SV-501 Siavosh Derakthi, Malmö
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:41. Bild: KDH.

Sköld: I silver en röd ek uppväxande från en av ett bågsnitt bildad röd stam belagd med tre eldsflammor av silver, ordnade två över en, samt åtföljd ovan av en röd sol och en röd nymåne.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring, i höger tass hållande en röd olivkvist.

Derakthi

SV-502 Mårten Lund, Örebro
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:42. Bild: KDH.

Sköld: I blått en femuddig stjärna, omgiven av fyra stolpvis ställda ekblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda fjädrar, en av guld, en blå.

Lund

SV-503 Michael Jones, Sala
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:43. Bild: KDH.

Sköld: I blått en åt dexter förskjuten krona åtföljd till sinister av två avkortade bjälkar av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Jones

SV-504 Bror Börje Sjöberg, Gnesta
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:45. Bild: KDH.

Sköld: Genom ett höjt trebergsnitt delad i blått och guld, vari ett grönt fallande sjöblad.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett grönt fallande sjöblad mellan två vingar av silver.

Sjöberg

SV-505 Anna Petersson, Kristianstad
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:46. Bild: KDH.

Sköld: I rött två bjälkvis ställda och stolpvis ordnade brödlimpor av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Petersson

SV-506 Tommy Eriksson, Uddevalla
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:47. Bild: KDH.

Sköld: I svart ett utåtseende gumsehuvud av silver åtföljt ovan av en femuddig stjärna och nedan av en sol och en måne, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En svart fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två svarta gumsehorn.

Eriksson

SV-507 Björn Hjernquist, Klintehamn
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:48. Bild: KDH.

Sköld: I guld en röd björn och en röd gumse, båda uppresta och motvända.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En sittande röd berguv.

Hjernquist

SV-508 Jack Halvorsen, Helsingborg
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:49. Bild: KDH.

Sköld: I blått ett framifrån sett vikingaskepp av silver utan mast och segel, seglande på en av en vågskura bildad blå stam fem gånger av vågskuror delad i blått och silver samt ovan åtföljt av en femuddig stjärna och en yxa, båda av silver.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda drakhuvuden vända från varandra.

Halvorsen

SV-509 Karin Johannesson, Uppsala
Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:56. Bild: KDH.

Sköld: I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

Johannesson

SV-510 Robert Hultman, Vällingby
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:14. Bild: RA.

Sköld: I blått tre träd av guld, två över ett, åtföljda ovan av en medelst vågskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande vildman av guld med grön krans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande röd klubba.

 

SV-511 Carl Segersson, Romelanda
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:19. Bild: RA.

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett med krona av guld krönt rött gående lejon hållande en korsstång av silver med blå fanduk.

 

SV-512 Theo Segersson, Romelanda
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:20. Bild: RA.

Sköld: I blått ett latinskt kors omgivet av en lagerkrans och nedan åtföljt av en av en korsskura bildad stam, allt av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En fläkt röd fågel Fenix med beväring av guld och uppkommande ur röd eld, i höger fot hållande en korsstång av silver med blå tvåtungad fanduk.

 

SV-513 Lucas Steneram, Löddeköpinge 
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:34. Bild: RA.

Sköld: Ginstyckad i rött, vari ett avslitet griphuvud av guld, och guld, vari en röd pilkvist.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-514 Björn Granath, Järfälla
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:37. Bild: RA.

Sköld: Medelst en sänkt bjälke av silver delad i grönt och blått, bjälken och det övre fältet överlagda med ett cederträd av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En rundel, medelst vågskuror två gånger delad i grönt, silver och blått.

SV-515 Tom Plenningsköld, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:38. Bild: RA.

Sköld: I blått ett sittande bevingat lejon av silver med röd beväring, i höger framtass hållande en kamerabländare av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En kamerabländare av guld mellan två blå vingar.

SV-516 Peter Tsouknidas, Bollebygd
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:39. Bild: KDH.

Sköld: Ginstyckad i guld, vari ett kors bildat av fyra vid stjälken kopplade svarta brännässelblad, och svart, vari en med grepe försedd kanna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre svarta strutsplymer.

SV-517 Jan-Erik Lindblom, Karlstad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:44. Bild: BF.

Sköld: I grönt en lind av guld över en av en vågskura bildad stam av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lindblomma av guld.

