Kollegiet är en arbetsgrupp inom Svenska Heraldiska Föreningen och för dess vapen timbrerat med svärd och häroldsstav; skölden omgiven av en lagerkrans.

Valspråk: SCUTIS SCITIS (med kännedom om sköldar).

Kollegiets vapen tecknat av Ronny Andersen.

Häroldsstaven står för heraldisk sakkunskap och tillämpningen därav. Svärdet står dels för den bedömande makten i granskningsförfarandet, dels allmänt för ett värnade av god heraldisk sed. Lagerkransen knyter an till SNGHs vapen och symboliserar även vitterhet och vetenskaplig grund i största allmänhet.

Svenska Heraldiska Föreningens vapen antogs 2001. Sköldemärket komponerades av Davor Zovko. Sköldarna syftar på att det är en heraldisk förening. Antalet sköldar och kronorna på dessa, påminner om det lilla riksvapnet. Alltså beskriver skölden, Svenska Heraldiska Föreningen.

Svenska Heraldiska Föreningens vapen har även en hjälmprydnad som kom till på Magnus Bäckmarks initiativ och omstöptes en aning av Fredrik Falkenback. Den består av ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav.