets.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett malteserkors av silver i korsmitten överlagt med en blå åttauddig stjärna.

Shield: Per chevron gules, argent and azure, in base two hearts in pale the lower inverted argent.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A maltese cross argent superimposed with an eight pointed mullet azure.

SV-160 Kald

SV-161 Patrik Strandgaard, Malmö
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:22.

Sköld: I blått en ur en pilgrimsmussla av guld uppstigande varg av silver med röd beväring i gapet hållande ett spjut av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En spjutspets av guld mellan två vargben av silver med röd beväring, allt uppkommande ur en pilgrimsmussla av guld.

Shield: Azure issuant from an escallop or a demi wolf argent armed and langued gules grasping a javelin or.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A spear-head or between two wolflegs argent armed gules all issuant from an escallop or.

SV-161 Strandgaard

SV-162 Eduardo Pazikas, Mölndal
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:23.

Sköld: I rött tre borgtorn av silver ordnade ett över två, därunder en medelst en av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver avgränsad blå stam.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande ett svärd av silver med parerstång av guld och i övrigt rött fäste.

Shield: Gules three towers argent one and two, a base azure below a fess wavy abased argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: An arm embowed and vambraced argent brandishing a sword argent quillons or pommel and grip gules.

SV-162 Pazikas

SV-163 Conny Edlund, Strängnäs
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:24.

Sköld: I svart en sänkt sparre av silver, belagd med en smal röd sparre, och däröver övre hälften av en lilja av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En edshand av silver mellan två vingar av silver.

Shield: Sable on a chevron abased argent a chevronel gules, in chief a demi fleur-de-lys argent.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A hand on oath argent between two wings argent.

SV-163 Edlund

SV-164 Henrik Thiger, Lerum
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:25.

Sköld: I blått en gående tiger av guld med svart teckning och röd beväring samt hållande en hammare av silver i höger framtass.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd ekorre med teckning av silver, i tassarna hållande en nedvänd spik av silver.

Shield: Azure a tiger passant or striped sable armed and langued gules holding in its dexter fore-paw a hammer argent.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: A squirrel sejant gules markings argent holding in its forepaws a nail point upwards argent. 

SV-164 Thiger

SV-165 Stefan Drakelid, Vaxholm
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:26.

Sköld: I silver en flygande eldsprutande blå drake, med röd beväring och med en krona av guld om halsen, över en av en vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppkommande eldsprutande blått drakhuvud med röd beväring och med en krona av guld om halsen.

Shield: Argent a dragon volant azure armed and fire-breathing gulesencircling its neck a open crown or, a base wavy azure.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: A dragon’s head azure armed and firebreathing gules, encircling its neck a crown or.

SV-165 Drakelid

SV-166 Thord Swedenhammar, Åkersberga
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:27.

Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå hammare, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en pil av guld mellan två oxhorn av guld.

Shield: Tierced per bend sinister gules, or three hammers palewise azure, and azure.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: An crossbow, the stock gules the bow and string sable and the bolt or between a pair of ox horns or.

SV-166 SwedenhammarThord

SV-167 Patrik Meynert, Höllviken
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:28.

Sköld: I fält, av en vågskura delat i guld och blått, en sjögrip av motsatta tinkturer och krönt med en röd krona.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon, av en vågskura delat i guld och blått och med röd beväring, hållande ett svart stockankare.

Shield: Vert five Cherry blossoms in cross Argent seeded Or.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: Two Spades per saltire blades upwards Argent.

SV-167 Meynert

SV-168 Eva Brunne, Stockholm
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:32.

Sköld: I fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros av guld belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt med ett kors av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Barry wavy of six Azure and Argent, on a Rose Or barbed Vert an Heart Gules on which a Cross Argent.

Mantling: –

Crest: –

SV-168 Brunne

SV-169 Heléne Johansen, Laholm
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:33.

Sköld: I silver en svart trollslända, åtföljd nedan av en tudelad röd eld med inre flammor av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart nedåtvänd torshammare.

Shield: Argent a dragonfly sable, in base a twofold flame gules with inner flames or.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A Thor’s hammer (Mjolnir) inverted sable.

SV-169 Johansen

SV-170 Gisela Tenggren, Höganäs
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:35.

Sköld: I rött ett från mark uppväxande träd, allt av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En gren av silver mellan två röda hjorthorn.

