Vapen 501-600

SV-501 Siavosh Derakthi, Malmö
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:41. Bild: KDH.

Sköld: I silver en röd ek uppväxande från en av ett bågsnitt bildad röd stam belagd med tre eldsflammor av silver, ordnade två över en, samt åtföljd ovan av en röd sol och en röd nymåne.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring, i höger tass hållande en röd olivkvist.

Derakthi

SV-502 Mårten Lund, Örebro
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:42. Bild: KDH.

Sköld: I blått en femuddig stjärna, omgiven av fyra stolpvis ställda ekblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda fjädrar, en av guld, en blå.

Lund

SV-503 Michael Jones, Sala
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:43. Bild: KDH.

Sköld: I blått en åt dexter förskjuten krona åtföljd till sinister av två avkortade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Jones

SV-504 Bror Börje Sjöberg, Gnesta
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:45. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett höjt trebergsnitt delad i blått och guld, vari ett grönt fallande sjöblad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt fallande sjöblad mellan två vingar av silver.

Sjöberg

SV-505 Anna Petersson, Kristianstad
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:46. Bild: KDH.

Sköld: I rött två bjälkvis ställda och stolpvis ordnade brödlimpor av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Petersson

SV-506 Tommy Eriksson, Uddevalla
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:47. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett utåtseende gumsehuvud av silver åtföljt ovan av en femuddig stjärna och nedan av en sol och en måne, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två svarta gumsehorn.

Eriksson

SV-507 Björn Hjernquist, Klintehamn
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:48. Bild: KDH.

Sköld: I guld en röd björn och en röd gumse, båda uppresta och motvända.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sittande röd berguv.

Hjernquist

SV-508 Jack Halvorsen, Helsingborg
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:49. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett framifrån sett vikingaskepp av silver utan mast och segel, seglande på en av en vågskura bildad blå stam fem gånger av vågskuror delad i blått och silver samt ovan åtföljt av en femuddig stjärna och en yxa, båda av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda drakhuvuden vända från varandra.

Halvorsen

SV-509 Karin Johannesson, Uppsala
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:56. Bild: KDH.

Sköld: I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Johannesson

Vapenteckningar
Kim Dohm-Hansen (KDH)