2016-01-06

Sidorna ”Registrerade vapen” och ”Pågående granskning” har uppdaterats med slutligt registrerade vapen och preliminärt godkända vapen som kungörs i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet, nr 18, februari 2016.