SV-518 Göran Beijer, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:52. Bild: BF.

Sköld: I blått en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: På ett blått treberg ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande på en korsstav av guld med en blå fana med bård och flikar av guld.

 

SV-519 Erik Beijer Mörck, Johanneshov
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:53. Bild: BF.

Sköld: I svart en bjälke av silver bildad upptill av ett trebergssnitt och nedtill av en vågskura, åtföljd nedan av en fisk av silver med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Tre orgelpipor, silver, blå och silver.

SV-520 Stefan Envall, Tumba
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2018:55. Bild: KDH.

Sköld: I guld fem bjälkvis ordnade gröna enar nedan åtföljda av en svart upprest varg hållande ett svart svärd.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-521 Mats Runermark, Ankarsrum
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:1. Bild: BF.

Sköld: Medelst en vågskura kluven i blått, vari en Justitia-figur hållande svärd och balansvåg, allt av silver, och silver, vari tre stolpvis ordnade röda kugghjul.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En röd tupp i höger fot hållande ett svärd av silver.

SV-522 Daniel Landin, Bjärred
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:2. Bild: BF.

Sköld: I rött ett genomgående kors av guld, åtföljt ovan av två motvända lejon av guld med blå beväring och nedan av två ekar av guld, i korsmitten belagt med en röd grip krönt med blå krona och med blå beväring.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-523 Carl Wingård, Varberg
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:3. Bild: BF.

Sköld: I blått ett på ett treberg stående torn med huv, allt av guld, omgivet av en växande vinranka av silver med druvklasar av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd utter med blå beväring.

SV-524 Evelina Kurki Lindblad, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:4. Bild: MB.

Sköld: I blått fält bestrött med rosor av silver, en trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.

SV-525 Fredrik Jonsson, Råå
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:7. Bild: MB.

Sköld: I svart en balk av guld belagd med en röd videkvist, åtföljd ovan av en och nedan av två femuddiga stjärnor av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppflygande örn av guld hållande en röd tångreva i näbben.

SV-526 Pontus Johansson, Göteborg
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:8. Bild: KDH.

Sköld: Delad i grönt och guld och belagd med en upprest varg av motsatta tinkturer och med röd beväring, samt åtföljd ovan sinister av en strålande femuddig stjärna av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer varav två av guld och en grön.

SV-527 Franz Jonzon, Lyrestad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:9. Bild: MB.

Sköld: Medelst en spets mot sinister av silver, belagd med ett stående utåtseende svart gloson med röd beväring och i munnen hållande en skiftnyckel av guld, delad i rött, vari två uppkommande liar av silver, och blått, vari tre stolpvis ställda hammare av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: På en grön kulle en nedtill ihopringlad lindorm av silver med röd beväring och kluven svans, hållande i höger fot en blå bok och i vänster fot ett svart sädesax.

SV-528 Fritz Jonzon, Lyrestad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:10. Bild: MB.

Sköld: Styckad i guld, vari en framkommande röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, åtföljd nedan av ett svart fallande sjöblad, och svart, vari ett halvt kugghjul av guld mötande styckningslinjen, den övre delen även mötande lindormens kropp.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En nedtill ihopringlad röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, hållande två korslagda stänger av guld upptill formade som veteax och försedda med var sin flaggduk, dexter flagga blå med tre av vågskuror bildade bjälkar av guld, sinister flagga av guld med tre blå av vågskuror bildade bjälkar belagda med av vågskuror bildade strängar av silver.

SV-529 Marianne Persson, Bredaryd
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:11. Bild: MB.

Sköld: I guld en blå linblomma med grön stjälk och blad.

Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En upprest svart utter med en fisk av silver i munnen.

SV-530 Per Larsen, Bagarmossen
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:12. Bild: MB.

Sköld: I guld en flygande svart papegoja med röd beväring hållande i sin högra fot en svart lyra och i sin vänstra en svart konstnärspensel.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: En balansvåg mellan två papegojvingar, allt av guld.

SV-531 Per Nordenvall, Uppsala
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:13. Bild: KDH.

Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver, och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två örnvingar, dexter blå och sinister av silver, belagda med var sin femuddig stjärna av motsatt tinktur.

SV-532 Jonas Hysing, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:15. Bild: KDH.