Shield: Gules a tree issuing from a terrace in base argent.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A leafed branch argent between a pair of hart’s horns gules.

SV-170 Tenggren

SV-171 Helena Hannerfalk Bævre, Ski, Norge
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:36.

Sköld: Genom en av bågsnitt bildad sänkt bjälke av guld delad i blått, vari fyra femuddiga stjärnor av guld, en större över tre mindre, och grönt.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande pilgrimsfalk av silver med uppspärrade vingar och med röda vingpennor.

Shield: Per fess enarched and abased azure and vert a fess enarched and abased or, in chief four mullets or one and three, that in chief point being larger.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: A demi peregrine falcon displayed argent penned gules.

SV-171 Hannerfalk

SV-172 Richard Bernspång, Malmö
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:38.

Sköld: Delad medelst ett nedvänt inböjt mantelsnitt, vars hälfter förenas med en smal bjälke, i guld, vari en blå björn med röd beväring, och blått.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn hållande en kulram av guld i höger ram och en fjäderpenna av silver i vänster ram.

Shield: Per chevron reversed arched or and azure, in chief a bear rampant azure armed and langued gules, in base a barrulet azure conjoining the two fields azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A demi bear azure armed and langued gules holding in its dexter paw an abacus or and in its sinister paw a quill-pen argent.

SV-172 Bernspang

SV-173 Jakob Johansson, Enhörna
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:39.

Sköld: I grönt fem i kors ordnade körsbärsblommor av silver med blombotten av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två korslagda spadar av silver.

Shield: Vert five cherry blossoms in cross argent seeded or.

Mantling: Vert doubled argent.

Crest: Two spades per saltire blades upwards argent.

SV-173 JohanssonJakob

SV-174 Ljungby församling, Ljungbyholm
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:42.

Sköld: I rött en svävande sparre, ovan bildad av ett trappgavelsnitt och krönt med ett grekiskt kors, åtföljd ovan av två veteax och nedan av krummen på en biskopskräkla, allt av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Gules a chevron couped its upper side grady and ensigned with a cross, between in chief two ears of wheat and in base the crook of a bishop’s crozier all or.

Mantling: –

Crest: –

SV-174 LjungbyFs

SV-175 Arnold Peldius, Stockholm
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2011:1.
Registrerat även för: Kirsti A. Peldius (2012-06-11), Oliver A. Peldius (2012-06-11), Sebastian A. Peldius (2012-06-11)

Sköld: I rött en fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett guldkantat rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av de nedre vingpennorna på vardera vingen samt stående på en murad sockel av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett guldkantat rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av de nedre vingpennorna på vardera vingen.

Shield:Gules on a plinth masoned an eagle displayed or wearing a harness azure bearing a cross couped gules fimbriated or, depending from a primary feather on each wing a ribbon or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: An eagle displayed or earing a harness azure bearing a cross couped gules fimbriated or, depending from a primary feather on each wing a ribbon or.

SV-175 Peldius

SV-176 Bamse Ekström, Storvreta
Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2011:3.

Sköld: I guld två medelst vågskuror bildade sänkta smala blå bjälkar, åtföljda ovan av en svart ek.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Shield: Or two bars wavy based azure, in chief an oak tree eradicated sable.

Mantling: –

Crest: –

SV-176 Ekstrom

SV-177 Rosentornet AB, Gränna
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2010:17.

Sköld: I rött ett borgtorn bildat av rosor av silver med röda murfogar mellan rosorna samt med blå port och fönsterglugg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två svarta vingar uppkommande ur ett uppskjutande borgtorn bildat av rosor av silver med röda murfogar mellan rosorna.

Shield: Gules a tower of roses argent masoned gules gated and embrasured azure.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: Two wings sable issuing from a tower of roses argent masoned gules.

SV-177 Rosentornet

SV-178 Roger Agartsson, Karlsborg
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2010:29.

Sköld: I blått en svävande smal bjälke ytterst förenad med två svävande smala stolpar och i mitten överlagd en stolpvis ställd kvist med fyra ekollon, åtföljd ovan av två öppna kronor och nedan av en sexuddig stjärna, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två kvistar med ekollon, allt av guld.

Shield: Azure a barrulet couped, at its ends two pallets couped, across the barrulet an oak twig per pale fructed with four acorns, in chief two open crowns and in base a sixpointed mullet all or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: Two oak twigs fructed or.

