Vapen 501-600

SV-501 Siavosh Derakthi, Malmö
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:41. Bild: KDH.

Sköld: I silver en röd ek uppväxande från en av ett bågsnitt bildad röd stam belagd med tre eldsflammor av silver, ordnade två över en, samt åtföljd ovan av en röd sol och en röd nymåne.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring, i höger tass hållande en röd olivkvist.

Derakthi

SV-502 Mårten Lund, Örebro
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:42. Bild: KDH.

Sköld: I blått en femuddig stjärna, omgiven av fyra stolpvis ställda ekblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda fjädrar, en av guld, en blå.

Lund

SV-503 Michael Jones, Sala
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:43. Bild: KDH.

Sköld: I blått en åt dexter förskjuten krona åtföljd till sinister av två avkortade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Jones

SV-504 Bror Börje Sjöberg, Gnesta
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:45. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett höjt trebergsnitt delad i blått och guld, vari ett grönt fallande sjöblad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt fallande sjöblad mellan två vingar av silver.

Sjöberg

SV-505 Anna Petersson, Kristianstad
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:46. Bild: KDH.

Sköld: I rött två bjälkvis ställda och stolpvis ordnade brödlimpor av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Petersson

SV-506 Tommy Eriksson, Uddevalla
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:47. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett utåtseende gumsehuvud av silver åtföljt ovan av en femuddig stjärna och nedan av en sol och en måne, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två svarta gumsehorn.

Eriksson

SV-507 Björn Hjernquist, Klintehamn
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:48. Bild: KDH.

Sköld: I guld en röd björn och en röd gumse, båda uppresta och motvända.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sittande röd berguv.

Hjernquist

SV-508 Jack Halvorsen, Helsingborg
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:49. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett framifrån sett vikingaskepp av silver utan mast och segel, seglande på en av en vågskura bildad blå stam fem gånger av vågskuror delad i blått och silver samt ovan åtföljt av en femuddig stjärna och en yxa, båda av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda drakhuvuden vända från varandra.

Halvorsen

SV-509 Karin Johannesson, Uppsala
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:56. Bild: KDH.

Sköld: I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Johannesson

SV-510 Robert Hultman, Vällingby
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:14. Bild: RA.

Sköld: I blått tre träd av guld, två över ett, åtföljda ovan av en medelst vågskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande vildman av guld med grön krans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande röd klubba.

 

SV-511 Carl Segersson, Romelanda
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:19. Bild: RA.

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett med krona av guld krönt rött gående lejon hållande en korsstång av silver med blå fanduk.

 

SV-512 Theo Segersson, Romelanda
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:20. Bild: RA.

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En fläkt röd fågel Fenix med beväring av guld och uppkommande ur röd eld, i höger fot hållande en korsstång av silver med blå tvåtungad fanduk.

 

SV-513 Lucas Steneram, Löddeköpinge 
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:34. Bild: RA.

Sköld: Ginstyckad i rött, vari ett avslitet griphuvud av guld, och guld, vari en röd pilkvist.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-514 Björn Granath, Järfälla
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:37. Bild: RA.

Sköld: Medelst en sänkt bjälke av silver delad i grönt och blått, bjälken och det övre fältet överlagda med ett cederträd av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En rundel, medelst vågskuror två gånger delad i grönt, silver och blått.

SV-515 Tom Plenningsköld, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:38. Bild: RA.

Sköld: I blått ett sittande bevingat lejon av silver med röd beväring, i höger framtass hållande en kamerabländare av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En kamerabländare av guld mellan två blå vingar.

SV-516 Peter Tsouknidas, Bollebygd
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:39. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i guld, vari ett kors bildat av fyra vid stjälken kopplade svarta brännässelblad, och svart, vari en med grepe försedd kanna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre svarta strutsplymer.

SV-517 Jan-Erik Lindblom, Karlstad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:44. Bild: BF.

Sköld: I grönt en lind av guld över en av en vågskura bildad stam av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lindblomma av guld.

SV-518 Göran Beijer, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:52. Bild: BF.

Sköld: I blått en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: På ett blått treberg ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande på en korsstav av guld med en blå fana med bård och flikar av guld.

 

SV-519 Erik Beijer Mörck, Johanneshov
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:53. Bild: BF.

Sköld: I svart en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre orgelpipor, silver, blå och silver.

SV-520 Stefan Envall, Tumba
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:55. Bild: KDH.

Sköld: I guld fem bjälkvis ordnade gröna enar nedan åtföljda av en svart upprest varg hållande ett svart svärd.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-521 Mats Runermark, Ankarsrum
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:1. Bild: BF.

Sköld: Medelst en vågskura kluven i blått, vari en Justitia-figur hållande svärd och balansvåg, allt av silver, och silver, vari tre stolpvis ordnade röda kugghjul.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd tupp i höger fot hållande ett svärd av silver.

SV-522 Daniel Landin, Bjärred
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:2. Bild: BF.

Sköld: I rött ett genomgående kors av guld, åtföljt ovan av två motvända lejon av guld med blå beväring och nedan av två ekar av guld, i korsmitten belagt med en röd grip krönt med blå krona och med blå beväring.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-523 Carl Wingård, Varberg
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:3. Bild: BF.

Sköld: I blått ett på ett treberg stående torn med huv, allt av guld, omgivet av en växande vinranka av silver med druvklasar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd utter med blå beväring.