Sköld: I blått en stolpvis ställd härva av hysing av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart berguv med beväring samt krönt med krona av guld, hållande en musköt av guld.

SV-533 Knut Jonzon, Lyrestad
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:16. Bild: MB.

Sköld: I silver en upprest grön hjort med beväring av guld och horn formade av blixtar av guld samt vars vänstra framben är harneskklätt och avslutat med en hov, armharneskets ledplåt av guld och harnesket av silver, hållande med frambenen ett gevär av silver, allt åtföljt av en grön ginpost vari ett stolpvis genomgående rep av guld med knut på mitten.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Mellan två som blixtar formade horn av silver ett på stjälk uppväxande sädesax av guld framför en uppstigande svart jakthund med beväring och halsband av guld hållande med båda framtassarna en blocknyckel av silver.

SV-534 Jenny Rosell, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:17. Bild: MB.

Sköld: I rött ett par korslagda kragstövlar med tåspetsarna utåt åtföljda ovan av en halvmånekniv med eggen nedåt, allt av guld och omgivet av en bård av guld belagd med sju röda rosor.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En fläkt fågel Fenix av guld uppstigande ur eld med lågor röda och av guld.

SV-535 Lina Fridén, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:18. Bild: BF.

Sköld: I grönt fyra mot mitten vända flygande svalor av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tvåsvansat lejon av silver med röd beväring  hållande en grön fotogenlampa.

SV-536 Fredrik Göransson, Vinninga
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:19. Bild: MB.

Sköld: I blått en uggla av silver med beväring av guld sittande på en bepansrad arm av silver framkommande från dexter; en gyllene kedja slingrar sig runt armen och hålls av handens knutna näve.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett vagnshjul kluvet i blått och silver.

SV-537 Elisabeth Grahn, Stockholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:20. Bild: MB.

Sköld: I guld en grön gran med svart stam och med en i granen sittande ekorre av guld hållande en svart kotte.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ekorre av guld hållande en åttauddig stjärna av silver.

SV-538 Zabina Nilsson, Billesholm
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:21. Bild: MB.

Sköld: I svart en springande bakåtseende jackalop av silver åtföljd ovan av en sinister snedginstam av silver belagd med en balkvis ställd svart konstnärspensel under en balkvis ställd störtad svart hammare.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppväxande svart kvist med blad av silver och växande i en ögla mellan två jackalophorn av silver.

SV-539 Linda Juhlin, Lidingö
Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:22. Bild: MB

Sköld: I svart en bevingad kvast av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppskjutande kvastar av guld.

SV-540 Thomas Tovland, Stockholm
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2017:4. Bild: BF

Sköld: Fyrstyckad i grönt och silver, i första fältet en eldsflamma av silver, i andra fältet fem blå vattendroppar följande varandra i cirkel, i tredje fältet fem blå vimplar följande varandra i cirkel, i fjärde fältet ett humleblad av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett avslitet svart griphuvud med röd beväring.

SV-541 Lord* Lazze Xerxes Eventhén, Malmö
* detta är ett registrerat förnamn
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2017:31. Bild: BF

Sköld: I svart ett svävande andreaskors med en ginbalksvis ställd tvärslå på övre dexter arm, samt åtföljd ovan sinister och nedan dexter av två hakar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En ek med en krona runt stammen, båda av guld.

SV-542 Eddy Fonyodi, Stockholm
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2017:43. Bild: BF

Sköld: I guld en röd genomgående stenportal med öppna portar; i portalens mitt en blå rundel belagd med tre i knippe ställda veteax av silver.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En blå kompassros med kompassnål av guld pekande i nord-sydlig riktning, mellan två vingar av guld.

SV-543 Lars Berglund Lange, Harlösa
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:14; avser enbart hjälmtäcke och hjälmprydnad. Bild: BF

Sköld: Se SV-401.

Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: En upprest grön sköldpadda belagd med en röd rundel med bård av guld, belagd med ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.

SV-544 Gustav Frosteblad, Lidingö
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:23. Bild: BF

Sköld: I grönt ett blad av silver belagt med ett grönt latinskt kors.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett blad av silver, belagt med ett grönt latinskt kors, mellan två gröna blad.

SV-545  Rasmus Gripenfrid, Malmö
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:24. Bild: BF

Sköld: I guld en blå grip med röd beväring åtföljd nedan av två sammanväxta gröna olivkvistar.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre uppväxande röda rosor med gröna stjälkar och blad.