SV-178 Agartsson

SV-179 Joakim Spuller f. Berggren, Stockholm (avser släkten Berggren)
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2010:30.

Sköld: I fält, kluvet i rött och silver, två vingar vars fästen upptill övergår i två mot varandra vända griphuvuden, allt av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett lejonhuvud av guld med röd tunga och övrig beväring av silver mellan två röda vingar beströdda med sjöblad av guld.

Shield: Per pale gules and argent, dexter a dexter wing issuant from a griffin’s head sinister and sinister the converse.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A lion’s head or armed argent langued gules between two wings gules semé of water-lilies or.

SV-179 Berggren

SV-180 Ulla Wadenhorn, Malmö
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2010:40.

Sköld: Delad i guld, vari en röd räv med teckning av silver, och blått, vari tre sädesax av guld i trepass utgående från en rundel av silver med svart mittpunkt.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En balansvåg balanserande på ett svärd, allt av guld, framför två röda oxhorn.

Shield: Per fess or and azure, in chief a fox statant gules with markings argent, in base a plate pierced sable issuant in pall three ears of wheat or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A balance balancing on a sword, all or, in front of a pair of ox horns gules.

SV-180 Wadenhorn

SV-181 Jaan Pannel, Stockholm
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:5.

Sköld: Medelst vågskuror två gånger styckad i rött, silver och svart, i första och tredje fältet ett, som en snedruta format, sinistervänt spänne av silver.

Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två vingar, en svart och en röd, belagda med var sitt, som en snedruta format, sinistervänt spänne av silver.

Shield: Tierced per bend wavy gules, argent and sable, in chief and in base an arming buckle tongued sinister argent.

Mantling: Gules and sable doubled argent.

Crest: A pair of wings, dexter sable, sinister gules, each charged withan arming buckle tongued sinister argent.

SV-181 Pannel

SV-182 Ilona Friis, Kalmar
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:6.

Sköld: I guld ett rött hjärta, omgivet av tre svarta ekorrar, två över en, vardera hållande ett svart ekollon.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppväxande ek med ekollon, allt av guld, med trädstammen belagd med två röda hjärtan, mellan två motvända svarta ekorrar vardera hållande ett svart ekollon.

Shield: Or a heart gules between three squirrels sejant two and one each holding an acorn sable.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: An oak tree fructed or on its trunk two hearts gules, all between two squirrels counter sejant sable each holding an acorn sable.

SV-182 Friis

SV-183 Ola Lejonborn, Kalmar
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:7.

Sköld: I rött ett upprest tillbakaseende lejon av guld på vars rygg ett stående barn av silver med höger hand i lejonets gap och med vänster hand gripande om lejonets svans.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två oxhorn av silver en blå rundel med åtta virvelsnittssträngar moturs av silver och belagd med en åttauddig stjärna av silver.

Shield: Gules a lion rampant
reguardant or on its back an infant standing argent its right hand in the lion’s mouth and its left hand holding the lion’s tail.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: Between a pair of ox horns argent a roundel charged with an eightpointed mullet from the tips of which emanate strings arched sinister.

SV-183 Lejonborn

SV-184 Ingvar Sahlin, Göteborg
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:8.

Sköld: I silver en blå påfågelstupp med stjärtfjädrar i solfjädersform och med röda ögon och röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart sten belagd med tre på spetsen ställda sexhörniga kristaller av guld, ordnade två över en, envar belagd med ett genomgående rött gaffelkors utgående från kristallens nedre spets överlagt med ett genomgående blått nedvänt gaffelkors utgående från kristallens övre spets.

Shield: Argent a peacock in its pride azure beaked and legged and with
eyes gules.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: On a stone sable three hexagon crystals or two and one, on each a pall gules superimposed with a pall reversed azure.

SV-184 Sahlin

SV-185 Svensk Inredning Viking AB (Hesselby slott), Stockholm
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:9.

Sköld: Av vågskuror två gånger styckad i rött, vari en nedåtvänd hasselnötsklase av guld, guld och grönt.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett gående lejon av guld med röd beväring hållande en stång av guld med en röd vimpel belagd med tre bjälkvis ordnade hasselnötter av guld.

Shield: Tierced per bend wavy gules a hazelnut cluster or, or and vert.