SV-524 Evelina Kurki Lindblad, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:4. Bild: MB.

Sköld: I blått fält bestrött med rosor av silver, en trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.

SV-525 Fredrik Jonsson, Råå
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:7. Bild: MB.

Sköld: I svart en balk av guld belagd med en röd videkvist, åtföljd ovan av en och nedan av två femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande örn av guld hållande en röd tångreva i näbben.

SV-526 Pontus Johansson, Göteborg
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:8. Bild: KDH.

Sköld: Delad i grönt och guld och belagd med en upprest varg av motsatta tinkturer och med röd beväring, samt åtföljd ovan sinister av en strålande femuddig stjärna av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer varav två av guld och en grön.

SV-527 Franz Jonzon, Lyrestad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:9. Bild: MB.

Sköld: Medelst en spets mot sinister av silver, belagd med ett stående utåtseende svart gloson med röd beväring och i munnen hållande en skiftnyckel av guld, delad i rött, vari två uppkommande liar av silver, och blått, vari tre stolpvis ställda hammare av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På en grön kulle en nedtill ihopringlad lindorm av silver med röd beväring och kluven svans, hållande i höger fot en blå bok och i vänster fot ett svart sädesax.

SV-528 Fritz Jonzon, Lyrestad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:10. Bild: MB.

Sköld: Styckad i guld, vari en framkommande röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, åtföljd nedan av ett svart fallande sjöblad, och svart, vari ett halvt kugghjul av guld mötande styckningslinjen, den övre delen även mötande lindormens kropp.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En nedtill ihopringlad röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, hållande två korslagda stänger av guld upptill formade som veteax och försedda med var sin flaggduk, dexter flagga blå med tre av vågskuror bildade bjälkar av guld, sinister flagga av guld med tre blå av vågskuror bildade bjälkar belagda med av vågskuror bildade strängar av silver.

SV-529 Marianne Persson, Bredaryd
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:11. Bild: MB.

Sköld: I guld en blå linblomma med grön stjälk och blad.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart utter med en fisk av silver i munnen.

SV-530 Per Larsen, Bagarmossen
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:12. Bild: MB.

Sköld: I guld en flygande svart papegoja med röd beväring hållande i sin högra fot en svart lyra och i sin vänstra en svart konstnärspensel.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En balansvåg mellan två papegojvingar, allt av guld.

SV-531 Per Nordenvall, Uppsala
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:13. Bild: KDH.

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver, och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två örnvingar, dexter blå och sinister av silver, belagda med var sin femuddig stjärna av motsatt tinktur.

SV-532 Jonas Hysing, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:15. Bild: KDH.

Sköld: I blått en stolpvis ställd härva av hysing av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart berguv med beväring samt krönt med krona av guld, hållande en musköt av guld.

SV-533 Knut Jonzon, Lyrestad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:16. Bild: MB.

Sköld: I silver en upprest grön hjort med beväring av guld och horn formade av blixtar av guld samt vars vänstra framben är harneskklätt och avslutat med en hov, armharneskets ledplåt av guld och harnesket av silver, hållande med frambenen ett gevär av silver, allt åtföljt av en grön ginpost vari ett stolpvis genomgående rep av guld med knut på mitten.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två som blixtar formade horn av silver ett på stjälk uppväxande sädesax av guld framför en uppstigande svart jakthund med beväring och halsband av guld hållande med båda framtassarna en blocknyckel av silver.

SV-534 Jenny Rosell, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:17. Bild: MB.

Sköld: I rött ett par korslagda kragstövlar med tåspetsarna utåt åtföljda ovan av en halvmånekniv med eggen nedåt, allt av guld och omgivet av en bård av guld belagd med sju röda rosor.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt fågel Fenix av guld uppstigande ur eld med lågor röda och av guld.

SV-535 Lina Fridén, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:18. Bild: BF.

Sköld: I grönt fyra mot mitten vända flygande svalor av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tvåsvansat lejon av silver med röd beväring  hållande en grön fotogenlampa.

SV-536 Fredrik Göransson, Vinninga
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:19. Bild: MB.

Sköld: I blått en uggla av silver med beväring av guld sittande på en bepansrad arm av silver framkommande från dexter; en gyllene kedja slingrar sig runt armen och hålls av handens knutna näve.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett vagnshjul kluvet i blått och silver.

SV-537 Elisabeth Grahn, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:20. Bild: MB.

Sköld: I guld en grön gran med svart stam och med en i granen sittande ekorre av guld hållande en svart kotte.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ekorre av guld hållande en åttauddig stjärna av silver.

SV-538 Zabina Nilsson, Billesholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:21. Bild: MB.

Sköld: I svart en springande bakåtseende jackalop av silver åtföljd ovan av en sinister snedginstam av silver belagd med en balkvis ställd svart konstnärspensel under en balkvis ställd störtad svart hammare.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppväxande svart kvist med blad av silver och växande i en ögla mellan två jackalophorn av silver.

SV-539 Linda Juhlin, Lidingö
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:22. Bild: MB

Sköld: I svart en bevingad kvast av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppskjutande kvastar av guld.

Vapenteckningar
Ronny Andersen (RA); Magnus Bäckmark (MB), Kim Dohm-Hansen (KDH), Björn Fridén (BF).