2015-09-17

Sidorna ”Registrerade vapen” och ”Pågående granskning” har uppdaterats med slutligt registrerade vapen och bilder på preliminärt godkända vapen som kungörs i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet, nr 17, september 2015.

Last Modified on 23 februari, 2016
this article 2015-09-17