SV-546 Albin Hillberg, Gävle
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:25. Bild: BF

Sköld: I grönt ett upprest krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld, hållande i höger tass ett svärd och i vänster ett ankare, båda av guld.

SV-547 Anders Ramstedt, Rockhammar
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:26. Bild: BF

Sköld: Genom mantelsnitt delad i svart och guld, vari en fläkt svart korp med röd beväring, ovan åtföljd av ett rött grekiskt kors med svagt utböjda ändar på korsarmarna.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart hästhuvud med häststjärna och manpansar av silver, allt mellan två korpvingar av guld.

SV-548 Joachim Eckerström, Ekerö
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:27. Bild: KDH

Sköld: I guld en röd ginbalk, belagd med tre ekollon av guld, åtföljd ovan av en röd ekorre hållande ett svart ekollon, och nedan av två av vågskuror bildade röda bjälkar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En röd berguv med lyftade vingar och beväring av guld.

SV-549 Jerker Hindgren, Laholm
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:28. Bild: KDH

Sköld: I grönt en hind, till sinister åtföljd av en upprest gren, båda av silver, över en medelst vågskura bildad stam, genom vågskuror fem gånger delad i silver och grönt.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en hind av silver framför en grön gren med blad riktade från hindhuvudet.

SV-550 Victor Rosengren, Stockholm
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:29. Bild: KDH

Sköld: I blått en grenkrans överlagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring hållande en grenkrans överlagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld.

SV-551 Klocksnack Explorer Club
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:32. Bild: KDH

Sköld: Genom ett av en grankvistskura bildat mantelsnitt delad i blått, vari två antika kronor av guld, och silver, vari en svart antik krona, därunder en av en vågskura bildad blå stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-552 Bruzelianska släktföreningen
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:33. Bild: MB

Sköld: I guld en herde med ansikte och händer av silver, svart hår och skägg samt blå klädnad, stående på blå mark och bärande ett lamm av silver över axlarna samt i höger hand hållande en svart stav.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-553 Julian Rittermann, Skövde
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:34. Bild: KDH

Sköld: I fält kluvet i svart och silver schackpjäsen springare av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett knippe med fem svarta eklöv belagt med en hästsko av guld, allt sammanknutet av ett band schackrutat i rött och guld.

SV-554 Andreas Holmberg, Stockholm
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:36. Bild: KDH

Sköld: I guld en med gröna latituder och longituder markerad jordglob av guld belagd med en uppåtflygande röd duva, och åtföljd nedan av en av ett inböjt störtat sparrsnitt bildad röd stam.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –

SV-555 Jonas Töremar, Stockholm
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:38. Bild: KDH

Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i silver, vari tre röda björklöv, ett över två, och blått, vari ett gudslamm av silver med en gloria av guld, bärande på en stång prydd med ett klöverbladskors av guld, huvudet sinistervänt.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en bagge av silver.

SV-556 Miranda Strömberg, Haag, Nederländerna
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:40. Bild: KDH

Sköld: Genom en bjälke av silver, belagd med två genomgående rep, ett rött och ett blått, som är förenade i en knut på mittten, delad i blått, vari en leopard av guld med röd beväring, och rött, vari en sinistervänd gående utåtseende drake av guld med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre liljor av guld ställda en över två mellan två blå vingar.

SV-557 Ola Holmgren, Sävsjöström
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:41. Bild: KDH

Sköld: Genom en av vågskura och bågsnitt bildad ginbalk av silver ginstyckad i blått, vari en sol av guld belagd med tre röda pilar i knippe, och grönt, vari en ekkvist av guld.

Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En tvåbladig ört med klocklik kalk av guld mellan två vingar, varav dexter vinge är grön med vingpennor av guld och sinister vinge är blå med vingpennor av guld.

SV-558 Bengt Persson, Sjöbo
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:43. Bild: KDH

Sköld: I gråverk av rött och silver, en röd stolpe belagd med en nyckel av guld med tvärslå på skaftet.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En björk av silver med svart teckning och med blad av guld på en röd kulle.

SV-559 Jesper Devrer, Sjömarken
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:45. Bild: BF

Sköld: I svart en uppåtvänd dynggrep av guld omslingrad av två ormar av guld med röd beväring och med mot vandra vända huvuden, nedtill åtföljda av två sjuuddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En störtad bevingad ullsax av guld med svarta vingar.