Mantling: Azure and gules doubled or.

Crest: A lion passant or armed and langued gules holding a staff or with a banner gules charged with three hazelnuts in fess or.

SV-185 Hesselby

SV-186 Mathias Lidgren, Sjöbo
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:10.

Sköld: I rött en stolpe av guld, belagd med en röd krona mellan två röda liljor, åtföljd av två frånvända lejon av guld med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En örn av silver med beväring och krona av guld, uppstigande ur en krans av fyra liljor och fyra uppåtställda eklöv, varav tre liljor och två eklöv synliga framifrån, allt av guld.

Shield: Gules a pale or charged with an ancient open crown gules between two fleurs-de-lys gules, all between two lions addorsed or armed and langued azure.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi eagle displayed argent armed, langued and crowned or arising from a wreath of four fleurs-de-lys and four oak leaves or, three of the former and two of the latter visible from the front.

SV-186 Lidgren

SV-187 Klas Frid, Sorunda
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:11.

Sköld: I rött en fläkt duva, åtföljd ovan av en bjälkvis ställd smidestång hållande ett stångjärn, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart uppstigande vinthund med halsband av guld, i framtassarna hållande en svart pil.

Shield: Gules a dove displayed, in chief a pair of smith’s tongs fesswise holding an iron bar, all or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi greyhound sable collared or holding in its forepaws an arrow sable.

SV-187 Frid

SV-188 Hakon Möller, Ytterby
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:12.

Sköld: Två gånger delad i blått, vari två korslagda svärd av guld, guld, vari tre röda rosor med blombotten av guld, och rött, vari en tretungad kyrkfana krönt med kors, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver.

Shield: Tierced per fess azure two
swords per saltire or, or three roses gules seeded or, and gules a triple.

Mantling: Gules and azure, doubled or.

Crest: Three ostrich plumes argent.

SV-188 Moller

SV-189 Björn Ceder, Enköping
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:14.

Sköld: I blått ett cederträd av guld åtföljt av tre sexuddiga stjärnor av silver ordnade två över en.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två bepansrade men obehandskade armar av silver mellan sig stödjande, genom att hålla fingrarna på klingan, ett svärd av silver krönt av en sexuddig stjärna av guld.

Shield: Azure a cedar eradicated or between three sixpointed mullets argent two and one.

Mantling: Azure doubled argent.

Crest: Two armoured arms with unarmoured hands argent supporting between them with the fingers a sword argent ensigned with a sixpointed mullet or.

SV-189 Ceder

SV-190 Mikael Kühne, Bergeforsen
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:15.

Sköld: I blått en hoppande skvader av guld åtföljd av en dexter snedstam av guld belagd med två uppväxande blå tallar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En solfjäder av guld med blå fjädrar.

Shield: Per bend abased azure a ”skvader” i.e. the front part of a hare compound with the back part of a capercaillie courant or, and or two pine trees azure.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A fan or feathered azure.

SV-190 Kuhne

SV-191 Jonas Hildebrand, Lund
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:18.

Sköld: Två gånger kluven i blått, vari en uppåtgående komet med utåtböjd svans, allt av silver, silver, vari ett blått störtat svärd, och svart, vari en nedåtgående komet med utåtböjd svans, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått och svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande grip med svart fjäderdräkt och blå bål samt med framben av silver, röd tunga och övrig beväring av guld, i framfötterna hållande ett svart armborst med blå stock och pil av silver.

Shield: Tierced per pale azure a comet ascendant argent, argent a sword point in base azure, and sable a comet descendant argent.

Mantling: Azure and sable doubled argent.

Crest: A demi griffin its head and feathers sable, body azure and legs argent armed or and langued gules, holding an crossbow sable, its stock azure and bolt argent.

SV-191 Hildebrand

SV-192 Markus Karlsson, Rävlanda
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:21.

Sköld: I fält av guld, bestrött med gröna björklöv, en fläkt svart korp.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En björk av silver belagd med en ros av silver med gröna foderblad, allt mellan två svarta korpvingar.

Shield: Or semé of brch leaves vert a raven displayed sable.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A birch tree argent on whose trunk a rose argent barbed vert all between a pair of raven’s wings sable.

SV-192 KarlssonMarkus
Lägg till media

SV-193 Arne Andersson, Uddevalla
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:23.