SV-560 Alexander Malmaeus, London
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:46. Bild: MB

Sköld: I blått ett treberg av silver belagt med en av en bågskura bildad svart stam, åtföljt ovan av en sexuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppkommande arm av silver i handen hållande en pryl av silver med blått handtag genomstickande ett stycke rött läder.

SV-561 Hubert Danielsson, Luleå
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:47. Bild: KDH

Sköld: I guld ett svart vildsvin med röd beväring, åtföljt ovan av en svart ginstam belagd med en gående naturlig leopard av guld med svart teckning och nedan av en av ett sänkt mantelsnitt bildad svart stam belagd med ett ankhkors av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ankhkors av guld mellan två svarta törnrosgrenar uppväxande som horn.

SV-562 Hanna Gunnarsson, Södra Sandby
Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:50. Bild: BF

Sköld: I rött ett stolpvis ställt störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld, åtföljt på var sida av två uppåt och utåt riktade ekkvistar med blad av guld och ekollon av silver.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ur en krans av röda nejlikor ett uppkommande störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld.

SV-563 Daniel Öhman, Stockholm
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2018:30. Bild: KDH

Sköld: I blått ett lejon av guld, belagt med tre blå hjärtan, två över ett, och hållande ett hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre röda strutsplymer.

SV-564 Pehr Emil Wållberg, Farsta
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2018:32. Bild: BF

Registrerat även för: Nils Wållberg (2021-11-19) och Joel Wållberg (2021-11-19).

Sköld: I svart tre uppskjutande sänkta spetsar av silver, den mittersta nederst överlagd de yttre, åtföljda ovan av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.

Hjälmprydnad: Två renhorn av silver.

SV-565 Natalie Örjes, Djurås
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:30. Bild: BF

Sköld: I guld en svart kronhjort åtföljd av en grön post vari tre stolpvis ordnade kyrkklockor av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande svart kronhjort.

SV-566 Iren Ullström, Skara
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:37. Bild: KDH

Sköld: I svart tre framifrån sedda får av silver, åtföljda nedan av en av en karvskura bildad tre gånger av karvskura i silver, svart, guld och svart delad stam.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En guckusko med stjälk och blad, allt av guld.

SV-567 Per Richardson, Mariestad
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:39. Bild: BF

Sköld: I grönt en kuggkrans, därinom två korslagda störtade nycklar över ett nyckelhål, allt av guld, åtföljt ovan av tre strålande rundlar, allt av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två hjorthorn av guld besatta med vardera tre gröna humlekottar, tre gröna eklöv framför tre uppkommande kornax av guld.

SV-568 Sofia Wiberg, Gyttorp
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:44. Bild: KDH

Sköld: I grönt en kompassros med sex väderstreck av guld och svart åtföljd ovan av en av en grankvistskura bildad ginstam av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En snigel med snäcka av guld.

SV-569 Peter Falkenäng, Stockholm
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:48. Bild: BF

Sköld: I grönt en fläkt falk av silver med beväring av guld hållande i klorna en öppen krona av guld.

Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Mellan två röda vingar, belagda med två av vågskuror bildade bjälkar av guld, ett svart treberg, varifrån ett störtat i treberget nedstucket svärd av guld.

SV-570 Mikael Nygren, Eskilstuna
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:49. Bild: BF

Sköld: I blått en balk av silver belagd med fem stolpvis ställda röda hjärtan, åtföljd på båda sidor av en balkvis ställd sträng av guld samt ovan av en balansvåg och nedan av en lilja, båda av silver.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-571 Stefan Dollsén, Kungsör
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:51. Bild: KDH

Registrerat även för: Marina Dollsén (2021-11-19), Bengt Dollsén (2023-02-04) och Gunvor Dollsén (2023-02-04).

Sköld: I svart ett utåtseende oxhuvud med två korslagda spikar mellan hornen, allt av guld och inom en infattning av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En lagerkrans av guld.


SV-572 Fredrik Rehnberg, Handen
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:52. Bild: BF

Sköld: I svart en över ett treberg av guld springande ren av silver med röd beväring försedd med en halsring med tre almblad, allt av guld, åtföljd ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två röda renhorn.


SV-573 Lars Molin, Karlshamn
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:53. Bild: BF

Sköld: I rött ett lejon av silver hållande en ekkvist av guld samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam delad medelst en vågskura i murverk av guld, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett svärd av silver mellan två röda örnvingar.


SV-574 Lord* Ulf Skei, Borlänge
* detta är ett registrerat förnamn
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:54. Bild: BF

Sköld: Medelst en balk av silver styckad i rött, vari en drake, och blått, vari ett lejon, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå oxhorn.


SV-575 Jan König, Stockholm
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:55. Bild: KDH

Sköld: I blått en krönt man, i högra handen hållande en spira och med vänstra handen i sidan, stående på en kulle, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, i höger fot hållande en spira av guld, allt mellan två blåa plymer.


SV-576 Christoffer Rongve, Vällingby
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:56. Bild: BF

Registrerat även för: Michael Rongve (2021-11-19), Joachim Rongve (2021-11-19) och Felix Rongve (2021-11-19).

Sköld: I rött en dubbelyxa, omgiven av en infattning i form av en kedja, allt av guld.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Två röda nedtill förenade oxhorn varifrån en uppväxande vitsippa med pistiller av guld, blomblad av silver och grön stjälk.


SV-577 Fredrik van Kesbeeck Andersson, Skanör
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:57. Bild: KDH

Sköld: I guld två svarta medelst vågskuror bildade flanker, däremellan ett svart körsbärsträd med gröna blad och röda bär.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett andreaskors av guld, överst besatt med en lyra omgiven av en lagerkrans, allt av guld.


SV-578 Ulf Möller, Vellinge
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:58. Bild: KDH

Sköld: I guld en röd stam samt ett över skuran uppskjutande spänt armborst av motsatta tinkturer, vars pilspets balanserar en röd våg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av guld med röd stam, vardera belagd med ett rött möllejärn.


SV-579 Viorel Octavian Ciupitu, Finnerödja
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:59. Bild: BF

Sköld: I rött en passare av silver med nedåtriktade armar och med en sol av guld mellan armarna.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två vingar av silver.


SV-580 Mats Olsson, Staffanstorp
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:1. Bild: BF

Sköld: Kvadrerad i grönt och guld samt belagd med ett störtat ekblad av motsatta tinkturer.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett ekblad kvadrerat i guld och grönt.


SV-581 Ola Lindahl, Laholm
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:2. Bild: BF

Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med en uppväxande lind av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En tredelad solfjäder av silver, blått och silver, avslutad upptill av en karvskura med sju spetsar vardera besatt med ett lindblad av silver.


SV-582 Leif Hellström, Tullinge
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:3. Bild: KDH

Sköld: Genom mantelsnitt delad i silver och blått, vari en av bågsnitt bildad stam av silver, belagd med två av vågskuror bildade blå bjälkar.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-583 Jonas Syrén, Sollentuna
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:4. Bild: KDH

Sköld: I guld en stolpvis ställd grön syrenkvist med blomklase av purpur.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande sjöjungfru av guld i vardera handen hållande en grön syrenkvist med blomklase av purpur.


SV-584 Robert Fabian, Borås
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:5. Bild: KDH

Sköld: I svart en störtad nyckel med sinistervänt ax och med ett patriarkalkors i nyckelns grepp, åtföljd på sidorna och nedan av tre sjuuddiga stjärnor, allt av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En gående utåtseende varg av silver.


SV-585 Pontus Strömberg, Alingsås
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:7. Bild: BF

Sköld: I svart en balk av guld, belagd med en svart korp, och åtföljd av två fyruddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande drake av silver med höger arm hållande en krona av guld.


SV-586 Patrik Östman, Falun
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:8. Bild: BF
Registrerat även för: Rasmus Östman (2024-01-09).

Sköld: I fält kluvet i guld och blått två korslagda pilar av motsatta tinkturer och med röd spets respektive spets av silver, åtföljda dexter av ett rött kopparmärke och sinister av ett järnmärke av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande fläkt svart berguv.


SV-587 Kim Nydahl, Kattarp
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:9. Bild: BF

Sköld: I blått två korslagda drabantvärjor av silver med byglarna vända utåt, åtföljda ovan av en tilltagande måne och på sidorna samt nedan av tre naverlönnsblad, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med stängd mun och framtassarna på hjälmbindeln.