Sköld: I grönt två i andreaskors lagda, från varandra vända yxor, i vardera korsvinkeln åtföljda av ett utåtvänt eklöv, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.

Shield: Vert per saltire two axes heads
addorsed and per cross four oak-leaves or.

Mantling: Vert doubled or.

Crest: A pair of elk-horns or.

SV-193 AnderssonArne

SV-194 Lena Sunnqvist f. Sandström, Ljungby (avser släkten Sandström)
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:25.

Sköld: I guld en röd balk och tre bjälkvis ordnade fyruddiga sporrklingor, den mittersta av guld och de två yttre gröna.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett veteax av guld mellan två fyruddiga gröna sporrklingor.

Shield: Or a bend gules three fourpointed pierced mullets in fess the outer two vert the centre one or.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: An ear of wheat or between two fourpointed pierced mullets vert.

SV-194 SandstromLena

SV-195 Marcus Ekstrand, Höör
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:26.

Sköld: I svart en ek av guld uppväxande från en av ett bågsnitt bildad stam, medelst karvskuror tre gånger delad i guld och svart.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett upprest kvarnhjul av guld över tre svarta eldar.

Shield: Sable an oak tree or rising from a base chaperonné barry engrailed of four or and sable.

Mantling: Sable doubled or.

Crest: A millstone or on three flames sable.

SV-195 Ekstrand

SV-196 Charles Bexander, Saltsjö-Boo
Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:29.

Sköld: I silver en svart treudd och därunder en röd stam, belagd med tre kulor av silver, ordnade två över en.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart treudd mellan två vingar av silver.

Shield: Argent a trident sable, on a base gules three plates argent two and one.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A trident sable between a pair of wings argent.

SV-196 Bexander

SV-197 Mikael Hacksell, Vällingby
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2009:37.

Sköld: I guld två ur mark växande träd, allt grönt.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande häst av guld med röd man och beväring.

Shield: Or two trees rising from a terrace in base vert.

Mantling: Gules doubled or.

Crest: A demi horse or maned, hooved and langued gules.

SV-197 Hacksell

SV-198 Mikael Sundbom, Stockholm
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2010:31.

Sköld: I svart en sänkt störtad sparre av silver och däröver två korslagda pallascher av guld mellan tre treklöver, två över ett, av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En brinnande röd granat mellan två bockhorn av guld.

Shield: Sable a chevron inverted and abased argent, in chief two baskethilted dress backswords per saltire or between three trefoils argent two and one.

Mantling: Sable doubled argent.

Crest: A grenade fired gules between a pair of goat’s horns or.

SV-198 Sundbom

SV-199 Per Hammarqvist, Skärholmen
Registrerat 2013-02-19- Ansökan: 2010:41.

Sköld: I guld en hammare, från vilken utgår två björkkvistar, allt svart och åtföljt nedan av en blå stam belagd med ett med en vinge bevingat hjul, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En hammare av guld mellan två uppväxande gröna björkkvistar med varsitt utåtvänt blad.

Shield: Or a hammer palewise with two birch twigs growing from the handle sable, on a base azure a wheel winged with a single wing or.

Mantling: Azure doubled or.

Crest: A hammer or between two birch twigs with one leaf each vert.

SV-199 Hammarqvist

SV-200 Vladimir Ilic, Malmö
Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:4.

Sköld: I fält, kluvet i rött och silver, en serbisk gusle med ett par vingar utgående från instrumentets hals och med ett vildsvin gående på dess huvud, allt av motsatta tinkturer och åtföljt ovan dexter av ett uppåtvänt ekollon av silver belagt med ett genomgående rött kors.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande framåtseende rött lejon i båda framtassarna hållande ett bjälkvis ställt delvis draget svärd av silver med röd skida med beslag av silver.

Shield: Per pale gules and argent a serbian gusle with wings from its neck and a wild boar on its head counterchanged, in dexter chief an acorn argent charged with a cross gules.

Mantling: Gules doubled argent.

Crest: A demi lion affronté gules drawing from a scabbard gules fittings argent held in its sinister paw a sword argent held in its dexter paw.

SV-200 Ilic

Vapenteckningar
Ronny Andersen, Carl Anders Breitholtz, Magnus Bäckmark och Thomas Falk i schabloner fastställda av SVK.