SV-588 Per Fahlén, Enskede
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:11. Bild: BF

Sköld: I blått en grip av silver med röd beväring hållande en lax av silver, åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, medelst vågskura delad i silver och rött.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-589 Johan Hargehäll, Rävlanda
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:12. Bild: BF

Sköld: I blått en spets av silver belagd med ett blått hjärta, åtföljd dexter av en sol av silver, sinister av en lyra av silver och nedan av en av en vågskura bildad stam medelst vågskura tre gånger delad i blått och silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En lagerkrans av silver.


SV-590 Thord Sköldekrans, Lidingö
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:13. Bild: BF

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari ett avhugget rött drakhuvud och ett avslitet svart björnhuvud med röd beväring, och blått, vari en stork av silver med röd beväring och med en orm av guld i näbben.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad arm med obehandskad hand av silver, hållande en yxa av silver med svart skaft, allt mellan två vesselhorn delade i blått och guld respektive guld och blått.


SV-591 Eva Carlsson, Jönköping
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:14. Bild: BF

Sköld: I silver en inböjd röd spets belagd med en ros av guld och åtföljd av två blå liljor.

Hjälmtäcke: –

Hjälmprydnad: –


SV-592 Jonas Persgaard, Skanör
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:15. Bild: BF

Sköld: I guld en sänkt blå sparre överlagd en röd störtad sparre.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av guld och blå.


SV-593 Marcel Ulverskiold Nordstierneheim, Lessebo
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:16. Bild: KDH

Sköld: I svart ett genomgående vikingaskepp av silver seglande på en av vågskura bildad röd stam, åtföljd ovan av en sjuuddig stjärna av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppåtriktat varghuvud av guld med röd beväring mellan två svarta horn.


SV-594 Carl Johan Stiuvhart, Östersund
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:18. Bild: KDH

Sköld: Av en treradig av silver och blått schackrutad ginbalk ginstyckad i guld, vari tre blå femuddiga stjärnor ordnade två över en, och blått, vari tre korsade spikkors av guld ordnade ginbalksvis.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, hållande i höger tass en stridsyxa av guld och i vänster en sporre av guld.


SV-595 Håkan Svensson, Grötö
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:19. Bild: KDH

Sköld: I blått en fyrbladig propeller av guld, ovan åtföljd av en späckhuggare av silver med röd tunga.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två korslagda röda harpuner med spetsar av silver mellan två vingar av silver med blå vingpennor.


SV-596 Mattias Stjärnroth, Karlskrona
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:20. Bild: BF

Sköld: I blått en ek av guld ovan åtföljd av en åttauddig stjärna mellan två sexuddiga stjärnor, alla av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hållande i höger tass ett svärd av guld med klinga av silver och i vänster en ekkvist av guld.


SV-597 John Sävesjö, Kalmar
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:21. Bild: KDH

Sköld: Medelst vågskura delad i guld, vari fem uppväxande gröna sävstjälkar, och blått, vari en av vågskuror bildad bjälke av silver.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Tre staplade böcker med gröna ryggar och blad av silver, varpå en sittande uggla av silver med lyftade vingar.


SV-598 Johan Berne, Torslanda
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:22. Bild: BF

Sköld: I fält, ginstyckat i silver och blått, en upprest björn i motsatta tinkturer och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas, och däröver en blå ginstam belagd med tre rundlar, den i mitten av silver och de två yttre av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppstigande björn ginstyckad i blått och silver och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas.


SV-599 Sara Szeto (f. Sunno), Vancouver, Canada
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:23. Bild: KDH

Sköld: I blått två motvända svanar av silver med vänster- respektive högerfoten mötande varandra, stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld belagd med sex röda hjärtan, ordnade tre, två och ett.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två blå vingar.


SV-600 Magnus Molander, Mölndal
Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:24. Bild: KDH

Sköld: I blått ett ankare omslingrat av en delfin, allt av silver, åtföljt nedan av en av bågsnitt och vågskura bildad stam av silver belagd med ett rött hjärta.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En upprest hummer av guld mellan fyra röda fanstänger med tvåuddiga fanor kluvna i silver och blått.

Vapenteckningar
Ronny Andersen (RA); Magnus Bäckmark (MB), Kim Dohm-Hansen (KDH), Björn Fridén (BF).